IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Fuenf elemente heading cz

Proces pěti elementů: Element země

Ne, dub 14 — Ne, zář 01, 2019

Proces pěti elementů, 1. část: Element země

Síla a láska Matky Země

sádhana, znalosti, zážitky a podporující síla skupiny
od 14. 4. do 1. 9. 2019, Prostějov

„Země přirozeně vyzařuje obrovské vibrace. Když meditujeme s příslušnými mantrami, naše duše automaticky získává její energii, napojuje se na ni.

Každý, kdo se napojí na energii země, dosáhne přirozeně hlubokého pocitu štěstí a míru. Život na této planetě pro něj bude velkou radostí.

I kdyby musel čelit těm nejzávažnějším problémům, bude mít sílu a odvahu potřebnou k jejich zvládnutí. Aniž by si to uvědomoval, jeho pocit štěstí se postará o to, že si se svými problémy nebude dělat starosti a ony zmizí.

Vibrace země nám přináší tento typ požehnání. Energie země a duše se vzájemně propojí a zemská energie pak člověka automaticky chrání a činí ho šťastným.

– Šrí Káléšvara

Iniciace do elementu země

Element země má nesmírnou magnetickou sílu a ukrývá se v něm obrovské množství energie. Zemský magnetismus dokáže vysávat negativní vibrace, čímž nám pomáhá zbavovat se stresu a nepodporujících emocí. Matka Země tuto negativní energii s trpělivostí a láskou přijímá a transformuje ji v pozitivní.

Proces nabíjení elementu země kolem nás vytváří mocné kruhy ochranné energie, uklidňuje naši mysl a emoce, otvírá naše srdce a přináší nám stabilitu, pevnost, hluboký pocit štěstí a bohatství na duchovní i materiální úrovni.

Jakmile ho nabijete, můžete tuto vysokou magnetickou energii s dobrým úmyslem používat a přinášet druhým úlevu od negativity a emočních a mentální problémů.

Meditační praxe s mantrami elementu země je prvním krokem v rámci Procesu pěti elementů, který je základní bází všech pokročilých meditačních procesů, které Šrí Káléšvara z knih palmových listů vyučoval.

Přijměte iniciaci do manter elementu země, probuďte přirozenou kapacitu své duše a dejte svému dalšímu duchovnímu i osobnímu růstu „pevnou půdu pod nohama”!

Co vás během kurzu čeká?

 • Šakti sádhana (meditační praxe) se třemi mantrami země - vytovření kanálu k léčivé a vyživující síle Matky Země.
 • Silná iniciace do procesu
 • Energetická transmise ve formě šaktipatu pro každého účastníka
 • Abhišék - tradiční védský rituál pro pročištění a nabití duše.
 • Hluboké znalosti ze Šrí Káléšvarova učení a jejich průzkum na základě vlastní meditační praxe.
 • Konkrétní techniky pro používání síly a kvality elementu země v každodenním životě.
 • Vytvoření jantry Lakšmi - silového předmětu, který k nám přitahuje duchovní i materiální bohatství
 • Zkušené vedení procesem
 • Setkávání - tzv. satsangy pro vzájemnou výměnu zážitků a zkušeností
 • Učební materiály a další inspirace na blogu kurzu.
 • Silné energetické pole skupiny, které podpoří a bohatě obdaruje každého účastníka.

Komu je kurz určený?

 • Kurz je otevřen všem bez rozdílů a je pro každého…

 • …kdo chce vybít stres a negativitu a rozvinout ve svém životě pocit hlubokého štěstí, míru a radosti.
 • … kdo touží zvýšit kapacitu své duše
 • … a dát ji sílu a odvahu postavit se všem výzvám, které nám život přináší.
 • … kdo si přeje postavit svůj duchovní růst na stabilních a pevných základech.
 • … kdo hledá hlubší pochopení základních energií Stvoření
 • … kdo chce s tímto učením učinit bezprostřední energetickou zkušenost a zažít ve svém životě hluboké pročištění a transformaci.

Bližší vysvětlení některých pojmů…

Více o meditaci s mantrou?

Meditace s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to šaktipat?

Šaktipat

„Dávám léčení, dávám šaktipaty a posílám energii. Dát šaktipat znamená dát (duchovní) sílu.” -Šrí Káléšvara

Šaktipat představuje energetickou podporu pro proces „probuzení duše”. Učitel již díky určitým duchovním procesům vybudoval svůj vlastní energetický systém a může tedy skrze požehnání linie mistrů předat šakti, energii, druhým. Šaktipat je silná iniciace, která praktikujícího účinně podpoří v dalším rozvoji jeho přirozených duševních schopností.

Co je abhišék?

Abhišék

Abhišék je védský rituál vytvářející jemné, pokojné vibrace, které mají velmi uvolňující a osvobozující účinek na emoce, duši i mysli. Princip abhišéku spočívá v omývání silového předmětu např. Šivalingamu vodou - je to jako bychom omývali vlastní duši a očišťovali ji od veškeré bolesti, karem a negativní energie. Zároveň tím přitahujeme silnou kosmickou energii - pro požehnání a ochranu našeho procesu.

Vedení kurzu

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů…

Více čtěte zde……

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již sedmým rokem probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. A od roku 2013 vede český tým meditačních online kurzů Kaleshwar e.V.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Důležitá data během kurzu a místo konání

Termín kurzu: 14. dubna až 1. září 2019

 • Úterý 2. 4.: Úvodní večer (volitelné) - určený zejména účastníkům bez předchozích zkušeností s meditací
 • Neděle 14. 4.: Seminář: Úvod do Procesu pěti elementů a iniciace do 1. mantry země
 • Sobota, 11. 5.: Síla a láska Matky Země - znalosti a sdílení zkušeností z meditační praxe
 • Neděle 26. 5.: Iniciace do 2. a 3. mantry země, výuka jantry Lakšmi
 • Srpen: Živá telekonference: Lakšmí - všechny formy bohatství
 • Začátek září: Závěrečné setkání pro sdílení zážitků a další inspiraci v osobním procesu

Místo konání a další informace:

Iniciace, semináře a živá setkání budou probíhat v Čajovně Pod Pokličkou v Prostějově. Meditační praxi, její zahájení a zakončení budou účastníci provádět ve svých domovech. Během procesu se několikrát spojíme prostřednictvím telekonference - pro sdílení, výměnu zkušeností a inspiraci v procesu. Lektorka bude všem účastníkům po celou dobu jejich procesu dostupná po Skypu, telefonu a přes blog kurzu - pro případy potřeby osobní konzultace.

A co dál?:

Element země je první z pěti elementů. Po jeho úspěšném nabití jste srdečně zváni pokračovat s dalšími elementy nebo s Procesem posvátné čakry lůna (podmínkou pro tento proces je alespoň jeden nabitý element - nejlépe země nebo oheň). Podrobné informace již brzy!

Proces posvátné čakry lůna

Dakšína

 • 3 900 Kč (snížená dakšína, studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 4 590 Kč Kč (základní dakšína)
 • 6 300 Kč (sponzorský příspěvek)

Zahrnuje 3 celodenní semináře, 1 setkání prostřednictvím živé telekonference, závěrečný satsang, púdžu pro iniciaci, učební a další materiály, zkušené vedení procesem včetně 3 hodin individuálních konzultací. Energetické vyrovnání je možné uhradit jednorázově nebo dle individuálního splátkového kalendáře.

Splátky, slevy a stornování účasti

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Podmínky stornování účasti

 • Storno je třeba provést výhradně písemně e-mailem na info@kaleshwar.cz.
 • Při stornování účasti do týdne před začátkem kurzu, není účtován žádný storno poplatek.
 • Při stornování účasti od týdne před začátkem kurzu, je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu.
 • Při stornování účasti od 3 dnů před začátkem kurzu, činí storno poplatek 75 % ceny kurzu.
 • Při stornování účasti v den kurzu, propadá celé kurzovné.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Pokud jste po registraci neobdrželi e-mail potvrzující úspěšnost vašeho přihlášení nebo máte k přihlášení jakékoli otázky, ozvěte se prosím na info@kaleshwar.cz.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Přihlášení

 • Pro přihlášení do programu, vyplňte níže uvedený formulář, zvolte některou z cen a klikněte na tlačítko Registrovat. (Máte-li na těchto stránkách uživatelský účet a jste na něm právě přihlášení, tato tabulka se vám nezobrazí. Můžete tedy pouze zvolit cenu a kliknout na „Registrovat“.)
 • Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Pokud se Vám tato nabídka líbí, potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci. Děkujeme!

Přihlášení na účet Vytvořit účet