IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading pilgrimagecz

Gurupurnimová cesta do Indie s Tatyannou - léto 2018

So, čvc 21 — So, srp 04, 2018

Gurusthánou Svámiho Káléšvary je Penukonda. Toto je můj domov. V budoucnosti budou přicházet miliony lidí a dotýkat se mého samádhi. Přijde celý svět. Ti, kteří sem přijdou a budou zde chvíli meditovat… Moje duše z nich zcela vytáhne negativitu. Poté co opustím své tělo, budu mít neuvěřitelnou kapacitu k jejímu vytažení. To je požehnání, které lidem dávám.

Šrí Káléšvara

Gurupurnima – přijetí mistrova požehnání

Meditační cesta a pouť s Tatyannou do Indie

21. 7. až 30. 7. 2017 (9 dní) případně do 4. 8. 2018 (2 týdny)

Buďte při tom a využijte příležitost praktikovat v Penukondě pod Tatyanniným přímým vedením.

Cílem této cesty je zažít nekonečnou milost a požehnání linie mistrů Šrí Káléšvary, načerpat sílu a vyživit duši. Gurupurnima je pro to jedním z nejsilnějších dní během celého roku. Miliony lidí se v tento den s vděčností spojují se svým guruem – s tím, kdo odstraňuje jejich temnotu a vede je do světla. Je to také čas, kdy je uctíván „vnitřní guru”, mistr ve vás.

Vaším duchovním procesem v čase gurupurnimi vás bude provázet Tatyanna – zkušená učitelka prastarých duchovních znalostí, které Šrí Káléšvara sdílel se světem. Tatyanna žila v Penukondě více než 12 let. Praktikovala zde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a úspěšně vedla řadu skupin. Její dlouholeté zkušenosti a jasné vedení vytvoří pro všechny účastníky úžasný prostor pro jejich vlastní duchovní růst.

Duchovní programm

Naše cesta bude především vnitřní cestou a začne již předtím, než nasedneme do letadla:

 • Několik týdnů před odletem se sejdeme prostřednictvím telesatsangu a začneme se společnou sádhanou. Skrze ni se energeticky připravíme tak, abychom čas v Penukondě dovedli co nejlépe využít pro svůj duchovní růst.
 • Všichni kteří, v Penukondě dosud nikdy nebyli, získají podrobnou orientaci a pomoc s přípravou pro čas v ášramu.
 • Během gurupurnimového programu v ášramu (24. - 28. 7.) se budeme účastnit společného zpěvu bhadžanů, silných ohňových púdží, abhišéků a satsangů.
 • Budeme zkoumat silová místa v okolí Penukondy a Tatyanna bude vyprávět o svých zkušenostech z doby, kterou prožila se Šrí Káléšvarou.
 • Neodmyslitelnou součástí cesty budou spontánní satsangy a skupinové meditace.
 • Tatyanna bude vyučovat v německém jazyce a bude na místě tlumočena do češtiny.
 • Součástí Tatyannina týmu bude česky hovořící lektorka, která bude účastníkům z ČR k dispozici.

Širdi – volitelná doplňková cesta

Po gurupurnimě v Penukondě jste srdečně zváni rezervovat si Širdi extra – 4 dny/5 nocí, které prožijeme v gurustháně Širdi Sáí Báby. Každodenní daršany Širdi Sáí Bábova samádhi, stejně jako duchovní program se společnými meditacemi, zpěvem bhadžanů a satsangy posílí vaše spojení s božskou linií mistrů a vyživí vaši duši.

O Tatyanně

Tatyannu pojilo se Šrí Káléšvarou blízké, důvěrné přátelství. Jako jeho studentka žila a studovala více než 12 let v jeho ášramu v Indii. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměr 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Více čtěte zde……

Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008
Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008

Od svého prvního setkání se Šrí Káléšvarou v roce 1999 prožila Tatyanna většinu času v Indii, v ášramu svého učitele. Doprovázela jej a asistovala mu na mnoha jeho přednáškových turné po celém světě a byla jím intenzivně připravována na svou vlastní dharmu. Po mnoho let úspěšně vedla početné skupiny studentů – především žen – a dle pokynů svého mistra je provázela vysoce energetickými meditačními procesy, během kterých bylo možné získávat božské zkušenosti.

Tatyanna rovněž ze Šrí Káléšvarova pověření učila a přednášela na velkých programech v Indii a Evropě – často zde zastupovala přímo jeho samotného. Zkušenosti, které na této cestě získala, ji dnes inspirují k tomu, aby duchovním procesem vedla a provázela i další duchovně praktikující.

S velkou jasností, čistým srdcem, autenticitou, humorem a srdečnou a spojující povahou inspiruje dnes studenty k tomu, aby s čistou oddaností, odhodláním a láskou k Božství kráčeli po cestě sebepoznání, probuzení a seberealizace.

Šrí Káléšvara o Tatyanně:

Více o Šrí Káléšvarovi
Více o Šrí Káléšvarovi

„Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili – skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Šrí Káléšvara Tatyannu společně s Tobiasem pověřil úkolem vytvořit pro jeho duchovní dílo v Evropě a pro realizaci dobročinných projektů jeho studentů jednotnou, ochrannou střechu. Za tímto účelem založil organizaci Kaleshwar e.V., v jejímž čele Tatyanna a Tobias stojí.

Začínáte být zvědaví?

Případné otázky o cestě můžete směřovat na info@kaleshwar.cz.

Sdílení z předchozí cesty s Tatyannou

Video můžete shlédnout ZDE na Youtube s českými titulky.

Ohlasy účastníků minulé cesty:

„Tato cesta byla mimořádnou cestou, snovou cestou, intenzivní cestou do nové země mimo mě i ve mně a stále ještě trvá. Organizovaná cesta mi velmi usnadnila otevřít se všemu novému i samotné skupině. Cestu vedenou Tatyannou jsem si vybrala proto, že oceňuji její přátelské chování, její ženský styl vedení i její rozsáhlé znalosti o silových místech a duchovním obsahu. Tatyanna má jasno ve svém přímočarém zaměření, které je však jemné a vždy příjemné. Dokáže nadchnout a díky své bohaté pokladnici zkušeností z jejích časů se Šrí Káléšvarou vypráví úžasné příběhy. Má 100% nasazení pro skupinu. Její tým je naprosto skvěle sehraný, dovedný a tvořivý v nových situacích. Vždy spolehlivý a vždy pro nás. Cítila jsem se naprosto opečovávaná. Pro sebe jsem mohla zjistit, že starost o mou duchovní práci každopádně zůstává mou vlastní zodpovědností. Být otevřená pro nové věci a přijímat to, co mi ukazuje zrcadlo duše, a s pokorou to integrovat je docela výzva. Myslím tím velmi cenná výzva. Cesta pokračuje…” Judith G., Německo

Další ohlasy

„Cesta do Indie byla mimořádný zážitek – skupina byla prostě úžasná, stejně jako Tatyannino vedení – získali jsme hluboké znalosti a na silových místech jsme se nabili energií. Když teď doma sedím a medituji, mohu v duchu všechna tato místa opět navštívit a spojit se s nimi. To mě naplňuje radostí, pozitivní energií a hlubokým mírem. Poznal jsem úžasné lidi. Jsem vděčný, že jsem mohl zažít všechny tyto mimořádné a inspirující okamžiky.” T.S., Německo

„Naše cesta mi vyplnila to, po čem jsem toužila: Působivé návštěvy svatých měst a jejich prastarých chrámů s čistou, božskou energií. Láska a starostlivost Tatyanny a Jenny se ve skupině odrážely ve formě velké harmonie a pospolitosti. Vnímala jsem nás jako silné, citlivé a živé společenství, které přijalo všechny - nikdo nebyl sám. Přesně tak může na světě fungovat mír.” Utta H., Německo

„Tatyanna a Jenny vedly cestu s velkým srdcem. Dojem na mne učinily i jejich rozsáhlé znalosti. Cestu s nimi mohu na 100 % doporučit!” Yvonne, Německo

Ceny

Varianta 1) 9denní meditační cesta a pouť – vlastní letenka a doprava

Podrobné informace k variantě 1

Varianta 1) 9denní meditační cesta a pouť – vlastní letenka a doprava

Gurupurnima v Penukondě
s Tatyannou od 21. 7. do 30. 7. 2018

V případě této varianty si sami rezervujete vlastní letenku a dopravu do/z ášramu z/na letiště.

Od 27 810 Kč
(pro účastníky programu Nesmrtelné osvícení v roce 2011 od 18 576 Kč)

Dakšína pro ášram v Penukondě: cca 12 150 Kč (2 916 Kč) – viz (2)
6 doplňkových dní ubytování a strava v Káléšvarově ášramu: cca 3 510 Kč – viz (3)
Kurzovné pro Tatyannu: 12 150 Kč – viz (4)

Plus cca 2 700 Kč na jednodenní výlety do okolí Penukondy.

(2) Tento poplatek vybírá ášram za 5denní gurupurnimový program v ášramu. (Zahrnuje ubytování, stravování, púdži, abhišéky atd.) Účastníci kurzu Nesmrtelného osvícení z roku 2011 platí pouze 2 916 Kč.

(3) Podle typu pokoje 1.500 až 2.000 rupií na den za ubytování a stravování mimo čas programu.

(4) Toto kurzovné zahrnuje vedení skupiny Tatyannou během celého pobytu v Indii, přípravný meditační program a telesatsang k duchovnímu naladění na čas v Indii (tak, aby každý účastník mohl svůj čas v Indii optimálně využít pro svůj duchovní růst). Pro všechny, kdo nebyli v Penukondě, obsahuje podprobnou orientaci a přípravu na čas v ášramu. Účastníci z ČR v něm mají zahrnut překlad do českého jazyka.

Zde nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy co nejrychlejší rezervaci.

Varianta 2) 9meditační cesta a pouť – ALL INCLUSIVE

Podrobné informace k variantě 2

Varianta 2) 9meditační cesta a pouť – ALL INCLUSIVE

Gurupurnima v Penukondě
s Tatyannou od 21. 7. do 30. 7. 2018

Tato varianta zahrnuje letenku a transfer do/z ášramu.

OD 58 266 Kč.
(pro účastníky programu Nesmrtelné osvícení v roce 2011 od 49 032 Kč)

Let z MNICHOVA a transfery (1): 30 456 Kč – viz (1)
Let z FRANKFURTU a transfery: 32 886 Kč – viz (1)
Let z VÍDNĚ a transfery: 35 586 Kč – viz (1)
Dakšína pro ášram v Penukondě: cca 12 150 Kč (2 916 Kč) – viz (2)
6 doplňkových dní ubytování a strava v Káléšvarově ášramu: cca 3 510 Kč – viz (3)
Kurzovné pro Tatyannu: 12 150 Kč – viz (4)

Plus cca 2 700 Kč na jednodenní výlety do okolí Penukondy.

(1) Transfery pro variantu 2) Zahrnují cestu z letiště v Bangalore do Penukondy a odsud opět na letiště v Bangalore. Transfery pro variantu 3) Zahrnují cestu z letiště v Bangalore do Penukondy a odsud opět na letiště v Bangalore, a z letiště v Púne do Širdi a z Širdi zpět na letiště.

(2) Tento poplatek vybírá ášram za 5denní gurupurnimový program v ášramu. (Zahrnuje ubytování, stravování, púdži, abhišéky atd.) Účastníci kurzu Nesmrtelného osvícení z roku 2011 platí pouze 2 916 Kč.

(3) Podle typu pokoje 1.500 až 2.000 rupií na den za ubytování a stravování mimo čas programu.

(4) Toto kurzovné zahrnuje vedení skupiny Tatyannou během celého pobytu v Indii, přípravný meditační program a telesatsang k duchovnímu naladění na čas v Indii (tak, aby každý účastník mohl svůj čas v Indii optimálně využít pro svůj duchovní růst). Pro všechny, kdo nebyli v Penukondě, obsahuje podprobnou orientaci a přípravu na čas v ášramu. Účastníci z ČR v něm mají zahrnut překlad do českého jazyka.

Zde nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy co nejrychlejší rezervaci.

Varianta 3) 14denní meditační cesta a pouť – ALL INCLUSIVE

Podrobné informace k variantě 3

Varianta 3) 14denní meditační cesta a pouť – ALL INCLUSIVE

Gurupurnima v Penukondě a Širdi Extra
s Tatyannou od 21. 7. do 4. 8. 2018

Tato varianta obsahuje mezikontinentální lety (EU – Bangalore, Mumbai – EU) a vnitrostátní lety (Bangalore – Púne, Širdi – Mumbai), všechny příslušné transfery a 5 dní ubytování s polopenzí v hotelu Sun & Sand v Širdi.

OD 86 346Kč
(pro účastníky programu Nesmrtelné osvícení v roce 2011 od 77 112 Kč €)

Lety, transfery a hotel v Širdi z MNICHOVA: 51 246 Kč – viz (1)
Lety, transfery a hotel v Širdi z FRANKFURTU: 53 676 Kč – viz(1) Lety, transfery a hotel v Širdi z VÍDNĚ: 52 326 Kč – viz (1)
Dakšína pro ášram v Penukondě: cca 12 150 Kč (2 916 Kč) – viz (2)
6 doplňkových dní ubytování a strava v Káléšvarově ášramu: cca 3 510 Kč – viz (3)
Kurzovné pro Tatyannu: 19 440 Kč – viz (4)

Plus cca 5 400 Kč na jednodenní výlety do okolí Penukondy a na svačiny/obědy v Širdi.

(1) Transfery pro variantu 2) Zahrnují cestu z letiště v Bangalore do Penukondy a odsud opět na letiště v Bangalore. Transfery pro variantu 3) Zahrnují cestu z letiště v Bangalore do Penukondy a odsud opět na letiště v Bangalore, a z letišetě v Púne do Širdi a z Širdi zpět na letiště.

(2) Tento poplatek vybírá ášram za 5denní gurupurnimový program v ášramu. (Zahrnuje ubytování, stravování, púdži, abhišéky atd.) Účastníci kurzu Nesmrtelného osvícení z roku 2011 platí pouze 2 916 Kč.

(3) Podle typu pokoje 1.500 až 2.000 rupií na den za ubytování a stravování mimo čas programu.

(4) Toto kurzovné zahrnuje vedení skupiny Tatyannou během celého pobytu v Indii, přípravný meditační program a telesatsang k duchovnímu naladění na čas v Indii (tak, aby každý účastník mohl svůj čas v Indii optimálně využít pro svůj duchovní růst). Pro všechny, kdo nebyli v Penukondě, obsahuje podprobnou orientaci a přípravu na čas v ášramu. Účastníci z ČR v něm mají zahrnut překlad do českého jazyka.

Zde nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy co nejrychlejší rezervaci.

Důležité upozornění pro účastníky z ČR

Komunikačním jazykem na této cestě je němčina, ve které bude Tatyanna i přednášet. Účastníkům z ČR bude tlumočit překladatelka a Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu. Aby bylo možné překladatelku zajistit, je nutné naplnit minimální počet účastníků z ČR.

Registraci je třeba provést nejpozději do konce dubna 2018.

Důležité informace

VÍZUM. K cestě do Indie je zapotřebí elektronické vízum, které si můžete vyřídit ZDE. Jde o oficiální link indické vlády. Vízum stojí cca 50,- USD. On-line formulář je v anglickém jazyce. Indická vláda varuje před neautorizovanými webovými stránkami, které účtují vysoké poplatky. V žádném případě na podobných stránkách nezadávejte svá osobní data. Potřebujete-li s vízy pomoci, kontaktujte nás prosím na info@kaleshwar.cz.

OSOBNÍ PŘEDPOKLADY. Pomůže, když si s sebou vezmete dobrou porci flexibility a trpělivosti. Máme sice nejlepší možný plán, ale Indie dokáže zcela postavit na hlavu i velmi dobře promyšlené plány… a většinou se pak stane ještě něco krásnějšího, než by byl člověk schopen naplánovat.

FYZICKÁ A PSYCHICKÁ KONDICE. Účast je na vlastní riziko a zodpovědnost a je dobrovolná. Máte-li v současné době problémy se zvládáním fyzické a psychické zátěže, máte-li nějaká zdravotní omezení nebo se nacházíte v procesu medikamentózní léčby, je pro účast na této cestě nutná konzultace s vaším lékařem či terapeutem. Tato konzultace je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

ZODPOVĚDNOST. Je pro nás velmi důležité, abyste si během cesty plně uvědomovali svou zodpovědnost za sebe a své chování. Za případné škody ručíte sami, pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Cenné předměty nechte prosím doma - za případné ztráty neručíme.

Informace k dakšíně za duchovní doprovod a program

Dakšína za duchovní program a doprovod bude v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním 100% využita pro prospěšné účely: Pro uchování učení z palmových listů i Šrí Káléšvarových slov v jejich původní podstatě a čistotě a jejich zpřístupňování co nejširšímu okruhu zájemců a pro podporu dobročinných projektů a lokálních center, jakožto silových míst, kde může tato energie žít a dále se rozvíjet.

Upozornění k rezervaci a storno poplatkům

Letenky, hotely a transport po Indii (kromě pobytu v Penukondě) jsou organizovány naší partnerskou cestovní agenturou. Pro rezervaci potřebujeme vaše osobní údaje ve formě, ve které jsou uvedeny ve vašem cestovním pase (například včetně případných druhých jmen, která máte v pase uvedena). Ujistěte se prosím, že jste tato data při rezervaci zadali správně. Vyhnete se tak zbytečným poplatkům za přerezervaci. V případě chyby ve vašich osobních údajích, nám dejte prosím neprodleně vědět na info@kaleshwar.cz. Předáme vaše údaje cestovní agentuře. Od cestovní agentury obdržíte účet v eurech a bankovní spojení pro převod.

Všechny nabídky platí podmíněně v rámci předprodeje. Změny cen a chyby vyhrazeny. Viz směrnice ID-Reisewelt GmbH - ZDE. Pro lety platí podmínky dané letecké společnosti.

Smluvním partnerem pro lety, transfery a hotely pro variantu 2 a 3 je naše cestovní agentura ID-Reisewelt GmbH. Smluvním partnerem pro program a pobyt v ášramu je Shirdi Sai Global Trust, Penukonda. Smluvním partnerem pro vedení kurzu a duchovní doprovod je Kaleshwar e.V.

Stornování účasti:

Pro stornování služeb cestovní agentury platí její směrnice, viz ZDE.

Pro dakšínu ve prospěch Kaleshwar e.V. (duchovní doprovod, program a překlad do českého jazyka) platí následující storno-podmínky:

 • Do 90 dní před začátkem cesty propadá 35 % kurzovného.
 • Od 61. do 31. dne před začátkem cesty propadá 50 % kurzovného.
 • Od 30. dne do 7 dní před začátkem cesty propadá 85 % kurzovného.
 • Od 6 dní před začátkem cesty propadá 95 % kurzovného.

Rezervace

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte požadované údaje a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • Vaše místo na kurzu vám bude rezervováno poté, co obdržíme kurzovné nebo jeho první splátku.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi vám s registrací pomůžeme.

Registrací se vaše rezervace stává závaznou!
Doporučujeme vám uzavřít si pojištění storno poplatků.

Děkujeme! Těšíme se na naši společnou cestu!

Všechny informace bez záruky.

Přihlášení na účet Vytvořit účet