IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Powerjourney19 heading cz

Šivarátri na Kumbhaméle: Sádhana a silová cesta do Indie s Tatyannou - březen 2019

Pá, bře 01 — So, bře 16, 2019

Na celém světě je Indie centrálním bodem pro duchovnost. Můžete se podívat na indickou kulturu, tradici, na hloubku informací, kterou opravdu už skoro 7000 let nesou. Tyto informace na Zemi stále ještě existují. V ostatních zemích světa (však) tento typ informací není.

Když se nacházíte na takovém místě (na nějakém silovém místě v Indii), dokonce i tehdy, když jste na něj vstoupili zcela neúmyslně a prostě se tam jen procházíte, jste obklopeni energií. Jakákoli negativita, kterou v sobě máte, se pročistí. Stane se tak bez ohledu na to, zda vibrace tohoto místa vnímáte nebo ne.

Šrí Káléšvara

Allahabad (Kumbhaméla) – Váránasí – Penukonda

Šivarátriová sádhana a silová cesta s Tatyannou

od 1. 3. do 9. 3. 2019 (9 dní) nebo do 16. 3. 2019 (16 dní)

Cílem naší cesty je zažít Šivovu energii a požehnání a načerpat sílu, která hluboce vyživí naše duše. Tato cesta bude především vnitřní cestou. Zatímco všechny vztahy k materiální rovině Stvoření jsou spojeny s podmínkami, Šivova nekonečná láska je bezpodmínečná. Jeho milost, která není z tohoto světa, během naší pouti bohatě naplní naše srdce a duši.

Díky používání vědomostí, které Šrí Káléšvara se světem sdílel, účinně využijeme energii navštívených silových míst pro svůj osobní rozvoj. Skupinu bude provázet Tatyanna - zkušená učitelka prastarého duchovního učení - a její tým. Tatyanniny dlouholeté zkušenosti a jasné vedení poskytne putujícím jedinečný prostor pro duchovní růst.

Kumbhaméla

Jednou za život – to je moje rada – byste měli strávit alespoň jeden den na Kumbhaméle. Kumbha znamená velká síla, energie, nádoba a méla znamená spojení. Kumbaméla. Tisíce světců, tisíce, více než milion, takové množství na jednom místě.

Šrí Káléšvara

Kumbhaméla je největší duchovní shromáždění na planetě. Na sever Indie kvůli ní cestují miliony poutníků. Kumbhaméla se koná každé tři roky střídavě na jednom z těchto čtyř míst - v Haridvaru, Allahabadu, Nasiku nebo Udždžainu. V roce 2019 proběhne jako Ardh Kumbh v Allahabadu. Světci, jogíni, avadhúti, aghorové, bhajraví máty a siddhičtí mistři se sejdou, aby meditovali, dávali daršany a společně žehnali světu. Během tohoto času velmi silně přitahují Šivovu energii, do které se během naší návštěvy hluboce ponoříme.

V hlavní den Šivarátri nás čeká i koupel ve svaté řece Ganze.

Váránasí

Není nezbytně nutné cestovat k Manasarovaru – stačí, když jednou vstoupíte do Dvárakámáji. Musíme však získat ještě jednu zkušenost, vrcholnou zkušenost. Musíme na Haričandra ghát.

Šrí Káléšvara

Zásadním směrem indické tradice je odjakživa hledání moudrosti – džňány. Pojem džňána neznamená obyčejné vědění, ale osvobozující poznání a hluboký vhled, který proměňuje veškeré vnímání sebe sama i celého světa. A město Váránasí (zvané též Benáres nebo Káši) je s usilováním o toto proměňující poznání spojeno již po staletí.

Ve Váránasí budeme meditovat na Haričandra ghátu, podnikneme plavbu po Ganze, abychom mohli přihlížet fascinujícímu večernímu árati na březích Gangy a pozorovat dijas (světla), která Ganze svěříme. Navštívíme chrám Višvanáth a vyrazíme do Sarnathu, kde budeme meditovat na významném silovém místě spojeném s Buddhou.

Haričandra ghát

Haričandra ghát je spaloviště mrtvých v nejstarším městě světa – ve Váránasí, rozprostírajícím se na břehu svaté řeky Gangy. Bylo pojmenováno po králi Haričandrovi, jenž byl poté, co úspěšně prošel zkouškami, které mu Božství připravilo, požehnán daršanem Šivy a dosáhl mókši (osvobození).

Chrám Višvanáth

Šiva se postaral o to, aby se ve staré legendě (viz níže) zmiňovaný světelný lingam zmenšil, tak aby ho lidé mohli uctívat. Mělo k tomu dojít ve Váránasí. To samé o sobě sice tvrdí i řada jiných míst, ale v indické duchovnosti to není žádný problém, protože v této tradici nejde o jakoukoli formu výlučnosti. Jeden ze světelných lingamů stojí právě v chrámu Káši-Višvanáth a je uctíván jako Višvanátha nebo Višvéšvara.

Legenda o světelném lingamu:
Brahma (Bůh-tvořitel) a Višnu (Bůh-udržovatel) se jednou hádali o to, kdo z nich je větší. Šiva (transformující aspekt Boží energie) se jim zjevil jako velký světelný lingam vyrůstající ze země. Řekl, že ten, kdo objeví jeho začátek a konec, je ten největší. Brahma se okamžitě proměnil v kance a začal se prohrabávat hluboko do země do podsvětí. Višnu v podobě labutě vzlétl k nebeským výšinám, ale ani jeden z nich nenašel ani začátek ani konec. Když se oba vrátili zpět, objevil se Šiva, který vystoupil ze světelného lingamu. Višnu se mu v úctě sklonil k nohám, neboť ho rozpoznal jako Všemohoucího. Brahma však začal tvrdit, že našel konec světelného lingamu. Kvůli této lži mu Šiva srazil jeho pátou hlavu. Jeho hlava zůstala viset Šivovi na ruce, neboť vražda Brahmína je považována za obzvláště velký hřích. Brahmova hlavu mu z ruky spadla až po vykonání pokání a dopadla do města Váránasí.

Sarnath

V lese u Sarnathu začal po svém osvícení Siddharta Gautama Buddha se svou dharmou a založil zde s prvními pěti studenty svou sanghu. Sarnath patří společně s Bodhgajou, Kapilavastu a Kušinagarem ke čtyřem nejdůležitějším buddhistickým poutním místům.

Duchovní program

Naše cesta bude především vnitřní cestou a začne již předtím, než nasedneme do letadla:

 • Několik týdnů před odletem se sejdeme prostřednictvím telesatsangu a začneme s energetickou přípravou na to, abychom mohli čas Šivarátri v Indii co nejlépe využít pro svůj duchovní růst.
 • Neodmyslitelnou součástí cesty budou bhadžany, satsangy a skupinové meditace.
 • Účastníkům z České republiky bude k dispozici zkušená česká lektorka a překladatelka.

Výroční den Šrí Káléšvarova mahásamádhi v Penukondě

Volitelný doplňkový týden

Na závěr cesty jste srdečně zváni strávit 6 dní a 7 nocí v gurustáně v Penukondě v rámci programu Penukonda Extra. 15. 3. 2019 uplyne sedm let od okamžiku, kdy Šrí Káléšvara opustil své fyzické tělo. Prožít tento energeticky silný den v naší gurustháně a dotknout se Šrí Káléšvarova samádhi, je pro všechny jeho studenty mimořádným požehnáním. Čekají nás:

 • Každodenní satsangy, meditace, árati (světelné rituály) a bhadžany
 • Meditace na silových místech v okolí Penukondy
 • Všichni, kteří v Penukondě dosud nikdy nebyli, získají podrobnou orientaci a pomoc s přípravou pro čas v ášramu.

O Tatyanně

Tatyannu pojilo se Šrí Káléšvarou blízké, důvěrné přátelství. Jako jeho studentka žila a studovala více než 12 let v jeho ášramu v Indii. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměr 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Více čtěte zde……

Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008
Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008

Od svého prvního setkání se Šrí Káléšvarou v roce 1999 prožila Tatyanna většinu času v Indii, v ášramu svého učitele. Doprovázela jej a asistovala mu na mnoha jeho přednáškových turné po celém světě a byla jím intenzivně připravována na svou vlastní dharmu. Po mnoho let úspěšně vedla početné skupiny studentů – především žen – a dle pokynů svého mistra je provázela vysoce energetickými meditačními procesy, během kterých bylo možné získávat božské zkušenosti.

Tatyanna rovněž ze Šrí Káléšvarova pověření učila a přednášela na velkých programech v Indii a Evropě – často zde zastupovala přímo jeho samotného. Zkušenosti, které na této cestě získala, ji dnes inspirují k tomu, aby duchovním procesem vedla a provázela i další duchovně praktikující.

S velkou jasností, čistým srdcem, autenticitou, humorem a srdečnou a spojující povahou inspiruje dnes studenty k tomu, aby s čistou oddaností, odhodláním a láskou k Božství kráčeli po cestě sebepoznání, probuzení a seberealizace.

Šrí Káléšvara o Tatyanně:

Více o Šrí Káléšvarovi
Více o Šrí Káléšvarovi

„Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili – skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Šrí Káléšvara Tatyannu společně s Tobiasem pověřil úkolem vytvořit pro jeho duchovní dílo v Evropě a pro realizaci dobročinných projektů jeho studentů jednotnou, ochrannou střechu. Za tímto účelem založil organizaci Kaleshwar e.V., v jejímž čele Tatyanna a Tobias stojí.

Začínáte být zvědaví?

Případné otázky k cestě můžete směřovat na info@kaleshwar.cz. Rádi si s Vámi domluvíme nezávazný telefonický rozhovor.

Sdílení z předchozí cesty s Tatyannou

Video můžete shlédnout ZDE na Youtube s českými titulky.

Ohlasy účastníků minulé cesty:

„Tato cesta byla mimořádnou cestou, snovou cestou, intenzivní cestou do nové země mimo mě i ve mně a stále ještě trvá. Organizovaná cesta mi velmi usnadnila otevřít se všemu novému i samotné skupině. Cestu vedenou Tatyannou jsem si vybrala proto, že oceňuji její přátelské chování, její ženský styl vedení i její rozsáhlé znalosti o silových místech a duchovním obsahu. Tatyanna má jasno ve svém přímočarém zaměření, které je však jemné a vždy příjemné. Dokáže nadchnout a díky své bohaté pokladnici zkušeností z jejích časů se Šrí Káléšvarou vypráví úžasné příběhy. Má 100% nasazení pro skupinu. Její tým je naprosto skvěle sehraný, dovedný a tvořivý v nových situacích. Vždy spolehlivý a vždy pro nás. Cítila jsem se naprosto opečovávaná. Pro sebe jsem mohla zjistit, že starost o mou duchovní práci každopádně zůstává mou vlastní zodpovědností. Být otevřená pro nové věci a přijímat to, co mi ukazuje zrcadlo duše, a s pokorou to integrovat je docela výzva. Myslím tím velmi cenná výzva. Cesta pokračuje…” Judith G., Německo

Další ohlasy

„Cesta do Indie byla mimořádný zážitek – skupina byla prostě úžasná, stejně jako Tatyannino vedení – získali jsme hluboké znalosti a na silových místech jsme se nabili energií. Když teď doma sedím a medituji, mohu v duchu všechna tato místa opět navštívit a spojit se s nimi. To mě naplňuje radostí, pozitivní energií a hlubokým mírem. Poznal jsem úžasné lidi. Jsem vděčný, že jsem mohl zažít všechny tyto mimořádné a inspirující okamžiky.” T.S., Německo

„Naše cesta mi vyplnila to, po čem jsem toužila: Působivé návštěvy svatých měst a jejich prastarých chrámů s čistou, božskou energií. Láska a starostlivost Tatyanny a Jenny se ve skupině odrážely ve formě velké harmonie a pospolitosti. Vnímala jsem nás jako silné, citlivé a živé společenství, které přijalo všechny - nikdo nebyl sám. Přesně tak může na světě fungovat mír.” Utta H., Německo

„Tatyanna a Jenny vedly cestu s velkým srdcem. Dojem na mne učinily i jejich rozsáhlé znalosti. Cestu s nimi mohu na 100 % doporučit!” Yvonne, Německo

Ceny

Varianta 1) Kumbhaméla a Váránasí (9 dní)

Cestovní agentura bude své služby účtovat v eurech. Zde jsou však ceny pro lepší představu uvedeny v korunách, a proto v nich může dojít k mírným změnám vzhledem k pohybu kurzu.

Podrobné informace k variantě 1

Ubytování (4 hvězdy standard):

Dílí: Vivanta by Taj Dwarka Webové stránky
Kumbhaméla: Ubytování v táboře (dvoulůžkový luxusní stan) Webové stránky
Váránasí: Rivatas by Ideal Varanasi Webové stránky

Důležitá data během cesty

Den 1: Přílet do Dílí, přenocování v hotelu
Den 2: Cesta vlakem z Dílí do Allahbadu, příjezd na Kumbhamélu
Den 4: Šivarátri: Kumbhaméla a posvátná koupel v Ganze
Den 5: Cesta do Váránasí
Den 9: Transfer na letiště – pokračování cesty do Penukondy nebo návrat do Evropy

Cena cesty zahrnuje:

 • Letenku z Frankfurtu, Mnichova nebo Vídně.
 • Osobní duchovní přípravu a doprovod od Tatyanny a týmu (včetně překladu do českého jazyka)
 • Doprovod místními průvodci
 • 8 nocí ubytování (dvoulůžkové, v luxusních stanech a 4hvězdičkových hotelech)
 • Plnou penzi na Kumbhaméle, poloviční penzi ve Váránasí
 • Průvodce pro čas na Kumbhaméle
 • Jízdy klimatizovanými dopravními prostředky s řidičem
 • Návštěvu zásadních záležitostí ve Váránasí, např. večerní árati u Gangy, jízdu lodí, exkurzi „Learning and Burning Walk“
 • Vstupné
 • Daně a mýta

Zde nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy co nejrychlejší rezervaci.

Varianta 2) 16denní sádhana a silová cesta (Kumbhaméla, Váránasí, Penukonda)

Cestovní agentura bude své služby účtovat v eurech. Zde jsou však ceny pro lepší představu uvedeny v korunách, a proto v nich může dojít k mírným změnám vzhledem k pohybu kurzu. Stejně tak platby v ášramu budou probíhat v eurech či rupiích.

Podrobné informace k variantě 2

Ubytování (4 hvězdy standard) a Šrí Káléšvarův ášram v Penukondě

Dílí: Vivanta by Taj Dwarka Webové stránky
Kumbhaméla: Ubytování v táboře (dvoulůžkové luxusní stany) Webové stránky
Váránasí: Rivatas by Ideal Varanasi Webové stránky
Penukonda: Šrí Káléšvarův ášram Webové stránky

Důležitá data během cesty

Den 1: Přílet do in Dílí, přenocování v hotelu
Den 2: Cesta vlakem z Dílí do Allahbadu, příjezd na Kumbhamélu
Den 4: Šivarátri: Kumbhaméla a posvátná koupel v Ganze
Den 5: Cesta do Váránasí
Den 9: Transfer na letiště – pokračování cesty do Penukondy.

Cena cesty zahrnuje:

Kumbhaméla a Váránasí

 • Letenku z Frankfurtu, Mnichova nebo Vídně
 • Osobní duchovní přípravu a doprovod od Tatyanny a týmu (včetně překladu do českého jazyka)
 • Doprovod místními průvodci
 • 8 nocí ubytování (dvoulůžkové, v luxusních stanech a 4hvězdičkových hotelech)
 • Plnou penzi na Kumbhaméle, poloviční penzi ve Váránasí
 • Průvodce pro čas na Kumbhaméle
 • Jízdy klimatizovanými dopravními prostředky s řidičem
 • Návštěvu zásadních záležitostí ve Váránasí, např. večerní árati u Gangy, jízdu lodí, exkurzi „Learning and Burning Walk“
 • Vstupné
 • Daně a mýta

Pobyt v ášramu v Penukondě

 • Vnitrostátní let Dílí – Bangalore
 • Transfer do/z ášramu
 • Osobní duchovní přípravu a doprovod od Tatyanny a týmu (včetně překladu do českého jazyka)
 • Orientaci pro pobyt v ášramu pro celou skupinu (před odjezdem)
 • Výlety po Penukondě a okolí
 • 7 nocí ubytování v prostém dvoulůžkovém ášramovém apartmánu
 • Celodenní stravu (mimo. nápoje) (1)

Zde nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy co nejrychlejší rezervaci.

(1) Podle typu pokoje 1.500 až 2.000 rupií na den za ubytování a stravování mimo čas programu. V ceně jsou započítány i platby za výlety (ca. 300€), dakšíny (108$ kurzovném za účast na programu během času kolem výročí Mahásamádhi atd.) a transfer z/na letiště. Tyto platby budou probíhat v hotovosti v ášramu.

Důležité upozornění pro účastníky z ČR

Komunikačním jazykem na této cestě je němčina, ve které bude Tatyanna i přednášet. Účastníkům z ČR bude tlumočit Hana - překladatelka a zkušená Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu. Aby bylo možné překladatelku zajistit, je nutné naplnit minimální počet účastníků z ČR.

O Haně

Registraci je třeba provést nejpozději do konce prosince 2018. Nabízené ceny letenek a hotelů jsou k dispozici pouze do jejich vyprodání. Doporučujeme tedy provést registraci co nejdříve!

Důležité cestovní informace

VÍZUM. K cestě do Indie je zapotřebí elektronické vízum, které si můžete vyřídit ZDE. Jde o oficiální link indické vlády. Vízum stojí cca 50,- USD. On-line formulář je v anglickém jazyce. Indická vláda varuje před neautorizovanými webovými stránkami, které účtují vysoké poplatky. V žádném případě na podobných stránkách nezadávejte svá osobní data. Potřebujete-li s vízy pomoci, kontaktujte nás prosím na info@kaleshwar.cz.

OSOBNÍ PŘEDPOKLADY. Pomůže, když si s sebou vezmete dobrou porci flexibility a trpělivosti. Máme sice nejlepší možný plán, ale Indie dokáže zcela postavit na hlavu i velmi dobře promyšlené plány… a většinou se pak stane ještě něco krásnějšího, než by byl člověk schopen naplánovat.

FYZICKÁ A PSYCHICKÁ KONDICE. Účast je na vlastní riziko a zodpovědnost a je dobrovolná. Máte-li v současné době problémy se zvládáním fyzické a psychické zátěže, máte-li nějaká zdravotní omezení nebo se nacházíte v procesu medikamentózní léčby, je pro účast na této cestě nutná konzultace s vaším lékařem či terapeutem. Tato konzultace je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

ZODPOVĚDNOST. Je pro nás velmi důležité, abyste si během cesty plně uvědomovali svou zodpovědnost za sebe a své chování. Za případné škody ručíte sami, pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Cenné předměty nechte prosím doma - za případné ztráty neručíme.

Informace k dakšíně za duchovní doprovod a program

Dakšína za duchovní program a doprovod bude v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním 100% využita pro prospěšné účely: Pro uchování učení z palmových listů i Šrí Káléšvarových slov v jejich původní podstatě a čistotě a jejich zpřístupňování co nejširšímu okruhu zájemců a pro podporu dobročinných projektů a lokálních center, jakožto silových míst, kde může tato energie žít a dále se rozvíjet.

Upozornění k rezervaci a storno poplatkům

Letenky, hotely a transport po Indii (kromě pobytu v Penukondě) jsou organizovány naší partnerskou cestovní agenturou. Pro rezervaci potřebujeme vaše osobní údaje ve formě, ve které jsou uvedeny ve vašem cestovním pase (například včetně případných druhých jmen, která máte v pase uvedena). Ujistěte se prosím, že jste tato data při rezervaci zadali správně. Vyhnete se tak zbytečným poplatkům za přerezervaci. V případě chyby ve vašich osobních údajích, nám dejte prosím neprodleně vědět na info@kaleshwar.cz. Předáme vaše údaje cestovní agentuře. Od cestovní agentury obdržíte účet v eurech a bankovní spojení pro převod.

Všechny nabídky platí podmíněně v rámci předprodeje. Změny cen a chyby vyhrazeny. Viz směrnice ID-Reisewelt GmbH - ZDE. Pro lety platí podmínky dané letecké společnosti.

Smluvním partnerem pro lety, transfery a hotely pro variantu 1 a 2 je naše cestovní agentura ID-Reisewelt GmbH. Smluvním partnerem pro program a pobyt v ášramu je Shirdi Sai Global Trust, Penukonda. Smluvním partnerem pro vedení kurzu a duchovní doprovod je Kaleshwar e.V.

Stornování účasti:

Pro stornování služeb cestovní agentury platí její směrnice, viz ZDE.

Pro dakšínu ve prospěch Kaleshwar e.V. (duchovní doprovod, program a překlad do českého jazyka) platí následující storno-podmínky:

 • Do 90 dní před začátkem cesty propadá 35 % kurzovného.
 • Od 61. do 31. dne před začátkem cesty propadá 50 % kurzovného.
 • Od 30. dne do 7 dní před začátkem cesty propadá 85 % kurzovného.
 • Od 6 dní před začátkem cesty propadá 95 % kurzovného.

Rezervace

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte požadované údaje a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • Vaše místo na kurzu vám bude rezervováno poté, co obdržíme kurzovné nebo jeho první splátku.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi vám s registrací pomůžeme.

Registrací se vaše rezervace stává závaznou!
Doporučujeme vám uzavřít si pojištění storno poplatků.

Děkujeme! Těšíme se na naši společnou cestu!

Všechny informace bez záruky.

Přihlášení na účet Vytvořit účet