IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Lakshmi puja heading

Požehnání Mahá Lakšmi :: Ohňová púdža pro hojnost a bohatství

Ne, srp 26, 2018

Požehnání Mahá Lakšmi :: Ohňová púdža pro hojnost a bohatství

Účast na místě nebo dálková transmise

Planeta nyní potřebuje obojí. Mahá Lakšmi a vědění jsou velmi silné.

Šrí Káléšvara

Požehnání Mahá Lakšmi

Mahá Lakšmi je bohyní, která žehná hojností a bohatstvím všeho druhu. Je to krásná forma Matky, která se s láskou stará o své děti a zaopatřuje je vším, co potřebují. Mahá Lakšmi púdža k nám přivolává tento štědrý aspekt Bohyně. Zároveň pro nás vytváří dobrý rámec k tomu, abychom o významu pojmů hojnost a bohatství hluboce uvažovali a podívali se na to, do kterých oblastí svého života bychom rádi přitáhli Její požehnání - například do svých přátelství, životních vztahů, zdraví, duchovního rozvoje, materiálního života nebo pracovních či charitativních projektů. Otázkou je, co skutečně chcete.

Srdečně vás zveme k tomu, najít a formulovat svůj nejvlastnější záměr a skrze Mahá Lakšmi púdžu ho silně vyslat do Stvoření a zároveň se o tuto energii podělit se světem - neboť svět nyní potřebuje obojí, Mahá Lakšmi i moudrost.

Můžete například žádat o…

 • požehnání pro svá duchovní přání (například o zkušenosti ve vašem osobním procesu)
 • léčení a vyřešení problému
 • moudrost
 • poznání sebe sama a vnitřní mír
 • úspěch v nových projektech
 • nalezení duševního partnera
 • požehnání dítětem
 • ochranu a mnoho dalšího…

Formy účasti: Přímo na místě nebo dálková transmise

Púdži se můžete zúčastnit přímo na místě v Otevřené zahradě Brno nebo požehnání Mahá Lakšmi přijmout skrze dálkovou transmisi.

Účast zahrnuje:

 • Během Mahá Lakšmi púdži bude speciálně za vás a vaše přání púdžárí týmem rozbit kokosový ořech (na místě i na dálku).
 • Budete-li se účastnit přímo na místě, můžete si přinést i kokos navíc, který rozbijete sami.
 • Obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu pro další podporu vašeho procesu. V případě dálkové transmise vám obojí zašleme poštou.

Láska v akci: Kokosový ořech pro Bábovu tabuli

Když žádáme hojnost a bohatství - ať už materiální či duchovní - pro sebe a současně o to samé požehnání prosíme pro druhé, je to obzvláště silné. Srdečně Vás zveme k tomu sdílet požehnání Mahá Lakšmi s klienty Bábovy prostřené tabule Brno - ke své registraci můžete přidat i kokos pro Bábovu tabuli. Tento kokos bude vaším jménem rozbit za klienty Bábovy prostředné tabule s přáním hojnosti a uzdravení pro jejich životy. Částka přesahující pořízení kokosu bude použita na přípravu pravidelného nedělního oběda pro lidi v nouzi.

 • Více o Bábově prostřené tabuli ZDE

Dnes se jagji používají ke všem možným účelům. Přinášejí lidem mnoho užitku – léčí nemoci, řeší problémy, přinášejí úspěch v podnikání, duchovní růst, mentální sílu, léčí zlomená srdce a omývají deprese i jiné formy osobních selhání. Přinášejí rovněž štěstí a prosperitu pro rodinu. Řekněme, že nějaký člověk udělá jagju, aby kolem svého pozemku na sto let vytvořil ochranné kruhy. Díky tomu bude jeho rodina po celých sto let velmi silně chráněna proti nemocem a tragickým událostem.Taková je síla jagji. To, jak dlouho bude působit, závisí na počtu kněží a na tom, kolik času u ohně strávili.

Šrí Káléšvara
Šrí Káléšvara vyučuje o ohňových púdžách

Často kladené otázky

Co je to ohňová púdža?

Ohňové púdži pocházejí z védských časů. Lidé v Indii tímto způsobem využívají sílu ohně už více než 4000 let. Elementy a různé přírodní síly - například obloha, země, oheň, voda, světlo, vítr, slunce, měsíc nebo ranní červánky - jsou zde uctívány jako božstva. Plamen je pak symbolem Božího světla.

Během ohňové púdži jsou odříkávány speciální mantry, skrze které je uctíván oheň neboli Bůh a Božská Matka, kteří se v něm nacházejí. Tímto je oslavujeme a přitahujeme do svých životů jejich pomoc.

Páteří této prastaré tradice jsou oddanost a oběť. Vše, co ohni dáme, přinese Agni (bůh ohně) jako posel ostatním bohům a oběť se tak mění v něco pozitivního.

V Indii předávají kněží potíže a problémy lidí ohni, aby v něm byly spáleny a transformovány v něco nového.

Ve své podstatě je ohňová púdža určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou předány po púdži.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou předány po púdži.

Dakšína

 • 360,- Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti, prvoúčastníci…)
 • 630,- Kč (základní dakšína)
 • 1 800,- Kč (sponzorský příspěvek)
 • 180,- Kč (kokosový ořech pro Bábovu tabuli)

Splátky a slevy

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

Více o dakšíně

O dakšíně a jejím využití

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Bližší informace pro účast na místě

Datum a čas: Neděle 26. 8. 2018, od 11:00
Místo: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00
Přihlášení: Pro přihlášení prosím použijte formulář na konci stránky. Učiňte tak i tehdy, pokud se púdži budete účastnit přímo na místě. Pomůže nám to při organizaci. Děkujeme!

PŘIHLÁŠENÍ

Registraci je třeba provést nejpozději do soboty 25. 8. 2018.

Při registraci následujte tyto kroky:

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • Vaše místo na kurzu Vám bude rezervováno poté, co obdržíme kurzovné nebo jeho první splátku.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Sdílení je pomoc

Využítím nabídky Mahá Lakšmi púdži děláte něco dobrého pro sebe. A také tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. A současně tím podporujete naše lokální centra a dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Potěší nás, budete-li tuto nabídku sdílet se svými přáteli, rodinou a známými! Srdečně děkujeme!

Přihlášení na účet Vytvořit účet