IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Vaastu heading2

Studijní skupina pro vástu Brno 2018

So, úno 03 — Po, pro 31, 2018

Káléšvarovo vástu: Stavitelství, bydlení a život v souladu s elementy

Studijní skupina: Studium, výzkum a praktické používání Káléšvarova vástu

Společná práce brněnské studijní skupiny pro vástu začala pod vedením Tobiase Gonschoreka již v červnu 2014. Našim společným cílem je trénink a podpora budoucích vástu-konzultantů.

Více o vástu

O studijní skupině

Skupina se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Pod vedením Tobiase Gonschoreka společně prohlubujeme své znalosti jednotlivých témat z vástu. Od roku 2017 se učíme především metodou „hands on” - tzn. že lekce probíhají přímo v terénu, kde skupina provádí vlastní samostatnou analýzu konkrétní situace, díky čemuž získává nejlepší možné pochopení principů vástu. V případě potřeby budou mezi jednotlivá setkání zařazeny „tréninkové skupiny s Hanou” - setkání zaměřená na splnění „domácích úkolů” z předchozích setkání a na zopakování základních znalostí používaných během studijních skupin.

Důležité: Podmínkou zapojení se do skupiny je aktivní znalost tří klíčů vástu a jeho základních prvků. Potřebujete-li se splněním této podmínky pomoci, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz.

Nejbližší termíny setkání studijní skupiny:

Sobota 3. února 2018 - setkání s Tobiasem
Sobota 24. března 2018 - tréninková skupina s Hanou
Sobota 7. dubna 2018 - setkání s Tobiasem
Sobota 5. května 2018 - setkání s Tobiasem

Pro účast je nezbytné provést on-line registraci (viz níže). Přesný čas a místo setkání bude registrovaným účastníkům včas sděleno.

Setkání proběhne pouze při registraci minimálně 5 účastníků. Registrace se uzavírá vždy v pondělí před konáním setkání.

Dakšína:

  • 810 Kč/setkání s Tobiasem Gonschorekem
  • 540 Kč/tréninková skupina s Hanou

Pojďme společně do hloubky:
Máte-li nějaké otázky z praxe, napište nám je prosím. Čím přesněji víme, čemu byste se během setkání rádi věnovali, tím zajímavější a produktivnější dané setkání bude!

Slevy a splátky

Slevy a splátky

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

O dakšíně

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Naše vize

Naší vizí je připravit skvěle vyškolené vástu-konzultanty. Díky znalostem, výměně zkušeností a společné práci může toto jedinečné vědění o architektuře a bydlení v souladu s přírodními zákony zapustit v Evropě pevné kořeny. Naším dlouhodobým cílem je přispět skrze výstavbu v harmonii s elementy k proměně světa v pokojnější místo.

O Tobiasovi

Tobias studoval vástu více než 12 let - jako součást prastarých indických znalostí - pod osobním vedením Dr. Šrí Káléšvary. Je Šrí Káléšvarou autorizovaným konzultantem pro Káléšvarovo vástu. Šrí Káléšvara autorizoval po celém světě jen několik málo konzultantů, a proto nás velmi těší, že Vám můžeme zde v Brně nabídnout účast ve studijní skupině, která je vedena Tobiasem osobně.

Přihlášení

  • Pro přihlášení do programu, vyplňte níže uvedený formulář a klikněte na tlačítko Registrovat. (Máte-li na těchto stránkách uživatelský účet a jste na něm právě přihlášení, tato tabulka se vám nezobrazí. Můžete tedy rovnou kliknout na „Registrovat“.)
  • Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Chcete-li se registrovat na více termínů, proveďte prosím registraci opakovaně.

Těšíme se na Vás!

Aktuální vástu-nabídka

Informace o lístku

Kontaktní informace

Zrušit