IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading palmleaf2

Aktuální iniciace, semináře a další události

Nabídka seminářů učitelů v ČR

 

Káléšvarovy bhadžany - zpěv pro duši a srdce

„Když zpíváte bhadžany, můžete zažít čistou lásku. Bhadžany vás mohou učinit šťastnými. Mohou vám pomoci vyjádřit svůj osobní vztah k Božství a sdílet, co je pro vás důležité. Dokážou ve vás otevřít prostor a dát výraz vašemu štěstí, radosti a vděčnosti. Když s otevřeným srdcem uctíváte Božství - s pocitem úcty, vděčnosti, pokory, přijetí, důvěry a radosti, pak zažíváte bhakti. Bhakti ve vás vždy vytváří štěstí. Čistá bhakti je stav blaženosti.” - Sankirtančarja Gustav Vignéšvara

Přijďte si užít společný zpěv bhadžanů - tak jak jsme ho zažívali v Penukondě za Šrí Káléšvarova života. Hrou na kytaru a svými zkušenostmi se zpěvem a budováním energie skrze bhadžany nás doprovodí Astrid Niederberger - kytaristka a členka bhadžan-týmu Chrámu Božské Matky v Eihnausenu (v Německu).

O Astrid: Astrid pochází z rakouského Salzburgu - města Wolfganga Amadea Mozarta a hudba ji provází celým jejím životem. Šrí Káléšvaru a jeho učení poznala před pěti lety. První roky se věnovala především poznání satji - znalostem, meditaci, přírodě a šakti energii. V posledních letech se však stále silněji vrací zpět ke svým kořenům. K hudbě, k bhadžanům a ke vztahu k Božství na bázi bhakti - čisté lásky a oddanosti. Astrid pracuje jako fyzioterapeutka a hudební, pohybová a jazyková učitelka pro děti i dospělé. V současné době žije v Mannheimu nedaleko Einhausenu, kde každou středu v chrámu Božské Matky společně s ostatními hraje a zpívá k oslavě Božství.

Co jsou to bhadžany?

Bhadžan (Sanskrt: भजन bhajana n.) znamená doslova “uctívání skrze hudbu a zpěv” - písně, zpěv a chválu nejrůznějších aspektů Boha. Jeden nebo více předzpěváků zazpívá vždy jeden řádek bhadžanu a všichni přítomní ho poté zopakují. Texty jsou často složeny toliko z Božích jmen. Zpěváci se tak soustředí na Boha a naplňují svá srdce láskou. “Bhadžan” je hindskou verzí sanskrtského slova “bhadžana”. Bhadžan pochází ze sanskrtského kořene भज, bhadž, „uctívat”.

Šrí Káléšvara vyučoval styl bhadžanů, který pojmenoval „Shiva Sai Mandir Music” - hudba, která pochází ze Šiva Sáí Mandiru v Penukondě v Indii. Šrí Káléšvara říkal: „Tento styl je jemný, melodický a tak snadný, že se na něj každý hned naladí. Každý je toho schopen. Každý to dokáže. Když jste naladění na takto jemnou hudbu, vaše myšlenky, vaše jednání, váš pohyb, váš životní styl - všechno - se stane jemným.”

Datum a čas: pondělí 5. 6. 2017, 17:00 až 20:00

Místo: Šrí Káléšvarovo centrum Brno, Ludmily Konečné 8, Brno 639 00 (vchod blíže k řece)
Dakšína: 108 Kč
Kontakt: info@kaleshwar.cz

Proces posvátné čakry lůna s Barbarou

3dílný seminář, 30.4., 14.5. a 18.6. 2017, Brno

Šrí Kaléšvara učil, že pokud chceme v životě opravdu něco vyhrát, musíme se vrátit do bodu Stvoření, ze kterého jsme vyšli. Proces posvátné čakry lůna nás vrací zpět do zdroje a ukazuje nám cestu k napojení na bod (S)tvoření. Všichni pocházíme z ženy, z jejího lůna. Skrze tyto prastaré techniky se můžeme pročistit, posílit svou tvořivou čakru, ozdravit zlomené srdce, využít spojení muže a ženy pro pozvednutí vztahu či při problémech ve vztahu, můžeme vytvořit velmi silné duchovní děti nebo se spojit s Božskou Matkou.

V rámci tří seminářů budete zasvěceni do procesu s mantrou a jantrou, pomocí kterého pročistíte a posílíte svou vlastní čakru lůna a získáte napojení na energii, kterou chcete do svého života přivést. Součástí kurzu je i předání hlubokých vědomostí o čakře lůna a její pročištění pomocí speciální techniky s Barbarou.

Více informací o čakře lůna a této technice naleznete ZDE.

Datum a čas:

  • 1.seminář: 30. 4. 2017, 10:00 až 17:00
  • 2.seminář: 14. 5. 2017, 10:00 až 20:00
  • 3.seminář: 18. 6. 2017, 10:00 až 17:00

Místo: Brno-Jundrov (bližší informace po přihlášení)

Dakšína: 10 008 Kč (včetně pročištění čakry lůna během 9 sezení)

Kontakt: Barbara Šušková, +420 720 153 533

Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary - úvodní kurz s Hanou

Vydejte se do světa prastarého vědění z rukopisů z palmových listů, poznejte základy meditace podle Šrí Káléšvary a získejte vlastní zážitek s energií. Zažijte, jak díky meditaci s mantrou rozkvétá přirozený potenciál vaší duše, roste síla vaší vůle, rozvíjí se vaše vědomí a vy získáváte schopnost zažívat hluboké vnitřní ticho…Více o programu zde

Datum a čas: 3. 6. 2017, 10:00 až 18:00

Bližší informace a přihlášení

Káléšvarovo Vástu: Studijní skupina s Tobiasem

Skupina se schází v Brně a ve Vídni zpravidla jedenkrát měsíčně. Společně prohlubujeme své znalosti, abychom dovedli Vástu správně aplikovat ve svých vlastních životech a případně byli v budoucnu schopni pomáhat i druhým. Děje se tak zejména skrze naši společnou práci s různými případovými studiemi z reálného života. Podmínkou zapojení se do skupiny je účast alespoň na jednom z dosavadních setkáních nebo absolvování základního semináře o Vástu. Více o Vástu ZDE

Datum a čas: 17. 6. 2017, 11:00 až 15:30 Místo: Šrí Káléšvarovo centrum Brno, Ludmily Konečné 8, Brno 639 00
Dakšína: 720 Kč
Kontakt: info@kaleshwar.cz

Proces pěti elementů™ - roční kurz s Hanou

Šrí Káléšvara učil, že energie pěti elementů je tím, co v člověku „probouzí” kanály božské energie. Pět elementů - země, oheň, nebe (éter), voda a vzduch - tvoří pět pilířů celého Stvoření. Když mistr ve studentovi probouzí duchovní energie, je skrytým mechanismem, který toto probuzení spouští, energie pěti elementů. Proto je Proces pěti elementů™ základem a předpokladem pro všechny pokročilé meditační techniky podle Šrí Káléšvary…Více o procesu zde

Začátek: podzim 2017

Bližší informace a přihlášení

Více o prastarém učení a duchovních procesech ZDE

Další události

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Každý měsíc se konají ohňové púdži pro mír a léčení planety, na které jste srdečně zváni.

Aktuání termíny ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Zde uvedení Káléšvarovi učitelé pracují na vlastní zodpovědnost. Kaleshwar e.V. nepřejímá žádné ručení nebo zodpovědnost za škody vzniklé skrze terapeutickou či učitelskou práci terapeutů a učitelů uvedených na těchto stránkách.

Kaleshwar e.V. nepřejímá záruku za aktuálnost, správnost a úplnost učiteli poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči Kaleshwar e.V., vztahující se na škody materiálního či nehmotného charakteru, které byly způsobeny skrze používání nebo nepoužívání poskytnutých informací nebo skrze používání nesprávných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud na straně Kaleshwar e.V. není přítomno prokazatelně záměrné nebo hrubě nedbalé zavinění.