IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Vaastu heading2

Káléšvarovo Vástu

Stavitelství, bydlení a život v souladu s elementy

80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu. Následovat vástu znamená řídit se přírodními zákony a žít v souladu s úžasnými pěti elementy.

Šrí Káléšvara

Vástu je jedním z nejcennějších pokladů dávné Indie. Slovo „vástu” znamená „bydlet, žít”. Vástu se postupně rozvinulo ve vědu o tom, jak své obydlí uspořádat podle věčných zákonů přírody. Řekne-li se „život v souladu s přírodou”, často si pod tím představíme životní styl zahrnující bydlení někde na samotě vzdálené od světského dění. Vástu však funguje vždy a kdekoli - i ve městech. Doklady o tom nacházíme na všech světadílech a v různých staletích: podle vástu byly budovány obytné domy, chrámy, paláce a dokonce i celá města, která přežila tisíce let.

Vástu je považováno za matku feng šuej. Jeho cílem je vytvoření souladu mezi člověkem a vesmírem. Díky vástu můžeme svůj životní prostor uspořádat tak, aby byl naplněný harmonií a rovnováhou, pomáhal nám na hluboké duševní úrovni a podporoval nás v naplnění naší životní úlohy. Vástu nám tak nabízí základ pro „na míru střižený” materiálně a energeticky naplněný život.

Šrí Káléšvara, který byl jedním z předních Vástu-expertů naší doby, toto mnohotvárné vědění důkladně testoval, upravil a vyučoval tak, aby odpovídalo požadavkům moderní doby. Káléšvarovo vástu tak může být dalším zájemcům předáváno pouze prostřednictvím jeho studentů.

Káléšvarovo Vástu: Úvodní seminář

Úvodní seminář lze doporučit všem, kteří touží po tom, aby jim byl jejich domov v životě silnou oporou. Je obzvláště zajímavý pro stavebníky a architekty, kteří za své poslání považují budování zdravých a silných budov. Účastníci se během něj seznámí se třemi klíči, které jim otevřou snadnější přístup do světa vástu. Díky nim ho budou během relativně krátkého času schopni skutečně pochopit, rozvinout pro něj hlubší cit a rozpoznávat širší souvislosti…

Témata semináře jsou:

  • základní principy Káléšvarova vástu
  • důležitost podporujícího životního prostoru
  • používání a procvičování základních znalostí na jednoduchých příkladech
  • rozbor konkrétního případu

Aktuální termíny

Základní seminář je nabízen skupinám od 5 osob. Máte-li zájem seminář s Tobiasem nebo s některým z našich lektorů zorganizovat např. v místě svého bydliště, napište nám na info@kaleshwar.cz. Na stejném e-mailu nás můžete kontaktovat i v případě zájmu o informace o připravovaných seminářích.

Káléšvarovo vástu: Studijní skupina Brno

Společná práce brněnské studijní skupiny pro vástu začala pod vedením Tobiase Gonschoreka již v červnu 2014. Našim společným cílem je trénink a podpora budoucích vástu-konzultantů.

Skupina se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Pod vedením Tobiase Gonschoreka společně prohlubujeme své znalosti jednotlivých témat z vástu. Od roku 2017 se učíme především metodou „hands on” - tzn. že lekce probíhají přímo v terénu, kde skupina provádí vlastní samostatnou analýzu konkrétní situace, díky čemuž získává nejlepší možné pochopení principů vástu.

Důležité: Podmínkou zapojení se do skupiny je aktivní znalost tří klíčů vástu a jeho základních prvků. Potřebujete-li se splněním této podmínky pomoct, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz.

Aktuální termíny setkání studijní skupiny

Káléšvarovo vástu: Studijní skupina Brno

Datum: 3. února, 7. dubna a 5. května 2018
Energetické vyrovnání: 810Kč/setkání
Přihlášení: Pro účast na studijní skupině je třeba se registrovat ZDE.

Registrace se uzavírá vždy v pondělí před konáním setkání.

Dakšína neboli energetické vyrovnání

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaný/á) nedovoluje energetické vyrovnání v uvedené výši, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Přijatá dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Individuální konzultace: Analýza vástu vašeho bydlení a poradenství

Nabízíme rozbor vástu vašeho bydlení přímo v terénu a další poradenství (např. při stavebních a jiných úpravách), které může probíhat i formou konzultace prostřednictvím Skypu.

Ceny a termíny pro individuální konzultace si můžete vyžádat na info@kaleshwar.cz

Pomoc při výběru nemovitosti s vhodným vástu

Nabízíme podporu při výběru vhodné nemovitosti.

Ceny si můžete vyžádat na info@kaleshwar.cz

Konzultanti pro vástu

Šrí Káléšvara a Tobias během jedné z Vástu-konzultací v Německu
Šrí Káléšvara a Tobias během jedné z Vástu-konzultací v Německu

Náš tým se skládá z konzultantů ve výcviku, spolupracuje s architekty a je veden Tobiasem Gonschorekem - jedním z mála Šrí Káléšvarou certifikovaných vástu-konzultantů. Tobias měl to štěstí, že Šrí Káléšvarovi asistoval během jeho četných vástu-konzultací po celém světě. Díky této praktické práci s vástu shromáždil pozoruhodný poklad znalostí a zkušeností a měl tak možnost na vlastní oči poznat vysokou účinnost tohoto učení.

Více o Tobiasovi…

Tobias potkal Šrí Káléšvaru poprvé v Německu v roce 1999. Hned v tom samém roce odcestoval do jeho ášramu v jihoindické Penukondě. Šrí Káléšvarova autenticita a pravdivost toho, co učil, inspirovala Tobiase natolik, že prodal svou úspěšnou IT-firmu a v následujících 12 letech se zcela ponořil do studia univerzálních principů Stvoření a Šrí Káléšvarou sdílených znalostí - zejména pak vástu.

Se Šrí Káléšvarou ho spojovalo velmi hluboké přátelství.