IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Navarátri 2021: Mókša Dévi - Osvobození skrze sílu Božské Matky

MÓKŠA DÉVI

Osvobození skrze sílu Božské Matky

Navarátriový speciál s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi a satsangy
On-line kurz s Tatyannou od 24. 9. do 15. 10. 2021

Srusthi je Stvoření. Mahá mája znamená, že Ona je největší iluze. Duše ji rozbíjí. Je jedno jaké iluze hrají… Mahá mája, rozbíjíte ji.

Šrí Káléšvara

Mókša Dévi

– Osvobození skrze sílu Božské Matky


Svoboda. Být svobodný/á. Mókša. Co je mókša? Co je konečné osvobození? Širdi Bábá říká: „I když je svět kolem vás bláznivý, vy zůstaňte tam, kde jste.” Ztratit se ve světě iluzí je tak snadné. Jak negativita, kterou v sobě a kolem sebe cítíme, tak i krásné zážitky, mají moc, spoutat úroveň lidské zkušenosti jen na tom, co existuje. A přitom je toho mnohem víc! Cílem není jen hledání příjemných zkušeností a vyhýbání se těm nepříjemným. Cílem je osvobození z iluze, že jediné, co existuje je to, co vidíme, zažíváme a vnímáme našimi smysly. Mókša nakonec znamená vystoupení z cyklu znovuzrození, svobodu duše a trvalé prožívání jednoty s Božstvím. Cílem duchovního tréninku je poznat své pravé já a současně procházet skrze všechny své lidské zkušenosti. Vybaveni poznáním skutečného já a v míru se svým lidstvím a všemi jeho tvářemi snáze svým vlastním tempem projdete iluzí, neboť víte, že to, co skutečně jste, nemůže být nikdy ohroženo. Osvobozená a do široka otevřená mysl vám umožní najít v sobě mír a vše ostatní bude následovat.

V tomto kurzu využijeme kvalitu a sílu navarátri ke společné meditaci se zaměřením na mókšu. Božská Matka se svými zbraněmi nadpřirozené energie se stane naší spojenkyní na cestě k osvobození.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění o těchto energetických kanálech. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu. Skrze každodenní společnou duchovní praxi budete napojeni na silné energetické pole skupiny a podporováni láskou duchovního společenství.

„Manifestace Její krásy se projevují v síle – v nezměrné síle – všude ve vesmíru. Síly, které nechávají stoupat moře zrození a smrti, síly, které mění a rozbíjení nezměnitelné a znovu změněné.

Kde jinde bychom měli hledat útočiště než u ní?”

– Svámi Vivékánanda


PŘÍMO K PŘIHLÁŠENÍ

Rychlý přehled kurzu

V rámci tohoto kurzu budete praktikovat sádhanu (duchovní praxi), která dá vaší duši sílu „prolomit mahá máju”. Ve vašem energetickém procesu vás podpoří silné ohňové šakti púdži v Einhausenu.

 • 21denní sádhana s mimořádně silnou mantrou pro prolomení a prohlédnutí iluzí a získání zážitku skutečného já – vhodná pro začátečníky i pokročilé studenty šakti kanálů
 • ŽIVÝ telesatsang a Tatyanniny video přednášky před navarátriovými púdžami: Hluboký průzkum Šrí Káléšvarova učení
 • Speciální meditace na vidžájadašami
 • 10 silných hóm (ohňových púdží):
  • Novolunní sudaršana hóma 6. 10. pro osvobození od iluzí a vnitřní ticho a mír – s individuální dálkovou transmisí
  • 8 navarátriových púdží od 7. do 14. 10. – k poctě Božské Matky a pro posílení spojení s ní – s individuální dálkovou transmisí
  • 1 navarátriová hóma na vidžájadašami 15. 10. – – s individuální dálkovou transmisí. Vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a bude vysloveno vaše jméno. Poté obdržíte rakša bandanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu).
 • Energetická podpora skrze púdži (Šrí čakra púdži, abhišéky Šivalingamu, árati) ve Svámiho domě v Einhausenu
 • On-line bhadžany ve stylu Shiva Sai Mandir Music
 • Napojení na silné energetické pole celé meditační skupiny
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.
 • Doprovodné příspěvky: Video a audio čtení Šrí Káléšvarových textů a další…

Přidáte se?

PŘÍMO K PŘIHLÁŠENÍ

Témata satsangů

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Tradice a dědictví šaktů
 • Dévi – Vlastnosti Božské Matky
 • Púdža – Uctívání Dévi
 • Iluze – Mechanismy máji
 • Mókša – Džíva mukti – Osvobození

Tatyanna bude sdílet vědomosti a své vlastní zkušenosti s duchovní cestou.

Klidné moře je Absolutno; to samé moře s vlnami je Božská Matka. Ona je čas, prostor i kauzalita. Bůh je Matka a má dvě přirozenosti – podmíněnou a nepodmíněnou. V té první je Matka Bůh, příroda a duše (lidství). V druhé je neznámá a nepoznatelná. Z nepodmíněného vzniká trojice Bůh, příroda a duše, trojúhelník existence. Malá část Matky – jedna kapka – byl Krišna, další byl Buddha a další Kristus. I uctívání jedné jediné jiskry Matky v naší pozemské matce vede k velikosti. Chcete-li lásku a moudrost, uctívejte ji.

Svámi Vivékánanda

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana dá vaší duši sílu prolomit a prohlédnout iluze.
 • Dostanete se do kontaktu se svým nejvyšším já.
 • Meditace s mantrou vám pomůže zažít Boží milost a lásku.
 • Prohloubí se váš zážitek vnitřního ticha a míru.
 • Vzroste vaše inspirace.
 • Získáte přímé energetické zkušenosti.
 • Prohloubíte své vnímání jemněhmotného světa.

Budování energie ve skupině: Skrze každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Přidáte se?

PŘÍMO K PŘIHLÁŠENÍ

Program je pro vás, když…

 • …toužíte po osvobození.
 • …chcete svou duši nabít vysokou kosmickou energií.
 • …si do svého života přejete více jasnosti a inspirace.
 • …cítíte volání po změně a vědomém uspořádání svého života.
 • …jste léčitel a chcete posílit a zintenzivnit svou léčitelskou práci.
 • …chcete realizovat své pravé já a vést svůj život z tohoto vědomí.
 • …chcete přispět svým dílem ke změně vědomí na planetě a být světlem pro svět.
 • …chcete rozvinout svou láskyplnou tvořivou sílu.

Program je stejně tak pro „začátečníky” jako i pro „pokročilé”.

„Mým hlubším cílem je poslat každého k Matce. Jedním cílem je spojit se s Božskou Matkou, mít přání spojit se s ní. Jakmile vstoupíte do domu své Matky, začne se o vás starat a dá vám vše, po čem opravdu toužíte. Pak od ní můžete požadovat jakékoli lahodné jídlo, které chcete. Když bude mít trpělivost, uvaří vám ho. Když ne, uvaří vás. Prostě vstupte do jejího domu. Ona se o vás postará.”

– Šrí Káléšvara

Vedení kurzu

O Tatyanně

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Vedení kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již deset let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních on-line kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Teprve až když jste viděli Božskou Matku, dosáhli jste nejvyššího stupně.

Odtud je rozvoj vašich schopností ve vašich rukách.

Šrí Káléšvara

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 24. září – 15. října 2021

 • Pátek 24. 9.: Čas na přípravu a naladění
 • Sobota 25. 9.: Začátek sádhany
 • Pondělí 27. 9.: ŽIVÝ telesatsang s Hanou
 • Středa 6.10.: Novolunní sudaršana púdža s dálkovou transmisí energie, video přednáška před púdžou
 • Čtvrtek 7. 10. – čtvrtek 14.10.: Každodenní navarátriové hómy & Tatyanniny přednášky před púdžou
 • Pátek 15. 10.: Hóma na vidžájadašami & abhišék u příležitosti výročí Bábova mahásamádhi

A mnoho dalších inspirativních příspěvků….

Odpovědi na často kladené otázky a slovník pojmů

Naše Božská Matka

Naše Božská Matka

Všechny dávné kultury uctívaly svatou Velkou Matku, z jejíhož lůna vzešlo celé Stvoření. Tato Matka je božským ženstvím a vyživujícím prazákladem veškerého bytí ve všech světech. My všichni, naše děti i naši předci, pocházíme z této Velké Matky. Božská Matka je tajemstvím, ze kterého jsme se zrodili, a do kterého se jednoho dne zase vrátíme. Poskytneme-li své ženské stránce více prostoru, dostanou se do centra veškerého našeho jednání kvality jako pravá láska, intuice, jemnost, vzájemnost, schopnost naslouchat, soucit, komunikace, schopnost následovat rytmus jednotlivých cyklů ve Stvoření, mateřská starostlivost a schopnost vnímat druhé. I když jsou tyto kvality spojovány především s ženským aspektem, jsou přítomné v ženách i mužích.

Zaměříme-li svou pozornost na Božskou Matku, vznikne posvátný prostor, ve kterém bude čím dál tím více lidí schopno rozpoznat kým skutečně jsou. Jde o to znovu vyrovnat mužský a ženský princip v každém z nás - v mužích i ženách. Pak se svět může skutečně změnit.

Více o Božské Matce ZDE

Více o Navarátri

V sobotu 17. října začíná navarátri, svátek Božské Matky - devět nocí, během kterých jsou uctívány různé ženské aspekty Božství.

Navarátri je časem, kdy se můžeme z celého roku nejsilněji spojit s Božskou Matkou. Pokud se během těchto dní s láskou a vědomím obrátíme přímo k ní, můžeme zažít nejvyšší požehnání. Ponořme se tedy společně do její energie a požádejme ji v tomto v mnoha ohledech náročném čase o mír a o to, aby v nás rozvinula pravdu a nejvyšší vědomí jednoty.

Bližší informace o navarátri

Pojem navarátri znamená doslova devět nocí (Nava = devět, Rátri = noc). Během této doby jsou uctívány a oslavovány různé ženské aspekty Božství. Devět dní navarátri je z hlediska energie rozděleno do tří různých úseků, z nichž každý trvá tři dny. Během prvních tří dnů Božská Matka ve formě Durgy nejprve zničí negativitu - naše špatné návyky, negativní myšlenky a pocity. Poté nám jakožto Lakšmi požehná hojností a zasadí do nás semínka božských kvalit, které podpoří náš duchovní rozvoj. A nakonec přijde ve formě Sarasvati a požehná nám skutečným věděním a poznáním. Den po navarátri je pak oslavován velký svátek zvaný vidžájadasami nebo též dasara, který je oslavou vítězství vědění nad nevědomostí a pravdy nad ignorancí.

Božská Matka se objevuje v různých podobách, nosí různé tváře a projevuje pokaždé jinou povahu a energii, kterou nám žehná a pozvedá nás. Ve své celistvosti je naprosto nepopsatelná: je zkrátka Velkou Matkou.

Více o Durze

DURGA

První tři noci jsou věnovány Durze - ničivému aspektu božského ženství. Durga bývá znázorňována s osmi rukama, přičemž v každé z nich nese jinou zbraň. Tyto zbraně jsou symbolem Její schopnosti zničit jakoukoli negativní sílu.

„V přírodě existuje osm siddhických sil. Těchto osm sil náleží Durze. Co znamená siddhis? Asta siddhis nejsou nic jiného, než Její léčivé schopnosti - osm zbraní, které dokáží zničit negativitu veškerého špatného jednání v tomto světě. Siddhi ve zkratce znamená: Nektar Božské Matky. Jakmile začneme uvažovat o nektaru Božské Matky, je třeba nejprve pochopit Její povahu. Ona je příroda. To, že je příroda, znamená, že je tvořitelka i ničitelka. Pocházíte z ní. Existuje zákon, že každý člověk, každá duše, která praktikuje její siddhické jógy, od ní musí získat schopnosti. Naší skutečnou matkou je Božská Matka.”- Šrí Káléšvara

Více o Lakšmi

LAKŠMI

Lakšmi je Bohyní hojnosti. Její energie je jako energie matky, která své dítě zaopatřuje vším, co je třeba. Lakšmi sedí v lotosovém květu, v symbolu Šrí čakry - v posvátném obraze Stvoření. Sedí takříkajíc v jejím středu a může odtud dát cokoli. Může vytvořit vše, co potřebujeme. Dokáže plnit všechna přání - materiální i duchovní. Neustále dává, protože bezpodmínečně miluje - stejně jako matka, která miluje své dítě.

„Lakšmi, Božská Matka, sedí v lotosovém květu. V lotosovém květu je ukryta celá Šrí čakra. Tento lotosový květ není žádný vtip. Včelí královny určitého druhu včel bojují, dokud nevyjde ven nektar, aby s ním mohly tvořit. Musíte být králi, císaři a královnami - úspěšnými bytostmi na planetě. Zcela určitě toho dosáhnete. To, co víte, je kapka. To, co nevíte, je oceán. Včela vytváří nektar, med. Jak jej vytahuje z květů a ve svém úlu vytváří úžasný med? Ano, i vy to můžete dělat.” - Šrí Káléšvara

Více o Sarasvati

SARASVATI

Sarasvati ztělesňuje všechno učení, moudrost, umění, hudbu a poezii.

Je tou, která do našeho života dokáže přinést osvícení a úspěch. Je konečnou moudrostí a strážkyní skutečného vědění. Je zdrojem vědění, které vede k mókše - osvobození od cyklu života a smrti.

Knihy z palmových listů obsahující posvátné formule, které dokáží praktikující velmi silně pozvednout a posunout v jejich duchovním vývoji, byly sepsány indickými světci a mudrci před mnoha tisíci lety. Ti toto učení přijali mimo jiné i přímo od Božské Matky. I v životopisech známých světců jako byli například Rámakrišna Paramahamsa, Ježíš Kristus, Paramahamsa Jógánanda nebo Adi Šankaračarja nalezneme vyprávění o hlubokém spojení mezi jejich duší a Božskou Matkou.

„Matka přichází jako mocná Mahákáli, jako Kanaka Durga nebo Sarasvati nebo jako Lakšmi či Durga. Nezáleží na tom, v jaké formě se vám manifestuje. Doposud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše, maharšie, saptaršie a skrze ně předávala úžasné informace. Samozřejmě, že knihy z palmových listů napsali s její pomocí.” - Šrí Káléšvara

Skutečné vědění nemůže být přednášeno, vyučováno nebo kázáno. Žádný systém víry, žádné dogma, žádné náboženství, nedokáže nahradit vlastní cestu za duchovním poznáním, vlastní duchovní praxi, která vede ke skutečnému vědění. Toto vědění je hlubokým osobním vnitřním prožitkem jednotlivce - milostným vztahem mezi ním a Božstvím.

„Z těchto tří je Sarasvati tou nejsilnější. Jakmile máte vědění ve svém životě, nikdo vám ho nemůže vzít. Sílu - Durgu - můžete ztratit. Blahobyt - Lakšmi - můžete ztratit. Ale vědění - Sarasvati - ztratit nemůžete.” - Šrí Káléšvara

Duchovní praxe vás pročišťuje a otevírá pro skutečné vědění, pro zážitek Reality, kterou není možno vyjádřit slovy. Pro skutečné vědění o Stvoření, o vás samotných. O tom odkud pocházíte, kam jdete a jaký je smysl vašeho života. Nástrojem této duchovní praxe jsou mantry a jantry z knih z palmových listů. Skrze duchovní cvičení poznáváte sami sebe a přetváříte svůj vlastní energetický systém. Stáváte se ztělesněním tohoto vědění a požehnáním pro ostatní.

„Stoprocentně nesouhlasím se všemi mistry a lidmi, kteří v tomto vesmíru říkají: ‘Prostě jen otevřete srdce, přijímejte lásku a můžete dělat všechno, co chcete.’ To je falešné učení. Abyste v sobě mohli realizovat určité schopnosti, musíte se pročistit, musíte nasát energii. Pak jste to dokázali. V tomto vesmíru neexistuje způsob, jak bez meditace dosáhnout silných energetických kanálů.” - Šrí Káléšvara

Co je vidžájadasami

Vidžájadasami

Když se tento 9denní cyklus uzavře, nastane v pátek 15. 10. 2021 vidžájadašami nebo též dasara - vrcholný okamžik celého svátku. V tento den je oslavováno vítězství moudrosti nad nevědomostí, vítězství pravdy nad ignorancí. Tento den je také energetickým výročím Širdi Sáí Bábova odchodu do samádhi, které se tento rok překrývá i s jeho výročím kalendářním. Je to tedy zároveň den, kdy je obzvláště dobré silně myslet na Bábu a spojovat se s ním.

Více o Vidžájadasami…

Více o meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdžích.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou zaslány po púdžích.

Já dévi sarvabhútešhu mátrirupena sansthitah Já dévi sarvabhútešhu šaktirupena sansthitah Já dévi sarvabhútešhu šántirupena sansthitah Namastasjaih namastasjaih namastasjaih namo namah.

„Ach Bohyně vesmíru, vizualizuji si tě jako ztělesnění mateřství, síly a míru. Zdravím tě, zdravím tě, zdravím tě.”

Z védské modlitby

Ohlasy účastníků

„Ooooooooooobrovské díky vám všem za gurupurnimový meditační kurz. Wow – to byla síla.” K.R., Švýcarsko (Gurupurnimový on-line kurz 2021)

„Energie byla tak silná, že jsem se během celé přednášky cítila jako napojená na kabel s energií a zažívala satčitánandu. Požehnané Velikonoce celému Káléšvarovu evropskému týmu.” E.B., Německo (Velikonoční on-line satsang 2021)

„Právě jsem ‘přijala’ energii sudaršana púdži. Děkuji, že jste na nás všechny mysleli. Během Tatyanniny přednášky vstoupila do místnosti jako pokaždé silná energie – jasný symptom přítomnosti Svámiho energie. Přináší mi to velkou motivaci a pocit štěstí.” E.B., Německo (Sádhana Ochrana duše 2020)

„Děkuji za krásný navarátriový kurz se vším co obsahoval. Bylo to tak krásné období, které jsme společně všichni prožili. Vždy se to dotkne mého srdce a dějí se různé věci. Cítím se svobodnější a spokojenější. Těším se na shledanou!.” E.M. Česká republika (Navarátri 2019)

„Úžasná, silná, laskavá a moudrá učitelka (Tatyanna)! Buďte všichni podporováni láskou. Velké díky za vaši úžasnou léčivou práci a sdílení vědění!” B.F., Švýcarsko (Navarátri 2019)

„Jsem nekonečně vděčná Svámimu. Je neuvěřitelné, co všechno v tak krátkém čase předal. A vaše činnost, přípravy, zpracování znalostí a jejich sdílení s námi je opravdu fantasticky krásné a je to velké štěstí.” J.K., Švýcarsko (Šivaratri 2019)

„Když jsme společně jako skupina meditovali, bylo to opět velmi silně vnímatelné. Energetické pole, které díky tomu vzniklo, a také meditačním procesem vytvořená ochrana byly velmi dobře cítit!” B.S., Německo (Navarátri on-line kurz 2018)

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

Jednorázová účast:

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 2 970 Kč (sponzorská cena)

(dakšína zahrnuje 1x živý telesatsang, Tatyanniny video přednášky, 10 individuálních dálkových transmisí od ohňových púdží, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu)

Předplatné on-line kurzů:

Chcete-li se on-line kurzů účastnit pravidelně, roční předplatné vám umožní udržet si přehled o vašich měsíčních nákladech. Nám to pak pomůže vybudovat určitou finanční bázi pro naši každodenní práci.

 • 630 Kč měsíčně (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 960 Kč měsíčně (základní dakšína)
 • 1237 Kč měsíčně (sponzorská cena)

(Předplatné musí běžet minimálně rok. Zahrnuje účast na 5 on-line kurzech s Tatyannou, v jejichž rámci získáváte živé telesatsangy, dálkové energetické transmise, zkušené vedení procesem a inspirativní příspěvky ze Šrí Káléšvarova učení)

Předplatné registrovat ZDE

Další informace o dakšíně

Společně skrze krizi

Všichni, kdo jsou díky momentální koronavirové krizi nebo z jiných důvodů ve finančně náročné situaci, si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz. Chceme umožnit účast každému, kdo chce s otevřeným srdcem jít po této cestě.

Pokud se vás současná krize finančně nedotkla a rádi byste podpořili naši práci na zpřístupňování Šrí Káléšvarova vědění všem lidem, potěší nás váš dar ZDE. Děkujeme!

Parametry ročního předplatného

 • Předplatné běží minimálně jeden rok (zahrnuje 5 on-line kurzů s Tatyannou).
 • Výpověď předplatného je možná po 12 měsících, vždy 2 týdny před začátkem dalšího kurzu. V opačném případě se předplatné automaticky prodlužuje o jeden kurz.

Předplatné registrovat ZDE

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Těšíme se na vás!

K PŘIHLÁŠENÍ

Sdílení je pomoc

Účastí na tomto on-line kurzu děláte něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporujete tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se Vám tento program líbí, pošlete prosím informaci o něm dál.

Maharšiové stále zkoumají a snaží se pochopit její velikost. Je to jako snažit se spočítat hvězdy. Pořád v tom pokračují. Rozdělují nebe a počítají, počítají a počítají. Je to jako (jejich) velký koníček. Myslím to vážně. Z části je to velký koníček. To je důvod, proč to dělají! Užívají si to. Místo toho, aby se rozplynuli, říkají: „Nechte nás si hrát. Nechte nás počítat.”

Šrí Káléšvara