IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Navarátri 2022: Préma Sái - Jděte cestou srdce

PRÉMA SÁI

Jděte cestou srdce

Navarátriový speciál s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi a satsangy
On-line retreat s Tatyannou od 15. 9. – 5. 10. 2022

Každý by měl na Zemi vytvářet mír. Musíme se o sebe vzájemně starat. Proto jsme tady. Vytvořte préma lóku, planetu čisté lásky. Získejte přátele, kteří za vámi budou stát. Snažte se získat co nejvíce upřímných, opravdu milujících přátel s otevřeným srdcem. To je nebe.

Šrí Káléšvara

Jděte cestou srdce


Držet své srdce otevřené tehdy, když jde všechno dobře, je snadná praxe. To časy vnitřního neklidu a vnější nejistoty nám připomínají, že se můžeme rozhodnout zůstat zakořeněni v lásce za všech okolností. Pokaždé, když se tak rozhodneme, v našem srdci zavládne mír. Když se nám to podaří, uslyšíme hlas srdce, který nás moudře vede.

Když jdete světem s otevřeným srdcem, setkáváte se všude s krásou a nacházíte kouzlo v pomíjivosti všech věcí, které dokáže transformovat váš život – bez ohledu na vnější okolnosti. Bude-li se na cestu srdce vydávat čím dál více lidí – bez ohledu na to jaké duchovní nástroje používají k tomu, aby uzdravili své srdce a udržovali ho otevřené – vznikne z toho kolektivní síla transformace. A přesně to dnes můžeme na planetě pozorovat. Když prohlédneme skrze iluze negativity, poznáme, že vědomí silně roste a přináší do temnoty světlo.

Světové duchovní společenství už více než jedno století hovoří o tom, že přijde nový věk – věk, který se bude vyznačovat bezpříkladným lidským a duchovním růstem. Šrí Káléšvara ho označoval jako sái jugu.

Říkal: „Začíná nové tisíciletí. Kali juga končí a začíná sái juga. Sái znamená zároveň Otec i Matka. V sáí juze budou všichni milovat Širdi Bábu. V sáí juze – po určitých změnách a ničení – půjdou věci velmi pokojně. Všichni budou chtít vědět něco o Bohu, o duchovnosti a o lásce. Bude to juga lásky. Juga vzájemného porozumění, juga vzájemné lásky, vzájemné komunikace, pravdivosti, upřímnosti a opravdovosti. Lidé si budou vzájemně prokazovat pochopení, soucit a laskavost. V sáí juze budou všichni soucitní, laskaví a velmi duchovní. Všichni budou chtít poznat Boha a milovat a pochopit druhé. V tomto věku bude velmi snadné zažít Boha.”

Využijme silný čas navarátri a vidžájadašami pro společnou sádhanu, která nás podpoří v tom, abychom kráčeli cestou srdce.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své vědění a osobní zkušenosti. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu.

Každý účastník bude silně podporován a nesen sílou skupiny, kterou budeme budovat pomocí společné meditace. Naše on-line meditační programy jsou skvělou příležitostí spojit se s rostoucí skupinou láskyplných lidí, kteří jdou po cestě duševního růstu.

Bůh znamená prostě láska. Když od lidí zažíváte lásku, znamená to, že přijímáte Boží požehnání. To je standardní zákon. Ve srovnání se všemi náboženstvími je skutečným náboženstvím náboženství lásky. Vaše náboženství je vaše vlastní srdce. To je velmi, velmi důležité. To proto neustále říkám: „Následujte své srdce, následujte své srdce.”

Šrí Káléšvara

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Rychlý přehled kurzu

Během kurzu si osvětlíme různé aspekty, které nám pomáhají být v každém okamžiku ve spojení s božskou láskou. Každý den budete praktikovat s mantrou, která vaše srdce otevře tomuto typu lásky.

 • 21denní sádhana s mimořádně silnou mantrou otvírající vaše srdce božské lásce – vhodná pro začátečníky i pokročilé studenty šakti kanálů
 • Audio nahrávka speciální vedené meditace otevře vaše srdce a usnadní vám nástup do každodenní sádhany
 • Tatyanniny video přednášky před púdžami v čase navarátri: Hluboký průzkum Šrí Káléšvarova učení
 • Sudaršana hóma 25.9. (novoluní) – s individuální dálkovou transmisí
 • 9 silných navarátriových hóm (ohňových púdží):
  • Hóma na vidžájadasami 5. 10. – s individuální dálkovou transmisí. Vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a bude vysloveno vaše jméno. Poté obdržíte rakša bandanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu).
 • Speciální doplňková sádhana během navarátri (volitelná) pro pokročilé na této cestě
 • Energetická podpora skrze púdži (abhišéky Šivalingamu, árathi) ve Svámiho domě v Einhausenu
 • ŽIVÉ on-line bhadžany – Zpěv pro srdce & duši
 • Napojení na silné energetické pole celé meditační skupiny
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.
 • Doprovodné příspěvky například video a audio čtení Šrí Káléšvarových textů a další…

Přidáte se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Témata satsangů

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Préma sái – Jděte cestou srdce
 • Sái juga – Věk lásky, pravdy, míru a správného jednání
 • Světci & avatáři – Průvodci na cestě k srdci Božské Matky
 • Grounding – Dobré uzemnění & zdravé hranice
 • Kapacita duše – Naučte se budovat a držet energii
 • Hrudája – Otevřené srdce – děj se co děj!
 • Šaktidúth – Zakořeněný v lásce a síle

Tatyanna bude sdílet vědomosti a své vlastní zkušenosti s duchovní cestou.

(V duchovnosti) existuje jen vchod, žádný východ. Když přijdete s otevřeným srdcem, všechno bude naprosto v pořádku. Ale i když přijdete s otevřeným srdcem, dostaví se nějaké drobné zkoušky. To je v pořádku. Nebude to tak napořád. Zkoušky jsou jako mraky před sluncem. Nejsou trvalé. I to je určitý druh iluze.

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana vám pomůže otevřít srdce lásce.
 • Získáte přímé zkušenosti s energií.
 • Naučíte se rozlišovat mezi hlasem srdce a hlasem mysli.
 • Naučíte se následovat své srdce.
 • Zesílí vaše intuice.
 • Prohloubíte své vnímání jemněhmotného světa.
 • Budování energie ve skupině: Skrze každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Program je pro vás, když…

 • … toužíte po tom, dostat svůj život do souladu s hlasem svého srdce.
 • … chcete žít láskyplné vztahy.
 • … si přejete přístup ke svému vnitřnímu vedení.
 • … chcete svou duši nabít vysokou kosmickou energií a vytvořit si silné ochranné kruhy.
 • … chcete realizovat své pravé já a vést svůj život z tohoto vědomí.
 • … chcete rozvinout svou láskyplnou tvořivou sílu.
 • … chcete přispět svým dílem ke změně vědomí na planetě a být světlem pro svět.

Program je pro „začátečníky” i pro „pokročilé”.

„Duchovní cesta je nejlepší cesta na světě - pokojná cesta. Na určité úrovni. Ne na sto procent, ale na určité úrovni je to opravdu velmi šťastná a radostná cesta. I králové a císařové se nakonec - poté co si užili svůj život - vydali na duchovní cestu. Když se pro duchovní život rozhodnete tehdy, dokud ještě máte kontrolu nad svýma rukama, nad svýma nohama, nad svým duchem, zdravím a vším, můžete si opravdu užít duchovní život.”

– Šrí Káléšvara

Přidáte se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Vedení kurzu

O Tatyanně

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Vedení kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již deset let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních on-line kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Máte-li naprosto přizpůsobivou povahu, znamená to, že Bůh od vás všechno, co vám dává, zároveň odklání pomocí energie zkoušek. Později se vyplní všechno, na co ve svém srdci opravdu pomyslíte. Stane se to. Je to určitý druh siddhis - sankalpam siddhi.

Šrí Káléšvara

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 15. září – 5. října 2022

 • Čtvrtek 15. 9.: Začátek sádhany
 • Pátek 16. 9.: On-line bhadžany
 • Pátek 23. 9.: On-line bhadžany
 • Neděle 25. 9.: Sudaršana hóma & Tatyannina přednáška před púdžou
 • 26. 9.- 4.10.: Každodenní navarátriové hómy & Tatyanniny přednášky před púdžami
 • Pátek 30. 9.: On-line bhadžany
 • Středa 5. 10.: Hóma na vidžájadasami & abhišék při příležitosti Bábova mahásamádhi

Plus další inspirativní příspěvky.

Odpovědi na často kladené otázky a slovník pojmů

Naše Božská Matka

Naše Božská Matka

Všechny dávné kultury uctívaly svatou Velkou Matku, z jejíhož lůna vzešlo celé Stvoření. Tato Matka je božským ženstvím a vyživujícím prazákladem veškerého bytí ve všech světech. My všichni, naše děti i naši předci, pocházíme z této Velké Matky. Božská Matka je tajemstvím, ze kterého jsme se zrodili, a do kterého se jednoho dne zase vrátíme. Poskytneme-li své ženské stránce více prostoru, dostanou se do centra veškerého našeho jednání kvality jako pravá láska, intuice, jemnost, vzájemnost, schopnost naslouchat, soucit, komunikace, schopnost následovat rytmus jednotlivých cyklů ve Stvoření, mateřská starostlivost a schopnost vnímat druhé. I když jsou tyto kvality spojovány především s ženským aspektem, jsou přítomné v ženách i mužích.

Zaměříme-li svou pozornost na Božskou Matku, vznikne posvátný prostor, ve kterém bude čím dál tím více lidí schopno rozpoznat kým skutečně jsou. Jde o to znovu vyrovnat mužský a ženský princip v každém z nás - v mužích i ženách. Pak se svět může skutečně změnit.

Více o Božské Matce ZDE

Více o Navarátri

V pondělí 26. září začíná navarátri, svátek Božské Matky - devět nocí, během kterých jsou uctívány různé ženské aspekty Božství.

Navarátri je časem, kdy se můžeme z celého roku nejsilněji spojit s Božskou Matkou. Pokud se během těchto dní s láskou a vědomím obrátíme přímo k ní, můžeme zažít nejvyšší požehnání. Ponořme se tedy společně do její energie a požádejme ji v tomto v mnoha ohledech náročném čase o mír a o to, aby v nás rozvinula pravdu a nejvyšší vědomí jednoty.

Bližší informace o navarátri

Pojem navarátri znamená doslova devět nocí (Nava = devět, Rátri = noc). Během této doby jsou uctívány a oslavovány různé ženské aspekty Božství. Devět dní navarátri je z hlediska energie rozděleno do tří různých úseků, z nichž každý trvá tři dny. Během prvních tří dnů Božská Matka ve formě Durgy nejprve zničí negativitu - naše špatné návyky, negativní myšlenky a pocity. Poté nám jakožto Lakšmi požehná hojností a zasadí do nás semínka božských kvalit, které podpoří náš duchovní rozvoj. A nakonec přijde ve formě Sarasvati a požehná nám skutečným věděním a poznáním. Den po navarátri je pak oslavován velký svátek zvaný vidžájadasami nebo též dasara, který je oslavou vítězství vědění nad nevědomostí a pravdy nad ignorancí.

Božská Matka se objevuje v různých podobách, nosí různé tváře a projevuje pokaždé jinou povahu a energii, kterou nám žehná a pozvedá nás. Ve své celistvosti je naprosto nepopsatelná: je zkrátka Velkou Matkou.

Více o Durze

DURGA

První tři noci jsou věnovány Durze - ničivému aspektu božského ženství. Durga bývá znázorňována s osmi rukama, přičemž v každé z nich nese jinou zbraň. Tyto zbraně jsou symbolem Její schopnosti zničit jakoukoli negativní sílu.

„V přírodě existuje osm siddhických sil. Těchto osm sil náleží Durze. Co znamená siddhis? Asta siddhis nejsou nic jiného, než Její léčivé schopnosti - osm zbraní, které dokáží zničit negativitu veškerého špatného jednání v tomto světě. Siddhi ve zkratce znamená: Nektar Božské Matky. Jakmile začneme uvažovat o nektaru Božské Matky, je třeba nejprve pochopit Její povahu. Ona je příroda. To, že je příroda, znamená, že je tvořitelka i ničitelka. Pocházíte z ní. Existuje zákon, že každý člověk, každá duše, která praktikuje její siddhické jógy, od ní musí získat schopnosti. Naší skutečnou matkou je Božská Matka.”- Šrí Káléšvara

Více o Lakšmi

LAKŠMI

Lakšmi je Bohyní hojnosti. Její energie je jako energie matky, která své dítě zaopatřuje vším, co je třeba. Lakšmi sedí v lotosovém květu, v symbolu Šrí čakry - v posvátném obraze Stvoření. Sedí takříkajíc v jejím středu a může odtud dát cokoli. Může vytvořit vše, co potřebujeme. Dokáže plnit všechna přání - materiální i duchovní. Neustále dává, protože bezpodmínečně miluje - stejně jako matka, která miluje své dítě.

„Lakšmi, Božská Matka, sedí v lotosovém květu. V lotosovém květu je ukryta celá Šrí čakra. Tento lotosový květ není žádný vtip. Včelí královny určitého druhu včel bojují, dokud nevyjde ven nektar, aby s ním mohly tvořit. Musíte být králi, císaři a královnami - úspěšnými bytostmi na planetě. Zcela určitě toho dosáhnete. To, co víte, je kapka. To, co nevíte, je oceán. Včela vytváří nektar, med. Jak jej vytahuje z květů a ve svém úlu vytváří úžasný med? Ano, i vy to můžete dělat.” - Šrí Káléšvara

Více o Sarasvati

SARASVATI

Sarasvati ztělesňuje všechno učení, moudrost, umění, hudbu a poezii.

Je tou, která do našeho života dokáže přinést osvícení a úspěch. Je konečnou moudrostí a strážkyní skutečného vědění. Je zdrojem vědění, které vede k mókše - osvobození od cyklu života a smrti.

Knihy z palmových listů obsahující posvátné formule, které dokáží praktikující velmi silně pozvednout a posunout v jejich duchovním vývoji, byly sepsány indickými světci a mudrci před mnoha tisíci lety. Ti toto učení přijali mimo jiné i přímo od Božské Matky. I v životopisech známých světců jako byli například Rámakrišna Paramahamsa, Ježíš Kristus, Paramahamsa Jógánanda nebo Adi Šankaračarja nalezneme vyprávění o hlubokém spojení mezi jejich duší a Božskou Matkou.

„Matka přichází jako mocná Mahákáli, jako Kanaka Durga nebo Sarasvati nebo jako Lakšmi či Durga. Nezáleží na tom, v jaké formě se vám manifestuje. Doposud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše, maharšie, saptaršie a skrze ně předávala úžasné informace. Samozřejmě, že knihy z palmových listů napsali s její pomocí.” - Šrí Káléšvara

Skutečné vědění nemůže být přednášeno, vyučováno nebo kázáno. Žádný systém víry, žádné dogma, žádné náboženství, nedokáže nahradit vlastní cestu za duchovním poznáním, vlastní duchovní praxi, která vede ke skutečnému vědění. Toto vědění je hlubokým osobním vnitřním prožitkem jednotlivce - milostným vztahem mezi ním a Božstvím.

„Z těchto tří je Sarasvati tou nejsilnější. Jakmile máte vědění ve svém životě, nikdo vám ho nemůže vzít. Sílu - Durgu - můžete ztratit. Blahobyt - Lakšmi - můžete ztratit. Ale vědění - Sarasvati - ztratit nemůžete.” - Šrí Káléšvara

Duchovní praxe vás pročišťuje a otevírá pro skutečné vědění, pro zážitek Reality, kterou není možno vyjádřit slovy. Pro skutečné vědění o Stvoření, o vás samotných. O tom odkud pocházíte, kam jdete a jaký je smysl vašeho života. Nástrojem této duchovní praxe jsou mantry a jantry z knih z palmových listů. Skrze duchovní cvičení poznáváte sami sebe a přetváříte svůj vlastní energetický systém. Stáváte se ztělesněním tohoto vědění a požehnáním pro ostatní.

„Stoprocentně nesouhlasím se všemi mistry a lidmi, kteří v tomto vesmíru říkají: ‘Prostě jen otevřete srdce, přijímejte lásku a můžete dělat všechno, co chcete.’ To je falešné učení. Abyste v sobě mohli realizovat určité schopnosti, musíte se pročistit, musíte nasát energii. Pak jste to dokázali. V tomto vesmíru neexistuje způsob, jak bez meditace dosáhnout silných energetických kanálů.” - Šrí Káléšvara

Co je vidžájadasami

Vidžájadasami

Když se tento 9denní cyklus uzavře, nastane ve středu 5. 10. 2022 vidžájadašami nebo též dasara - vrcholný okamžik celého svátku. V tento den je oslavováno vítězství moudrosti nad nevědomostí, vítězství pravdy nad ignorancí. Tento den je také energetickým výročím Širdi Sáí Bábova odchodu do samádhi. Je to tedy zároveň den, kdy je obzvláště dobré silně myslet na Bábu a spojovat se s ním.

Více o Vidžájadasami…

O meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štěstí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdžích.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou zaslány po púdžích.

Mé poslání a můj cíl je zprostředkovat nový druh duchovnosti, který vytvoří radost v srdci každého člověka a změní systém víry na světě a způsob jakým je dnes ve světě praktikována duchovnost. Nechci vychovávat studenty, ale duchovní mistry a přeji si, aby se vaše životy staly božským poselstvím pro tento svět.

Šrí Káléšvara

Ohlasy účastníků

„Srdečné díky vám všem, jste skvělý tým…. Byl to pro mě dojemně krásný kurz se spoustou krásných zkušeností a materiálů k učení. Děkuji, že žijete svou hlubokou lásku k Božství a sdílíte ji s námi. Jsem šťastná, že jsem součástí této úžasné duševní rodiny.” U.S., Německo (Gurupurnima 2022)

„Milá Tatyanno, mnoho, mnoho srdečných díků za tvé inspirace k sádhaně. Velmi mě oslovily a dojaly. Znovu jsem si uvědomila, jaký dar jsem díky osobnímu setkání se Svámim dostala. Jeho slova a jeho blízkost mi doslova každý den pomáhají sdílet a předávat lásku, vděčnost a pravdivost, kterou jsem skrze něj zažila. Děkuji, děkuji Svámi.” B.R., Německo (Gurupurnima 2022)

„Být s vámi ve spojení, bylo opět opravdu krásný zážitek. I když (nebo právě proto :-) ) to pro mě byla velká výzva, ze srdce vám děkuji za vaši práci. A také za učení, které ty, Tatyanno, tak srozumitelně vyučuješ. Jsem ráda, že patřím „do rodiny“ a srdečně vás objímám!” U.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Jsem trochu smutná, že je kurz oficiálně u konce. Je to s vámi pokaždé tak krásné! Děkuji za úžasné inspirace k sádhaně. Jsem ráda, že jste.” M.R., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Být s vámi na této cestě, mi dělá velmi dobře. Děkuji. Posílám všem velmi srdečné objetí.” S.N., Německo (Velikonoční kurz 2022)

Další ohlasy

„Děkuji za vaše velmi hluboké působení.” A.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Než mě zase dožene všední život, mám potřebu vám všem ze srdce poděkovat! Prožít poslední dny tak intenzivně společně s vámi bylo úžasné. Cítila jsem se opravdu chráněná, Svámi byl tak přítomný a měl z nás všech radost. Děkuji, Tatyanno, za tvoje autentické vyprávění a hluboké vědění, které jsi s námi sdílela. Speciální díky i tobě, Tobiasi, za to, že nám tak rychle dodáváš záznamy. Abhišék okvětními lístky růží jsem objevila teprve po naší večerní meditaci a měla jsem velkou radost z toho, jak mne tato jemná a zároveň silná energie, kterou vyzařujete, dosáhla. Požehnaná, vděčná a naplněná nekonečnou láskou jsem pak šla blažená do postele.” U.S., Německo (On-line kurz u příležitosti mahásamádhi 2022)

„Milovaní, z celého srdce vám děkuji za šivarátriový proces! Byla to opět jako vždy skvěle sedící 21denní přípravná sádhana a velmi krásný, pokojný a naplňující vrchol. Ze srdce děkuji za všechnu lásku a oddanost, kterou jste do zdaru procesu vložili.” J.S., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2022)

„Milá Tatyanno a týme, jak hluboký on-line kurz! Přídavek v podobě ‘Osmi stadií ticha’ byl nekonečně cenný dárek. Přinesl mi spoustu jasnosti a inspirace pro mou další meditační praxi. Děkuji, děkuji, děkuji!” K.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Obrovské díky za tento objasňující satsang. Toto vysvětlení považuji za velmi užitečné a hluboké.” U.D., Německo (Vánoční kurz 2021)

„Děkuji za tento cenný satsang. Přeji tobě, milá Tatyanno, i celému týmu spoustu lásky a dobra i v roce 2022 a mnoho úspěchu ve vaší požehnané práci, kterou pro nás s tak velkou inspirací, láskou a oddaností odvádíte.” B.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Velké díky za úžasné fotky a za vaši práci. Pokaždé dorazila velmi silná energie, která mě silně provázela mým dnem. Těším se na večerní společnou meditaci a posílám srdečné pozdravy.” P.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Milá Tatyanno a týme, byl to překrásný kurz. Užívám si všechno, co se ve mně a kolem mně děje. Dokážu přijímat i výzvy a být k sobě citlivá. Srdečné díky vám všem a Božské Matce, která nám tak požehnala. Byla jsem ráda za podrobné informace o různých formách Božské Matky! I když už jsem oslavila hodně navarátri, tyhle vědomosti jsem neznala. Děkuji! Přeji vám všem krásný čas pro zažití energie a pro nové objevy!” U.S., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Srdečné díky! Právě se splnilo moje přání! Jak je možné, že Tatyanna zná má přání? Už tolikrát jsem zažila, že byla naplněna, i když jde jen o ‘malá’ přání. Děkuji, děkuji, děkuji za všechnu práci a radost, kterou mi vždy připravíte. Nosím vás všechny v srdci.” I.M., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Ooooooooooobrovské děkuji všem za gurupurnimový meditační kurz. Wow – To byla síla.” K.R., Švýcarsko (Gurupurnimový on-line kurz 2021)

„Energie byla tak silná, že jsem se během celé přednášky cítila jako napojená na kabel s energií a zažívala satčitánandu. Požehnané Velikonoce celému Káléšvarovu evropskému týmu.” E.B., Německo (Velikonoční on-line satsang 2021)

„Právě jsem ‘přijala’ energii sudaršana púdži. Děkuji, že jste na nás všechny mysleli. Během Tatyanniny přednášky vstoupila do místnosti jako pokaždé silná energie – jasný symptom přítomnosti Svámiho energie. Přináší mi to velkou motivaci a pocit štěstí.” E.B., Německo (Sádhana Ochrana duše 2020)

„Děkuji za krásný navarátriový kurz se vším co obsahoval. Bylo to tak krásné období, které jsme společně všichni prožili. Vždy se to dotkne mého srdce a dějí se různé věci. Cítím se svobodnější a spokojenější. Těším se na shledanou!.” E.M. Česká republika (Navarátri 2019)

„Úžasná, silná, laskavá a moudrá učitelka (Tatyanna)! Buďte všichni podporováni láskou. Velké díky za vaši úžasnou léčivou práci a sdílení vědění!” B.F., Švýcarsko (Navarátri 2019)

„Jsem nekonečně vděčná Svámimu. Je neuvěřitelné, co všechno v tak krátkém čase předal. A vaše činnost, přípravy, zpracování znalostí a jejich sdílení s námi je opravdu fantasticky krásné a je to velké štěstí.” J.K., Švýcarsko (Šivaratri 2019)

„Když jsme společně jako skupina meditovali, bylo to opět velmi silně vnímatelné. Energetické pole, které díky tomu vzniklo, a také meditačním procesem vytvořená ochrana byly velmi dobře cítit!” B.S., Německo (Navarátri on-line kurz 2018)

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

Jednorázová účast:

Dle vlastního uvážení

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 2 970 Kč (sponzorská cena)

(dakšína zahrnuje Tatyanniny video přednášky, 11 individuálních dálkových transmisí od ohňových púdží, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu)

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Předplatné on-line kurzů:

Chcete-li se on-line kurzů účastnit pravidelně, roční předplatné vám umožní udržet si přehled o vašich měsíčních nákladech. Přejeme vám hodně radosti při praktikování.

Dle vlastního uvážení

 • 630 Kč měsíčně (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 960 Kč měsíčně (základní dakšína)
 • 1237 Kč měsíčně (sponzorská cena)

(Předplatné musí běžet minimálně rok. Zahrnuje účast na 5 on-line kurzech s Tatyannou, v jejichž rámci získáváte živé telesatsangy, dálkové energetické transmise, zkušené vedení procesem a inspirativní příspěvky ze Šrí Káléšvarova učení)

Předplatné registrovat ZDE

Další informace o dakšíně

Společně skrze krizi

Všichni, kdo jsou díky momentální krizi nebo z jiných důvodů ve finančně náročné situaci, si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz. Chceme umožnit účast každému, kdo chce s otevřeným srdcem jít po této cestě.

Pokud se vás současná krize finančně nedotkla a rádi byste podpořili naši práci na zpřístupňování Šrí Káléšvarova vědění všem lidem, potěší nás váš dar ZDE. Děkujeme!

Parametry ročního předplatného

 • Předplatné běží minimálně jeden rok (zahrnuje 5 on-line kurzů s Tatyannou).
 • Výpověď předplatného je možná po 12 měsících, vždy 2 týdny před začátkem dalšího kurzu. V opačném případě se předplatné automaticky prodlužuje o jeden kurz.

Předplatné registrovat ZDE

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Sdílení je pomoc

Účastí na tomto on-line kurzu děláte něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporujete tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se Vám tento program líbí, pošlete prosím informaci o něm dál. Děkujeme!

Komu můžete věřit? Musíte věřit jen sami sobě. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Musíte poznat, že je to jedna pravda. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Ten správný člověk je ve vašem srdci, váš vnitřní vůdce.

Šrí Káléšvara

PŘIHLÁŠENÍ ZDE