IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Lehrer heading4

Učitelé ve Šrí Káléšvarově tradici

Radka

„Všechny techniky a nástroje, které Šrí Káléšvara předal a kterými jsem skrze vlastní zkušenost prošla, mi do života přinesly velký nadhled a pocit svobody. Šrí Káléšvara mi daroval poznání, že vše je jen hra a my se můžeme naučit, jak hrát. Že iluze všeho druhu přichází a odchází. A jak s tím vším zacházet. Vědět jak s iluzí zacházet umožňuje postavit se na vlastní nohy a v pravdě tvořit se Stvořením. Božství lze zažít. A stejně tak lze dojít hlubokého poznání sebe sama. Jsem neuvěřitelně šťastná a vděčná, že jsem se takto mohla ve svém životě osvobodit. Svámi Káléšvara proměnil můj život ve šťastný.”

Více o Radce…

S učením Svámiho Káléšvary se Radka poprvé setkala v roce 2008 prostřednictvím semináře o Procesu pěti elementů. Brzy na to se vydala přímo do Indie do Šrí Káléšvarova ašrámu v Penukondě a v následujících letech se zde pod jeho vedením zúčastnila mnoha programů.

Dále prohlubovala a praktikovala meditaci s mantrami a vše také aplikovala do svého života. I když v minulosti poznala řadu alternativních metod, byla to právě práce s energetikou manter a janter, co jí přineslo zásadní změnu. Díky ní získala nadhled, který ji umožnil vidět širší souvislosti a zažít pocit úlevy a osvobození.

I nadále se věnuje každodenní meditační praxi a prohlubuje své znalosti Šrí Káléšvarova učení. Její hlavní soustředění patří práci se Sáí šakti technikami: Pomáhá všem, kteří touží po stejném pocitu osvobození, které tyto procesy přinesli jí samotné a pracuje zejména s dětmi a těhotnými ženami.

Radka je také spoluzakladatelkou charitativního projektu Bábova prostřená tabule, do kterého se pravidelně zapojuje. Je certifikovanou učitelkou ve Šrí Káléšvarově tradici a průvodkyní pro meditaci s mantrou podle Šrí Káléšvary. Podílí se na vzniku a rozvoji Šrí Káléšvarova centra Brno a na organizaci programů, které zde probíhají. Pomáhá i při organizaci on-line meditačních kurzů a je členkou púdžárí týmu Šrí Káléšvarova centra Brno, který pořádá pravidelné ohňové šakti rituály pro mír a léčení planety.

Duchovní vzdělání

Radka se za života svého mistra Šrí Káléšvary účastnila různých programů v jeho ášramu v Penukondě, v rámci kterých praktikovala pod jeho přímým vedením. Navštěvovala také programy a kurzy Šrí Káléšvarova učení v České republice. Byla Šrí Káléšvarou autorizována k praktikování Saí Šakti technik a meditací. Kromě toho ji autorizoval i k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů a k provázení praktikujících těmito procesy.

Kontaktní údaje a dosažitelnost

Radka Kašíková
Brno-Jundrov
E-mail: radkast@centrum.cz

Kurzy a programy s Radkou