IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Ohlédnutí za rokem 2020 & Výhled do roku 2021

Před tisíci lety objevili v Indii určité nadpřirozené věci. Dlouho byly chovány v tajnosti. Mistři je veřejně nesdíleli. A když je sdíleli, nedali perfektní instrukce, jak je používat. Studenti neměli nikoho, kdo by jim ukázal, jak řídit auto. Na co je vám sebekrásnější auto, když nevíte, jak s ním jezdit? Vím, jak řídit. Dávám vám klíče. Ukazuji vám, jak řídit. Když máte auto a víte, jak řídit, jste nový člověk.

Šrí Káléšvara

DĚKUJEME VÁM

Už zase nastal čas, říct velké DÍKY.

DĚKUJEME za vaši podporu v uplynulém roce. Při mnoha příležitostech jsme se společně věnovali hledání pravdy, smyslu života a tajemství Stvoření – on-line i naživo. Toto hledání nás spojuje. Společně jsme získali mnoho zásadních zkušeností a poznání a zažili to, po čem každý v hloubi svého nitra touží: Lásku a pospolitost.

I když je duchovní cesta pro každého z nás naprosto individuální výzvou k převzetí plné zodpovědnosti za sebe a svůj život a k pevnému postoji za svými vlastními hodnotami, „groupism” nám na této cestě pomáhá. (Pozn: Slovo „groupism” je Svámim vytvořený termín, ve kterém láskyplně shrnul všechny výhody bytí ve společenství).

Naše společenství nám pomáhá zachovat si své hodnoty, a to zejména v časech, kdy venku fouká o něco drsněji. Není vždy lehké vytvrat a dál pracovat na svém vlastním duchovně-duševním rozvoji. A přesto při své práci vnímáme, že stále více lidí je připraveno, stát se sami změnou, kterou chtějí ve světě vidět. DĚKUJEME, že se této práci věnujete.

Jednota. Jednota vždy vytváří více Božství. Když vypadnete z jednoty, pak na to zapomeňte. Jak dlouho může jednotlivec na svých ramenou nést tuto tíži a toto břemeno?

Šrí Káléšvara

Jsme velmi VDĚČNÍ za rostoucí komunitu a za všechny, kteří převzali zodpovědnost za pokračování Šrí Káléšvarova duchovního poslání. Svámi je určitě velmi šťastný, když vidí, kolik lidí už společně pracuje a nasazuje své schopnosti a jedinečná nadání k tomu, aby společně vytvořili něco, co nikdo nemůže vytvořit sám. Každý den můžeme zažívat sílu jednoty. Tyto zkušenosti potvrzují to, co Svámi předpověděl – že klíčem k úspěchu bude nakonec jednota jeho studentů. Svámi dal za nás, za své studenty, všechno. Jsme velmi vděční a šťastní za to, že v Evropě již teď tolik lidí táhne za jeden provaz.

Obrovské DÍKY všem, kteří do nejrůznějších projektů pravidelně přispívají svým nadšením, časem a energií. Vaše láska ke Svámimu, váš zápal pro tuto cestu, vaše iniciativa a činorodost dávají sílu, odvahu a inspiraci v pokračování v této práci.

Velmi DĚKUJEME za veškerou finanční podporu, která dorazila ve prospěch mnoha aktivit a projektů KALESHWAR EUROPE. Každá koruna pomáhá k sdílet Šrí Káléšvarou vyučované prastaré duchovní vědění s lidmi, kteří touží po skutečné transformaci. Jako tým zde každý den celou svou láskou, časem a sílou ručíme za to, aby informace z knih z palmových listů zůstaly uchovány ve své čistotě, a aby v nich obsažené učení mohlo dál žít v mnoha lidech. Každý váš dar, každé kurzovné, každý váš nákup v Dharma Shopu slouží tomuto účelu.

Potřebuji vaši plnou podporu, sílu a jednotu. Když budete jednotní, mohu vykonat určité věci. Když budete opravdu trpěliví a budete jako bratři a sestry a dobří přátelé pracovat jako jeden tým, pak můžete psát historii a dosáhnout vítězství. Není to můj úspěch. Je to váš úspěch!

Šrí Káléšvara

Pokračovat ve Šrí Káléšvarově životním díle – se všemi projekty a aktivitami – je možné jen díky finanční podpoře.

NAŠE PROSBA. KALESHWAR EUROPE potřebuje finanční podporu. A o ni chceme na konci roku požádat.

Práce KALESHWAR EUROPE je financována především z příjmů z kurzů, z Dharma Shopu a skrze drobné dary. Všechny běžící i nové důležité projekty budeme tedy moct v příštím roce financovat jen tehdy, když na konci roku vezme co nejvíc lidí své srdce do dlaní a daruje.

Vaše podpora pro nás hodně znamená! Svou dharmu vykonáváme bez ohledu na finance a často přes naše osobní hranice, protože chceme tento dar vědomostí a zkušeností se Svámim sdílet s co nejvíce lidmi. Jsme přesvědčení, že je to něco pro svět velmi smysluplného. A tak budeme s plným nasazením, láskou a sílou dál pokračovat i v roce 2021.

Děkujeme všem, kteří se na tom již spolupodílíte a prosíme především ty, kteří se pro finanční podporu dosud nerozhodli, abyste ve svém srdci ještě zvážili, zda to můžete udělat nyní – jednorázově či pravidelně. DĚKUJEME!

Děkujeme za váš příspěvek!

PS: Níže najdete přehled běžících iniciativ, aktivit a kurikula v roce 2020 a výhled na rok 2021.

PODPOŘIT NYNÍ

VYTVOŘIT MÍSTO LÉČENÍ

ZAPOJIT SE

Nedívejte se na zlo – dívejte se na dobro. Nenaslouchejte zlu – poslouchejte dobro. Neříkejte nic zlého – mluvte o dobrém. Nemyslete si nic zlého – přemýšlejte o dobrém. Nedělejte nic zlého –- dělejte dobro. To je cesta k Bohu.

Širdi Sáí Bábá

Ohlédnutí za rokem 2020

Svámi vám může zaručit, že když provádíte určité procesy, vaše duše vytvoří štěstí a bude přijímat nektar, abyste cítili úžasnou blaženost, satčitánandu. Celou dobu v sobě budete cítit blaženost – ve šťastných časem i v těžkých časech. Kolem vás je neustále světlo a chrání vás. Je ve vás světlo. Dál roste. Bude s vámi v každém životě. Pak začnete ve svém životě vidět neuvěřitelné věci. Jakmile ve vás začne růst světlo, je jedno, jak moc trpíte a jaké problémy máte. Když děláte božské procesy, je povinností Božství, aby se o vás staralo a chránilo vás.

Šrí Káléšvara

Společnými silami a navzdory globální krizi jsme v roce 2020 pohnuli spoustou věcí.

Nejdůležitější oblasti byly:

SOUL UNIVERSITY

Když se opravdu, opravdu hluboce zamilujete do duchovnosti, bude každá minuta, každý den blažeností. Pak ve vás bude neustále proudit nektar. Když to berete jako svou povinnost, je to také v pořádku. Pomalu do toho naskakujete. Musíte však svou povinnost, proces, svou meditaci dělat s otevřeným srdcem!

Šrí Káléšvara

V tomto roce jsme se nechali inspirovat elementem vody. Protože se vnější realita velmi rychle měnila, prostě jsme plynuli všude tam, kde to bylo možné a snažili se brát výzvy jako šance. A tak jsme se během prvního lockdownu silněji zaměřili na rozšíření kurikula Soul University a také na nabídku kurzů pomocí on-line médií. Zpětná vazba byla natolik pozitivní, že budeme on-line kurzy nabízet i nadále. Pozorovat působení duchovní praxe v životech čím dál většího množství lidí je naší každodenní inspirací k dalšímu zpracovávání znalostí a k vytváření chráněného rámce pro proces osobního rozvoje.

Semináře, retreaty a iniciace

 • „Noc ticha a požehnání” Šivarátriový mini-retreat s Tatyannou v Einhausenu a s Hanou v Brně
 • „Dattatréja – Síla zázraků” Gurupurnimový programm s Tatyannou v Einhausenu a s Hanou v Brně
 • „Léčení duše” On-line retreat s Tatyannou v Brně
 • „Léčení duše” Retreat s Tatyannaou na Schweibenalpu v Brienz (Švýcarsko)
 • „Čakra lůna - intenzivně” Víkendový program s Tatyannou v Alerheimu

 • „Šivovi andělé” Jednodenní program & on-line kurz (NOVÝ KURZ)
  • s Gietou v Einhausenu a Dieburgu & on-line
 • „Požehnání Mahálakšmi” Jednodenní program & on-line kurz (NOVÝ KURZ)
  • s Gietou v Einhausenu a Dieburgu & on-line
 • „Silové předměty” Víkendový program & on-line kurz (NOVÝ KURZ)
  • s Gietou v Einhausenu a Dieburgu & on-line
  • s Hanou v Brně & on-line
 • „Telugu pro začátečníky” Půldenní program & on-line kurz (NOVÝ KURZ)
  • se Zahirou v Einhausenu & on-line
 • „Sacred Space – Oltář & místnost pro púdži” Půldenní program & on-line kurz (NOVÝ KURZ)
  • se Zahirou v Einhausenu & on-line
 • „Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary” Úvodní kurz
  • s Hanou v Brně & on-line
  • s Gietou v Dieburgu & on-line
  • s Jenniver v Einhausenu & on-line
 • „Detox pro duši” Úvodní kurz
  • s Gietou v Dieburgu & on-line
  • s Jenniver v Einhausenu & on-line
  • s Hanou v Brně & on-line
 • „Meditační proces 5 elementů” Roční program
  • s Jenniver v Einhausenu & on-line
  • s Helen v Alerheimu
  • s Hanou v Brně
  • s Gietou soukromá sezení
 • „Iniciace: 9 šípů, Mahákáli, Šakti Gájatrí” Lekce manter
  • s Jenniver v Einhausenu & on-line
  • s Hanou on-line
 • „Uzdravte své srdce” Jednodenní program & on-line kurz
  • s Gietou v Dieburgu & on-line
  • S Hanou v Brně & on-line
 • „Šiva/Šakti - Šťastná partnerství” Víkendový program & on-line kurz
  • s Gietou und Petarem v Einhausenu, Dieburgu & on-line
 • „Předmět duše” intenzivně
  • s Tatyannou v Einhausenu
 • „Proces posvátného lůna” 9měsíční intenzivní kurz
  • s Tatyannou v Alerheimu
  • s Hanou v Brně
 • „Posvátný oheň” Trénink pudžáriú
  • s Jenniver v Zedlitz (Durynsko), Neubrandenburgu a Einhausenu
 • „Ježíšova jantra” Modul I + II
  • s Gietou v Dieburgu
 • „Šrí čakra” Modul I + II
  • s Jenniver v Einhausenu
  • s Hanou v Brně
 • „Káléšvarovo vástu” Úvodní kurz
  • s Gietou v Einhausenu
  • s Olgou v Brně
 • „Káléšvarovo vástu pro architekty” Individuální sezení
  • s Tobiasem v Einhausenu a Frankfurtu
 • “Káléšvarovy bhadžany” trénink
  • s Barbarou v Einhausenu a v Brně

A individuální duchovní doprovod a soukromá sezení.

Meditační on-line programy

 • Šivarátri: Magnetismus duše – Přitáhněte požehnání Božství a silné ochranné kruhy (německy, česky, rusky)
 • Velikonoce: Návrat Božské Matky – Átma sandhána jóga (německy, česky)
 • Gurupurnima: Dattatréja – Síla zázraků (německy, česky)
 • Navarárti: Srí Lakšmi Má – Spokojenost a bezvýhradné štěstí (německy, česky, rusky)
 • Vánoce: Žít ve světle (německy, česky)

V uplynulém roce bylo možné podpořit samoživitele, studenty a nezaměstnané stipendii ve formě snížené nebo nulové dakšíny ve výši více než 365 000 Kč. Toto je možné jen díky velikosti naší komunity. Ze srdce DĚKUJEME!

Silová cesta

Z důvodu globální krize a s ní souvisejících omezení cestování letošní silová cesta neproběhla. Věříme, že v roce 2021 bude opět možné vyrazit s větší skupinou do Indie.

AKADEMIE

Podívejte, neste toto vědění do světa. Nemusíte mluvit o mně, mluvte o těchto informacích a sdílejte je se světem. O to jde. Pak se celý duchovní systém víry úžasným způsobem změní. Kdyby Buddha nedělal tyto procesy, nemohli bychom je dnes získat. Kdyby se nenarodil Ježíš, neměli bychom dnes tuto silnou misi. Kdyby se nenarodil Širdi Bábá, nemohli bychom přijímat neuvěřitelný nektar jeho poselství a toho, co dělal.

Bereme je jako symboly. Nejen Ježíš Kristus, Širdi Bábá, Buddha, Rámakrišna Paramahamsa, Jógánanda a Vivékánanda, ale i váš život musí být pro vaše sousedy, pro vaši zemi, pro svět symbolem. Existuje toliko třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sto lidí jako oni. Proč by jich nemohly být tisíce? To je mise vašeho Svámiho.

Šrí Káléšvara

Ve všem co děláme, děláme maximum proto, abychom realizovali přání našeho mistra. Šrí Káléšvara jasně vyjádřil své představy o zastoupení svého učení a mise v Evropě.

Svámiho výroky k dharmě
Svámiho výroky k dharmě

Těmito preventivními opatřeními chtěl zajistit, aby lidé hledající autentické vědění mohli najít platformu, která bude učení sdílet v čisté formě skrze dobře vytrénované a vyškolené učitele. V přiloženém PDF jsou shromážděny Šrí Káléšvarovy výroky a přání ohledně oficiálního zastoupení jeho mise v Evropě.

Naše zodpovědnost a jeho úkol pro nás je konkrétně to, abychom jakožto jeho senior-studenti první generace udrželi jeho ducha živého a jeho učení čisté – tak, aby i budoucí hledající mohli touto cestou jít v její původní formě. Aby dal tomuto záměru organizační a právní rámec, založil Šrí Káléšvara společně s námi v roce 2006 organizaci Kaleshwar e.V.

Naplnění této dharmy je náš slib – našemu mistrovi a nám samotným.

PODPOŘIT NYNÍ

VYTVOŘIT MÍSTO LÉČENÍ

ZAPOJIT SE

Učitelský kruh

Současný učitelský kruh v roce 2020 intenzivně pracoval - ohlédl se zpět a nově se přenastavil pro budoucnost. Pravidelně probíhá trénink učitelů (cvičení, prohlubování znalostí, testy, hospitace). Od srpna 2018 je naKALESHWAR EUROPE Soul University v intenzivním učitelském tréninku první skupina studentů a v roce 2021 začne práce s další skupinou.

Studijní a učební materiály

Naše studijní a učební materiály jsou sestavovány ze Šrí Káléšvarových originálních přednášek. Jeho slova jsou uspořádána podle témat a pečlivě překládána. Je to časově náročná, ale nestárnoucí a na budoucnost orientovaná práce, která se vyplatí. Z této práce těží mnoho praktikujících a studujících. V roce 2020 byly dosud existující materiály přeloženy do češtiny a nově vznikly nebo byly přepracovány následující:

 • Šivovi andělé – Ochrana duše (Nový kurz)
 • Požehnání Mahá Lakšmi – láska, hojnost a blaženost pro váš život (Nový kurz)
 • Zpět do světla – Očistění od cizích energií, pro lidi i prostory (Nový kurz)
 • Telugu pro začátečníky (Nový kurz)
 • Sacred Space – Oltář & místnost pro púdži (Nový kurz)
 • Šrí čakra jantra (Přepracování)
 • Jantra Ježíše Krista (Přepracování)
 • Posvátný oheň – Trénink púdžáriú (Přepracování)

My všichni jsme nástroje. Vždy když cítíme, že jsme nástroje, začnou se dveře otvírat. Dveře se začnou otvírat! Poznáte, že vám někdo stojí v zádech a způsobuje, že se věci skrze vás dějí. Vím, že to říkají všechna náboženství, ale používat to, opravdu to cítit, to je pro každého duchovního studenta velmi důležité.

Šrí Káléšvara

Publikováno

 • Německé vydání e-Booku „Posvátné lůno – Skryté učení o stvoření Božské Matky” (kompletní překlad) od Šrí Káléšvary
 • Bezplatně: Živé nahrávky Káléšvarových bhadžanů na Bandcamp ZDE

SPOLEČENSTVÍ

Akce

 • Káléšvara džajanty v Brně
 • Oslava Šrí Káléšvarova mahásamádhi v Einhausenu a v Brně
 • Den matek v Einhausenu a na dálku
 • Gurupurnimový víkendový program – Satsangy, bhadžany, ohňové púdži, meditace a výdej jídla potřebným v Einhausenu a v Brně
 • Rakhi Purnima – Úplněk přátelství – v Einhausenu a na dálku
 • Navarátri – 11 ohňových púdží festivalu Božské Matky - v Einhausenu a na dálku
 • Výročí Širdi Sáí Bábova samádhi (Vidžájadasami) v Einhausenu
 • Diváli – Svátek světla – v Einhausenu a na dálku
 • Kartika Purnima – v Einhausenu a na dálku
 • Tatyanna na Wennenbergu – Satsang, bhadžany, ohňová púdža s Tatyannou v Alerheimu

Fotografie z akcí najdete na Kaleshwar Europe Facebook Fanpage ZDE

PODPOŘIT NYNÍ

VYTVOŘIT MÍSTO LÉČENÍ

ZAPOJIT SE

Společenství ÓM-line :-)

Během prvního lockdownu se vytvořil kruh praktikujících v rámci meditační skupiny „Ochrana duše”. Tato bezplatná on-line nabídka zahrnuje:

 • Každodenní meditaci s mantrou pro ochranné kruhy a vnitřní mír
 • Pravidelný zpěv bhadžanů on-line prostřednictvím Zoom
 • Story-Telling-Evenings – inspirativní výměna zkušeností se Šrí Káléšvarou a posvátným věděním.

Všichni účastníci meditační skupiny Ochrana duše mají k dispozici on-line prostor s různými příspěvky pro praxi ze svých domovů (instrukce pro meditaci, videa, obrázky).

Společně pro mír – Ohňové púdži a další…

 • Více než 50 ohňových púdží v Einhausenu (většina z nich byla účastníkům z ČR dostupná na dálku).
 • Více než 160 úplňkových a novolunních púdží pro mír a léčení v Káléšvarových centrech (včetně Brna) a v kruhu púdžáriú ZDE.

Léčivý kruh Šrí čakry

Nabídka léčivého kruhu Šrí čakry na úplňky a novoluní byla dobře přijata. Více v němčině ZDE.
Kruh pracuje na dobrovolné bázi:

 • V kruhu se angažuje 13 dobrovolných léčitelek
 • Na kruh se obrací řada lidí hledajících podporu

Humanitární projekty

 • Více 7000 obědů pro potřebné v Brně - výdej na Šujanově náměstí, centra Střelák a Vlhká - non stop i během lockdownu.
 • Cca 600 obědů pro potřebné v Bensheimu
 • Zimní a vánoční balíčky pro lidi bez domova v Brně
 • Účast na potravinové sbírce v Brně
 • Akce dalších Káléšvarových skupin jako například zpěv v domově pro seniory, na Wachkoma-Station, uspořádání dětských dní, vaření pro potřebné atd.

Káléšvarova centra a regionální skupiny

Káléšvarovo centrum v Einhausenu, Německo
– Chrám Božské Matky & Širdi Bábův chrám ve Svámiho domě

V roce 2020 se chrám u dhúní přestěhoval do Svámiho domu na Neuröder Weg 61. Na ploše 90 m2 se nachází meditační místnost s oltářem, léčitelna, kancelář a zásilkovna Dharma Shopu. Šrí Káléšvara tento dům za svého života několikrát navštívil a přenocoval zde. Proto ho nazýváme „Svámiho dům”.

 • Rozvoj a financování Káléšvarova centra v Einhausenu ve Svámiho domě, Německo
 • Kurzy Soul University a satsangy
 • Pravidelné úplňkové a novolunní púdži pro mír a léčení
 • Pravidelné večery s bhadžany
 • Charita: jednou za měsíc Bábova tabule pro 30-40 lidí bez domova

Káléšvarovo centrum Brno, ČR – Širdi Bábův chrám

 • Rozvoj a financování městského duchovního centra v Brně, ČR
 • Pravidelné ohňové púdži pro mír a léčení v Otevřené zahradě
 • Kurzy Soul University a satsangy
 • Příležitostné bhadžany, abhišéky, meditace a komunitní akce
 • Charita: pravidelná nedělní Bábova prostřená tabule pro více než 160 lidé bez domova - vlastní terénní práce a spolupráce s krizovými centry

Káléšvarova skupina Neubrandenburg, Německo

 • Pravidelné úplňkové ohňové púdži pro mír a léčení
 • Pravidelné večery s bhadžany
 • Charita: Zpěv bhadžanů v hospicu a na Wachkoma-Station, dobročinné akce na Vánoce.

Výhled na rok 2021

Naší vizí je podporovat lidi v tom, aby úspěšně zvládli Šrí Káléšvarou ukázanou cestu léčení a rozvoje vědomí a žili svůj život jako silní, svobodní a nezávislí lidé - neomezovaní bloky a spojení se svým skutečným božským Já.

Zaměření KALESHWAR EUROPE bude proto i v roce 2021 na vytváření prostoru pro léčení a budování silových míst, na práci učitelského kruhu a na utváření evropské Soul University, díky které budou moct praktikující a studující na této cestě velmi silným způsobem pokročit. Zkušenosti nám ukazují, že toto systematické a smysluplné doprovázení různými stupni studenty velmi podporuje v budování a udržování vlastní energie a umožňuje jim dosažení vyšších duchovních zkušeností.

Jako tým se tedy budeme dál soustředit na překlady Šrí Káléšvarova vědění a slov do různých evropských jazyků a na tematické zpracování vědomostí pro evropskou Soul University. Při zpracování a překladech držíme Šrí Káléšvarovy vysoké standardy. Tato práce je velmi živá. Představuje obrovský úkol a bude vyžadovat ještě mnoho času. Můžeme ji zvládnout jedině společně. S požehnáním linie mistrů se to podaří.

Jménem celého týmu ještě jednou ze srdce děkujeme všem účastníkům kurzů a všem podporovatelům – ať už je vaše podpora finanční nebo s námi sdílíte svůj volný čas. DĚKUJEME za vaši důvěru.

za celý tým Tatyanna, Tobias a Hana

Na viděnou v roce 2021!

PODPOŘIT NYNÍ

VYTVOŘIT MÍSTO LÉČENÍ

ZAPOJIT SE

Most, který chci vytvořit mezi Východem a Západem je zlatý most. Tak tedy, my všichni jsme Bábovy nástroje. Přineste tento duchovní poklad. Ano, v tomto století to začalo. Vědění vejde ve známost. My jsme nástroje.

Váš život musí být poselstvím pro tuto planetu – jako duchovních mistrů, ne jako studentů. Mým největším přáním je připravit vás jako silné léčitele, jako siddhi.

Šrí Káléšvara