IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Božská Matka a role ženy v duchovnosti

Vnitřní síla, která hýbe Stvořením.

V každém člověku je oheň, světlo. Podívejte se na něj. To je Ona. Je nekonečná. I vy jste částí této nekonečnosti. Božská Matka je Matkou všech duší ve vesmíru. Nenáleží žádnému náboženství. Mým hlubokým přáním je přivést všechny k Matce.

Šrí Káléšvara

Všechny dávné kultury uctívaly svatou Velkou Matku, z jejíhož lůna vzešlo celé Stvoření. Tato Matka je božským ženstvím a vyživujícím prazákladem veškerého bytí ve všech světech. My všichni, naše děti i naši předci, pocházíme z této Velké Matky. Božská Matka je tajemstvím, ze kterého jsme se zrodili, a do kterého se jednoho dne zase vrátíme.

Důležitou součástí Šrí Káléšvarova učení jsou znalosti o tzv. „čakře lůna” jakožto centru duchovní síly a o roli ženy jakožto matky, léčitelky a učitelky v této tradici. Šrí Káléšvara také celé řadě studentů umožnil přímou zkušenost s ženským aspektem Božství - s Božskou Matkou.

Poskytneme-li své ženské stránce více prostoru, dostanou se do centra veškerého našeho jednání kvality jako pravá láska, intuice, jemnost, vzájemnost, schopnost naslouchat, soucit, komunikace, schopnost následovat rytmus jednotlivých cyklů ve Stvoření, mateřská starostlivost a schopnost vnímat druhé. I když jsou tyto kvality spojovány především s ženským aspektem, jsou přítomné v ženách i mužích.

Zaměříme-li svou pozornost na Božskou Matku, vznikne posvátný prostor, ve kterém bude čím dál tím více lidí schopno rozpoznat kým skutečně jsou. Jde o to znovu vyrovnat mužský a ženský princip v každém z nás - v mužích i ženách. Pak se svět může skutečně změnit.

Šrí Káléšvara o Božské Matce

Božská Matka je příroda

Indická duchovní tradice říká, že Božská Matka je příroda. Je silou za pěti elementy. Pět elementů - země, oheň, nebe (éter), voda a vzduch - tvoří základní pilíře Stvoření. V přírodě můžete vidět krásné květiny a překrásná jezera. Je nádherná. Ta samá příroda však přináší obrovská zemětřesení, povodně a mnoho katastrof. Taková je povaha Božské Matky. Matka je ženou neuvěřitelné lásky. Zároveň je však schopna i velkého hněvu. Z části je pozitivní, z části negativní. Když se rozzlobí, vytváří v přírodě šílené katastrofy. Vytváří strach. Je to určité varování pro zbytek Stvoření, varování lidstvu: „Snažte se pochopit, že život je smrtelný.” Jsme jako listy na stromě. Nejsme zde navždy. Než spadnete dolů, snažte se pochopit Realitu. Užijte si skutečnou blaženost. Snažte se vytvářet kolem sebe štěstí. Snažte se být sami šťastní. Dává nám tím určité varování: „Probuďte se.”

Jakmile se lidé začnou probouzet a poznávat Ji, začne se uklidňovat. Jakmile se Matka začne uklidňovat, můžete od ní získat cokoli, všechno, co budete chtít.

Matka je čistý nektar. Z Její milosti si všichni budou užívat vůni Její pravé lásky. Postará se o to. Je však třeba vyhrát Její srdce. Matka je neuvěřitelně milující. Je na 99,9999 % milující. Stará se, sdílí a miluje. Je skutečnou láskou. Odevzdejte se. Chovejte k Ní úctu. Ano. Ona ví, jak se o vás postarat.

Božská Matka je světlo ve vás

V každém člověku je oheň, světlo. Podívejte se na něj. To je Ona. Je nekonečná. I vy jste částí této nekonečnosti. Božská Matka je Matkou všech duší ve vesmíru. Nenáleží žádnému náboženství. Mým hlubokým přáním je přivést všechny k Matce.

Od této chvíle pátrejte po tom, kdo jste - odkud pocházíte, kam jdete a o čem je celé toto drama. Do jaké míry musíte tu hru hrát? Jak dlouho v ní musíte účinkovat? Ptejte se Matky Přírody. Jděte to přírody, posaďte se, vykřičte to, ptejte se! Je třeba své srdce, sebe sama, svou duši naprogramovat tak, že chcete velmi, velmi jasně pochopit Realitu a Pravdu. Není lehké je jen tak snadno a okamžitě poznat. Chce to čas. Je však třeba opravdu se ptát a přemýšlet o tom.

Božská Matka je matkou všech duší ve vesmíru

Celý vesmír je vaše Matka. Celé Stvoření je vaše Matka. Tato Matka stvořila vaši matku, tato Matka stvořila vás. Vaše matka je mostem mezi vámi a přírodou. Všichni pocházíme z matky. Všichni pocházíme z ženy. Celé vaše napojení je někde u ženy. I když chce na tuto planetu přijít Bůh, musí si zvolit ženu, musí přijít skrze lůno matky. Když v matčině lůně roste naše tělo, mezi 101. a 120. dnem do něj vstoupí život. Život ve smyslu duše - této energie - přichází v tomto čase. Když v lůně matky začne tlouct srdce, přichází tam energie duše. Duše znamená světlo, plamen. Vaše duše není nic než světlo a vibrace a je plně spojená se srdcem. Různé tradice říkají různé věci. Energie duše však není nepochybně nic jiného než světlo. Duše je jako plamen svíčky nebo malá hvězda zářící v srdci. Duše ve vás žije v podobě neuvěřitelně jemné jiskry. Pokud opravdu znáte a praktikujete posvátné vědění z knih z palmových listů a vytvoříte tak správné vibrace, které vaši vnitřní jiskru probudí, nejsou zde už žádné iluze, žádné deprese a žádná další zlomení srdce. Jakmile máte opravdu jasné vědomí, můžete na planetě vytvářet neuvěřitelné zázraky. Můžete změnit poušť v kvetoucí zahradu. Všechno je možné. Všechno je ve vás.

Člověk, který získal plné osvícení, nebo jakákoli velká duše - například nějaký světec, se vyznačuje ohromnou kapacitou duše, obrovským světlem svého (vnitřního) plamene. Lze ho přirovnat k 200 wattové, 1000 wattové nebo 5000 wattové žárovce. Tuto žárovku nabili tím, že přijímali nejvyšší energii a sdíleli s ostatními neuvěřitelně silnou lásku. Poslání mnoha avatárů, mnoha světců, poslání nás všech je jedno: Vytvářet mír a lásku a zveřejnit znalosti. Vybudovat most mezi Západem a Východem. Jsme jedním. Všichni lidé jsou jedním. Nesejde na tom, že jste se narodili v různých zemích, různých městech, různých vesnicích. Ať už je vaše náboženství, váš systém víry jakýkoli, všichni jsme jedním. Naším náboženstvím je lidství. Máme jen jedno náboženství a tím je čistá láska spolu s pěti elementy - náboženství Stvoření. Není třeba uctívat mě. Není třeba uctívat nikoho jiného. Snažte se uctívat Realitu. To je mým nejsilnějším posláním.

Mým přáním je spojit vás s Božskou Matkou

Mým nejhlubším cílem je poslat všechny k Matce. Jedním cílem je spojit se s Božskou Matkou, mít přání spojit se s Ní. Jakmile vstoupíte do domu své Matky, začne se o vás starat a dá vám vše, po čem opravdu toužíte. Můžete po Ní požadovat jakékoli lahodné jídlo, na které máte chuť. Bude-li mít trpělivost, uvaří vám ho. V opačném případě uvaří vás. Prostě jen vstupte do Jejího domu a Ona se postará. Božskou Matku musíte vidět s otevřenýma očima. Na 100 % Ji musíte vidět na vlastní oči. To je ze všeho nejdůležitější. Pokud ji nevidíte fyzickýma očima, pouze sami sebe hypnotizujete. S tím nesouhlasím. Nejsem ve vašem životě tímto typem učitele: „Svámi, medituji, mám krásné vize.” To je hezké, to je dobře, je to v pořádku. Já však nemluvím o vizích Božské Matky. Musíte Ji vidět s otevřenýma očima.

Existuje zlatý výrok, který se týká každého člověka ve vesmíru: Pokud jste se narodili v lidském těle, tak i když jste se spojili s mnoha nadpřirozenými věcmi a dostali rady od mistra, nejvyššího stupně dosáhnete až poté, co uvidíte Božskou Matku. Od tohoto okamžiku je rozvoj vašich schopností ve vašich rukách. Ale i když své schopnosti dále rozvíjíte, neexistuje žádná 100% záruka, že váš Božská Matka nechá na pokoji: „Dobře, dělej, co chceš.” Bude vás pevně držet. Proč to dělá? Když vás takto drží a drží a nakonec vás pustí, váš život bude pro planetu krásným poselstvím. Na 100 %.

Maharšiové dodnes zkoumají a snaží se pochopit Její velikost. Je to jako snažit se spočítat hvězdy. Pořád v tom pokračují. Dělí nebe na kousky a počítají, počítají a počítají. Je to jejich velký koníček. Myslím to vážně. Z části je to jejich velký koníček. To proto to dělají. Užívají si to. Místo toho, aby se rozplynuli, říkají: „Nechte nás si hrát. Nechte nás počítat.”

Jakmile spatříte Mahákáli, můžete nařizovat, můžete omýt negativitu jakéhokoli člověka, můžete léčit kohokoli ve vesmíru. Její energie je nejvyšší systém v celém vesmíru. Když se s Ní spojíte, Její energie vás pročistí. Když se pak procházíte po zahradě, i vzduch, který vdechujete a vydechujete, je pročištěný. Nemohou se tam zdržovat žádné negativní duše. Upřímně řečeno je to zcela nemožné. Obzvláště s těmito vibracemi, s touto energií…žádná šance. Taková síla je v tom ukryta. Mahákáli je nejtvořivější formou Božské Matky.

Vyhrát srdce Božské Matky: Poznejte, kdo jste a žijte skutečný účel svého života

Intenzivní 2denní program s Tatyannou, 28. až 29. října 2017, Brno

Vědomosti - iniciace - sádhana

Srdce Božské Matky je naplněno neomezenou láskou, která nám zrcadlí pravou podstatu toho, kdo jsme. Vyhrát ho je tedy vrcholným cílem. Splynutí s Její láskou je blažeností, po které všechny duše hluboce touží. Zážitek Její přítomnosti nás nakonec dovede k tomu, aby naše srdce zůstala trvale otevřená a my se stali požehnáním pro svět.

Pro ženy je vztah s Božskou Matkou nejrychlejší způsob, jak poznat sebe sama a zažívat svou velikost a skutečnou krásu. Pro muže je uctívání spojení s božským ženstvím a živý vztah s Božskou Matkou nejefektivnější cestou k dosažení skutečného duchovního posunu.

Přidejte se k 2dennímu intenzivnímu programu s Tatyannou a zažijte hlubší úrovně znalostí tak, jak je vyučoval Šrí Káléšvara. Zakuste vysokou šakti energii a přijměte iniciaci do duchovního procesu spojujícího s Božskou Matkou.

Více informací a registrace ZDE.