IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Dary

Děkujeme, že chcete podpořit naši práci a projekty!

Zde naleznete přehled možností, jak to udělat.

PŘISPĚT PŘEVODEM

Svůj dar můžete provést převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “Dar”

Dar převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, plná částka jde na podporu projektu.

STÁT SE PRAVIDELNÝM DÁRCEM/DÁRKYNÍ

Pro uskutečnění naší vize je rozhodující stabilní proud pravidelných příspěvků. I malý měsíční příspěvek pomůže dále pokračovat v naplňování celé řady úkolů a projektů. Svou podporu můžete kdykoli ukončit zasláním e-mailu na info@kaleshwar.cz.

On-line formulář

Pomozte dát práci Káléšvarovy organizace stabilní základ a staňte se pravidelným podporovatelem/podporovatelkou! 10008x děkujeme!

PŘISPĚT SKRZE PAYPAL

Darování skrze Paypal probíhá pomocí bankovního inkasa nebo pomocí vaší platební karty. K tomu je třeba mít Paypal-účet, který lze zřídit velmi snadno.

Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).

POTVRZENÍ O PŘÍSPĚVKU

Ve většině případů stačí předložit potvrzení o příspěvku, které si můžete vytisknout ZDE, a přiložit k němu výpis z vašeho účtu nebo doklad o zaplacení. Nebude-li to dostačující, rádi vám vystavíme potvrzení o darování. V tomto případě nám na info@kaleshwar.cz pošlete své jméno, adresu a datum a výši daru.

Poznámka k příspěvkům pod 270 Kč

Z důvodů výloh spojených se zaúčtováním příspěvku a s ohledem na různé poplatky (např. Paypal, bankovní poplatky, účetní náklady), doporučujeme minimální měsíční příspěvek 270 Kč. U nižších částek prosím zvažte jiné rozložení - např. čtvrtletní, půlroční. Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme za Vaši podporu!

Fotografie z Bábovy prostřené tabule - charitativního projektu Šrí Káléšvarových studentů v Brně Více o projektu ZDE