IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Posvátný oheň - zážitkový workshop a trénink púdžáriú

Posvátný oheň

Zážitkový workshop a trénink púdžáriú

Když dáte ohni ty správné věci a máte správný záměr, správnou energii a myšlenky, z ohně se uvolní dokonalé vibrace. Pokud v sobě nesete mnoho nemocí, pokud máte spoustu rodinných problémů nebo prožíváte velké neštěstí, všechno to vyslovte. Řekněte, co chcete, co se ve vás odehrává a jakou bolest máte v srdci. Neříkejte to mně. Řekněte to ohni.

Šrí Káléšvara

Síla elementu ohně

Element ohně nám dokáže poskytnout hluboké vnitřní pročištění, silnou transformaci a energeticky podpořit naše tělo i duši a ohňová púdža je nejlepší způsob, jak tuto jeho kvalitu používat. Můžeme k sobě přivolat a přitáhnout v ohni přebývající sílu a oheň se tak stane posvátným. Oheň vyživovaný a energetizovaný mantrami, modlitbami a obětinami projasňuje veškeré iluze a posiluje v nás to, co je pravdivé.

Přidejte se k nám a naučte se, jak pomocí ohňové púdži vytvořit vysokou pozitivní energii pro sebe i pro svět.

Více o tradici ohňových púdží ZDE

Pět elementů a Šiva-šakti princip

Pět elementů a Šiva-šakti princip

Všechno, celé Stvoření, se skládá z pěti elementů - země, ohně, nebe (éteru), vody a vzduchu. Elementy jsou prostoupeny vědomím - Šivou a oživovány a neustále proměňovány skrze Šakti - živoucí božskou sílou v její nejčistější podobě. Vědomí (Šiva) je neměnné. Je skutečností, která i přes všechny proměny zůstává stejná. Šakti je síla, která Stvoření v každém okamžiku formuje a znovu vytváří.

Ršiové dávné Indie zkoumali úrovně vědomí a mechanismy Stvoření a zaznamenali pro nás procesy, díky kterým můžeme k sobě skrze elementy přitáhnout šakti - čistou kosmickou energii a mít tak tuto koncentrovanou sílu k dispozici.

I my jsme jakožto součást Stvoření vytvořeni z pěti elementů, a tak tato síla automaticky vstupuje do kontaktu s šakti uvnitř nás samotných. Vstupuje do nás, pročišťuje nás, pozvedá nás - posiluje světlo naší duše. Zážitek čisté šakti nám rovněž zpřístupňuje stadia čistého vědomí. A jediné, co k tomu potřebujeme, je otevřené srdce a vědomosti o těchto mechanismech.

Více o prastarém vědění a duchovních procesech ZDE

Obsah workshopu:

První část - znalostní pozadí a hlubší smysl:

 • Co je to púdža? Zejména ohňová púdža?
 • Elementy a kvalita elementu ohně
 • Energie úplňku a novoluní
 • Mantra, jantra a modlitba
 • Sankalpam (záměr)
 • Uctívání Šakti přebývající v ohni, vnitřní nastavení
 • Vnímání, budování a udržování energie
 • Oheň jako kanál pro komunikaci s Božstvím
 • Různé energetické fáze během púdži: Co kdy děláme a proč
 • Ohňové púdži pro druhé: Integrita, zkušenosti, vedení a jasnost v průběhu púdži

Druhá část - praxe: společná tréninková ohňová púdža a praktické tipy:

 • Správné místo: Vástu, energeticky čisté ohniště a prostředí
 • Jsme-li spolu, je to snazší: Jsme tým!
 • Rozdělení úkolů: Kdo co dělá?
 • Jaké vybavení a materiál potřebujeme?
 • Uspořádání místa: Ohniště, oltář, dekorace a další
 • Vedení, karma, zodpovědnost: Otevřít a držet prostor pro účastníky
 • Porozumění beze slov: Souhra púdžáriú během púdži
 • Dobrý závěr
 • Ticho nakonec…
 • Doporučení pro čas púdži

Pro koho je workshop určený?

Tento workshop je pro každého…

 • …koho zajímá hlubší pozadí energetických mechanismů
 • …kdo chce učinit bezprostřední zkušenosti s kosmickou energií
 • …kdo praktikuje šakti kanály podle Šrí Káléšvary a chce svou osobní sádhanu a energetickou práci s lidmi rozšířit o další velmi účinný nástroj
 • …kdo již ohňové púdži pořádá a chtěl by svou práci postavit na kvalitním znalostním základu
 • …kdo je součástí praktikující skupiny, která by ráda společně pořádala ohňové púdži pro mír a léčení planety

Kdy a kde?

CZ-602 00 Brno

Zážitkový workshop a trénink púdžáriú s Jenniver

KDY? 23. a 24. června 2018
KDE? Šrí Káléšvarovo centrum Brno a Otevřená zahrada

VEDENÍ WORKSHOPU: Kurz povede Jenniver Gebhard - zkušená lektorka v tradici Šrí Káléšvary, která ohňové púdži zkoumá a aktivně používá již více než deset let…

Více o Jenniver zde

Jenniver Šrí Káléšvaru potkala poprvé v květnu 2006 a od té doby se účastnila všech iniciací a programů, které pořádal v Evropě a v Indii. Společně s dalšími studenty v Kasselu iniciovala pravidelná setkání s bhadžany, meditacemi a púdžami. Od roku 2009 se učila přímo v Indii. Na Šrí Káléšvarovo pozvání se přestěhovala do jeho ášramu a zde pod jeho přímým vedením pokračovala se svou sádhanou a studiem. Až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 navštěvovala Soul University (Univerzitu duše) v Penukondě.

Jenniver již více než 10 let každý měsíc provádí pravidelné ohňové púdži a své zkušenosti předává prostřednictvím tréninku dalších púdžáriú. Provádí nové studenty Procesem pěti elementů, dává sáí šakti energetické transmise, šaktipaty a poskytuje individuální konzultace.

Ve Šrí Káléšvarově ášramu získala zkušenosti s vedením skupin a od jeho odchodu do mahásamádhi asistuje Tatyanně a podporuje ji při jejích seminářích, satsanzích a dalších akcích, což ji velmi inspiruje a vyživuje. Jenny miluje hudbu a zpěv bhadžanů - zpívaných modliteb - je pro ni důležitým kanálem pro přímý dialog s Božstvím.

„Díky požehnání mého mistra Šrí Káléšvary jsem mohla být svědkem účinnosti nadpřirozené energie, což zbořilo hranice mého dosavadního systému víry a probudilo mou duši. Den za dnem si silněji uvědomuji hloubku jeho učení a získávám větší jasnost o mých ‘životních lekcích’. Šrí Káléšvarovo učení je nedogmatické, bohaté, hluboké a je pro mě znovu a znovu zdrojem inspirace. Mým přáním je, aby integrita informací z palmových listů a vůně Šrí Káléšvarovy moudrosti - jeho specifický, poetický způsob, kterým hovořil o univerzální pravdě - zůstaly zachovány, aby se jimi mohlo nechat inspirovat ještě mnoho dalších lidí. Aby mohli tyto informace a meditační techniky praktikovat a získat své vlastní zkušenosti: aktivovat vědění své duše, rozšířit své vědomí a získat vnitřní svobodu. Moje hluboká vděčnost za Svámiho přítomnost v mém životě neustále roste.”

Jenniver žije v Einhausenu v Německu.

Její duchovní vzdělání

Jenniver za života svého mistra Šrí Káléšvary praktikovala pod jeho přímým vedením. Vzdělávala se více než 10 let u zkušených studentů v Německu a na Soul University (Univerzitě duše) v Penukondě v Indii. Byla Šrí Káléšvarou autorizována k praktikování Saí Šakti terapie a vedení úvodních přednášek, satsangů a meditací. Kromě toho ji autorizoval i k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů a k provázení praktikujících těmito procesy.

Kurz poběží v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Podrobné informace a registrace

Při minimálně šesti a maximálně 12 účastnících je možné provést workshop i ve vašem regionu. V případě zájmu nás pro další informace kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Práci s energií púdži se člověk nejlépe naučí přímo v praxi. Proto máme vždy rezervovaná místa (za zvýhodněných podmínek) pro každého, kdo by si rád workshop zopakoval. Otázky z praxe jsou vítány - obohatí nás všechny!

O této cestě

Znalosti z rukopisů z palmových listů, které s námi Šrí Káléšvara sdílel, stojí především na čistých zkušenostech. Praktikování v nich obsažených manter a janter spouští proces hluboké transformace a uzdravování se. Duše se nabíjí vysokou pozitivní energií. Rozvíjí se naše propojení s přírodou a ona se stává naším zrcadlem a mistrem. Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Více o této cestě [ZDE]

O linii mistrů [ZDE]