IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Posvátný oheň - zážitkový workshop a trénink púdžáriú

Posvátný oheň

Zážitkový workshop a trénink púdžáriú

Když dáte ohni ty správné věci a máte správný záměr, správnou energii a myšlenky, z ohně se uvolní dokonalé vibrace. Pokud v sobě nesete mnoho nemocí, pokud máte spoustu rodinných problémů nebo prožíváte velké neštěstí, všechno to vyslovte. Řekněte, co chcete, co se ve vás odehrává a jakou bolest máte v srdci. Neříkejte to mně. Řekněte to ohni.

Šrí Káléšvara

Síla elementu ohně

Element ohně nám dokáže poskytnout hluboké vnitřní pročištění, silnou transformaci a energeticky podpořit naše tělo i duši a ohňová púdža je nejlepší způsob, jak tuto jeho kvalitu používat. Můžeme k sobě přivolat a přitáhnout v ohni přebývající sílu a oheň se tak stane posvátným. Oheň vyživovaný a energetizovaný mantrami, modlitbami a obětinami projasňuje veškeré iluze a posiluje v nás to, co je pravdivé.

Přidejte se k nám a naučte se, jak pomocí ohňové púdži vytvořit vysokou pozitivní energii pro sebe i pro svět.

Více o tradici ohňových púdží ZDE

Pět elementů a Šiva-šakti princip

Pět elementů a Šiva-šakti princip

Všechno, celé Stvoření, se skládá z pěti elementů - země, ohně, nebe (éteru), vody a vzduchu. Elementy jsou prostoupeny vědomím - Šivou a oživovány a neustále proměňovány skrze Šakti - živoucí božskou sílou v její nejčistější podobě. Vědomí (Šiva) je neměnné. Je skutečností, která i přes všechny proměny zůstává stejná. Šakti je síla, která Stvoření v každém okamžiku formuje a znovu vytváří.

Ršiové dávné Indie zkoumali úrovně vědomí a mechanismy Stvoření a zaznamenali pro nás procesy, díky kterým můžeme k sobě skrze elementy přitáhnout šakti - čistou kosmickou energii a mít tak tuto koncentrovanou sílu k dispozici.

I my jsme jakožto součást Stvoření vytvořeni z pěti elementů, a tak tato síla automaticky vstupuje do kontaktu s šakti uvnitř nás samotných. Vstupuje do nás, pročišťuje nás, pozvedá nás - posiluje světlo naší duše. Zážitek čisté šakti nám rovněž zpřístupňuje stadia čistého vědomí. A jediné, co k tomu potřebujeme, je otevřené srdce a vědomosti o těchto mechanismech.

Více o prastarém vědění a duchovních procesech ZDE

Obsah workshopu:

První část - znalostní pozadí a hlubší smysl:

 • Co je to púdža? Zejména ohňová púdža?
 • Elementy a kvalita elementu ohně
 • Energie úplňku a novoluní
 • Mantra, jantra a modlitba
 • Sankalpam (záměr)
 • Uctívání Šakti přebývající v ohni, vnitřní nastavení
 • Vnímání, budování a udržování energie
 • Oheň jako kanál pro komunikaci s Božstvím
 • Různé energetické fáze během púdži: Co kdy děláme a proč
 • Ohňové púdži pro druhé: Integrita, zkušenosti, vedení a jasnost v průběhu púdži

Druhá část - praxe: společná tréninková ohňová púdža a praktické tipy:

 • Správné místo: Vástu, energeticky čisté ohniště a prostředí
 • Jsme-li spolu, je to snazší: Jsme tým!
 • Rozdělení úkolů: Kdo co dělá?
 • Jaké vybavení a materiál potřebujeme?
 • Uspořádání místa: Ohniště, oltář, dekorace a další
 • Vedení, karma, zodpovědnost: Otevřít a držet prostor pro účastníky
 • Porozumění beze slov: Souhra púdžáriú během púdži
 • Dobrý závěr
 • Ticho nakonec…
 • Doporučení pro čas púdži

Pro koho je workshop určený?

Tento workshop je pro každého…

 • …koho zajímá hlubší pozadí energetických mechanismů
 • …kdo chce učinit bezprostřední zkušenosti s kosmickou energií
 • …kdo praktikuje šakti kanály podle Šrí Káléšvary a chce svou osobní sádhanu a energetickou práci s lidmi rozšířit o další velmi účinný nástroj
 • …kdo již ohňové púdži pořádá a chtěl by svou práci postavit na kvalitním znalostním základu
 • …kdo je součástí praktikující skupiny, která by ráda společně pořádala ohňové púdži pro mír a léčení planety

Kdy a kde?

CZ-602 00 Brno

Zážitkový workshop a trénink púdžáriú s Hanou

KDY? 11. & 12. května 2024
KDE? Káléšvarovo centrum Brno, Ludmily Konečné 8, Brno 639 00

Přihlášení

O Haně

Při minimálně šesti a maximálně 6 účastnících je možné provést workshop i ve vašem regionu. V případě zájmu nás pro další informace kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Práci s energií púdži se člověk nejlépe naučí přímo v praxi. Proto máme vždy rezervovaná místa (za zvýhodněných podmínek) pro každého, kdo by si rád workshop zopakoval. Otázky z praxe jsou vítány - obohatí nás všechny!

O této cestě

Znalosti z rukopisů z palmových listů, které s námi Šrí Káléšvara sdílel, stojí především na čistých zkušenostech. Praktikování v nich obsažených manter a janter spouští proces hluboké transformace a uzdravování se. Duše se nabíjí vysokou pozitivní energií. Rozvíjí se naše propojení s přírodou a ona se stává naším zrcadlem a mistrem. Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Více o této cestě [ZDE]

O linii mistrů [ZDE]