IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Linie mistrů - Ramana Maharši

Kdo je Ramana Maharši?

„Kdo jsem já?”
Následujte tuto otázku a poznáte sebe sama.

Ramana Maharši

Šrí Ramana Maharši (1879-1950) prožil ve svých šestnácti letech, poté co zažil podstatu smrti, hluboké duchovní probuzení. V důsledku toho - přitahován k posvátné hoře Arunáčala (v překladu „Ranní červánky”) poblíž města Tiruvannamalaj v jižní Indii - opustil svůj domov a rodinu. U této hory pak prožil zbytek svého života. Jeho jediným majetkem byl kus látky, který nosil jako bederní roušku, a tulácká hůl.

Zpráva o ‚mudrci z Arunáčaly’ se postupně rozšiřovala. Začalo přicházet mnoho lidí, kteří toužili po tom být v jeho přítomnosti. Ramana Maharši hovořil jen vzácně, ale příležitostně odpovídal na otázky. Říkal: „Buďte klidní a vězte, že já jsem Bůh.” Nebo například: „Abyste mohli poznat Boha a vědomě s ním být jedním, je zásadní věcí ticho. Všechno, co existuje, vždy existovalo a vždy existovat bude. Z toho všeho vyplývá, že představa světa je skutečná, když je zažívána jako Já a neskutečná, když je vnímána jako od Já oddělená.”

Šrí Káléšvara měl s Ramanou Maharšim mimořádný vztah a spojení, stejně jako s Rámakrišnou Paramahamsou. Říkal, že všichni tři jsou bratry na úrovni duše a už po mnoho životů se vzájemně podporují ve své práci.

Ramana Maharši neustále říkal: ‘Odkud pocházíte? Kam jdete? Jaký smysl má smrt? Kdo jste? Odkud pocházíte? Je to zázrak. To, odkud pocházíte, je zázrak. To, kam jdete, je zázrak. V tomto okamžiku nevíte, co se ve vašem životě odehrává, neznáte ten zázrak, který tam právě probíhá. Vy ho však znát potřebujete. Měli byste vědět, co se děje. Měli byste pochopit velké filozofy, velké postavy duchovnosti. Nejen Ramanu Maharšiho, Paramahamsu Rámakrišnu a Vivékánandu, nejen Širdi Sáí Bábu, Ježíše, Buddhu a Svámiho Káléšvaru… Musíte poznat mechanismus zázraků, které se ve vašem životě odehrávají. Pak získáte blaženost.

Šrí Káléšvara