IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Ohlédnutí 2021 & Výhled 2022

Pojďte — sáhněte po nektaru reality míru, který si nesete v sobě. Dosud - od narození až po dnešek - jste to, tento vrcholný mír, ještě nezažili. Mé dnešní poselství je: Mír je zbraň. Snažte se ve svém životě rozvinout tento mír. To je ta nejdůležitější věc. Rozvinout ve svém srdci mír není žádný vtip. Ale jakmile ho rozvinete, je to neuvěřitelný nektar.

Šrí Káléšvara

MY JSME SVĚTLO

Už zase nastal čas, říct velké DÍKY.

Uplynul další rok a my toho opět využíváme k malému ohlédnutí. A pokaždé, když to uděláme, cítíme velkou vděčnost za naše duchovní společenství – za nás všechny, kteří jdeme společně po této cestě. Čím víc věcí se ve světě děje, tím víc je nám jasné, že nás Šrí Káléšvara připravoval přesně pro tuto dobu. Jsme vděční za všechno vědění o tom, jak se znovu spojit se svým božským já a díky tomu najít vnitřní mír. O tom, jak žít ze srdce a jak vybudovat sílu odpovídat na nenávist láskou. A především za Šrí Káléšvarův trénink v tom, jak transformovat negativitu.

Jsme vděční za to, že můžeme zažívat, jak se stále víc duší probouzí ke své pravé podstatě a staví se za svou pravdu. Každý z nás má potenciál stát za svou nejvlastnější integritou a převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Zároveň zažíváme sílu „jednoty” – jak velká síla může vyrůst z toho, když se společně jakožto svobodné duše postavíme za univerzální hodnoty lidství.

Spojujeme světla svých duší ve velké světlo. Časy temnoty jsou živnou půdou pro osvícení. Využijme tento čas velké transformace přesně jako takovou šanci: Jako šanci poznat náš božský původ a příležitost nechat sílu našich srdcí a duší pracovat.

Když máte v životě obrovský mír, můžete v tom míru automaticky vytvořit mnoho dobrých kvalit. Láska, inteligence, vaše velikost — to všechno vzejde jedině z vašeho míru. Celý vesmír spočívá na dosažení míru. Když jste v šánti, v míru, můžete přitáhnout všechny síly. Když jste v míru, vaše duše se může spojit s celým vesmírem.

Šrí Káléšvara

Obzvláště velké DÍKY všem, kteří i za nepříznivých okolností aktivně přebírají odpovědnost za pokračování Šrí Káléšvarova humanitárního a duchovního díla. Je nám potěšením, že můžeme v různých týmech pracovat na tom, abychom mohli praktikujícím a studujícím nabízet bohatě prostřený stůl, u kterého mohou nasytit svou duši. Jsme vděční a šťastní, že nás už tolik pracuje pod „střechou jednoty”, tak jak si to Svámi přál. Děkujeme všem za jejich čas, vášeň a energii, která se v této práci snoubí.

Stejně tak ze srdce DĚKUJEME za veškerou finanční podporu, která dorazila ve prospěch mnoha projektů a aktivit KALESHWARA EUROPE . Každá koruna pomáhá tomu, aby bylo možné sdílet Šrí Káléšvarou vyučované duchovní vědění s co největším množství lidí. Jako tým zde každý den celou svou láskou, časem a sílou ručíme za to, aby informace z knih z palmových listů zůstaly uchovány ve své čistotě, a aby v nich obsažené učení mohlo dál žít v mnoha lidech. Každý váš dar, každé kurzovné, každý váš nákup v Dharma shopu slouží tomuto účelu.

Potřebuji vaši plnou podporu, sílu a jednotu. Když budete jednotní, mohu vykonat určité věci. Když budete opravdu trpěliví a budete jako bratři a sestry a dobří přátelé pracovat jako jeden tým, pak můžete psát historii a dosáhnout vítězství. Není to můj úspěch. Je to váš úspěch!

Šrí Káléšvara

Pokračovat ve Šrí Káléšvarově životním díle – se všemi projekty a aktivitami – je možné jen díky vaší finanční podpoře.

NAŠE PROSBA. KALESHWARA EUROPE potřebuje finanční podporu. A o ni chceme na začátku nového roku požádat.

Přinést do světa dharmu, jako je ta naše, je celoživotní úkol plný výzev a nejistot. Práce KALESHWARA EUROPE je rozsáhlá a vysoce nákladná: Skromné ohodnocení našich vysoce angažovaných zaměstnanců, kteří jsou mnoha způsoby aktivní v mnoha centrálních oblastech organizace, energetické vyrovnání pro učitele a překladatele, náklady na provoz a údržbu jednotlivých pracovišť, audio/video technika, digitalizace, provoz a údržba vozového parku, náklady na sekretariát, náklady na ubytování a cestovní náklady týmu pro akce, účetnictví, daňové a právní poradenství, pojištění…

V naší společnosti jsme zvyklí oceňovat věci podle jejich ceny, ale zároveň chce KALESHWARA EUROPE i v budoucnosti umožňovat účast na kurzech všem – i těm, kteří disponují jen omezenými prostředky. Proto máme dakšíny na vlastním zvážení a také dotovaná stipendia. Jedna věc je jasná: Nikdo „neplatí“ za dharmu, protože dharmu zaplatit nelze. Nicméně udržovat dharmu živou stojí peníze. Všechny běžící i nové důležité projekty budeme tedy moct i příštím roce financovat jen tehdy, když co nejvíc lidí vezme své srdce do dlaní a daruje.(Vedle příjmů z kurzů a Dharma shopu, které pokrývají většinu výdajů.) Proto hledáme Anděly dharmy, kteří budou v roce 2022 připravení, podporovat dharmu pravidelným měsíčním příspěvkem ve ve výši 270 / 540 / 810 / 1530 Kč nebo více. Můžete být jedním z nich?

Vaše podpora pro nás hodně znamená! Svou dharmu vykonáváme bez ohledu na finance a často přes naše osobní hranice, protože tak každý den můžeme pozorovat pozitivní rozdíl, který naše práce v životě lidí vytváří. A tak budeme v naší práci dál pokračovat se vší naší láskou, časem a silou i v roce 2022.

Děkujeme všem, kteří se na tom již spolupodílíte a prosíme především vás, kteří jste se pro finanční podporu dosud nerozhodli, abyste ve svém srdci ještě zvážili, zda to můžete udělat nyní – jednorázově či pravidelně. DĚKUJEME!

Velké díky za každý váš příspěvek!

PS: Níže najdete přehled iniciativ, aktivit a kurikula v roce 2021 a výhled na rok 2022.

PODPOŘIT NYNÍ

STÁT SE ANDĚLEM DHARMY

Abyste vyhráli pravou lásku, milujte nejprve sebe sama. Když pak stejným způsobem milujete někoho ve svém okolí, sdílíte tuto lásku, je to čistá pravda. To je tvá dharma – tvůj úkol. Pak automaticky poroste váš vnitřní mír. Když váš vnitřní mír roste, vaše mysl se automaticky uklidní. Vaše srdce je v míru. Vaše duše je v míru. Mír. Naprostý mír.

Šrí Káléšvara

Ohlédnutí za rokem 2021

Komu můžete věřit? Můžete věřit jen sami sobě. Dělejte, co vám říká vaše vědomí a vaše srdce. Následujte je. Když vám vaše vnitřní vědomí říká, že je váš úsudek správný, pak ho následujte: Udělejte to! Můžete si poslechnout rady druhých, ale nakonec následujte své srdce. Jen pak uspějete. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Musíte poznat, že to je jedna pravda. Ten pravý člověk je ve vašem srdci, váš vnitřní soudce.

Šrí Káléšvara

Společnými silami a navzdory globální krizi jsme v roce 2021 pohnuli spoustou věcí:

SOUL UNIVERSITY

Svíčky jsou různé, ale světlo je stejné. Nejprve do sebe přitáhněte spoustu světla.

Pak na planetě zapalujte spoustu svíček.

Šrí Káléšvara

Vývoj ve světě od nás i v roce 2021 vyžadoval velkou flexibilitu. Během fází uzávěry jsme kurikulum Soul University realizovali on-line. A kdykoli to bylo možné, využili jsme každou možnost k setkání a praktikování v přírodě, zejména v létě. Všichni účastníci tak mohli zažít duši posilující efekt společných meditací.

Semináře, retreaty a iniciace

 • Noc ticha a požehnání: Šivarátriový mini-retreat s Tatyannou v Einhausenu
 • Datta Krija retreat & iniciace včetně gurupurnimového programu s Tatyannou na Beuerhofu v Eifelu, Neměcko-Üxheim
 • Soul Healing: Retreat s Tatyannou na Schweibenalpu, Švýcarsko-Brienz
 • Kála čakra: 9měsíční intenzivní kurz , Německo-Alerheim
 • Čakra lůna: 7měsíční intenzivní kurz s Tatyannou ve Schwäbischen Alb, Německo-Münsingen

 • Šivovi andělé: jednodenní program & on-line kurz
  • s Gietou v Einhausenu, Dieburgu (Německo) & on-line
 • Požehnání Máhá Lakšmi: jednodenní program & on-line kurz
  • s Gietou v Einhausenu, Dieburgu (Německo) & on-line
  • Silové předměty: víkendový program & on-line kurz
  • s Gietou v Einhausenu, Dieburgu (Německo) & on-line
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary: úvodní kurz
  • s Hanou (CZ) on-line
  • s Gietou v Dieburgu (Německo) & on-line
  • s Jenniver v Einhausenu (Německo) & on-line
 • Detox for the Soul: úvodní kurz
  • s Gietou v Dieburgu (Německo) & on-line
  • s Jenniver v Einhausenu (Německo) & on-line
  • s Hanou on-line
 • Slunce a měsíc: úvodní kurz
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Pět elementů: intenzivní roční program
  • s Jenniver v Einhausenu, Ostfildern (Německo) & on-line
  • s Helen v Alerheimu (Německo)
  • s Hanou (CZ) on-line
  • s Gietou v rámci individuálních sezení
 • Súrja nádi iniciace
  • s Tatyannou v Einhausenu (Německo)
  • s Jenniver on-line (Německo)
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Čandra nádi iniciace
  • s Tatyannou v Einhausenu (Německo)
  • s Jenniver on-line (Německo)
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Iniciace: Devět šípů, Mahákáli, Šakti Gájatri: lekce manter
  • s Jenniver v Einhausenu, Alerheimu (Německo) & on-line
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Uzdravte své srdce: jednodenní program & on-line kurz
  • s Gietou v Einhausenu, Dieburgu (Německo) & on-line
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Šiva/Šakti - šťastná partnerství”: víkendový program & on-line kurz
  • s Gietou a Petarem v Einhausenu, Dieburgu (Německo) & on-line
  • s Hanou a Patrikem (CZ) on-line
 • Předmět duše: intenzivní kurz
  • s Tatyannou na Beuerhofu v Üxheimu (Německo)
  • s Hanou v Brně
 • Posvátný oheň: trénink púdžáriů
  • s Jenniver v Einhausenu (Německo)
  • s Hanou v Brně
 • Sacred Space: seminář o púdže a oltáři
  • se Zahirou on-line pro českou skupinu
 • Ježíšova jantra Modul I + II
  • s Gietou v Einhausenu (Německo)
 • Šrí čakra Modul I + II
  • s Jenniver v Einhausen (Německo)
 • Základy telugu
  • s Hanou (CZ) on-line
 • Káléšvarovo vástu: úvodní kurz
  • s Gietou v Einhausenu (Německo)
  • s Hanou v Brně
 • Káléšvarovo vástu pro architekty: individuální sezení
  • s Tobiasem v Einhausenu

A individuální duchovní doprovod a soukromá sezení.

On-line meditační programy

 • Šivarátri: Trinejtra dhará – Brána k vnitřní svobodě (v němčině, češtině a ruštině)
 • Letnice: Holy Spirit - Ježíš & Božské ženství (v němčině a češtině)
 • Gurupurnima: Divine Grace - Blaženost vědomí pravého já (v němčině a češtině)
 • Navarátri: Mókša Dévi - Osvobození skrze sílu Božské Matky (v němčině, češtině a ruštině)
 • Vánoce: Soul Peace – Návrat k vnitřnímu světlu (v němčině a češtině)

I v uplynulém roce bylo možné podpořit samoživitele, studenty a nezaměstnané stipendii ve formě snížené nebo nulové dakšíny ve výši více než 520 000 Kč. Toto je možné jen díky velikosti naší komunity. Ze srdce DĚKUJEME!

Silová cesta

Z důvodu globální krize a s ní souvisejících omezení cestování silová cesta v roce 2021 neproběhla. Věříme, že v roce 2022 bude opět možné vyrazit s větší skupinou do Indie.

AKADEMIE

Do vesmíru přichází velký strach a zároveň s tím duchovní hlad a žízeň. V takové době je důležitá pomoc a přítomnost duchovních léčitelů. Má-li léčitel svolení, dokáže se postarat o tisíc lidí.

Mí studenti mají takové svolení. Mí studenti mají toto povolení. Jsem rád, že (božské duše) daly svolení. Nyní vám mohu předat schopnosti a vědění.”

Šrí Káléšvara
Svámiho výroky k dharmě
Svámiho výroky k dharmě

Šrí Káléšvara nám dal za úkol připravovat učitele a léčitele. Jeho přáním bylo, aby působili pod jednou střechou.

Tímto způsobem chtěl zajistit, aby lidé hledající vědění, nacházeli jednu platformu, která splní jejich požadavky na kvalitu a integritu. Tato platforma má zároveň sloužit jako ochrana pro učitele a léčitele, kteří svou dharmu naplňují společně pod jeho jménem. V připojeném pdf jsou transparentně uvedeny Šrí Káléšvarovy výroky a přání stran tohoto tématu.

Plnit tuto dharmu je náš závazek – vůči našemu mistrovi i nám samotným.

Učitelský kruh

Stávající učitelský kruh pokračoval ve své práci i v roce 2021. Ohlédl se za minulostí a přeorientoval se na budoucnost. Pravidelně probíhá intenzivní trénink (cvičení, prohlubování znalostí, testy, hospitace).

Tato skupina studentů je v tomto intenzivním tréninku na učitele KALESHWARA EUROPE Soul University od srpna 2018.

V roce 2022 by měl být zahájen trénink další skupiny.

Zpětná vazba z učitelského kruhu:

„Učitelský trénink prožívám jako osobní proces. Možná tak trochu jako to, co zažívali studenti se Svámim v Penukondě. Je zde skvělý učitelský tým, který nás - každého jeho tempem - doprovází, vyučuje a také testuje. To poslední prostřednictvím písemek, které píšeme ke každému tématu. Díky setkávání a pravidelným studijním skupinám se z nás stává skupina. Svámiho učení mi učitelé přibližují především skrze jejich práci, důvěru, jasnost a otevřené srdce. Vlastním příkladem nám ukazují, o co tady jde. ZE SRDCE DĚKUJI!” Elke

„Ze všeho nejdřív: V tomto společenství se cítím jako v milující rodině, která je velmi podporující. Každý je individualitou a je svobodný a zároveň jsme komunita. Toto společenství je právě v této době neklidu stabilním faktorem. Samotné studium mi přineslo úžasné prohloubení mých dosavadních znalostí a zároveň mi pomohlo odkrýt velké mezery. Neúnavná práce a příprava vědění týmem akademie pro nás učitele v tréninku je obdivuhodná. Jsem za ní velmi vděčná. Prohlubování znalostí se Zahirou je pro mě také velkým dárkem. Máme přístup ke Svámiho dílu a k němu jako člověku i jako k božské duši, která skrze svou inkarnaci a sdílení prastarého vědění – jako Ježíš – musela vrátit na planetu světlo. A my jeho studenti máme za úkol přinést toto vědění ve správný čas do světa.” Adelheid

Studijní a učební materiály

Studijní a učební materiály jsou sestavovány podle témat ze Šrí Káléšvarových originálních přednášek (z transkriptů) a pozorně překládány. Je to velmi časově náročný, ale užitečný, trvalý a na budoucnost orientovaný úkol. Z této práce těží mnoho praktikujících a studujících. V roce 2021 byly nově vytvořeny nebo přepracovány následující kurzy a k nim příslušející studijní materiály.

 • Kála čakra – Kolo času – Modul I + II (nový kurz) v němčině
 • Datta krija (nový kurz) v němčině
 • Súrja nádi (nový kurz) v němčině a češtině
 • Čandra nádi (nový kurz) v němčině a češtině
 • Slunce & měsíc (nový kurz) v češtině
 • Pět elementů - intenzivní „grinding” (nový kurz) v němčině
 • Požehnání Mahá Lakšmi nově v češtině
 • Telugu pro začátečníky nově v češtině
 • Sacred Space – Oltář & místnost pro púdži nově v češtině
 • Posvátný oheň – Trénink púdžáriú přepracovaná verze nově v češtině

My všichni jsme nástroje. Kdykoli cítíme, že jsme nástroje, dveře se začnou otvírat. Dveře se začnou otvírat! Poznáte, že vám někdo stojí za zády a způsobuje, že se skrze vás dějí různé věci. Vím, že to říkají všechna náboženství, ale používat to, opravdu to tak cítit je pro každého duchovního studenta velmi důležité.

Šrí Káléšvara

Překlady a publikace

 • Německý a český překlad „Šrí Káléšvarovy první celosvětové telekonference” u příležitosti kartika purnimy 2009
 • První koncept německého překladu „Kála čakra kompilace” pro vytvoření studijního materiálu pro Soul University kurz Kála čakra – zveřejnění je v plánu po pečlivém přepracování
 • První koncept německého překladu přepisu přednášky „Datta krija” – zveřejnění je v plánu po pečlivém přepracování
 • Bezplatné nahrávky živých Káléšvarových bhadžanů na Bandcamp ZDE

DUCHOVNÍ SLUŽBY

Káléšvarovo vástu

 • Základní kurz s Gietou a Hanou
 • Vzdělávání pro architekty s Tobiasem (pro architekty a územní plánovače)
 • Vástu poradenství a doprovod ve stavebních projektech v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Francii, České Republice, Portugalsku, Španělsku, USA a Kanadě.

WWW.KALESHWARAVAASTU.EU

Duchovní individuální léčivá sezení

V následujících lokalitách má KALESHWARA EUROPE praxe pro poradenství & Sai Shakti Healing:

 • Tatyanna & Gieta v Einhausenu (Německo)
 • Jenniver v Alerheimu (Německo)
 • Hana v Brně (CZ)

INFO

SPOLEČENSTVÍ

Události

 • Káléšvara džajanti v Einhausenu a Brně (on-line)
 • Den matek v Einhausenu & dálková transmise
 • Gurupurnima Retreat & jednodenní program – Dattakrija iniciace, satsang, bhadžany, ohňová púdža na Beuerhofu v Üxheimu (Německo)
 • Gurupurnima jednodenní program v Brně (ohňová púdža, bhadžany, energetické procesy, satsang)
 • Rakhipurnima – Úplněk přátelství – v Einhausenu & dálková transmise
 • Ganéš čaturti – Speciální ohňová púdža na Schweibenalpu v Brienz (Švýcarsko) & dálková transmise
 • Navarátri – Ohňové púdži v rámci festivalu Božské Matky v Einhausenu a Brně
 • Výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi (Vidžájadašami) v Einhausenu a Brně
 • Diváli – Svátek světla v Einhausenu, Alerheimu a Brně & dálková transmise
 • Kartika purnima – v Einhausenu, Alerheimu a Brně & dálková transmise
 • Adventní abhišéky - Cyklus předvánočních púdží v Brně

Fotografie z akcí najdete na Kaleshwar Europe Facebook Fanpage ZDE Evropa & ZDE ČR

Společenství ÓM-line :-)

Během prvního lockdownu v roce 2020 se vytvořil kruh praktikujících v rámci meditační skupiny „Ochrana duše”, která dosud společně praktikuje. Tato bezplatná on-line nabídka zahrnuje:

 • Každodenní meditaci s mantrou pro ochranné kruhy a vnitřní mír
 • Pravidelný zpěv bhadžanů on-line prostřednictvím Zoom
 • Story-Telling-Evenings – inspirativní výměna zkušeností se Šrí Káléšvarou a posvátným věděním.

Všichni účastníci meditační skupiny Ochrana duše mají k dispozici on-line prostor s různými příspěvky pro praxi ze svých domovů (instrukce pro meditaci, videa, obrázky).

PŘIPOJIT SE

Zpětná vazba z bhadžan týmu:

„Nepřestává mě fascinovat, že se po on-line zpěvu bhadžanů pokaždé cítím lépe než před tím. A to je velmi krásné.” Ráma

„Společný zpěv bhadžanů je pokaždé velmi hluboký a spojující zážitek. A to i živě on-line! Dokud jsem to sama nezažila, nikdy bych si to nedovedla představit. Jsem velmi vděčná za to, že smím tyto večery spolupořádat a tím spoluvytvářet prostor, ve kterém může docházet k léčení na mnoha úrovních. Obzvláště fascinující je pro mě to, že naše domluva na uspořádání večera funguje i na poslední chvíli - už se z nás stal sehraný tým, ve kterém se na sebe můžeme spolehnout. Pokaždé když se objeví nový spolu-zpěvák, je okamžitě integrován a nesen celou skupinou. Všichni jsou v tom celým svým srdcem a tato energie dosáhne všechny účastníky. Právě v dnešní době považuji za důležité a podporující setkávat se a spojovat se v takovém prostoru. V prostoru, kde je možné odložit všechnu zátěž, kde je vnímatelná lehkost a radost, která hluboce oslovuje naše srdce a kde si můžeme neustále připomínat naši božskou podstatu a naši tvořivou sílu. Nechť energie dál pracuje pro lidi, pro svět v míru, svobodě a všeobjímají lásce.” Šánti

PODPOŘIT NYNÍ

STÁT SE ANDĚLEM DHARMY

Společně pro mír – Ohňové púdži a další…

 • Více než 50 ohňových púdží v Einhausenu
 • Více než 160 úplňkových a novolunních púdží pro mír & léčení v Káléšvarových centrech (včetně Brna) a kruhu púdžáriú ZDE
 • Nové místo pro púdži s novým dhúním v Brně (CZ)
 • Nové místo pro púdži v Alerheimu (Německo)

Léčivý kruh Šrí čakry

Nabídka úplňkového a novolunního léčivého kruhu Šrí čakry ZDE (v němčině) byla dobře přijata. Kruh pracuje bezplatně.

 • V kruhu se angažuje 17 dobrovolných léčitelek
 • Na kruh se obrací řada lidí hledajících léčení

PODPOŘIT NYNÍ

STÁT SE ANDĚLEM DHARMY

Dobročinné projekty

 • Více než 9000 obědů pro potřebné v Brně (výdej v terénu & Kontaktní centrum Vlhká)
 • Záchrana více než 12 771,12 kg tun potravin pro Bábovu prostřenou tabuli v Brně
 • Cca. 20 x sendvičová séva pro potřebné v Bensheimu a Darmstadtu (Během lockdownu nebylo v Německu možné vařit v zařízeních pro lidi bez domova. Z toho důvodu byly rozdávány sendviče.)
 • Nový projetk sendvičové sévy v Augsburgu od prosince 2021
 • Vánoční akce: Zimní balíčky pro lidi bez domova v Brně
 • Další akce Káléšvarových skupin jako například zpěv v domově pro seniory a na Wachkoma-Station, vaření pro potřebné atd.
 • Finanční sbírka na podporu postižených koronavirovou pandemií v Penukondě v Indii

Káléšvarova centra & lokální skupiny

Káléšvarovo centrum Einhausen, Německo

V Einhausenu (64683) pečujeme o Zahradu púdží a Svámiho dům na Neuröder Weg 61. Zde se nachází meditační místnost s oltářem, místnost pro léčení a kancelář a zásilkovna Dharma shopu. Dům označujeme jako „Svámiho dům”, protože ho Šrí Káléšvara několikrát navštívil a přenocoval tam.

 • Rozvoj & financování Káléšvarova centra Einhausen se Zahradou púdží a Svámiho domem
 • Nové uspořádání chrámu a místnosti pro léčení v roce 2021
 • Vybudování Ganéšovy svatyňky v Zahradě púdží a instalace Ganéši během navarátri 2021
 • Soul University kurzy & satsangy
 • Pravidelné úplňkové a novolunní ohňové púdži pro mír a léčení
 • Pravidelné večery s bhadžany
 • Dobročinnost: Jedenkrát měsíčně Bábova tabule pro 30-40 lidí bez domova, sendvičová séva v Darmstadtu

Káléšvarovo centrum Alerheim, Německo

V Alerheimu (86733) se od srpna 2021 nachází místnost pro menší kurzy a léčivá sezení.

 • Renovace & zařízení léčivého prostoru v Alerheimu
 • Pravidelné úplňkové a novolunní ohňové púdži pro mír a léčení na Wennenbergu
 • Dobročinnost: Sendvičová séva v Augsburgu od prosince 2021

Káléšvarovo centrum Brno

V Brně (63900) provozujeme městské Káléšvarovo centrum, ve kterém se nachází meditační místnost s oltářem a Bábovou murti, kuchyně a další zázemí Bábovy prostřené tabule, kancelář Kaleshwar Europe pro ČR a Dharma shop.

 • Rozvoj a financování městského centra v Brně
 • Nové místo pro púdži s novým dhúním pro pravidelné úplňkové a novolunní ohňové púdži pro mír a léčení
 • Rekonstrukce oltářové stěny v listopadu 2021
 • Kurzy Soul University & satsangy
 • Příležitostné abhišéky, meditace a komunitní akce
 • Dobročinnost: Pravidelná Bábova prostřená tabule pro více než 160 lidí bez domova

Kaléšvarova skupina Neubrandenburg, Německo

 • Gurupurnima: Komunitní oslava v přírodě & ohňová púdža
 • Dobročinnost: Zpěv bhadžanů v hospicu a na Wachkoma-Station, dobročinné vánoční akce

Výhled 2022

Naší vizí je podporovat lidi v tom, aby úspěšně zvládli Šrí Káléšvarou ukázanou cestu léčení a rozvoje vědomí a žili svůj život jako silní, svobodní a nezávislí lidé - neomezovaní bloky a spojení se svým skutečným božským Já.

Zaměření KALESHWAR EUROPE bude proto i v roce 2022 na vytváření prostoru pro léčení, púdži a budování silových míst, na práci učitelského kruhu a na dalším rozvíjení kurikula evropské Soul University. Zkušenosti nám ukazují, že toto systematické a smysluplné doprovázení různými stupni studenty velmi podporuje v budování a udržování vlastní energie a umožňuje jim dosažení vyšších duchovních zkušeností.

Jako tým se tedy budeme dál soustředit na překlady Šrí Káléšvarova vědění a slov do různých evropských jazyků a na přípravu kurzů pro evropskou Soul University. Při zpracovávání a zprostředkování vědomostí držíme Šrí Káléšvarovy vysoké standardy a plníme úkol, který nám dal. Tato práce je velmi živá. Představuje obrovský úkol a bude vyžadovat ještě mnoho času, protože Šrí Káléšvarovo dědictví je nesmírně rozsáhlé. Tento úkol můžeme zvládnout jedině společně. S požehnáním linie mistrů se to podaří. Jsme vděčí za každý aktivní příspěvek k tomuto velkému dílu.

Jménem celého týmu ještě jednou ze srdce děkujeme všem účastníkům kurzů a všem podporovatelům – ať už je vaše podpora finanční nebo s námi sdílíte svůj volný čas. DĚKUJEME za vaši důvěru.

Za celý tým Tatyanna, Tobias a Hana

Těšíme se na společnou cestu rokem 2022!

PODPOŘIT NYNÍ

STÁT SE ANDĚLEM DHARMY

V každém z nás je ukryto neuvěřitelně velké světlo. To znamená, že náš lidský život je mimořádné štěstí. Je to dar. Když plýtváme svým časem, plýtváme nepopsatelným darem. Teď je ten pravý čas poznat sebe sama, žít vysoce úspěšným způsobem, poznat vnitřní pravdu a vnitřní mechanismus kosmické energie a to, jak opravdu působí na lidské bytosti.

Šrí Káléšvara