IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary - základní kurz

Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary

Úvod a iniciace do meditace s mantrou

Když utišíte a uklidníte svou mysl, otevřou se dveře k tichu, které je základem všeho. Zážitek tohoto ticha vede k hlubokému míru a velké radosti.

Šrí Káléšvara

Co je to meditace?

Co to znamená meditace? Mysl, duše, vědomí - tito tři. Když dokážete velet své mysli, vaše duše se probudí. Otevře vám oči. Je to jako probudit se ze spánku. Kdo dokáže nařizovat božské energii, kdo má dobrou kontrolu nad svou meditací, kdo má dobrou schopnost jít do stavu transu - tito lidé mají velmi čistou, pokojnou mysl. Jsou naprosto pokojní a mají v sobě velkou lásku. I když se dostaví velký problém, neroztřesou se. Díky své pokojné mysli, to dokážou zvládnout. Dokážou to zvládnout - pokojně, silou své vůle. Meditační energie vám dá tento typ míru.

Šrí Káléšvara

Co je to meditace s mantrou?

Meditace s mantrou je snadno naučitelná, vysoce účinná duchovní praxe. Během meditace s mantrou se vaše mysl soustředí na odříkávání mantry - zvukové formule, která vytváří napojení k vaší duši. Podle toho jakou mantru používáte, získáváte různé zkušenosti. Můžete uklidnit svou mysl, rozvinout jasnost myšlenek, dosáhnout duchovních schopností i vysokých stadií osvícení.

Předávané vědomosti vyučoval na základě až 7000 let starých knih z palmových listů indický duchovní mistr Šrí Káléšvara.

Pomocí meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary můžete…

 • uvolnit stres.
 • vybít negativní energii.
 • zažít vnitřní ticho a mír.
 • vyživit svou duši pozitivní energii.
 • rozvinout mocnou sílu vůle, důvěru a vyrovnanost.
 • rozvinout jasnost myšlenek.
 • vést uvolněný a úspěšný život.
 • objevit a naplnit nejhlubší přání své duše.
 • učinit vlastní zkušenosti s kosmickou energií.
 • zažít, kdo skutečně jste.
 • aktivovat své léčivé schopnosti.

V tomto kurzu získáte základní vědomosti o meditaci s mantrou:

 • význam třetího oka.
 • vliv úplňku a novoluní na tělo, mysl a duši.
 • přínos janter (posvátné geometrie) pro meditaci s mantrou.
 • jednoduché techniky pro uvolnění stresu a negativní energie.

Budete iniciováni do speciální meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary:

 • Během kurzu nás čeká společná meditace.
 • Iniciace do meditace s mantrou proběhne formou šaktipatu během ohňové púdži nebo abhišéku
 • Získané vědomosti zažijete během své vlastní praxe.

Každá duše by měla být velkou vědkyní, průzkumnicí sebe sama.

Šrí Káléšvara

Vydejte se do světa prastarého vědění z rukopisů z palmových listů a poznejte základy meditace podle Šrí Káléšvary.

Buďte při tom! Zažijte, jak díky meditaci s mantrou rozkvétá přirozený potenciál vaší duše, roste síla vaší vůle, rozvíjí se vaše vědomí a vy získáváte schopnost zažívat hluboké vnitřní ticho.

Slovník pojmů

Co je to meditace s mantrou?

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to šaktipat?

„Dávám léčení, dávám šaktipaty a posílám energii. Dát šaktipat znamená dát (duchovní) sílu.” -Šrí Káléšvara

Šaktipat představuje energetickou podporu pro proces „probuzení duše”. Učitel již díky určitým duchovním procesům vybudoval svůj vlastní energetický systém a může tedy skrze požehnání linie mistrů předat šakti, energii, druhým. Šaktipat je silná iniciace, která praktikujícího účinně podpoří v dalším rozvoji jeho přirozených duševních schopností.

Co je ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - s energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů. Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Co je abhišék?

Abhišék

Pojem abhišék pochází ze sanskrtu. Slouží jako pojmenování pro pokorné, Bohu zasvěcené jednání - pro aktivně prováděnou modlitbu (podobně jako například ohňová púdža). V tomto případě je však používán element vody.

Šrí Káléšvara své studenty s tímto prastarým rituálem velmi dobře seznámil. Naučil je, jak jeho vnitřní mechanismus používat pro omytí svých duší. Jeden z mechanismů abhišéku slouží například k vnitřnímu pročištění - můžeme při něm skrze element vody velmi silně odevzdat stres, emoční bolest atd. Skrze soustředění na vnější Božství se při něm praktikující obrací ke svému vlastnímu božskému Já, ke svojí skutečné podstatě.

Pro koho je tento program určený?

Tento program lze doporučit každému, kdo:

 • se chcete dozvědět více o tisíce let starých posvátných formulí z knih z palmových listů.
 • chce, aby jeho mysl nalezla klid.
 • chce rozvinout svou duševní sílu.
 • potřebuje sílu a janost pro každodenní život.
 • je připraven vydat se na cestu osobního růstu.
 • touží získat bezprostřední energetickou zkušenost s představovaným věděním.

Program je určený i lidem, kteří již s duchovními kanály praktikují a hledají zkušený doprovod.

Termíny aktuálních programů:

ON-LINE

Základní kurz s Hanou

KDY: 8. června 2022, 19:00 až 21:30
KDE: On-line prostřednictvím Zoom z vašich domovů
DAKŠÍNA: 450 Kč (snížená) – 720 Kč (základní) – 1080 Kč (sponzorská)

Všichni, kdo jsou díky momentální krizi nebo z jiných důvodů ve finančně náročné situaci, si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz. Chceme umožnit účast každému, kdo chce s otevřeným srdcem jít po této cestě.

Pokud se vás současná krize finančně nedotkla a rádi byste podpořili naši práci na zpřístupňování Šrí Káléšvarova vědění všem lidem, potěší nás váš dar ZDE. Děkujeme!

Maximálně 12 účastníků

Přihlášení

O Haně

CZ-639 00 Brno

Úvodní kurz s Hanou – individuální sezení

STRUKTURA: individuální sezení, 3 hodiny
KDY: na základě osobní domluvy
KDE: Brno (bližší informace po přihlášení)
DAKŠÍNA: 1530 Kč (snížená) – 1 800 Kč (základní) – 2700 Kč (sponzorská)
PŘIHLÁŠENÍ: e-mailem na info@kaleshwar.cz

O Haně

V okolních zemích

Přehled termínů v dalších evropských zemích ZDE.

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám jednodenní program o meditaci s mantrou rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením poznat Vás a část cesty Vás doprovázet!