IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Kaleshwar mantra meditation heading

Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary - úvodní kurz

Úvod a iniciace do meditace s mantrou

podle Šrí Káléšvary

Vnitřní mechanismus všech modliteb, mechanismus prastarých manter je vytvořit ve vaší duši tlukot, zasadit vaší duši úder, učinit ji šťastnou skrze ticho vnitřního vědomí. Musí ve vás hořet plamen, musí ve vás hořet jiskra. Od určitého stadia se pak nacházíte v tichu blaženosti, jste zcela spojeni se světlem, stanete se světlem. Pak jste schopní vytvářet světlo kolem sebe. To je skutečný účel vašeho života, vašeho příchodu na tuto Zemi.

Šrí Káléšvara

Božství lze zažít. Již Paramahamsa Jógánanda říkal: „Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.” Zásadním poselstvím duchovního mistra a učitele Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství…

Více čtěte ZDE

Na své Univerzitě duše v Penukondě v Indii demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek. Vyučoval prastaré vědění, které dávní indičtí světci zapsali do knih z palmových listů, a které je nyní poprvé předáváno širokému okruhu studentů. Jedná se o vědění, díky jehož praktikování dosáhli svého mistrovství duchovní mistři různých věků - například Širdi Sáí Bábá, Rámakrišna Paramahamsa, Buddha, Ramana Maharši a Ježíš. A palmové listy o tom obsahují důkazy.

Více o této cestě [ZDE]

O linii mistrů [ZDE]

Síla meditace s mantrou a jantrou

Míra vašeho úspěchu závisí na tom, jak moc džapy (odříkávání mantry) děláte. Když provádíte džapu se silnou inspirací, získáváte pro svou duši a životní cestu velký úspěch. Nic jiného ve vesmíru nedokáže nabít vaši duši tak silnými vibracemi. Jakmile jste velmi silně nabití, nemůže vám už příliš uškodit žádná negativita. Máte velkou sílu vůle, víru, vysokou odolnost a božské ochranné kruhy.

‘Mantra’ znamená božské vibrace. ‘Jantra’ znamená diagram duše, ve kterém je ukryta energie. Když spojíme mantru a jantru a použijeme tyto energie společně, vytvoříme novou vysokou božskou energii. Pomocí mantry a jantry ji rozdmýcháme, stejně jako když vháníme vzduch do plamene. Nic vyššího a silnějšího neexistuje.

Šrí Káléšvara

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše - vstupuje do živého vztahu s šakti, s všeoživující tvořivou silou vesmíru.

Více o Šakti

Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí poznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Vydejte se do světa prastarého vědění z rukopisů z palmových listů a poznejte základy meditace podle Šrí Káléšvary:

 • Základní informace o učení z palmových listů - o „vědě duše”
  • Rozvinutí přímého spojení s Božstvím
  • Mantra a jantra - vytváření nejvyšší energie
 • Základy meditace podle Šrí Káléšvary
  • Základní duchovní zvukové formule pro meditaci s mantrou
  • Sankalpam - síla záměru
  • Kvality úplňku a novoluní

Získejte vlastní zážitek s energií:

 • Společná meditace s mantrou
 • Iniciace do meditačního procesu s mantrou
 • Šaktipat (energetický přenos)
 • Védská ohňová ceremonie nebo abhišék

Buďte při tom! Zažijte, jak díky meditaci s mantrou rozkvétá přirozený potenciál vaší duše, roste síla vaší vůle, rozvíjí se vaše vědomí a vy získáváte schopnost zažívat hluboké vnitřní ticho.

Slovník pojmů

Co je to meditace s mantrou?

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to šaktipat?

„Dávám léčení, dávám šaktipaty a posílám energii. Dát šaktipat znamená dát (duchovní) sílu.” -Šrí Káléšvara

Šaktipat představuje energetickou podporu pro proces „probuzení duše”. Učitel již díky určitým duchovním procesům vybudoval svůj vlastní energetický systém a může tedy skrze požehnání linie mistrů předat šakti, energii, druhým. Šaktipat je silná iniciace, která praktikujícího účinně podpoří v dalším rozvoji jeho přirozených duševních schopností.

Co je ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - s energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů. Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Co je abhišék?

Abhišék

Pojem abhišék pochází ze sanskrtu. Slouží jako pojmenování pro pokorné, Bohu zasvěcené jednání - pro aktivně prováděnou modlitbu (podobně jako například ohňová púdža). V tomto případě je však používán element vody.

Šrí Káléšvara své studenty s tímto prastarým rituálem velmi dobře seznámil. Naučil je, jak jeho vnitřní mechanismus používat pro omytí svých duší. Jeden z mechanismů abhišéku slouží například k vnitřnímu pročištění - můžeme při něm skrze element vody velmi silně odevzdat stres, emoční bolest atd. Skrze soustředění na vnější Božství se při něm praktikující obrací ke svému vlastnímu božskému Já, ke svojí skutečné podstatě.

Pro koho je tento program určený?

Tento program lze doporučit každému, kdo:

 • se chcete dozvědět více o tisíce let starých posvátných formulí z knih z palmových listů,
 • chce, aby jeho mysl nalezla klid,
 • chce rozvinout svou duševní sílu,
 • potřebuje sílu a janost pro každodenní život,
 • je připraven vydat se na cestu osobního růstu,
 • a touží získat bezprostřední energetickou zkušenost s představovaným věděním.

Program je určený i lidem, kteří již s duchovními kanály praktikují a hledají zkušený doprovod.

Termíny aktuálních programů:

CZ-639 00 Brno

Šánti lóka - Vytvořte v sobě ticho a mír
Zážitkový kurz s Hanou – jednodenní program

STRUKTURA: jednodenní program ve skupině
KDY: 15. prosince 2018, 10:00 až 17:00
KDE: Šrí Káléšvarovo centrum Brno, Ludmily Konečné 8, 639 00 Brno
DAKŠÍNA: 1080Kč (snížená) – 1 530 Kč (základní) – 2700 Kč (sponzorská)

Pro účast na kurzu je třeba provést zde do 14. 12. registraci - viz tlačítko ‘Přihlášení’.

Přihlášení

O Haně

CZ-639 00 Brno

Úvodní kurz s Hanou – individuální sezení

STRUKTURA: individuální sezení, 3 hodiny
KDY: na základě osobní domluvy
KDE: Brno (bližší informace po přihlášení)
DAKŠÍNA: 1 800 Kč včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Haně

DE-04229 Leipzig

Úvodní kurz se Sítou – individuální sezení

STRUKTURA: individuální sezení, 3 hodiny
KDY: na základě osobní domluvy
KDE: 04229 Leipzig (bližší informace po přihlášení)
DAKŠÍNA: 180,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Sítě

DE-06110 Halle/Saale

Úvodní kurz s Katrin – jednodenní program

STRUKTURA: jednodenní program ve skupině
KDY: 21.2.2017
KDE: Lutherplatz 8, 06110 Halle/Saale
DAKŠÍNA: 140,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Katrin

DE-34119 Kassel

Úvodní kurz s Brunhilde – jednodenní program

STURUKTURA: jednodenní program ve skupině
KDY: Termín bude brzy zveřejněn
KDE: Parkstraße 42, 34119 Kassel
DAKŠÍNA: 140,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Brunhilde

DE-64683 Einhausen

Úvodní kurz s Jenniver – jednodenní program

STRUKTURA: jednodenní program ve skupině
KDY: 23.04.2017, 11:00 - 19:00
KDE: 64683 Einhausen (popis cesty po přihlášení)
DAKŠÍNA 140,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Jenniver

DE-83233 Bernau

Úvodní kurz s Gíthou – jednodenní program

STRUKTURA: jednodenní program ve skupině
KDY: květen 2017 (přesný termín bude upřesněn)
KDE: Chiemgau (bližší informace po přihlášení)
DAKŠÍNA: 140,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Úvodní kurz s Gíthou – individuální sezení

STRUTURA: individuální sezení, 3 hodiny
KDY: na základě osobní domluvy
KDE: Chiemgau (bližší informace po přihlášení)
DAKŠÍNA: 180,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Gíthě

DE-83233 Bernau

Úvodní kurz s Elisabeth –individuální sezení

STRUKTURA: individuální sezení, 3 hodiny
KDY: na základě osobní domluvy
KDE: 83229 Bernau (inforamce po přihlášení)
DAKŠÍNA: 180,- € včetně učebních materiálů a materiálu pro púdžu

Přihlášení

O Elisabeth

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám jednodenní program o meditaci s mantrou rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením poznat Vás a část cesty Vás doprovázet!