IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
5 elemente heading

Proces pěti elementů™ - staňte se mistrem elementů

Proces pěti elementů™ podle Šrí Káléšvary

Staňte se mistrem elementů

Intenzivní sádhana s Procesem pěti elementů

Když je vaše tělo zcela naplněno vibracemi pěti elementů, stanou se vaše mysl, vaše myšlenky a vaše srdce velmi silnými a začnou se otvírat jako květ. Tento květ je vaše duše.

Šrí Káléšvara

Šrí Káléšvara učil, že energie pěti elementů je tím, co v člověku „probouzí” kanály božské energie. Pět elementů - země, oheň, nebe (éter), voda a vzduch - tvoří pět pilířů celého Stvoření. Když mistr ve studentovi probouzí duchovní energie, je skrytým mechanismem, který toto probuzení spouští, energie pěti elementů. Proto je Proces pěti elementů™ základem a předpokladem pro všechny pokročilé meditační techniky podle Šrí Káléšvary.

Díky používání tisíce let starých formulí - manter Procesu pěti elementů™, v sobě pročišťujete jednotlivé elementy a nabíjíte se jejich energií. Každý z nich nese jedinečné vlastnosti, se kterými během procesu získáváte své vlastní zážitky a zkušenosti. Po jeho úspěšném dokončení se s nimi můžete kdykoli spojit a používat je pro sebe. Naučíte se k tomu konkrétní techniky - například jak vědomě „vybít” negativní energie. Postupně se aktivují vaše vlastní sebeuzdravující síly a rozpouští se emoční bloky a nevědomé vzorce chování.

Během meditačního procesu se objevují určité signály, které ukazují, že jste si s energií daného elementu vytvořili spojení. Později můžete tuto energii předávat i ostatním a nakonec se můžete pomocí pokročilých meditačních procesů s elementy propojit natolik, že jim budete moci nařizovat a stát se tak „siddhou” - mistrem pěti elementů.

Tento proces je základem všech pokročilých meditačních procesů, které Šrí Káléšvara z knih palmových listů vyučoval.

Co díky Procesu pěti elementů zažijete?

  • Projdete hlubokým procesem pročištění na úrovni duše.
  • Kapacita vaší duše se probudí a bude se dále zvyšovat – otevřou se vaše duchovní kanály.
  • Rozvine se ve vás vnitřní ticho a mír – zesílí vaše síla vůle, jasnost ducha a váš přístup k vnitřní moudrosti a intuici.
  • Naučíte se, jak během emočních a mentálních výkyvů získat zpět rovnováhu a uvolnit se.
  • Zažijete lehkost srdce a duše – vaše duše se otevře jako květ.
  • Vytvoříte kolem sebe pozitivní, energetické ochranné kruhy.
  • Naučíte se, jak vstoupit do spojení s energií andělů a rozvinou se vaše přirozené „zázračné” schopnosti.
  • Naučíte se praktické techniky, jak energie pěti elementů používat v každodenním životě.

Intenzivní roční program s Procesem pěti elementů

Délka programu
Proces pěti elementů™ může být iniciován a provázen v rámci kurzu nebo v rámci individuálních sezení, v obou případech je délka trvání cca 12 až 18 měsíců (dle termínu zahájení procesu).

Zkušené vedení
Proces pěti elementů podle Šrí Káléšvary je k dispozici i jako kniha. Přesto je silně doporučováno naučit se toto obsáhlé vědění od zkušeného učitele ve Šrí Káléšvarově tradici. Přenos energie (šaktipat) z učitele na žáka a jeho „doprovod” má pro duchovní proces nesmírnou hodnotu.

Iniciace v rámci kurzu
Těžiště a výhoda tohoto formátu Procesu pěti elementů spočívá ve zkušeném a kvalifikovaném vedení procesem a v energii skupiny, která se v rámci kurzu vytvoří. Tato energie bude vytvářena a posilována naší každodenní meditační praxí. Energetické pole skupiny bude pozvedáno i skrze silné šakti procesy, speciální ohňové púdži, abhišéky a energetické přenosy (šaktipaty), což účinně podpoří individuální proces duše každého účastníka. Společné meditace a záměr pro nás vytvoří silné ochranné kruhy - pro skupinu jako celek i pro každého jednotlivého účastníka. Vzájemné sdílení zážitků a zkušeností z procesu prohloubí naše poznání a inspiraci k duchovní praxi.

Individuální iniciace
Student může být do procesu s mantrami iniciován a po dobu procesu doprovázen i v rámci individuálních sezení.

Proces pěti elementů v roce 2019 - kurzy ve skupině

– Kurzy ve vašem okolí

CZ-639 00 Brno

Proces pěti elementů, 18měsíční kurz s Hanou

ZAČÁTEK Víkend 6./7. dubna 2019

Další informace a přihlášení

O Haně

CZ-639 00 Brno

Element vzduchu s Hanou

ZAČÁTEK Účastníkům z předchovzího kurzu zbývá dokončit element vzduchu. Máte-li předchozí elementy nabity, můžete se k naší skupině připojit. V případě zájmu nás konktaktujte na info@kaleshwar.cz. Začínáme na jaře 2019.

– Kurzy mimo ČR

Termíny v Německu

Proces pěti elementů v roce 2019 - individuální iniciace

– Možnosti individuálních iniciací ve vašem okolí

CZ-639 00 Brno

s Hanou

Další informace a přihlášení

O Haně

– Individuální konzulatace mimo ČR

Termíny v Německu

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám roční program s pěti elementy rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

O této cestě

Božství lze zažít. Již Paramahamsa Jógánanda říkal: „Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.” Zásadním poselstvím duchovního mistra a učitele Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství…

Více čtěte ZDE…

O této cestě

Na své Univerzitě duše v Penukondě v Indii demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek. Vyučoval prastaré vědění, které dávní indičtí světci zapsali do knih z palmových listů, a které je nyní poprvé předáváno širokému okruhu studentů. Jedná se o vědění, díky jehož praktikování dosáhli svého mistrovství duchovní mistři různých věků - například Širdi Sáí Bábá, Rámakrišna Paramahamsa, Buddha, Ramana Maharši a Ježíš. A palmové listy o tom obsahují důkazy.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - s všeoživující tvořivou silou vesmíru.

Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí poznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Šrí Káléšvara říkal, že duchovní poselství jako „Buďte dobří, konejte dobro, snažte se vidět dobro”, „Prostě milujte”, „Buďte šťastní” v dnešních dnech už nestačí. Svět potřebuje mnohem víc. Vedl své studenty duchovní cestou, která je měla přivést k jejich vlastnímu mistrovství. Proto kromě lidských a duchovních hodnot vyučoval i pokročilé duchovní techniky, umožňující rozpoznat sebe sama i mechanismy Stvoření.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

Důležité upozornění

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením Vás poznat a část cesty Vás doprovázet!