IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Proces pěti elementů™ - staňte se mistrem elementů

Proces pěti elementů™ podle Šrí Káléšvary

Staňte se mistrem elementů

Intenzivní sádhana s Procesem pěti elementů

Když je vaše tělo zcela naplněno vibracemi pěti elementů, stanou se vaše mysl, vaše myšlenky a vaše srdce velmi silnými a začnou se otvírat jako květ. Tento květ je vaše duše.

Šrí Káléšvara

Celé Stvoření je prostoupeno, naplněno a neseno pěti elementy - zemí, ohněm, nebem (éterem), vodou a vzduchem. Již od okamžiku, kdy se začneme vyvíjet v lůně své matky, vstupujeme do pěti elementů - zažíváme jejich rytmus a jejich působení. Celá naše bytost je složena z pěti elementů.

Pokud jsou elementy v nás nevyrovnané, vnímáme život jako namáhavý a těžký. Jsou-li jejich energie ve vás vyrovnané, cítíte se být životem neseni a vyživováni. Máme-li například problém s vnitřním ohněm, můžeme to zažívat různými způsoby: Máme v těle neustále příliš horkosti, vnitřně hoříme a nebo cítíme chlad a uvnitř „mrzneme”.

Nerovnováha pěti elementů nám může do života přinášet například následující vyrušení: Nemoci, deprese, nejasnost, ztráty. Vyrovnanost pěti elementů dokáže naopak učinit náš život šťastným a úspěšným. Cítíme se dobře, zdravě, „vyladěně”…

Jak v sobě můžete pět elementů vyrovnat?

Meditační proces pěti elementů dokáže vyrovnat energie pěti elementů v každém člověku. Mantry pěti elementů ve vás vytváří vysoce pozitivní vibrace. Díky tomu se vaše energie na dušení i fyzické úrovni pročišťuje. Přijímáte a uchováváte v sobě vysokou pozitivní energii. Tento meditační proces umožňuje osvobození od staré zátěže, nabití novou energií, propojení se s vlastní duší a dosažení úrovně čistého vědomí. Díky tomuto procesu se můžete stát mistrem svého života a nakonec i mistrem pěti elementů.

Elementy jsou základem celého Stvoření

Element země
– Láska a síla Matky Země
„V čem spočívá velikost elementu země? „Země má nesmírnou magnetickou sílu… ukrývá se v ní obrovské množství energie. Země přirozeně vyzařuje obrovské vibrace. Když meditujeme s příslušnými mantrami, naše duše získává automaticky její energii, napojuje se na ni. Díky tomu se náš život stává šťastným a velmi úspěšným” — Šrí Káléšvara

Element ohně
– inspirace, tvořivost a vybíjení negativity
„Plamen je malým symbolem velkého Božího světla. Je to kousek Božího světla, které září v každé části Stvoření. Světlo svíčky symbolizuje Boží energii. Oheň má ze všech pěti elementů nejvyšší spalující povahu. Tato mantra spaluje negativitu. Když ji správně používáte, dokáže vám přinést nejvyšší pozitivní energii, dát vám prosperitu a naplnit přání vašeho srdce.” — Šrí Káléšvara

Element nebe
– Šiva, andělé a ochranné kruhy.
„Skrze element nebe se můžete spojit s anděly. Můžete získat nejvyšší léčivou sílu. Mantra nebe náleží Šivovi, Šivově energii. Je to Šivova modlitba.” — Šrí Káléšvara

Element vody
— zdroj a vyživující síla života
„Voda je na této planetě obrovskou silou. Podívejte se na sílu oceánu, vodopádů a říčních peřejí. Najdete tam ohromnou energii. Je to Boží dílo - dokonalý koloběh vody na planetě, který udržuje veškerý život. Kdyby nebylo vody, nebylo by Božího Stvoření. Mantra elementu vody má silný vliv na ducha a tělo tím, že aktivuje léčivé kvality ukryté uvnitř vody. Voda je velký léčitel pro emoční problémy.” — Šrí Káléšvara

Element vzduchu
— vnitřní mír, posílání energie, klidná mysl a dobré myšlenky
„Vzduch je naším nejzákladnějším spojením s životem. Naše těla žijí jen díky koloběhu dechu. V Indii uctívají božstvo jménem Hanuman, boha vzduchu. Hanuman zosobňuje klidnou a vyrovnanou mysl. Přestavuje to, co musí být zvládnuto, tzv. opičí mysl - tendenci naší mysli být stále aktivní. Když mysl přestává být aktivní, ztiší se. Odtud pochází rovnováha. Ovládnutím mysli získáme schopnost vyrovnat všechny ostatní elementy a používat jejich energie.” — Šrí Káléšvara

Proces pěti elementů je nezbytným základem pro všechny pokročilé meditační procesy, které Šrí Káléšvara z knih palmových listů vyučoval.

Boží tajemství pracují v srdci. Otevřete své srdce krásným elementům a pročistěte se pomocí jejich manter. Láska, kterou vytvoříte, bude věčná.

Šrí Káléšvara

Co díky Procesu pěti elementů zažijete?

Naučíte se mantry a vybíjecí techniky z procesu pěti elementů, které vám budou v každodenním životě pomáhat zbavovat se stresu a negativity a generovat novou energii - ‘vybíjet se a nabíjet’.

Budete moci…

 • vnímat a zažívat energie pěti elementů v sobě i ve vnějším světě
 • rozvinout vnitřní ticho, lásku a důvěru ve Stvoření
 • vnímat své třetí oko, aktivovat ho a učinit ho silným
 • dosáhnout mentální stability - jasných myšlenek a pokojné mysli
 • vystoupit ‘z hlavy do přítomného okamžiku’
 • zažít otevření svého srdce – ‘jeho uzdravení’
 • rozvinout autentickou sebelásku a oddanost sobě i druhým
 • upevnit své duševní i fyzické zdraví
 • pozvat do svého života bohatství, radost a lehkost
 • získat přístup k čistému vědomí - k vašemu vnitřnímu zdroji moudrosti a vědění
 • generovat v sobě pozitivní energii a vybudovat si silné ochranné kruhy
 • rozvinout své přirozené léčivé schopnosti a pomáhat druhým

Intenzivní 18měsíční program s Procesem pěti elementů

Délka programu
Proces pěti elementů™ může být iniciován a provázen v rámci kurzu nebo v rámci individuálních sezení, v obou případech je délka trvání cca 18 měsíců (dle termínu zahájení procesu a dle rychlosti vaší praxe).

Zkušené vedení
Doporučujeme naučit se toto obsáhlé vědění od zkušeného učitele ve Šrí Káléšvarově tradici. Přenos energie (šaktipat) z učitele na žáka a jeho „doprovod” má pro duchovní proces nesmírnou hodnotu.

Iniciace v rámci kurzu
Těžiště a výhoda tohoto formátu Procesu pěti elementů spočívá ve zkušeném a kvalifikovaném vedení procesem a v energii skupiny, která se v rámci kurzu vytvoří. Tato energie bude vytvářena a posilována naší každodenní meditační praxí. Energetické pole skupiny bude pozvedáno i skrze silné šakti procesy, speciální ohňové púdži, abhišéky a energetické přenosy (šaktipaty), což účinně podpoří individuální proces duše každého účastníka. Společné meditace a záměr pro nás vytvoří silné ochranné kruhy - pro skupinu jako celek i pro každého jednotlivého účastníka. Vzájemné sdílení zážitků a zkušeností z procesu prohloubí naše poznání a inspiraci k duchovní praxi.

Individuální iniciace
Student může být do procesu s mantrami iniciován a po dobu procesu doprovázen i v rámci individuálních sezení.

Proces pěti elementů v roce 2023 - kurzy ve skupině

– Kurzy ve vašem okolí

PĚT ELEMENTŮ - INFORMAČNÍ VEČER

Večerní setkání s Hanou

Setkání pro všechny, kteří uvažují o zahájení Procesu pěti elementů podle Šrí Káléšvary, prostor pro Vaše otázky k procesu a společná meditace.

KDY: Pátek 12. dubna 2024, 19:00 – 21:00
KDE: On-line prostřednictvím Zoom z vašich domovů
DAKŠÍNA: 0 Kč

Další informace a přihlášení

O Haně

KURZ OD 20. dubna 2024

Proces pěti elementů, 18měsíční kurz s Hanou

KDY: Od soboty 20. dubna 2024.
KDE: Kombinace živých seminářů v Brně a on-line setkání prostřednictvím Zoom z vašich domovů
DAKŠÍNA: 18 000 Kč (jednorázově či na splátky vlastním tempem)

ÚČAST NA ZKOUŠKU: Nemáte-li zatím žádné zkušenosti s meditační praxí podle Šrí Káléšvary, můžete zvolit účast na zkoušku. Ta zahrnuje úvodní setkání a 21denní meditační praxi, po které se můžete rozhodnout, zda budete v procesu dále pokračovat.

Další informace a přihlášení

O Haně

– Kurzy mimo ČR

Termíny v Německu

Proces pěti elementů 2022/23 - individuální iniciace

– Možnosti individuálních iniciací ve vašem okolí

CZ-639 00 Brno

s Hanou

Další informace a přihlášení

O Haně

– Individuální konzulatace mimo ČR

Termíny v Německu

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám roční program s pěti elementy rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

O této cestě

Božství lze zažít. Již Paramahamsa Jógánanda říkal: „Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.” Zásadním poselstvím duchovního mistra a učitele Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství…

Více čtěte ZDE…

O této cestě

Na své Univerzitě duše v Penukondě v Indii demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek. Vyučoval prastaré vědění, které dávní indičtí světci zapsali do knih z palmových listů, a které je nyní poprvé předáváno širokému okruhu studentů. Jedná se o vědění, díky jehož praktikování dosáhli svého mistrovství duchovní mistři různých věků - například Širdi Sáí Bábá, Rámakrišna Paramahamsa, Buddha, Ramana Maharši a Ježíš. A palmové listy o tom obsahují důkazy.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - s všeoživující tvořivou silou vesmíru.

Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí poznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Šrí Káléšvara říkal, že duchovní poselství jako „Buďte dobří, konejte dobro, snažte se vidět dobro”, „Prostě milujte”, „Buďte šťastní” v dnešních dnech už nestačí. Svět potřebuje mnohem víc. Vedl své studenty duchovní cestou, která je měla přivést k jejich vlastnímu mistrovství. Proto kromě lidských a duchovních hodnot vyučoval i pokročilé duchovní techniky, umožňující rozpoznat sebe sama i mechanismy Stvoření.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

Důležité upozornění

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením Vás poznat a část cesty Vás doprovázet!