IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Šakti Gájatrí mantra - iniciace

Šakti Gájatrí mantra – Síla slunce

Úvod a iniciace

Gájatrí mantra není žádná obyčejná mantra. A Šakti Gájatrí také není žádná obyčejná mantra. Je to jiná úroveň, další úroveň ‘energie pin kódů’energie. Gájatrí a Šakti Gájatrí.

Šrí Káléšvara

Zklidnění bloků a načerpání energie

Gájatrí mantra je jedna z nejstarších manter na planetě. Je považována za podstatu védského učení a nazývána jako Véda sara. Stejně tak bývá označována za ‘Matku Véd’. Ve svých meditacích ji objevil mudrc a světec Višvamitra Maharši. Obrací se přímo na naši duchovní sluneční energii, která je v Indické tradici nazývána súrja. Traduje se, že praxe s ní odstraňuje iluze a pročišťuje myšlení a pocity. Odříkávání Gájatrí mantry energetizuje pránou - životní energií - a může vás dokonce dovést až ke zkušenosti univerzálního vědomí a neduální jednoty.

Šrí Káléšvara sdílel její zesílenou verzi – Šakti Gájatri mantru, která obsahuje ještě několik dalších šakti bídžakšar, které vytváří velmi silné vibrace. Říkal, že Šakti Gájatrí mantra nám může pomoci dosáhnout stavu stitha pregnáthy – trvalého stavu dokonalé vyrovnanosti. Přetváří vás v osobnost plnou naděje a sebevědomí.

Jakmile vyhrajete stitha pregnáthu, vaše duchovnost je docela dobře, na 98 % dokončená. Jste velmi dobře vyrovnaní – v tragických i šťastných časech. Už žádné výkyvy.”

Šrí Káléšvara

Obsah kurzu

Témata:

 • Kdo je Gájatrí?
 • Odkud pochází Gájatrí mantra?
 • Energie slunce
 • Meditační techniky s Šakti Gájatrí mantrou

Iniciace a sádhana:

 • Iniciace do 41denního meditačního procesu s Šakti Gájatrí mantrou
 • Nácvik výslovnosti mantry
 • Silná ohňová púdža/abhišék (v případě celodenního živého semináře)

Komu je tento program určen?

Tento program je pro každého, kdo…

 • chce silným způsobem pozvednout svou energii
 • se účastní ohňových púdží a chce se zapojit do odříkávání manter
 • touží využívat energii slunce
 • chce rozpustit vnitřní bloky
 • chce zažehnout oheň své duše
 • a získat přímou energetickou zkušenost se sdíleným věděním.

Program je vhodný i pro všechny, kteří s těmito kanály praktikují a hledají zkušený doprovod.

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Termíny aktuálních programů:

ON-LINE

Večerní kurz s Hanou

KDY: Středa 15. prosince 2021, 19:00 – 21:30
KDE: On-line prostřednictvím Zoom z vašich domovů
DAKŠÍNA: 450Kč (snížená + studenti) – 720 Kč (základní) – 1152 Kč (sponzorská)

Všichni, kdo jsou díky momentální koronavirové situaci bez příjmů,
si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz.

Maximálně 12 účastníků

Přihlášení

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením poznat Vás a část cesty Vás doprovázet!