IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Bábova prostřená tabule, Brno

Bábova prostřená tabule Brno - každou neděli již více než deset let:

JAK JSME ZAČALI

Hana Pavézková vypráví příběh Bábovy prostřené tabule (anglicky s německými titulky). Krátká nahrávka ze 7. prosince 2014.

A PAK BYLO VŠECHNO ÚPLNĚ JINAK

„Minulý týden v neděli jsem se zúčastnila charitativní akce - výdeje jídla lidem bez domova. Řeknu Vám, že jsem měla úplně, ale úplně jiné představy než jak to ve skutečnosti je…”

A JAK FUNGUJEME NYNÍ (JARO 2021)

„Když byl vyhlášen první lockdown, neměli jsme tušení, co bude dál. Vnímali jsme, že teď bude naše pomoc potřeba ještě víc - ale na druhou stranu se najednou výrazně ztenčil proud příjmů pro tento projekt. Co s tím?…”

…Potom bylo jasné, že musíme a chceme pokračovat!

To co na Nový rok 2011, začalo jako malá, jednorázová dobročinná akce, se postupně rozvinulo v živoucí a neustále se rozvíjející projekt. Hana na jeho začátky vzpomíná následovně: „Ten den byla opravdu zima. Stáli jsme kousek od velkého supermarketu a snažili jsme se v jeho okolí najít lidi bez domova, abychom je pozvali na novoroční polévku. Během dvou hodin jsme rozdali všechno jídlo, které jsme s sebou přinesli - polévku, chleba, buchtu, kávu čaj a indické sladkosti z Penukondy. Po tomto zážitku jsme chtěli akci ještě jednou zopakovat. A když jsme přišli potřetí, lidé bez domova už na nás čekali - seřazeni v dokonalé frontě! Poté bylo jasné, že musíme a především chceme pokračovat.“

CO PROJEKT POTŘEBUJE:

  • Pro připravení jednoho nedělního oběda a jeho vydání je zapotřebí 1900 - 2 200 Kč - na nákup potravin a pokrytí dalších nákladů (plastové nádobí, doprava, energie…).
  • Pro financování jednoho roku celkového chodu projektu potřebujeme celkem 105 000 Kč.
  • Projekt lze podpořit i prostřednictvím věcných darů. V tomto případě nás můžete kontaktovat na: info@kaleshwar.cz
  • Chcete-li se aktivně zapojit, napište nám na snami@email.cz

Dar pro Bábovu tabuli - převodem na účet

Dar ve prospěch Bábovy prostřené tabule můžete učinit převodem na následující účet:

Sri Sai Kaleshwar e.V.
Číslo účtu: 2200399051
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ6820100000002200399051
Účel platby: Bábova tabule

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Bábova prostřená tabule přitahuje ke spolupráci stále více lidí

Šrí Káléšvara nás vždy inspiroval k dobročinnosti a stejně tak dnes inspiruje Bábova prostřená tabule. Malá skupina, která ji z počátku organizovala, se rozrostla do několika týmu, které se každou neděli střídají. Kromě Šrí Káléšvarových studentů se přidávají i další lidé, které projekt prostě oslovuje a přitahuje. I lidé bez domova se snaží přiložit ruku k dílu a pomáhat týmu i svým přátelům čekajícím na polévku - je to jejich způsob, jak poděkovat za všechno, co dostávají. Často jsme hluboce dojati tím, kolik vzájemné péče, pozornosti a soudržnosti vidíme mezi lidmi, kteří v životě prakticky nic nemají.

Rosteme s našimi úkoly

S naší kapacitou pomáhat roste i naše důvěra

Jednotlivé týmy společně připravují jídlo a poté ho ve velkých várnicích odvezou do parku, kde probíhá výdej. Každou neděli zde čeká 80 až 100 lidí v nouzi a v zimních měsících a o prázdninách tento počet občas naroste až na 120. „Začali jsme se starat a nyní jsme potřebováni. Rosteme s našimi úkoly. Nejprve jsme pouze rozdávali jídlo. Později jsme začali s lidmi více komunikovat, naslouchat jim a vytvářet si skutečné vazby. Z počátku bývali většinou uzavření, opatrní a o jídlo žádali až extrémně pokorně - jakoby se báli, že je odmítneme. Časem k nám získali důvěru a začali vyprávět své příběhy o tom, jak se dostali na ulici a nebo prostě jako s přáteli sdílet, jak se jim zrovna daří. Postupně jsme se začali zajímat i o kontakty na různá sociální zařízení a služby, abychom je mohli v případě potřeby nasměrovat na místa, kde mohou získat odbornou podporu a pomoc. A i nadále hledáme cesty, jak svou službu rozšířit.“

Láska léčí…

Řada lidí, se kterými se během výdeje setkáváme, jsou velmi silné osobnosti. Chtějí svou situaci změnit a dostat se z ulice. Nesou si v sobě až neuvěřitelnou motivaci a vytrvalost. Mnozí však mají zlomené srdce a hlubokou nedůvěru ke všemu, které jim brání znovu se integrovat do společnosti. „Pro nás jako skupinu i pro každého jednotlivě nebylo vždy lehké vstupovat tímto způsobem do přímého kontaktu s lidským utrpením. Můžeme jim dát jídlo a naslouchat jim, ale nemůžeme a nedokážeme vyřešit jejich situaci. Čas od času jsme z toho bývali smutní a frustrovaní. Ale pokaždé, když jsme mohli mít tendenci propadnout beznaději, přišla od někoho velmi krásná zpětná vazba. Ukázala nám, jak jsou lidé šťastní, že jim připravujeme nedělní tabuli. Jak moc si váží toho, že jim dobrovolně věnujeme svůj čas, a že se k nim chováme s láskou a respektem. A jak moc jim tento přístup pomáhá uzdravit jejich sebedůvěru i důvěru v druhé a také udržet si inspiraci v hledání řešení vlastní situace. A to je něco, co se opravdu počítá.”

Nakonec jsme my těmi nejvíce obdarovanými

Na jednu stranu nás inspiruje jejich vděčnost a na druhou stranu cítíme obrovskou vděčnost my sami - každý týden k nám přichází obrovský proud lásky, který je skutečně živý a hmatatelný a bohatě obdarovává naše vlastní životy. Na vlastní kůži tak pravidelně zažíváme pravdivost Svámiho slov o tom, že dobročinnost děláme nakonec vlastně pro sebe. Energie, kterou do vaření a výdeje jídla vložíme, se okamžitě vrácí k nám. 100% to funguje. Je to velký dar, který si dáváme navzájem.“

Ze srdce děkujeme všem pomocníkům

Ze srdce děkujeme všem, kteří svými finančními nebo věcnými dary a svým časem a nadšením fungování projetku umožňují. Svou práci a tvořivost do něj vložili nejen lidé z Brna a České republiky, ale i Šrí Káléšvarovi studenti z různých míst Evropy: Christine Strasser náš projekt například podpořila benefičním koncertem, Zahira a Lucia věnovaly na jeho podporu veškerý výtěžek ze svých seminářů v ČR, vídeňská Káléšvarova skupina v zimě roku 2013 darovala 41 nových kvalitních spacích pytlů a dlouhodobě se do vaření a výdeje jídla zapojovala. Věcné dary přichází i z Německa a Švýcarska. A obrovskou podporou je Thomas Fichtenbauer z Vídně, který již několik let jednou za měsíc přiváží kvalitní oblečení a potraviny darované charitativní organizací Vinzirast. Největší díky však pochopitelně patří všem členům jednotlivých týmů - tento projekt může žít jen díky jejich nesmírné ochotě, otevřenosti a velkému nasazení - a také našim blízkým a rodinám, kteří nás v našem konání podporují a nepřestávají se s ním dělit o čas, který by jinak patřil jim.

…lidé bez domova na nás stále čekají každou neděli!

Projekt běží dál! Začali jsme se starat a cítíme se zavázání v tom pokračovat. Chceme dát své maximum proto, aby to, co se díky naší sjednocené síle zrodilo, mohlo i pokračovat. A jsme vděční, že v nás Svámi tuto touhu probudil. Děkujeme.

– Káléšvarova skupina Brno

AKTUÁLNĚ: VŠECHNA SRDCE A POMÁHAJÍCÍ RUCE VÍTÁNY:

V koordinaci s městskou částí Brno-střed a dalšími dobrovolnickými organizacemi společně usilujeme o to, aby se lidem v nouzi dostávalo jídla, pomoci, podpory a povzbuzení i v současné koronavirové situaci, která je pro nás všechny výzvou. Za dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel dál každou neděli vydáváme teplou polévku, pečivo, kávu a čaj. Kromě toho od září 2020 připravujeme i nedělní oběd pro nízkoprahové kontaktní centrum na Vlhké. Celkem tedy vaříme cca 160 porcí.

Při tom je vždy dostatek prostoru pro Vaše aktivní zapojení. Naše týmy rádi uvítají následující formy pomoci:

  • Pomoc při vaření - čištění a krájení zeleniny, příprava kávy a čaje
  • Upečení buchty - buchtu můžete buď předem předat konkrétnímu týmu nebo ji donést přímo na výdej
  • Účast na sobotním svozu potravin
  • Pomoc při výdeji
  • Darování zavařovacích sklenic o objemu 0,7l s víčkem

Chcete-li s některým z těchto úkolů pomoci, napište nám na snami@email.cz

Dar pro Bábovu tabuli - převodem na účet

Dar ve prospěch Bábovy prostřené tabule můžete učinit převodem na následující účet:

Sri Sai Kaleshwar e.V.
Číslo účtu: 2200399051
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ6820100000002200399051
Účel platby: “Bábova tabule”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Těšíme se na spolupráci!