IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Center bruenn heading

Ve vašem okolí

Káléšvarova centra

V našich centrech praktikujeme šakti formule z palmových listů. Zkušení Káléšvarovi studenti zde praktikujícím na cestě šakti nabízejí chráněný rámec pro iniciace, učení a sádhanu. Naše programy jsou otevřeny všem. Předchozí zkušenosti s meditací a znalosti nejsou nutné.

Káléšvarovo centrum Brno

– prostor pro meditaci, studium a setkávání

Káléšvarovo centrum Brno je naše první městské centrum - nachází se cca 10 minut od centra města. Vzniklo v listopadu 2016 s cílem zpřístupnit Šrí Káléšvarovo učení světu a umožnit návštěvníkům zastavit se, uvolnit se… a naplnit své srdce a duši láskou, klidem a mírem. V chrámové místnosti se nachází silná Bábova murti (socha), kterou za svého života pro Brno požehnal přímo Šrí Káléšvara.

Kalendář akcí: Podzim 2019

Prastaré znalosti, které mění svět - kurzy a jednorázové akce:

  • Víkend 5.- 6.10.: Detox pro duši - víkendový zážitkový kurz Více informací ZDE
  • Sobota 12. 10.: Uzdravte své srdce a buďte volní - zážitkový seminář a iniciace do sebeléčebného procesu Více informací ZDE
  • Úterý 15. 10.: 101. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi
  • Víkend 19. - 20. 10.: Káléšvarovo vástu: Základní kurz Více informací ZDE
  • Víkend 26. - 27. 10.: Jantra Šrí čakry I - kreslení a nabíjení janter Více informací ZDE

Pokud vás nějaký kurz zaujal a chcete mít jistotu, že se včas dozvíte všechny potřebné informace, registrujte se k odběru našeho Zpravodaje [ZDE] a nebo si předběžně rezervujte účast mailem na: info@kaleshwar.cz.

Detox pro duši

Zažitkový víkendový seminář s Hanou

Víkend 5. - 6. října 2019

„Nabíjení je důležité. Vybíjení je však ještě mnohem důležitější. Když víte, jak se vybíjet, jste silný úspěšný člověk. Vybíjení je nejdůležitější. - Šrí Káléšvara

Vybíjení pomocí pěti elementů je jako každodenní sprcha, která vás hluboce pročistí na těle i na duši. Během každého setkání probíhá mezi lidmi energetická výměna a obzvláště lidé v pomáhajících profesích snadno od druhých přijímají negativní energii. V tomto kurzu se naučíte, jak tyto vibrace pomocí energií v přírodě pročistit a jak kolem sebe vytvořit a udržovat silné ochranné energetické pole.

Více informací a přihlášení

Uzdravte své srdce a buďte volní

Zážitkový seminář a iniciace do silného sebeléčebného procesu

Sobota 12. října 2019

„Každý člověk v sobě nese dvě srdce. Na levé straně je normální srdce. Na pravé straně je ukryta neuvěřitelná čakra - hrudája čakra. Hrudája znamená duchovní srdce. Všechny úžasné věci, které vidíte, jdou přímo tam - do srdeční čakry, aby tam splynuly s touto energií. - Šrí Káléšvara

V tomto kurzu se seznámíte s duchovními technikami, pomocí, kterých můžete uzdravit své zlomené srdce a zažít hluboký vnitřní klid a mír.

Více informací a přihlášení

Káléšvarovo vástu: Stavitelství a bydlení v souladu s elementy

Základní seminář

Víkend 19. - 20. října 2019

„80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu. Následovat vástu znamená řídit se přírodními zákony - žít v souladu s úžasnými pěti elementy.” - Šrí Káléšvara

Základní kurz je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Kaléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.

Více informací a přihlášení

Šrí čakra: Domov Božské Matky, modul I

Kreslení a nabíjení jantry Šrí čakry

Víkend 26. - 27. října 2019

„Jantra Šrí čakry je jedna z nejdůležitějších janter. Má nejvyšší magnetickou povahu. Šrí čakra je pro vyplnění všech přání ve vesmíru - nejvyšších duchovních i nejvyšších materiálních přání. Popisuje a dává energii formu. Poskytuje úlevu a nejvyšší požehnání ve vesmíru, neboť na tomto místě (ve Šrí čakře) žije Šakti (Božská Matka).” - Šrí Káléšvara

Naučte se, jak vytvořit silový předmět v podobě Šrí čakry! Jantra Šrí čakry do vašeho života přináší velké požehnání. Přitahuje nejčistější kosmickou energii a podporuje vás v manifestaci všeho, po čem vaše duše touží. Jantra pročišťuje své okolí a vysoce pozitivním způsobem ovlivňuje místo, kde je instalována. Vyzařuje léčivé vibrace a vytváří ochranné kruhy. Kurz proběhne v energii Diválí a je rozdělen do dvou dní tak, aby měl každý účastník možnost vytvořit a během silné ohňové púdži aktivovat silový předmět v podobě Šrí čakry - pro sebe nebo pro někoho druhého a získat k němu potřebné doprovodné znalosti.

Více informací a přihlášení

Pravidelné aktivity: Sádhana, studium, dobročinnost

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

„Když máte během ohňové púdži otevřené srdce, když k vám začne proudit energie, je to jako by vám dávalo energii tisíc mimořádně silných léčitelů zároveň. Když v ni máte důvěru, je možné cokoli. Pokud v sobě nesete mnoho nemocí, pokud máte spoustu rodinných problémů nebo prožíváte velké neštěstí, všechno to vyslovte - sdělte to ohni. Oheň má schopnost spálit jakoukoli negativitu a vytvořit nejvyšší pozitivní energii.” - Šrí Káléšvara

Nejbližší ohňová púdža proběhne 21. září 2019.

Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno

Více o ohňových púdžích a termíny

Láska v akci: Bábova prostřená tabule

Od roku 2011 - inspirováni charitativní prací našeho indického učitele Šrí Káléšvary - připravujeme každou neděli v Brně oběd pro více než 100 lidí bez domova. Skrze pomoc druhým zažíváme hlubokou výměnu lásky a propojení, jaká bychom si nikdy nedokázali představit. Jsme vděční za všechny krásné okamžiky, které jsme díky projektu zažili, a těšíme se na jeho další pokračování.

S radostí uvítáme dary ve prospěch projektu i vaše přímé zapojení do akcí Bábovy prostřené tabule.

  • Více o projektu ZDE
  • Finanční dary pro projekt: 2200399051/2010, Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno.

Chcete-li projekt podpořit věcnými dary nebo se do něj aktivně zapojit, kontaktujte nás na: snami@email.cz.

Studijní skupina pro vástu

Skupina se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Pod vedením Hany procvičujeme a zpevňujeme základní znalosti a s Tobiasem pak společně pokračujeme do větších hloubek vástu (věda o stavitelství, bydlení a životě v souladu s pěti elementy) - tak, abychom ho dovedli správně aplikovat ve svých vlastních životech a případně byli v budoucnu schopni pomáhat i druhým. Děje se tak zejména skrze naši společnou práci s různými případovými studiemi z reálného života.

Přihlášení: Skupina je určena již pokročilým studentům (minimálně s aktivní znalostí tří klíčů vástu a jeho základních prvků), v případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@kaleshwar.cz

O vástu

Chrám Božské Matky

– prostor pro meditaci, studium a satsangy, Einhausen (Německo)

Chrám Božské Matky stojí v přírodě mimo Einhausen v oblasti Bergstrasse. Byl vybudován během Navarátri 2016 jako místo ticha a míru. Přímo před chrámem se nachází velké indické dhúní, ve kterém jsou každý úplněk a novoluní prováděny ohňové púdži.

Více informací a program

Káléšvarovy skupiny

V roce 2011 inspiroval Šrí Káléšvara skupiny studentů v Neubrandenburgu, Kasselu, Lipsku, Vídni a později také v Brně k tomu, aby jako séva-skupiny společně ve svých lokalitách pořádaly akce pro širší veřejnost - například ohňové púdži, večery s bhadžany atd.. - a rozvíjely zde dobročinné projekty.

Dal jim svou důvěru a požehnal jim, aby jakožto Káléšvarovy skupiny a součást Kaleshwar e.V. na regionální úrovni vystupovaly jeho jménem. Přehled činnosti brněnské skupiny, která je jedinou českou skupinou poskytuje tato stránka. O aktivitách skupin mimo ČR se můžete dočíst níže:

Více informací a program skupin mimo ČR

Séva v centrech

Naše regionální centra nabízí velké pole pro sévu - nezištnou službu, která je jedním ze základních pilířů duchovního života. Séva podporuje nesobeckou lásku a přináší nám zážitek lásky a jednoty.

Všeobecné informace k dakšíně

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek a v případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné energetické vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Řada programů našich center a skupin je nabízena bezplatně. Chcete-li naši činnost podpořit, Váš dar pro podporu naší práce nás velmi potěší. DAROVAT ZDE

S láskou,

Káléšvarův tým EU

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.