IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Center bruenn heading

Ve vašem okolí

Káléšvarova centra

V našich centrech praktikujeme šakti formule z palmových listů. Zkušení Káléšvarovi studenti zde praktikujícím na cestě šakti nabízejí chráněný rámec pro iniciace, učení a sádhanu. Naše programy jsou otevřeny všem. Předchozí zkušenosti s meditací a znalosti nejsou nutné.

Káléšvarovo centrum Brno

– prostor pro meditaci, studium a setkávání

Káléšvarovo centrum Brno je naše první městské centrum - nachází se cca 10 minut od centra města. Vzniklo v listopadu 2016 s cílem zpřístupnit Šrí Káléšvarovo učení světu a umožnit návštěvníkům zastavit se, uvolnit se… a naplnit své srdce a duši láskou, klidem a mírem. V chrámové místnosti se nachází silná Bábova murti (socha), kterou za svého života pro Brno požehnal přímo Šrí Káléšvara.

Kalendář akcí: Podzim - zima 2017

Kurzy:

Pravidelné aktivity: Sádhana, studium, dobročinnost

Abhišék Bábovy murti

Abhišék je púdža, skrze kterou jsou vytvářeny jemné, pokojné vibrace. Princip abhišéku spočívá v polévání silového předmětu - v tomto případě Bábovy murti - vodou nebo jinými tekutinami a společném odříkávání manter. Nakonec v tichu meditujeme a bereme si do sebe ticho a vysokou pozitivní energii. Abhišék a meditace mají velmi uvolňující a osvobozující účinky - na emoce, duši i mysl.

Termíny: Neděle 15. října, sobota 18. listopadu, neděle 17. prosince, začátek v 17:00
Dakšína: 270Kč
Kontakt a přihlášení:info@kaleshwar.cz

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

  • Sobota 4. listopadu: Kartika purnima
  • Neděle 3. prosince: Úplněk

Místo konání a čas: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno, od 10:00
Dakšína: 360 Kč snížená dakšína (studenti, senioři, samoživitelé) - 630 Kč základní dakšína -1 800 Kč sponzorský příspěvek
Kontakt a přihlášení:info@kaleshwar.cz

Více o ohňových púdžích

Láska v akci: Bábova prostřená tabule

Od roku 2011 - inspirováni charitativní prací našeho indického učitele Šrí Káléšvary - připravujeme každou neděli v Brně oběd pro více než 100 lidí bez domova. Skrze pomoc druhým zažíváme hlubokou výměnu lásky a propojení, jaká bychom si nikdy nedokázali představit. Jsme vděční za všechny krásné okamžiky, které jsme díky projektu zažili, a těšíme se na jeho další pokračování.

S radostí uvítáme dary ve prospěch projektu i vaše přímé zapojení do akcí Bábovy prostřené tabule.

  • Fotografie z projektu ZDE
  • Příběh Bábovy tabule ZDE
  • Finanční dary pro projekt: 2200399051/2010, Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno.

Chcete-li projekt podpořit věcnými dary nebo se do něj aktivně zapojit, kontaktujte nás na: snami@email.cz.

Studijní skupina pro vástu

Skupina se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Pod vedením Tobiase Gonschoreka společně prohlubujeme své znalosti vástu (věda o stavitelství, bydlení a životě v souladu s pěti elementy) - tak, abychom ho dovedli správně aplikovat ve svých vlastních životech a případně byli v budoucnu schopni pomáhat i druhým. Děje se tak zejména skrze naši společnou práci s různými případovými studiemi z reálného života.

Podmínkou zapojení se do skupiny je účast na některém z dosavadních setkáních nebo absolvování základního semináře o vástu.

Termíny pro podzim 2017 již brzy

O vástu a Tobiasovi

Chrám Božské Matky

– prostor pro meditaci, studium a satsangy, Einhausen (Německo)

Chrám Božské Matky stojí v přírodě mimo Einhausen v oblasti Bergstrasse. Byl vybudován během Navarátri 2016 jako místo ticha a míru. Přímo před chrámem se nachází velké indické dhúní, ve kterém jsou každý úplněk a novoluní prováděny ohňové púdži.

Kalendář akcí

Sat-čit-ánanda: Dosáhnout sebe sama

V pondělí 19. 6. 2017 začínáme společně se skupinou 21denní meditační proces. Cílem naší sádhany je vytvořit si silné spojení s vnitřním tichem a posílit své napojení na kosmickou sílu. Sat-čit-ánanda: Bytí (sat) - vědomí (čit) - blaženost (ánanda). To je naše pravá podstata, podstata vyššího Já.

Einhausenská skupina každý den medituje v Chrámu Božské Matky. Máte-li to k nám blízko, jste srdečně vítáni.

Termíny
v Chrámu Božské Matky během kurzu:

  • Každodenní meditace od 21:00
  • Novolunní ohňová púdža 23. 6. 2017 od 20:00
  • Abhišék Šivalingamu 24. 6. 2017, 6:00

Další kurzy v červnu a červenci 2017

Pravidelné aktivity - sádhana a dobročinnost

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Úplňkové púdži 2017
3. 11., 3. 12. 2017, začátek: 19:00
7. 8., 5. 9., 5.10.2017, začátek: 20:00

(Červencový úplněk – gurupurnimu – strávíme na retreatu na Beuerhofu)

Novolunní púdži 2017
17. 11., 17. 12. 2017, začátek: 19:00
23. 6., 22. 7., 20. 8., 19. 9., 19. 10. 2017, začátek: 20:00

Přihlášení zde

Více o ohňových púdžích

Bhadžany a hudba pro duši

Bhadžany vás zvou k tomu, abyste zcela přirozeným způsobem našli svůj hlas. Žijí z kouzla komunikace s Božstvím, z prastaré tradice uctívání toho, co je pro naši omezenou mysl nepochopitelné.

Zpěv bhadžanů nám poskytuje zážitek míru a napojení.

Každý týden: Večer s bhadžany
Zpíváme bhdažany, tak jak jsme to zažívali v Šiva Sáí Mandiru v Penukondě za Šrí Káléšvarova života. Bhadžany uklidňují ducha, otvírají srdce a prohlubují vaši lásku k vyšší dimenzi života.

Termín: Každou středu, 19:00
Kontakt: info@kaleshwar.eu

Vstup volný. Není třeba přihlášení.

Hanumanova čalisa – večerní program se zpěvem
Hanumanova čalisa je chvalozpěv, který k Hanumanově poctě napsal Tulasidas. Slovo „čalis“ znamená „čtyřicet”. Jedná se o chvalozpěv o čtyřiceti strofách, přičemž každá z nich je básnickým klenotem a dokonalým výrazem hluboké oddanosti a lásky.

Během večera zazpíváme Hanumanovu čalisu společně pětkrát za sebou - což potrvá cca hodinu.

Příští termín: 24. 6., 21. 7., 22. 8., 23. 9., 21. 10., 18. 11. 16. 12. 2017, 19:00
Kontakt: info@kaleshwar.eu

Vstup volný. Není třeba přihlášení.

Abhišék Šivalingamu a skupinová meditace

Abhišék je púdža, skrze kterou jsou vytvářeny jemné, pokojné vibrace. Princip abhišéku spočívá v polévání silového předmětu - v tomto případě Šivalingamu - vodou nebo jinými tekutinami a společném odříkávání manter. Nakonec v tichu meditujeme a bereme si do sebe ticho a vysokou pozitivní energii. Abhišék a meditace mají velmi uvolňující a osvobozující účinky - na emoce, duši i mysl.

Termín: Každý čtvrtek, 19:00
Kontakt: info@kaleshwar.eu

Vstup volný. Není třeba přihlášení.

Studijní skupina pro Vástu

Naše studijní skupina zkoumá na praktických příkladech vástu - vědu o stavitelství, bydlení a životu v souladu s pěti elementy. Všichni jsou srdečně zváni.

Příští termín: 2. 7. 2017
Vedení: Tobias Gonschorek
Kontakt a přihlášení: ZDE

Dobročinné projekty – Bábova prostřená tabule Einhausen

Minimálně jednou měsíčně, a někdy i častěji, vaříme pro cca 40 až 50 obyvatel centra pro lidi bez domova v Bensheimu. Společně s nimi jíme - když počasí dovolí, tak venku na slunci.

Společné jídlo a setkávání jsou důležitou součástí naší sévy. Jsme velmi vděční za zkušenosti, které skrze to získáváme.

Bližší informace o projektu ZDE. Chcete-li projekt podpořit věcnými dary nebo se do něj aktivně zapojit, napište prosím na: jenny.gebhardt@kaleshwar.eu.

Káléšvarovy skupiny

V roce 2011 inspiroval Šrí Káléšvara skupiny studentů v Neubrandenburgu, Kasselu, Lipsku, Vídni a později také v Brně k tomu, aby jako séva-skupiny společně ve svých lokalitách pořádaly akce pro širší veřejnost - například ohňové púdži, večery s bhadžany atd.. - a rozvíjely zde dobročinné projekty.

Dal jim svou důvěru a požehnal jim, aby jakožto Káléšvarovy skupiny a součást Kaleshwar e.V. na regionální úrovni vystupovaly jeho jménem.

Akce Káléšvarovy skupiny Neubrandenburg, Německo

Ohňová púdža

Úplňkové púdži
10.5., 6.09., Zirzower Mühle, Inge a Klaus-Dieter
9.6., 5.10., Godenswege, Maren a Günter
6.-10.07. V rámci gurupurnimy
Srpen: Letní přestávka

Dakšína: 25,- € nebo dobrovolné příspěvky
Místo: Informace po přihlášení
Kontakt a přihlášení: Maren & Günter, maren_kettner@gmx.net

Přihlaste se prosím. Na ohňovou púdžu se můžete připravit tak, že budete přemýšlet o tom, co potřebujete pustit a jakou novou energii chcete, do svého života pozvat. Přineste si prosím kokosový ořech a růži. Děkujeme.

Bhadžany

Termíny s Günterem: 5.5., 2.6., 2.9.2017
Termíny s Gautamem: 10.3., 2.6., 6.10.2017
Místo: Informace po přihlášení
Kontakt a informace: Maren & Günter, maren_kettner@gmx.net

Začátek vždy v 19:30

Vstup volný.

Meditace

Termíny již brzy
Začátek vždy v 19:00

Místo: Informace po přihlášení
Kontakt a informace: Maren & Günter, maren_kettner@gmx.net

Vstup volný.

Výhled: Speciální akce

Vánoční program 2017
Pro bližší informace piště prosím na maren_kettner@gmx.net.

Akce Káléšvarovy skupiny Vídeň, Rakousko

Ohňové púdži

Úplňkové púdži
10.04., 10.05., 09.06.2017, začátek: 19:00

Dakšína: 9,- €
Místo: Místo konání leží na rakousko-maďarské hranici - v Mörbisch - uprostřed přírody. Místo je obtížné najít a je dosažitelné pouze automobilem. Je tedy třeba, aby se všichni, kteří se chtějí púdži zúčastnit, předem ohlásili u Inge na telefonním čísle +43 664/9131822.
Kontakt a přihlášení: Inge a Doris, tel: +43 664/9131822, wien@kaleshwar-groups.org

Všichni jsou vítáni! Přineste si prosím kokosový ořech, růži a vonné tyčinky.

Studijní skupina pro vástu

Termíny: (Termíny a přihlášení zde)
Vedení: Tobias Gonschorek
Místo: Weißgerberländen 54, 1030 Vídeň, 2. patro, dveře 11(zvoňte na “Schmölzer”)
Dakšína: 50,- €/setkání
Kontakt a přihlášení: Markus Neubauer, office@kaleshwaravaastu.eu

Naše studijní skupina zkoumá na praktických příkladech vástu - vědu o stavitelství, bydlení a životu v souladu s pěti elementy. Všichni jsou srdečně zváni.

Abhišék a meditace

Termíny: 23.06., 21.08., 19.09., 19.10., 17.11., 17.12.2017, Začátek vždy 19:00
Dakšína: 9,- €
Místo: Bahnsteggasse 6/1, 1210 Vídeň
Kontakt a přihlášení: Inge, tel +43 0664 9131822

Abhišék je rituál, který vytváří vysoké vibrace. Během abhišéku jsou odříkávány mantry a nakonec společně v tichu meditujeme.

Přihlášení není požadováno.

Akce Káléšvarovy skupiny Lipsko, Německo

Ohňové púdži

Úplňkové púdži
12.03., 11.04., 10.05., 09.06., 09.07., 07.08., 06.09., 05.10., 04.11., 03.12.2017
Začátek: 20:00

Novolunní púdži
27.03., 26.04., 25.05., 23.06., 23.07., 21.08., 20.09., 19.10., 18.11.2017
Začátek: 20:00

Přineste si prosím s sebou kokosový ořech a růži.

Informace a přihlášení

Příspěvek: 15,- €
Místo: Am Wildschweinpfad 45, 04249 Leipzig
Kontakt: Jana Gärditz, Tel: +49 172 3438850, gaerdi.j@gmx.de

Séva v centrech

Naše regionální centra nabízí velké pole pro sévu - nezištnou službu, která je jedním ze základních pilířů duchovního života. Séva podporuje nesobeckou lásku a přináší nám zážitek lásky a jednoty.

Všeobecné informace k dakšíně

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek a v případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné energetické vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Řada programů našich center a skupin je nabízena bezplatně. Chcete-li naši činnost podpořit, Váš dar pro podporu naší práce nás velmi potěší. DAROVAT ZDE

S láskou,

Káléšvarův tým EU

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.