IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Ve vašem okolí

Káléšvarova centra

V našich centrech praktikujeme šakti formule z palmových listů. Zkušení Káléšvarovi studenti zde praktikujícím na cestě šakti nabízejí chráněný rámec pro iniciace, učení a sádhanu. Naše programy jsou otevřeny všem. Předchozí zkušenosti s meditací a znalosti nejsou nutné.

Káléšvarovo centrum Brno

– prostor pro meditaci, studium a setkávání

Káléšvarovo centrum Brno je naše první městské centrum - nachází se cca 10 minut od centra města. Vzniklo v listopadu 2016 s cílem zpřístupnit Šrí Káléšvarovo učení světu a umožnit návštěvníkům zastavit se, uvolnit se… a naplnit své srdce a duši láskou, klidem a mírem. V chrámové místnosti se nachází silná Bábova murti (socha), kterou za svého života pro Brno požehnal přímo Šrí Káléšvara.

Kalendář akcí: Zima 2022

Prastaré znalosti, které mění svět - kurzy a jednorázové akce:

Proces pěti elementů podle Šrí Káléšvary

INTENZIVNÍ 18MĚSÍČNÍ PROGRAM OD 15. 1. 2022

„Když je vaše tělo zcela naplněno vibracemi pěti elementů, stanou se vaše mysl, vaše myšlenky a vaše srdce velmi silnými a začnou se otvírat jako květ. Tento květ je vaše duše.” - Šrí Káléšvara

Proces pěti elementů je nezbytným základem pro všechny pokročilé meditační procesy, které Šrí Káléšvara z knih palmových listů vyučoval. Probouzí vaše skryté energetické kanály a harmonizuje síly elementů, které působí ve vás i kolem vás. Meditace s mantrami pěti elementů spouští proces vnitřního pročištění, kterým projdeme společně - budete přijímat iniciace do jednotlivých kroků a naučíte se vnímat a rozlišovat elementy v sobě. Díky procesu poznáte svůj energetický systém a naučíte se s ním vědomě pracovat - stanete se mistrem svého vlastního života.

Naučíte se mantry a vybíjecí techniky z procesu pěti elementů, které vám budou v každodenním životě pomáhat zbavovat se stresu a negativity a generovat novou energii - ‘vybíjet se a nabíjet’.

Více informací a přihlášení

DETOX PRO DUŠI

Vybíjení negativity a vytváření ochranných kruhů

„Nabíjení je důležité. Vybíjení je však ještě mnohem důležitější. Když víte, jak se vybíjet, jste silný úspěšný člověk. Vybíjení je nejdůležitější.” - Šrí Káléšvara

Naučte se, jak ve svém životě identifikovat negativitu a zatěžující energie a jak je pomocí pěti elementů vybíjet. Během kurzu se seznámíte s jednoduchými technikami pro každodenní energetickou hygienu, pomocí které můžete svou duši udržovat zdravou a šťastnou, ať už se ve vnějším světě děje cokoli.

10. 2. informační večer a ochutnávka & 17. a 24. 2. 2dílný on-line kurz

Více informací a přihlášení

ABHIŠÉKY ŠIVALINGAMU

Púdži pro očištění a pozvednutí duše, 13., 20. & 27. 2. 2022

„Když děláte abhišék Bábovi nebo Šivalingamu, sedíte tam a meditujete, vaše duše je blízko těchto silových předmětů a chová se jako železo k magnetu; magnet k magnetu. Přemění vás v magnet. Po chvíli v jejich přítomnosti vás začnou přitahovat – ucítíte to. (…) Přijdou k vám vlny, zcela přirozeně k vám přijdou vibrace. Znamená to, že jste spojeni s Kosmickým.” - Šrí Káléšvara

Během abhišéku používáme element vody, pomocí kterého omýváme nejen Šivalingam, ale i svou duši. Skrze vnitřní kvalitu elementu vody můžeme při abhišéku velmi silně odevzdat stres, emoční bolest a další vyrušení našeho vědomí a nakonec v sobě zažít skutečný mír, ticho a božskou inspiraci. Provádíme-li abhišék s konkrétním záměrem, můžeme do něj vložit nejhlubší přání své duše a prosit o podporu, protože během abhišéku otvíráme brány pro Šivovu božskou lásku a žehnající sílu.

Cyklem únorových abhišéků se rovněž připravujeme na letošní Šivarátri - na Šivovu noc transformace a požehnání, která je pro každého duchovně praktikujícího jedním z nejdůležitějších okamžiků v roce. Pomocí abhišéku budeme v centru budovat energii pro šivarátrivový retreat a postupně sami sebe připravovat tak, abychom v sobě o šivarátriové noci měli dost energie a jasnosti v tom, co skutečně chceme.

Více informací a přihlášení

ŠIVARÁTRI 2022

Šivarátriový noční retreat

„Když jste na Šivarátri chytří, můžete přestřihnout karmické vazby, negativitu z mnoha, mnoha životů. Jakmile se Šiva probudí, vyslovujeme své modlitby a svá přání. Je to čas, kdy můžete opravdu dosáhnout a přijmout to co chcete.” - Šrí Káléšvara

Šrí Káléšvara dal na Šivarátri 2007 meditační proces pro rozpuštění negativních karem, který může být praktikován jen jediný den v roce: na Šivarátri. Využijte tento důležitý energetický portál a osvoboďte se pomocí meditačního procesu z prastarých knih z palmových listů od zatěžující karmy!

Tým Káléšvarova centra Brno pro vás rád vytvoří chráněný a bezpečný rámec. Ve vašem šivarátriovém procesu vás podpoří vedení zkušených Šrí Káléšvarových studentů a energii násobící pole skupiny, díky kterému může každý meditující získat mimořádně silné požehnání a zážitky s energií.

Více informací a přihlášení

Pravidelné aktivity: Sádhana, studium, dobročinnost

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

„Když máte během ohňové púdži otevřené srdce, když k vám začne proudit energie, je to jako by vám dávalo energii tisíc mimořádně silných léčitelů zároveň. Když v ni máte důvěru, je možné cokoli. Pokud v sobě nesete mnoho nemocí, pokud máte spoustu rodinných problémů nebo prožíváte velké neštěstí, všechno to vyslovte - sdělte to ohni. Oheň má schopnost spálit jakoukoli negativitu a vytvořit nejvyšší pozitivní energii.” - Šrí Káléšvara

Nejbližší ohňová púdža proběhne 15. května 2022.

Místo konání: Zahrada U Řeky, Kamenná 42A

Více o ohňových púdžích a termíny

Láska v akci: Bábova prostřená tabule

Od roku 2011 - inspirováni charitativní prací našeho indického učitele Šrí Káléšvary - připravujeme každou neděli v Brně oběd pro více než 100 lidí bez domova. Skrze pomoc druhým zažíváme hlubokou výměnu lásky a propojení, jaká bychom si nikdy nedokázali představit. Jsme vděční za všechny krásné okamžiky, které jsme díky projektu zažili, a těšíme se na jeho další pokračování.

S radostí uvítáme dary ve prospěch projektu i vaše přímé zapojení do akcí Bábovy prostřené tabule.

  • Více o projektu ZDE
  • Finanční dary pro projekt: 2200399051/2010, Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno.

Chcete-li projekt podpořit věcnými dary nebo se do něj aktivně zapojit, kontaktujte nás na: snami@email.cz.

Studijní skupina pro vástu

Skupina se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Pod vedením Hany procvičujeme a zpevňujeme základní znalosti a s Tobiasem pak společně pokračujeme do větších hloubek vástu (věda o stavitelství, bydlení a životě v souladu s pěti elementy) - tak, abychom ho dovedli správně aplikovat ve svých vlastních životech a případně byli v budoucnu schopni pomáhat i druhým. Děje se tak zejména skrze naši společnou práci s různými případovými studiemi z reálného života.

Přihlášení: Skupina je určena již pokročilým studentům (minimálně s aktivní znalostí tří klíčů vástu a jeho základních prvků), v případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@kaleshwar.cz

O vástu

Chrám Božské Matky

– prostor pro meditaci, studium a satsangy, Einhausen (Německo)

Chrám Božské Matky stojí v přírodě mimo Einhausen v oblasti Bergstrasse. Byl vybudován během Navarátri 2016 jako místo ticha a míru. Přímo před chrámem se nachází velké indické dhúní, ve kterém jsou každý úplněk a novoluní prováděny ohňové púdži.

Více informací a program

Káléšvarovy skupiny

V roce 2011 inspiroval Šrí Káléšvara skupiny studentů v Neubrandenburgu, Kasselu, Lipsku, Vídni a později také v Brně k tomu, aby jako séva-skupiny společně ve svých lokalitách pořádaly akce pro širší veřejnost - například ohňové púdži, večery s bhadžany atd.. - a rozvíjely zde dobročinné projekty.

Dal jim svou důvěru a požehnal jim, aby jakožto Káléšvarovy skupiny a součást Kaleshwar e.V. na regionální úrovni vystupovaly jeho jménem. Přehled činnosti brněnské skupiny, která je jedinou českou skupinou poskytuje tato stránka. O aktivitách skupin mimo ČR se můžete dočíst níže:

Více informací a program skupin mimo ČR

Séva v centrech

Naše regionální centra nabízí velké pole pro sévu - nezištnou službu, která je jedním ze základních pilířů duchovního života. Séva podporuje nesobeckou lásku a přináší nám zážitek lásky a jednoty.

Všeobecné informace k dakšíně

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek a v případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné energetické vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Řada programů našich center a skupin je nabízena bezplatně. Chcete-li naši činnost podpořit, Váš dar pro podporu naší práce nás velmi potěší. DAROVAT ZDE

S láskou,

Káléšvarův tým EU

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.