IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Činnost Sri Sai Kaleshwar e.V.

Nezisková organizace Sri Sai Kaleshwar e.V.

Neziskovou organizaci Sri Sai Kaleshwar e.V. nechal Šrí Káléšvara založit před sedmi lety. Jejím úkolem je vytvářet společnou střechu pro veškeré aktivity jeho studentů v Evropě.

Kaleshwar e.V. zastřešuje následující aktivity a plní tyto úkoly:

Uchovávání a zpřístupňování vědomostí z prastarých knih z palmových listů


Vědomosti, které nám Šrí Káléšvara zanechal, mají být uchovávány ve své původní čistotě a zpřístupňovány novým zájemcům.

V praxi to znamená potřebu vytváření a financování projektů a týmů, které pracují na:

 • zpracování všech video a audio nahrávek a učení, které Šrí Káléšvara sdílel,
 • překladech knih a skript do různých jazyků: němčina, čeština, španělština, finština atd.
 • designu a grafickém zpracování příslušných materiálů (knih, skript, Zpravodajů, materiálů pro programy atd.)
 • vytváření vzdělávacích programů pro budoucí učitele v linii Šrí Káléšvary a pro jejich další vzdělávání
 • public relations

Naším cílem je sesbírat i informace, které Šrí Káléšvara předal jednotlivých studentům mimo veřejné přednášky, a poskládat tak jednotlivé části skládačky v jeden celkový obraz a ten poté zpřístupnit.

Podpora, péče a síťování – vytváření společenství


Všichni, kteří chtějí studiem a aktivním používáním těchto znalostí přispívat k pozvedávání vědomí na planetě a sloužit touto cestou lidstvu, by měli být podporováni a inspirováni – ať už působí jako samostatní učitelé, léčitelé a praktikující nebo jsou sdruženi v regionálních Káléšvarových skupinách (tzv. Kaleshwar Groups).

V praxi se tak děje mimo jiné především prostřednictvím:

 • podpory ohňových púdží - publikování jejich termínů a míst konání
 • pořádání lokálních ohňových púdží prostřednictvím regionálních Káléšvarových skupin nebo jednotlivců
 • vydávání Zpravodajů s informacemi o dění a akcích v Evropě
 • překlady Zpravodajů do různých jazyků
 • nabízení bezplatných online-meditačních kurzů podporujících společné meditace
 • podpory regionálních Káléšvarových skupin v Evropě například prostřednictvím pomoci s úhradou nájemného za prostory, financování Bábových soch atd. z.B.
 • podpory učitelů a léčitelů v tradici Šrí Káléšvary a jejich práce s jejich vlastními studenty
 • organizování, koordinace a administrace velkých programů a akcí (Šivarátri, Gurupurnima, Mistrovský kurz)
 • budování evropských Káléšvarovských stránek zahrnujících webové nástroje umožňující profesionální zpracování dat.
 • vytváření struktur, které mohou být v budoucnosti využívány všemi studenty a praktikujícími jakožto komunikační platforma (například portál pro zveřejňování akcí, fórum atd.)
 • právního poradenství a pojištění, pro všechny, kteří své akce (např. ohňové púdži) pořádají v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.

Charitativní činnost


Cílem našich dobročinných akcí a projektů je zakotvit princip nezištné služby do našeho každodenního konání, abychom tak mohli stále znovu a znovu rozpoznávat Božství v lidech kolem nás a společně vytvářet svět naplněný hojností, vděčností a soucitem. Šrí Káléšvara často říkával: „Zapomeňte na všechny mantry. Vždy pomáhejte, nikdy neubližujte.“ V těchto slovech je ukrytý poklad, který teď můžeme skrze službu našim blízkým zakusit. Je to velmi důležitý prvek, který nám pomůže pochopit, čím jsme byli obdarováni.

May the love we share…

Během Vánočního programu v roce 2013 byla vytvořena prezentace z fotografií z charitativních aktivit, které byly iniciovány a realizovány studenty v Evropě. Můžete v ní vidět například fotografie z projektu “Bábova prostřená tabule“, o který se stará Kaleshwar Group Brno. Každou neděli je zde připravováno a servírováno jídlo pro stovku lidí bez domova. Díky nadšené práci brněnské skupiny a finanční podpoře studentů z celé Evropy, může tento projekt běžet celý další rok. Srdečně Vám za to děkujeme!

Pokud byste se do tohoto projektu chtěli zapojit nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás, prosím, info@kaleshwar.cz.

Liquid error: internal

Finanční podpora činnosti


Pomocí finančního daru ve prospěch Kaleshwar. e.V. podpoříte jeho činnost a projekty jako celek. Váš dar bude použit tam, kde je to momentálně nejvíce potřeba.

Přispět nyní