IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Sáí šakti techniky

Co jsou to Sáí šakti techniky?

Staví se normální nemocnice, ale žádné „nemocnice pro duše”. Vydávají se miliony dolarů, miliony rupií na nemocnice, to je dobré. Ale duše, zlomená srdce, lidé trpící depresí - chtějí zažít pravdu, satju. Mají všechno. Prošli ve svém životě vším. Aby tito lidé zažili blaženost - to musíte vytvořit.

Když má člověk rakovinu nebo je nevidomý, může jít do nemocnice a získat tam péči. Když má člověk problém se srdcem, může jít do nemocnice a má velkou šanci, že se mu dostane vyléčení. Ale když má zlomené srdce, když není šťastný, nemá sám sebe rád, nenávidí se, udělal mnoho chyb, skutečně ho trápí určitý smutek - kdo pomůže tomuto typu lidí?

Šrí Káléšvara

V každém z nás je jiskra, zářivé světlo. Pokud je jeho záře silná, může vytvořit víc, než si dovedeme představit. Je to naše nesmrtelná část, která neumírá ani tehdy, když zemře tělo. Indická tradice hovoří o duši. Duše touží po tom, aby jí bylo nasloucháno a aby mohla rozvinout svou tvořivou sílu.

Sáí šakti techniky jsou o péči o duši. S jejich pomocí je možné přijmout nejvyšší kosmickou energii. Posilují duši a dávají ji sílu převzít vedení nad myslí, emocemi a tělem. Probouzí božské vědomí, které může skrze duši dojít vyjádření. Cílem Sáí šakti technik je spojit hledajícího s jeho duší a aktivovat jeho sebeuzdravující sílu. Jeho přístup k nejvyššímu vědomí, tvořivé síle a síle vlastní vůle zesílí a on může zažívat spokojenost a štěstí na všech úrovních - těla, mysli, srdce a duše.

Lidé praktikující Sáí šakti techniky pravidelně meditují s posvátnými formulemi (mantrami) a obrazci (jantrami), které pocházejí z tisíce let starých rukopisů z palmových listů. Tyto mantry a jantry, jsou používány i během Sáí šakti sezení. Vytvářejí mimořádně vysoké vibrace a spojení s kosmickými silami a aktivují proces transformace a pročištění.

Sáí šakti techniky zřetelně pozvedávají energetickou úroveň klienta a dokážou způsobit pozitivní změnu v různých oblastech života - dle jeho potřeby. Mohou působit na duševní, mentální, emoční i fyzické úrovni:

 • Vybití negativních emocí a myšlenek
 • Zmírnění stresu a výkyvů nálad
 • Uvolnění těžkých životních událostí
 • Utišení zranění duše, například „zlomeného srdce”
 • Zážitek vlastní vnitřní síly k sebeuzdravení
 • Přístup k vnitřnímu tichu a míru
 • Emoční, mentální stabilita
 • Posílení síly vůle
 • Zmírnění tělesných problémů
 • Energetická příprava pro nastávající matky a jejich děti
 • Vyrovnání káma-energie (energie přání, touhy, sexuální energie)
 • Podpora procesu duchovního růstu

Pro přijetí energie Sáí šakti technik se doporučuje individuální sezení, při kterém se váš průvodce může dotýkat různých čaker (dát tzv. šaktipat). Sáí šakti techniky však fungují i na dálku. V tomto případě je ke spojení s klientem a úspěšnému poslání energie používána jeho fotografie.

Pomoci si vlastními silami nebo pomoc z venku?

Slyšíme toho hodně o sebeuzdravující síle a vlastní zodpovědnosti. Ale co když má člověk pocit, že na své osobní výzvy prostě teď nestačí? Co když je unavený, protože ho už roky trápí nějaké téma (nemoc, smutek, vnitřní zmatky atd…)? Co když právě teď nedokáže hlas své duše slyšet?

My všichni jsme jeden s druhým silně spojeni.
V okamžicích, ve kterých už možná nedokážeme věřit v sebe sama, se často objeví terapeut, přítel, učitel nebo průvodce, který nám může dát vnější impuls. To však nezprošťuje od vlastní zodpovědnosti. Naopak. Jsou-li to lidé na svém místě, láskyplným způsobem pomohou klientovi v tom, aby se sám postaral o svůj vlastní posun. Jen tak to může být účinné. Skutečné řešení vychází vždy nakonec jen z nás samotných.

Sáí šakti techniky ve vašem okolí

Seznam autorizovaných léčitelů v tradici Šrí Káléšvary naleznete ZDE.

Prohlášení o zodpovědnosti

Zde uvedení učitelé a léčitelé ve Šrí Káléšvarově tradici pracují na vlastní zodpovědnost. Kaleshwar e.V. nepřejímá žádné ručení nebo zodpovědnost za škody vzniklé skrze jejich působení.

Než se pro někoho ze zde uvedených osob rozhodnete, nechte si od něj, nejlépe telefonicky, osvětlit jeho metody a způsob práce a zjistěte si cenové podmínky. Tento nezávazný osobní rozhovor může být důležitým základem pro vaše rozhodnutí. Berte prosím na vědomí, že se nejedná o specialisty na nějaké konkrétní nemoci. V principu jde o aktivování vaší vlastní vnitřní síly k vyřešení problému.

Lidé uvedení na těchto stránkách se řídí společným etickým kodexem.

Přestože sezení se Sáí šakti technikami může pozitivně ovlivnit různé typy tělesných i duševních problémů, není náhradou lékařské diagnózy nebo návštěvy lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Stejně tak není důvodem k přerušení stávající léčby nebo k tomu, aby byla v budoucnu odkládána nebo ukončena.

Transformující síla ohně: Ohňové púdži

Každý měsíc se konají ohňové púdži pro mír a léčení planety, na které jste srdečně zváni.

 • Informace o ohňových púdžách ZDE

 • Aktuální termíny ZDE