IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Linie mistrů - Šrí Káléšvara

Kdo je Šrí Káléšvara?

Šrí Káléšvara je moderní duchovní mistr v linii Širdi Sáí Báby, Ježíše Krista, Bábádžího, Rámakrišny Paramahamsy a Ramany Maharšiho. Narodil se 8. ledna 1973 v malé jihoindické vesnici ve státě Ándhrapradéš. Za „den svého osvícení” označoval den, kdy se ve svých čtrnácti letech poprvé setkal se svým mistrem a sadguruem Širdi Sáí Bábou. Od té doby se pod jeho vnitřním duchovním vedením začal učit a meditovat.

Dlouhá léta cestoval po celé Indii. Meditoval na prastarých silových místech a setkal se se stovkami mocných světců. Širdi Bábá přivedl Šrí Káléšvaru ke starým rukopisům z palmových listů, které před mnoha tisíci lety sepsali ršiové - dávní indičtí světci a mudrci. Tyto rukopisy obsahují prastaré vesmírné vědomosti. Jsou v nich popisovány mechanismy Stvoření a cesty ke získání přímého zážitku s Božstvím. Šrí Káléšvara rukopisy z palmových listů intenzivně studoval a praktikoval v nich zapsané mantry a jantry - posvátné formule a diagramy, které při správném praktikování opětovně probouzí neuvěřitelné schopnosti duše a spojují praktikujícího s kosmickou energií. Jsou to vědomosti o univerzálních léčivých mechanismech a nadpřirozené, zázračné energii. Šrí Káléšvára říkal: „Každá duše má potenciál dosáhnout úrovně Širdi Báby nebo Ježíše a vytvářet na světě zázraky.” Často vysvětloval, že jediný rozdílem mezi mistrem a jeho studentem jsou vědomosti.

Šrí Káléšvarovo poslání - prastaré vědění, které mění svět

V roce 1993 se Šrí Káléšvara po létech putování a duchovní praxe usadil ve vesnici Penukonda v jižní Indii, kde postupně vybudoval ášram Šiva Sáí Mandir. Z tohoto silného místa začal naplňovat své celosvětové poslání - Šrí Káléšvarovým cílem bylo zprostředkovat světu skutečný život Ježíše v Indii a jeho učení přesně tak, jak je zapsáno v knihách z palmových listů. Sdílel, že byl Ježíšovým partnerem duše a že mu dal slib, že pro dobro a mír světa přinese tyto prastaré znalosti na Západ a připraví zde generace léčitelů a duchovních mistrů.

V následujících letech věnoval Šrí Káléšvara většinu svého času tréninku svých západních studentů. Učil je prastaré kanály - znalosti o mechanismech Stvoření a techniky z rukopisů z palmových listů, které v Indii praktikoval Ježíš a ostatní maháršiové. Zároveň jejich léčivou a zázračnou energii osobně názorně demonstroval a skrze to umožňoval svým studentům po celém světě přímé zkušenosti s Božstvím.

Jeho vroucím přáním bylo spojit své studenty s Božskou Matkou. Mnohým z nich s Ní umožnil přímé setkání. Božská Matka je nejvyšší Tvořitelka. „Božská Matka je matkou všech duší ve vesmíru. Nenáleží žádnému náboženství. Božská Matka je univerzální Bůh, univerzální Bohyně.” Zde čtěte více. Bůh je obojí - Otec i Matka. Ženský aspekt Stvoření byl však zejména v západním světě po staletí opomíjen a téměř upadl v zapomnění. Díky tomu vznikla nerovnováha vedoucí k velké bolesti. Aby mohli studenti rozvinout hluboké pochopení obou Božích aspektů - Šivy i Šakti - předával jim Šrí Káléšvara prastaré formule a jantry, které je během jejich vlastního duchovního procesu napojovali jak na Absolutno stojící mimo veškeré Stvoření (na Šivu), tak na prapůvodní tvořivou sílu (Šakti), kterou tak mohli opětovně zažít.

Uchování tohoto duchovní dědictví v jeho původní čistotě, jeho používání a další předávání v západním světě svěřil Šrí Káléšvara do rukou svých studentů. Je-li toto vědění a moudrost, kterou Šrí Káléšvara sdílel, poctivě a trpělivě praktikováno, vytváří spojení k nejvyššímu vědomí a vede k zvnitřnění základních hodnot humánní, důstojné a čestné společnosti - satji (pravdy), dharmy (správné jednání), šánti (míru) a prémy (lásky). Přivádí tak lidstvo před brány věku vědomí, lásky a jednoty.

Šrí Káléšvara je také autorem mnoha knih, například:

Ztělesnění soucitu a lidskosti

Na každého, kdo se s Šrí Káléšvarou osobně setkal, hluboce zapůsobila jeho oddanost a vroucí láska k lidstvu. Vše, co žil a za čím stál, bylo soustředěno na společnost a její dobro. Byl živoucím ztělesněním hodnot, které učil. Nezištně sloužil všem, kdo mu zkřížili cestu, a s bezpodmínečnou láskou dával to, co bylo zrovna zapotřebí. Službu lidstvu a pomoc druhým stavěl naroveň službě Bohu - tzv. Bhagaván sévě. Svými činy a životem se hluboce dotýkal lidských srdcí a inspiroval své studenty, aby stejným způsobem pomáhali všude, kde je třeba. „Bez toho, abyste pomáhali lidstvu, není možné osvícení. Buďte oddaní lidstvu. Pomáhejte chudým.”

Šrí Káléšvara inicioval řadu humanitárních projektů z nejrůznějších oblastí: pomoc hladovějícím, vzdělání, lékařská péče, infrastruktura atd… V roce 2007 byl za své humanitární služby oceněn čestným doktorátem otevřené University komplementární medicíny v Malajsii.

Mahásamádhi

Dne 15. března 2012 opustil Šrí Káléšvara své fyzické tělo a vzal mahásamádhi. Stejně jako Ježíš, Širdi Bábá a další univerzální mistři před ním je nyní jedním s celým Stvořením. Říkával, že až odejde do mahásamádhi a nebude omezen limity svého fyzického těla, bude moct s naším vědomím pracovat ještě mnohem silněji a žehnat tak planetě skrze své studenty. Jeho dědictví je dnes zpřístupňováno světu. Přichází mnoho nových studentů kráčejících po jím iniciované cestě a Šrí Káléšvara je pro každého z nich dostupný na úrovni čistého vědomí. Na úrovni vědomí lásky a pravdy.

Liquid error: internal