IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Pročištění čakry lůna

Hluboké pročištění čakry lůna během devíti sezení

Lůno je tím nejkrásnějším chrámem na planetě. Nejposvátnějším místem ve vašem těle, místem nejvyšší energie a jasnosti ve vašem těle. Jde o to učinit jej opět svatým.

Šrí Káléšvara

Učení o čakře lůna je staré tisíce let. V této čakře je ukryta nejvyšší tvořivá síla. Vše je tvořeno skrze čakru lůna. Pokud jde o tvořivou sílu, která utváří naši realitu, stojí nad všemi ostatními čakrami.

Staří indičtí ršiové (mudrci a proroci) nalezli v čakře lůna přímé napojení na Božskou Matku - na Matku veškerého Stvoření. Zjistili, že lůno je branou k nejvyššímu tichu a nejvyššímu vědomí - k absolutnímu tichu, ze kterého vše pochází a do kterého se vše zase navrací. V nás - v naší čakře lůna - se nachází jiskra tvořivé síly, která s čistým světlem tohoto ticha nepřetržitě rezonuje. Proto je čakra lůna označována i jako čakra Stvoření. Skrze toto místo neustále - vědomě či nevědomě - tvoříme: „Ve vás, ve vaší čakře lůna, neustále probíhá tvoření. Je v ní ukryta jasnost o vůni, čistá kosmická energie, která dává vzniknout všemu,” říká Šrí Káléšvara.

K této energii lze získat vědomý přístup a svou čakru lůna pročistit natolik, že v sobě ponese obzvláště silné a vysoké vibrace. Díky pročištěné čakře lůna můžeme skrze sebe nechat proudit bezpodmínečnou lásku a stát se vědomými tvůrci nové reality, kteří činí šťastnými sebe i ostatní. Získáváme přístup k vnitřnímu tichu a jsme vyživováni energií a jasností. Čakru lůna mají ženy i muži - ženy ji však mají i na fyzické rovině, a tak hrají ve Stvoření speciální úlohu.

Čakra lůna - „zrcadlo akcí naší duše”

Tato čistá jiskra, tvořivá energie a přímé spojení s Božskou Matkou však bývají překryty naší karmou. Čakra lůna zaznamenává všechny naše karmy a ukládá je do sebe. Vše co jsme zažili - všechny akce a reakce - si v čakře lůna přenášíme z života do života. Šrí Káléšvara proto o čakře lůna hovořil jako o „zrcadle akcí naší duše”.

Pročišťovat čakru lůna tedy znamená osvobozovat se od karem. Pročištění této čakry omývá karmy, pomáhá od zlomeného srdce, uzavírá a upokojuje minulé vztahy a harmonizuje ty současné. Šrí Káléšvara doporučuje: „Pokud máte zlomené srdce, zaměřte se na čakru lůna. Jste-li nemocní, zaměřte se na čakru lůna.” Jdeme tak k samotné příčině těchto zážitků a řešíme je na nejhlubší úrovni. Opouštíme staré modely a vzorce a v našem životě tak vzniká prostor pro něco nového.

Pročištění čakry lůna během devíti sezení

Hlubokého pročištění čakry lůna lze dosáhnout pomocí speciální techniky. Tato technika obnáší devět osobních sezení s klientem, přičemž rozestup mezi jednotlivými sezeními vychází z individuálních potřeb klienta. Minimální rozestup je však 24 hodin a celý cyklus by měl být uzavřen během jednoho roku.

Pročištění čakry lůna-kontakty

Proces posvátné čakry lůna

Stejně tak existuje systém meditací nazývaný „Proces posvátného lůna”. Jedná se o 101denní proces, během kterého praktikující pročisťuje a posiluje svou vlastní čakru lůna skrze používání jantry a mantry. Tento systém meditací může být předáván a vyučován výhradně Šrí Káléšvarovými certifikovanými lektory.

Proces posvátné čakry lůna