IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Linie mistrů - Rámakrišna Paramahamsa

Kdo je Rámakrišna Paramahamsa?

Rámakrišna Paramahamsa (1836 - 1886) byl jedním z nejvýznamnějších hinduistických mystiků a dodnes patří mezi nejoblíbenější indické světce. Už v dětství hovořil o duchovních vizích. Veškerá jeho láska a oddanost patřila Božské Matce - Mahákáli.

Během svého života praktikoval duchovnost různými způsoby. Vyzkoušel různé duchovní tradice tohoto světa. Díky zkušenostem vycházejícím z jeho vlastní praxe poznal a zakusil konečnou jednotu všech náboženství. Jeho jednoduché poselství světu zní: „Všechna náboženství vedou ke stejnému cíli.”

Rámakrišnovo podobenství o společném základu všech náboženství:

„Všude vidím lidi, kteří se hádají ve jménu náboženství: hinduisty, muslimy, brahmánisty, višnuisty a další… Neuvědomují si však, že ten, který je nazýván Krišnou, se stejně tak jmenuje Šiva a stejně tak dobře může být nazýván Prasílou, Ježíšem nebo Alláhem. A stejné je to s Rámou a jeho tisíci jmény. Rybník, do kterého vede mnoho schodišť. Na jednom nabírají hinduisté vodu do džbánů a říkají ji džal. Na druhém nabírají muslimové vodu do kožených vaků a říkají jí pani. Na třetím jsou křesťané a říkají té tekutině voda. Umíme si tedy představit, že by tato tekutina nebyla džal, ale pani nebo voda? To by přece bylo směšné! Pod různými jmény se skrývá Jeden Prazáklad všeho bytí. Všichni hledají ten samý Prazáklad. Rozdíly vytváří jen klima, přírodní podmínky a pojmenování.“

Šrí Káléšvara říkal, že Rámakrišna léta toužil spatřit Božskou Matku, ale žádná z jeho duchovních praktik ho k této speciální zkušenosti nedokázala dovést. Nakonec ho jedna světice (Bhajravi Máta) iniciovala do technik z knih z palmových listů, díky kterým bylo toto jeho hluboké duchovní přání naplněno. Dosáhl přímé zkušenosti s Božskou Matkou a od té doby se s Ní setkával každý den. Techniky, které používal k tomu, aby Božskou Matku viděl a aby Jí rozuměl, jsou ty samé, které učil Šrí Káléšvara.

Rámakrišna zemřel 15. srpna 1886 na rakovinu hrtanu. Odešel obklopený svými studenty. Jeho dílo bylo dále rozvíjeno Vivékánandou, který Rámakrišnův odkaz přinesl i do západních zemích a poprvé s hinduismem a jógou seznámil širokou veřejnost v USA a Evropě. Vivékánanda rovněž založil „Rámakrišnovu misii”:

Pokud nám Parlament světových náboženství něco ukázal, je to následující: Dokázal světu, že svatost, čistota a dobročinnost nejsou výhradním vlastnictvím žádné církve na světě a že každý systém stvořil muže a ženy vznešených povah. Vzhledem k této skutečnosti je mi z celého srdce líto toho, kdo sní o přežití pouze svého vlastního náboženství a zničení ostatních. Ukazuji mu, že na korouhvích všech náboženství bude brzy i přes všechny překážky napsáno: ‘Pomáhej a nebojuj.’, ‘Společný úspěch a ne ničení’, ‘Harmonie a mír a ne rozpory.’

Svámi Vivékánanda