IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

PEACE BE NOW

Sáí šakti sádhana pro mír ve světě

Každodenní společná meditace ve 20:30

Každý by měl na světě vytvářet mír. Musíme se o sebe vzájemně starat. Jsme jedna jednota. Jsme lidstvo. Musíme se vzájemně respektovat, vzájemně si sloužit a vzájemně se chránit. Všichni lidé jsou jedním.

Chcete-li pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu. Když máte tyto dvě věci, zcela jistě uspějete.

Obzvláště v této Kali juze, v nadcházejících dnech (platí, že), pokud chcete léčit a pomáhat, musíte použít energii.”

Šrí Káléšvara

Společně pro mír

Meditujme spolu pro mír! Vytvoříme tím silné vibrační pole, jehož energie podpoří lidstvo v probíhajícím procesu transformace a posunu vědomí. Srdečně Vás zveme k synchronizované Sáí šakti sádhaně pro mír – každý den ve 20:30. Na této stránce pro ni naleznete konkrétní doporučení.

Skupinová meditace & abhišék Šivalingamu

Doporučený čas společné meditace: každý den ve 20:30

Skupinová meditace

 • Pro svou sádhanu si najděte pohodlné, energeticky čisté místo. Pokud chcete, můžete si zde vytvořit malý oltář s obrázky a/nebo soškami, které pro vás reprezentují Božství. Můžete na něj dát i čerstvé květiny, vonné tyčinky, svíčky atd.. Vaší fantazii a tvořivosti se meze nekladou.

 • Zapalte svíčku.

 • Odříkejte úvodní mantry Více ZDE a držte ve svém vědomí záměr nechat svou meditační energii proudit k těm, kdo potřebují lásku, sílu a pomoc. Své sankalpam můžete formulovat například takto: „Nechť je tato meditace silným nástrojem pro mír a léčení planety. Nechť je na zemi mír.”

 • Volitelné: Nyní proveďte abhišék Šiva lingamu. Následujte při tom níže uvedené instrukce. Nemáte-li žádný Šivalingam nebo abhišék nechcete provádět, přejděte přímo k meditaci.

 • Minimálně s mantrami devíti šípů nebo jedním z následujících kanálů - 30 minut, minimálně 15 minut.

Doporučené šakti kanály – Zvolte si nějaký, který už jste praktikovali.

 • Modlitba devíti šípů (1. priorita)
 • Vaše osobní mantra
 • Šakti Gájatrí mantra
 • Mahéšvari mantra

Pokud žádnou z těchto manter neznáte, meditujete s mantrou Óm Nama Šivája.

Máte-li zájem o iniciaci do jedné nebo více manter, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz.

 • Po meditaci zůstaňte ještě nějakou dobu v tichu. Pokud ve světě právě probíhá nějaká krizová situace, která se vašeho srdce obzvláště dotýká, soustřeďte se na ni a nechte energii vědomě plynout tímto směrem. Proste o to, aby se rozpustil strach v srdcích všech, kteří momentálně trpí.

 • Meditaci zakončete závěrečnou mantrou.

  Sankalpam k vytištění
  Sankalpam k vytištění

K modlitbě devíti šípů

Šrí Káléšvara své studenty při různých příležitostech několikrát požádal, aby se společným záměrem spojili svou meditační sílu a přispěli tak ke změně vědomí na světě, k uklidnění konfliktů či k léčení planety. Modlitbu devíti šípů například doporučil v roce 2011 výslovně k uklidnění energie Božské Matky - tzn. k upokojení přírodních sil.

Abhišék Šivalingamu

 • Připravte si misku, nádobu s vodou (například malou konvičku) a malý ručník.

 • Postavte nebo položte svůj Šivalingam do misky. Můžete to udělat například následovně: Do misky vložte menší misku - dnem vzhůru - a Šivalingam položte na ni. Bude tak trochu vyvýšený a nebude okamžitě ponořený ve vodě.

 • Spojte se s vaším záměrem pro mír – držte ve svém srdci nastavení, že skrze abhišék omýváte negativitu.

 • Začněte nahlas nebo v duchu odříkávat mantru nebe a několik minut pomalu polévejte Šivalingam vodou. Neznáte-li mantru nebe, odříkávejte „Óm Namašivája”. Dělejte to klidně a soustředěně, jako meditativní proces. Pozorujte, jak voda stéká přes lingam.

 • Po několika minutách polévání ukončete.

 • Nyní lingam osušte. Uložte ho na nějaké speciální, chráněné místo. Například na svůj oltář. Nepokládejte ho na holou zem nebo podlahu. Šivalingam je silový předmět a tímto způsobem by skrze element země docházelo k vybíjení jeho energie.

 • Šivalingam můžete - jakožto silový předmět - držet v rukou během meditace nebo ho mít během spánku poblíž postele.

 • Po procesu vodu z abhišéku vylejte.

DOPORUČENÍ: Od března 2020 probíhají pravidelné meditace v rámci skupiny Ochrana duše. Po bezplatném přihlášení na blogu této najdete cenné nástroje a informace pro meditaci. Bližší informace ZDE

Co je Šivalingam?

Co je Šivalingam?

Šivalingam je oválný kámen nebo kámen vejčitého tvaru, který je chápán a uctíván jako samotný Šiva. Obsahuje nadpřirozené kanály k Šivově vnitřní energii. Tvar lingamu nemá začátek ani konec - je to skrytá forma Šivovy energie, Šivova prapůvodní podoba ve Stvoření. Lingam dává Šivovi bez formy tvar, který symbolizuje nekonečnost a také mužskou sílu Stvoření. Šivalingamy najdeme v chrámech po celé Indii, kde jsou uctívány pomocí posvátných rituálů - např. skrze abhišéky (rituální omývání lingamu vodou a dalšími tekutinami). Existují různé druhy lingamů - lingamy přirozeně zformované z hornin a skal samotnou přírodou nebo lingamy vytvořené člověkem z různých materiálů - například ze žuly, drahých kamenů nebo křišťálu. Mívá vejčitý tvar nebo bývá zobrazován v kombinaci s jóni, která symbolizuje ženský princip Božství.

„Šivalingam je nejvyšší síla ve vesmíru. ‘Lingapati’ je struktura lingamu - je to ta samá struktura jako má Země nebo vejce. Nemá začátek ani konec. Je to tajná forma Šivovy energie. S jeho pomocí můžete vytvořit světlo, můžete rozvinout neuvěřitelné nadpřirozené schopnosti. Když se dotknete Šivalingamu a odříkáváte určité védské modlitby, můžete přitáhnout spoustu duševní energie. Z 99,99 % začíná celé Stvoření jen skrze Šivalingam. Může začít jen skrze jeho lingam, jen skrze jeho energii. Je to mužský aspekt energie.“ — Šrí Káléšvara

Šivalingamy v Dharma shopu ZDE

Co je abhišék?

Co je abhišék?

Pojem abhišék pochází ze sanskrtu. Slouží jako pojmenování pro pokorné, Bohu zasvěcené jednání - pro aktivně prováděnou modlitbu (podobně jako například ohňová púdža). V tomto případě je však používán element vody. Šrí Káléšvara své studenty s tímto prastarým rituálem velmi dobře seznámil. Naučil je, jak jeho vnitřní mechanismus používat pro omytí jejich duší. Jeden z mechanismů abhišéku slouží například k vnitřnímu pročištění - můžete při něm skrze element vody velmi silně odevzdat stres, emoční bolest atd. Skrze soustředění na vnější Božství se při něm zároveň obracíte ke svému vlastnímu božskému Já, ke svojí skutečné podstatě.

Provádíte-li abhišék s konkrétním záměrem, můžete do něj vložit nejhlubší přání své duše a prosit o podporu. Skrze rituál abhišéku se spojujete s božským vědomím. Velký význam při tom mají vaše oči, jakožto nejtra čakry, energetická centra. Jsou spojeny s vaším srdcem a duší. Při abhišéku Šivalingamu otvírají brány pro Šivovu božskou lásku a sílu, kterou při něm přijímáte - jak při pozorování abhišéku, tak při jeho provádění. Když chtěl Šrí Káléšvara ve svém ášramu v Penukondě vytvořit vysokou Šivovu energii, nechával své studenty často provádět dlouhé abhišéky Šivalingamu.

„Když děláte abhišék Bábovi nebo Šivalingamu, sedíte tam a meditujete, vaše duše je blízko těchto silových předmětů a chová se jako železo k magnetu; magnet k magnetu. Přemění vás v magnet. Po chvíli v jejich přítomnosti vás začnou přitahovat – ucítíte to. (…) Přijdou k vám vlny, zcela přirozeně k vám přijdou vibrace. Znamená to, že jste spojeni s Kosmickým.” - Šrí Káléšvara

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Další mírovou iniciativou jsou ohňové púdži pro mír a léčení planety, které se již několik let konají na mnoha místech na světě. Dívat se do ohně a odříkávat při tom posvátné mantry, je velmi přirozená forma meditace. To, že vnitřní síla ohně léčí, lidé intuitivně vědí odjakživa. Pohled do ohně či svíčky uklidňuje mysl, pálí mentální balast a přináší úlevu. Rituál ohňové púdži ještě více zesiluje a násobí tento přirozený potenciál ohně .

Ve své podstatě jsou ohňové púdži určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra. Srdečně Vás zveme k ohni, u kterého můžeme svá srdce společně naplnit láskou, vnitřním klidem a mírem a poslat do Stvoření silné sankalpam pro mír a léčení.

Ohňové púdži ve Vašem okolí

Co myslíte, že vám může přinést vnitřní mír? od Šrí Káléšvary

Co myslíte, že vám může přinést vnitřní mír? od Šrí Káléšvary - PDF ke stažení
Co myslíte, že vám může přinést vnitřní mír? od Šrí Káléšvary - PDF ke stažení

Svámi: Jak můžete získat vnitřní mír? …. Dejte mi prostě pár směrů. Jakým způsobem? Mám například žízeň. Mohu ji uhasit Coca-Colou, sklenicí vína, čistým mlékem, vodou nebo šťávou z cukrové třtiny. Na chvíli ji nějak dovedu utišit. Abyste dosáhli míru….co myslíte, že vám může přinést vnitřní mír? Je to velmi důležitá otázka. Nemyslete si, že Svámi zde mluví velmi logicky, velmi jednoduše.

(….)

Studentka F: Je třeba být schopný svobodně sloužit světu, sloužit ostatním lidem. Přináší to určitý druh štěstí, určitý druh vnitřního míru, protože nemyslíte na sebe. Myslíte pouze na druhé. A když myslíte jen na ně, jejich štěstí se stává požehnáním pro vás.

Svámi: Dává to smysl? To je perfektní odpověď. To je perfektní odpověď. Místo toho, abyste viděli jednoho člověka plakat, snažte se vidět štěstí 99 lidí. To je úžasná karma. Rozumíte?

Výňatek z Vánočního programu 22. 12. 2004 v Bábově chrámu, Penukonda Indie