IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Meditační procesy: Súrja a čandra nádi

Súrja nádi & čandra nádi

Přijměte do své duše sílu a lásku

Iniciace a doprovod súrja a čandra nádi
meditačním procesem s mantrou a jantrou podle Šrí Káléšvary

Díky tomuto procesu váš vnitřní hlas velmi zesílí. Vaše duše je tím správným způsobem hypnotizovaná a vy se opravdu zamilujete do Boha. Teď jste pod kontrolou svého vlastního vnitřního vědomí – ne vědomí někoho jiného, ale svého vlastního vědomí.

Šrí Káléšvara

Klíč k čistému vědomí:

Získejte mistrovství nad svým dechem

Lidé v dřívějších časech byli stále ještě silně spojení s cyklem Stvoření. Slunce a měsíc hrály v jejich životech podstatnou roli. Cyklus Stvoření je srovnatelný s přirozeným rytmem života, který je základem všeho – nádech a výdech, zrození a odchod. Oba procesy, súrja i čandra nádi, nás spojují s rytmem přírody.

Súrja nádi

Súrja znamená slunce. Je to světlo, které se každý den vrací a zahání temnotu. Nádi jsou v józe energetické kanály, energetické dráhy, skrze které proudí prána, životní energie. Meditační proces súrja nádi posiluje vaše vnitřní světlo a silně nabíjí vaší duši. Šrí Káléšvara říkal: „Súrja nádi proces je nejsilnější proces osvícení. Kontroluje zejména systém dechu a je spojený se stadii vašeho vědomí, s vaším Brahmovým vědomím.”

Meditační proces súrja nádi zahrnuje prastarou 41denní meditační praxi a výuku a kreslení súrja nádi jantry na měděnou fólii.

Čandra nádi

Čandra je sanskrtský výraz pro měsíc. Nádi vytváří spojení s jemněhmotnými energiemi. Meditační proces čandra nádi je duchovní praxe z prastarých knih z palmových listů, která aktivuje jógické schopnosti.

Iniciace do meditačního procesu čandra nádi vám může přinést pocit míru a blaženosti a vytvořit ve vaší duši stav vyrovnanosti. Tento proces může stejně tak posílit vaše léčivé schopnosti a pomoci vám poznat Boha. Může bohatě obdarovat váš život.

Meditační proces čandra nádi zahrnuje prastarou 41denní meditační praxi a výuku a kreslení čandra nádi jantry na měděnou fólii.

Když chcete v životě bojovat s negativitou, demonstrovat zázračnou energii a pomáhat společnosti a světu, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu. Síla je súrja nádi a láska je čandra nádi.”

Šrí Káléšvara

Obsah kurzu

Iniciace na místě proběhne v rámci dvou víkendů.

On-line iniciace proběhne během dvou setkání prostřednictvím zoom.

 • Znalosti k tématům:

  • Súrja nádi – Probuzení vědomí
  • Súrja a Božská Matka
  • Čandra nádi – Zážitek blaženosti
  • Stitha Pregnata Ananda
 • Výuka súrja a čandra nádi janter
 • Na místě: Společné tepání janter na měděný plech
 • Na místě: Nabíjení janter u speciální ohňové púdži
 • On-line: Své jantry můžete přinést/poslat k nabití do Šrí Káléšvarova centra Brno.
 • Iniciace do procesu na místě: energetická transmise ve formě šaktipatu
 • On-line: Samo-iniciace a dálková energetická transmise od speciální ohňové púdži

Získáte dva mimořádné silové předměty: Súrja a čandra nádi málu, se kterými budete provádět svou meditační praxi. Kromě toho získáte pastu ze santalového dřeva, kterou pro tyto dva procesy osobně nabil Šrí Káléšvara.

Komu je tento program určen?

Tento program je pro každého, kdo chce…

 • …probudit své vědomí.
 • … zažít blaženost.
 • …zažít vyšší stadia vědomí.
 • …získat energetickou podporu a nechat do svého života proudit pozitivní sílu.
 • … získat přímou energetickou zkušenost se sdíleným věděním.

Předpoklady pro účast

Účast doporučujeme když,

 • …jste začali nebo již dokončili Proces pěti elementů.
 • …jste nabili svou osobní mantru od Šrí Káléšvary.

Bližší vysvětlení některých pojmů…

Posvátná geometrie

Světci v Indii již tisíce let používají jantry, pomocí kterých do svých duší přitahují nejvyšší energii, silným způsobem energetizují své okolí a budují nejvyšší ochranné kruhy.

 • Jantry popisují vnitřní strukturu různých vibrací.
 • Kombinace jantry (formy) a zvuku (mantry) vytváří novou energii.
 • Jantry nesou nejvyšší božské vibrace a silně působí na všechny čakry v těle.
 • Posvátné jantry - jsou-li správně používány - podporují duchovní proces.
 • Jsou-li aktivovány, přitahují neustále nejčistější kosmickou energii a podporují duši v jejím sebepoznávacím procesu.
 • Neustále vyzařují léčivé vibrace, které pozvedávají vědomí a ochraňují duši.
 • Stejně tak nepřetržitě pročišťují vibrace prostoru, ve kterém se nacházejí.
 • Jantry, které v našich kurzech představujeme, byly vyučovány indickým duchovním mistrem Šrí Káléšvarou.

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Termíny aktuálních programů:

ON-LINE

Iniciace do čandra nádi s Hanou

KDY: sobota 18. září + setkání pro sdílení během procesu
KDE: On-line prostřednictvím Zoom z vašich domovů.
DAKŠÍNA: 3 600Kč (snížená), 4 500Kč (základní), 6 300Kč (sponzorská)

Dakšína zahrnuje 1 800 Kč za speciální málu a santalovou pastu, iniciační dálkovou transmisi od ohňové púdži, měděnou fólii na tepání jantry a studijní materiály.

Všichni, kdo jsou díky momentální koronavirové situaci bez příjmů,
si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz.

Maximálně 12 účastníků

Přihlášení

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením poznat Vás a část cesty Vás doprovázet!