IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Linie mistrů - Siddhárta Gautama Buddha

Kdo je Siddhárta Gautama Buddha?

Ach, nebyl tedy příčinou všechno utrpení čas?
Nebyl příčinou všechno sebetrýznění a strachu čas?
Nebylo všechno těžké, všechno nepřátelské ve světě pryč
a překonané, jakmile si člověk dokázal odmyslet čas?

ze SIDDHÁRTY od Herrmanna Hesseho

Buddha je považován za „Probuzeného”. Hledal konečné osvobození z utrpení a učil cestu nejvyššího sebepoznání. Ústředním bodem jeho učení byl mimo jiné i soucit se všemi bytostmi. Jeho skutečným učitelem byla sama příroda.

Siddhárta Gautama Šakjamuni se narodil kolem roku 560 před naším letopočtem na jižním okraji dnešního Nepálu jako syn knížecí rodiny. V den jeho narození, které připadlo na úplněk, obdrželi jeho rodiče následující věštbu: „Pokud chlapec nepřijde do styku s utrpením světa, stane se velkým vládcem a splní všechna vaše přání. Pokud si však uvědomí žalostnou, vše ovlivňující situaci, opustí vše a přinese do světa zcela nový rozměr.”

Rodiče jej tedy vychovávali v umělém světě uzavřeného paláce, kde existovalo jen mládí, krása, potěšení a radostné zážitky. Jeho vzácné výpravy do „normálního” světa byly aranžovány tak, aby se i tam setkával pouze s mladými, zdravými a šťastnými lidmi. Mladý princ tak vyrůstal ve světě luxusu, užíval si života, oženil se a stal se otcem krásného syna. Ve věku 29 let však poháněn svými vnitřními otázkami opustil své domácí území. Setkání se starcem, s těžce nemocným člověkem a s mrtvým jej přimělo si uvědomit, že lidské bytí je pomíjivé a stáří, nemoc a smrt se nakonec nevyhnou nikomu. Rozhodl se tedy pustit se do hledání nepomíjivého, trvalého štěstí. Během tohoto hledání Siddhárta praktikoval přísnou skromnost a postil se téměř až k smrti. Nakonec se posadil pod fíkovník s pevným odhodláním, že znovu vstane teprve tehdy, až dosáhne svého cíle. Po nějakém čase Siddhárta Gautama v hluboké meditaci rozpoznal naprostou podstatu duše - stal se osvíceným, Probuzeným!

Seděl zde a přemýšlel o Bohu. Naslouchal různým hlasům přírody. Zpěvu ptáků, zvukům vody, listů a vzduchu. Skrze neustálé, hluboké naslouchání jeho duše z přírody přitáhla neuvěřitelnou nadpřirozenou energii - anděla. O několik let později rozpoznal, že příčinou problémů je touha. Potom od přírody obdržel obrovskou energii.

Šrí Káléšvara

Poté Buddha 45 let vyučoval. Inspiroval druhé k usilování o nepomíjivé trvalé štěstí a založil mužský i ženský řeholní řád. Jeho učení nalezlo mnohé stoupence. Krátce před svou smrtí je však požádal, aby jeho učení nenásledovali slepě a bez otázek. Žádal je, aby jeho zkušenosti prověřili skrze své vlastní zkušenosti a prožitky. Buddha Šakjamuni zemřel v 80 letech.

Šrí Káléšvara učil, že Siddhárta Gautama Buddha byl tím, kdo ve své meditaci objevil kála čakru - kolo času. Všichni jsme pod vlivem kála čakry. Času nelze věřit. Přesto:

Je-li kála čakra s vámi, nemůže vás čas už tak snadno kousnout. Jak tedy čas používat tak, aby pracoval pro vás? Skrze kála čakru se můžete vrátit v čase. Pokud vám bylo před deseti lety například zlomeno srdce, můžete jít o jedenáct let zpět a omýt tu iluzi dřív, než vyruší vaši duši. Skrze návrat do lůna své matky se můžete stát zcela novou duší - tím že odstraníte iluze, které byly v tomto životě vytvořeny. Můžete jít zpět o tisíce let. To je proces kála čakry. Modlitby tohoto procesu vytváří ochranné kruhy, díky kterým vás čas už nemůže zasáhnout. Léčí zlomené srdce a emoční bloky a vedou vás k posvátné zkušenosti s lůnem Božské Matky. Čas se tak stane spojencem, který nás vede k osvícení.

Šrí Káléšvara