IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Holywomb heading

Proces posvátné čakry lůna

Proces posvátné čakry lůna

6měsíční intenzivní program

Sádhana, znalosti, iniciace

Lůno je tím nejkrásnějším chrámem na planetě. Nejposvátnějším místem ve vašem těle, místem nejvyšší energie a jasnosti ve vašem těle. Jde o to učinit jej opět svatým.

Šrí Káléšvara

Rozviňte tvořivou sílu vědomí a bezpodmínečné lásky

Každý člověk má čakru lůna - ženy i muži. Je to zdroj, ze kterého tryská proud životní radosti, síly a kreativity. Ukrývá se v něm nejvyšší tvořivá síla, která utváří naši realitu. Všechno vzniká skrze čakru lůna, a proto tato čakra stojí, co se tvořivé síly týče, před všemi dalšími čakrami. Skrze ni jsme spojeni s naší matkou, její matkou a nakonec i s Božskou Matkou a Jejím univerzálním lůnem.

Tato čistá jiskra, tvořivá energie a přímé spojení s Božskou Matkou však bývají překryty naší karmou. Čakra lůna zaznamenává všechny naše karmy a ukládá je do sebe. Vše co jsme zažili - všechny akce a reakce - si v čakře lůna přenášíme z života do života. Šrí Káléšvara proto o čakře lůna hovořil jako o „zrcadle akcí naší duše”.

Šrí Káléšvara zpřístupnil světu prastaré, skryté vědění o čakře lůna a o tom, jak ji hluboce pročistit. Toto učení obsahuje speciální meditační procesy využívající sílu mantry a jantry, které nejvyšším možným způsobem osvobozují a posilují duši - rozpouští karmy a především zlomení srdce, uzavírají a upokojují minulé vztahy a harmonizují ty současné.

Díky pročištění čakry lůna můžeme ve svém životě aktivovat proud čisté bezpodmínečné lásky a stát se vědomými tvůrci nové reality - vytvářet štěstí v sobě i v druhých. Lůno je branou k nejhlubšímu tichu, křišťálově čistému vědomí a ke zdroji našeho Bytí.

Pročištění a posílení čakry lůna…

 • umožňuje rozpuštění zde uložených karem
 • způsobuje hluboké uzdravení zlomeného srdce a problémů ve vztazích
 • pomáhá k žití vědomého partnerství
 • a k hlubokému pochopení energie spojení
 • posiluje vaše přímé spojení s Božskou Matkou
 • napojuje vás na zdroj vašeho Bytí a umožňuje vědomé tvoření
 • aktivuje kanály umožňující učinit děti křišťálově jasnými a silnými již v lůně matky
 • zvyšuje vaši odolnost a sílu vůle
 • posiluje vaši sebedůvěru
 • pomáhá vám najít vaši jasnost a přivést ji k vyjádření
 • zesiluje kontakt s vaší intuicí
 • otvírá přístup rozvoji léčivých schopností

Obsah kurzu

Znalosti:

 • Základní informace o mantře a jantře
 • Výhody a schopnosti silné čakry lůna
 • Čakra lůna a vztahy - mechanismy duše ve vztazích, uzdravení zlomeného srdce, těhotenství
 • Používání technik čakry lůna v každodenním životě
 • Úvod do úplňkového a novolunního procesu čakry lůna

Praxe:

 • Intenzivní sádhana - meditace s mantrou (formule na bázi zvuku) a jantrou (posvátná geometrie)
 • Iniciace a přímé zkušenosti s mantrami procesu čakry lůna
 • Výuka jantry čakry lůna
 • Vytvoření osobního silového předmětu (jantry čakry lůna na měděné fólii)

Skupinové meditace a zážitky:

 • Silné védské energetické procesy - ohňové púdži, abhišéky, árati
 • Iniciace skrze šaktipat (energetický přenos)
 • Výměna zkušeností a sdílení

Délka kurzu a struktura

Délka programu
Proces čakry lůna bude iniciován a provázen v rámci meditační skupiny během cca 9 měsíců trvajícího kurzu.

Struktura
Iniciace do procesu čakry lůna a k tomu náležejících manter a jantry budou probíhat během víkendových seminářů. Mezi nimi budeme ve spojení prostřednictvím pravidelných živých telekonferencí pro sdílení, inspiraci a výměnu zkušeností.

Iniciace ve skupině

Těžiště a výhoda tohoto formátu Procesu posvátné čakry lůna spočívá ve zkušeném a kvalifikovaném vedení procesem a v energii skupiny, která se v rámci kurzu vytvoří.

Tato energie bude vytvářena a posilována naší každodenní meditační praxí. Energetické pole skupiny bude pozvedáno i skrze silné šakti procesy, speciální ohňové púdži, abhišéky a energetické přenosy (šaktipaty), což účinně podpoří individuální proces duše každého účastníka. Společné meditace a záměr pro nás vytvoří silné ochranné kruhy - pro skupinu jako celek i pro každého jednotlivého účastníka.

Proces posvátné čakry lůna - kurzy ve skupině

– Kurzy ve vašem okolí

CZ-639 00 Brno

iniciace a 9měsíční kurz s Hanou

ZAČÁTEK: Víkend 28./29. září 2019

Podrobné informace již brzy! Chcete-li mít jistotu, že se o jejich publikování včas dozvíte, registrujte se k odběru našeho Zpravodaje [ZDE] a nebo si předběžně rezervujte účast mailem na: info@kaleshwar.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Proces čakry lůna předpokládá nabití [Procesu pěti elementů] nebo alespoň zahájení jednoho z nich (země nebo oheň) současně se začátkem procesu čakry lůna. Pokud zatím s elementy nemáte, žádné zkušenosti, kontaktujte prosím před přihlášením lektorku na: info@kaleshwar.cz. Společně najdeme řešení.

O Haně

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám 9měsíční kurz Procesu posvátné čakry lůna rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

O této cestě

Božství lze zažít. Již Paramahamsa Jógánanda říkal: „Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.” Zásadním poselstvím duchovního mistra a učitele Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství…

Více čtěte ZDE…

O této cestě

Na své Univerzitě duše v Penukondě v Indii demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek. Vyučoval prastaré vědění, které dávní indičtí světci zapsali do knih z palmových listů, a které je nyní poprvé předáváno širokému okruhu studentů. Jedná se o vědění, díky jehož praktikování dosáhli svého mistrovství duchovní mistři různých věků - například Širdi Sáí Bábá, Rámakrišna Paramahamsa, Buddha, Ramana Maharši a Ježíš. A palmové listy o tom obsahují důkazy.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - s všeoživující tvořivou silou vesmíru.

Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí poznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Šrí Káléšvara říkal, že duchovní poselství jako „Buďte dobří, konejte dobro, snažte se vidět dobro”, „Prostě milujte”, „Buďte šťastní” v dnešních dnech už nestačí. Svět potřebuje mnohem víc. Vedl své studenty duchovní cestou, která je měla přivést k jejich vlastnímu mistrovství. Proto kromě lidských a duchovních hodnot vyučoval i pokročilé duchovní techniky, umožňující rozpoznat sebe sama i mechanismy Stvoření.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením Vás poznat a část cesty Vás doprovázet!