IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Proces posvátné čakry lůna

Čakra lůna - Centrum vaší síly a lásky

9měsíční intenzivní program

Sádhana, znalosti, iniciace

Lůno je tím nejkrásnějším chrámem na planetě. Nejposvátnějším místem ve vašem těle, místem nejvyšší energie a jasnosti ve vašem těle. Jde o to učinit jej opět svatým.

Šrí Káléšvara

Čakra lůna - Centrum vaší síly a lásky

Čakra lůna je energetickým centrem lidského těla, které zásadně ovlivňuje a řídí váš život. Z tohoto místa tvoříte svůj svět - vědomě či nevědomě. Čakra lůna zaznamenává všechny vaše zkušenosti, všechny vaše akce a reakce a ukládá je do sebe. Jejich esence pak určuje váš život. Lůno je branou k nejhlubšímu tichu, křišťálově čistému vědomí a ke zdroji našeho Bytí.

Když získáte vědomý přístup k (tvořivé) energii, která je v čakře lůna ukryta, když ji pročistíte a posílíte, můžete se stát vědomým tvůrcem svého života a vytvářet štěstí v sobě i v druhých.

Silná a pročištěná čakra lůna je pramenem životní radosti, síly a kreativity.

Jak čakru lůna pročistit?

Šrí Káléšvara vyučoval meditační proces s mantrou a jantrou, díky kterému můžete svou čakru lůna pročistit a učinit ji velmi silnou.

Celkový meditační proces čakry lůna obsahuje různé dílčí meditace s mantrou zaměřené na následující témata:

 • váš duchovní rozvoj
 • šťastné a zdravé partnerství
 • šťastná a zdravá rodina/děti

Přínos meditačního procesu čakry lůna

Každý může pročistit svou čakru lůna. Všechny negativní vibrace, negativní duchové, jakékoli negativní myšlenky, vaše závislosti, vaše bloky, vaše chyby, to, že jste někoho velmi bolestně zranili - to všechno můžete vybít. Můžete to omýt skrze čakru lůna

Šrí Káléšvara

Můžete…

 • získat vědomí o své čakře lůna
 • pročistit a posílit svou čakru lůna - rozpustit své karmy
 • nechat růst svou schopnost milovat i svou sílu a energii
 • pozitivním způsobem změnit svou káma energii (sexuální energii) a používat ji zdravým způsobem
 • dosáhnout hlubšího pochopení energie spojení (v partnerství)
 • vybít a vyhnout se vyrušením, která ve vašem životě způsobují zlomení srdce
 • vnést do svého partnerství štěstí a mír a žít ve šťastném a zdravém partnerském vztahu
 • přivést na svět zdravé a šťastné dítě
 • pomocí jantry čakry lůna podporovat děti, dospívající a svou rodinu v jejich rozvoji a životě
 • rozvinout své léčivé schopnosti

V tomto kurzu

 • … se dozvíte o hlubokých mechanismech čakry lůna a o tom, jak působí na vás, váš život a na vaše okolí.
 • …se naučíte mantry pro pročištění a posílení čakry lůna.
 • …se naučíte kreslit jantru čakry lůna a používat ji v rámci speciálního meditačního procesu.
 • …poznáte techniky, pomocí kterých v sobě můžete uchovat hluboký mír.
 • …získáte vědomosti o tom, jak žít zdravé a šťastné partnerství nebo jak do svého rodinného života přinést lásku a mír.
 • …se dozvíte, jak matka může přenést energii na své nenarozené dítě, aby tak na svět přišlo silné a zdravé.

Obsah kurzu

Témata:

 • Čakra lůna - jiskra (S)tvoření ve vás
 • Čakra lůna jako zrcadlo vašich akcí
 • Energie spojení - káma, karma a kála
 • Zdravé používání káma energie (kreativní, sexuální energie)
 • Uzdravení zlomeného srdce
 • Pochopení a používání energetických mechanismů ve vztazích
 • Božská Matka a energie lůna
 • Vaše matka jako most k Božské Matce
 • Učiňte svou čakru lůna posvátným místem
 • Duševní parter - vztah, který překračuje prostor a čas
 • Siddhis (božské síly) a tvoření
 • Brahmovo vědomí - tvořivé vědomí
 • Sthitha pregnata ánanda - rozvinutí vyrovnanosti a zážitek blaženosti

Praxe:

 • Intenzivní sádhana - meditace s mantrou (formule na bázi zvuku) a jantrou (posvátná geometrie)
 • Iniciace a přímé zkušenosti s mantrami procesu čakry lůna
 • Výuka jantry čakry lůna
 • Vytvoření osobního silového předmětu (jantry čakry lůna na měděné fólii)
 • Silné védské energetické procesy - ohňové púdži, abhišéky atd…
 • Iniciace skrze šaktipat (energetický přenos)
 • Výměna zkušeností a sdílení

Délka kurzu a struktura

Délka programu
Proces čakry lůna bude iniciován a provázen v rámci meditační skupiny během 9 měsíců trvajícího kurzu.

Zkušené vedení
Doporučujeme získat toto obsáhlé vědění od zkušeného učitele ve Šrí Káléšvarově tradici. Pro úspěch v procesu je mimořádně cenný přenos energie (šaktipat) z učitele na studenta a doprovod po celou dobu procesu.

Výhody této struktury kurzu
Profesionální doprovod procesem a společná meditace (nebo sádhana) vytváří silné energetické pole, které podporuje každého jednoho účastníka a silným způsobem ho nese procesem. Energie skupiny a vzájemná výměna zkušeností vytváří chráněný rámec, ve kterém může vaše energie silně růst.

Předpoklady
Předpoklady pro účast na 9měsíčním intenzivním programu:

 • Úvod do meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary nebo aktivní účast na on-line kurzu (znalost úvodních a závěrečných manter, základní vědomosti o meditaci s mantrou podle Šrí Káléšvary)

 • Dokončený proces pěti elementů nebo alespoň jeden z elementů. Pokud zatím s elementy nemáte žádné zkušenosti, kontaktujte nás prosím před přihlášením na:info@kaleshwar.cz, nabídneme vám před kurzem iniciaci do první mantry země.

Program obsahuje

 • 9 měsíců sádhany, zprostředkování znalostí a profesionální doprovod procesem
 • 2 intenzivní víkendy s iniciací a hlubokými znalostmi (sobota a neděle) nebo 5 on-line iniciací
 • 3 satsangy ve formě video konference pro výměnu zkušeností a doprovod procesem
 • individuální energetická transmise (šaktipat)
 • účast na novolunních a úplňkových púdžách v Brně (na místě nebo na dálku)

Proces posvátné čakry lůna

– Aktuální termíny

CZ-639 00 Brno

INFORMAČNÍ VEČER s Hanou

Termín: 30. března 2022, 19:30-20:30
Forma: On-line prostřednictvím Zoom

Ženy i muži vítáni.

Přihlášení

O Haně

CZ-639 00 Brno

ON-LINE kurz s Hanou

Začátek: 9. dubna 2022 od 17:00
Další termíny: Dle domluvy ve skupině

Ženy i muži vítáni.

Přihlášení

O Haně

Při účasti 7 až 12 účastníků Vám 9měsíční kurz Procesu posvátné čakry lůna rádi nabídneme i ve vašem regionu. V případě zájmu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

O této cestě

Božství lze zažít. Již Paramahamsa Jógánanda říkal: „Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.” Zásadním poselstvím duchovního mistra a učitele Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství…

Více čtěte ZDE…

O této cestě

Na své Univerzitě duše v Penukondě v Indii demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek. Vyučoval prastaré vědění, které dávní indičtí světci zapsali do knih z palmových listů, a které je nyní poprvé předáváno širokému okruhu studentů. Jedná se o vědění, díky jehož praktikování dosáhli svého mistrovství duchovní mistři různých věků - například Širdi Sáí Bábá, Rámakrišna Paramahamsa, Buddha, Ramana Maharši a Ježíš. A palmové listy o tom obsahují důkazy.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - s všeoživující tvořivou silou vesmíru.

Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí poznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Šrí Káléšvara říkal, že duchovní poselství jako „Buďte dobří, konejte dobro, snažte se vidět dobro”, „Prostě milujte”, „Buďte šťastní” v dnešních dnech už nestačí. Svět potřebuje mnohem víc. Vedl své studenty duchovní cestou, která je měla přivést k jejich vlastnímu mistrovství. Proto kromě lidských a duchovních hodnot vyučoval i pokročilé duchovní techniky, umožňující rozpoznat sebe sama i mechanismy Stvoření.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením Vás poznat a část cesty Vás doprovázet!