IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading atmasandhana

Zážitky a zkušenosti studentů

Němčina jako cizí jazyk a mnoho dalšího…

Mechthild Selina
Mechthild Selina

Když jsem hledala nějakou novou sévu 1), kterou bych mohla vykonávat v okolí svého domova, přivedlo mě srdce k pomoci uprchlíkům. Chtěla jsem pomáhat tam, kde potřeba pomoci stojí přímo před mými dveřmi: Do naší malé venkovské obce přišlo od začátku roku sedmdesát nových uprchlíků ze Sýrie, Eritreji, Ruska a Kosova. Většinou jsou to muži mezi 20 až 35 lety, všichni traumatizovaní a z části také fyzicky vážně nemocní. Přišli o všechno - o domov, majetek a často také o příbuzné. Mnozí byli odděleni od svých rodin, žen a dětí…

Protože jsem původně učitelka němčiny (nyní již ve výslužbě) a integrace bez znalosti jazyka je pro uprchlíky nemožná, rozhodla jsem se nabídnout pomoc formou výuky němčiny. Během jedné meditace jsem se obrátila na Ježíše a zeptala se, zda mohu jako sévu nabídnout výuku němčiny a z mého nitra přišla odpověď: „Tvým úkolem je dát jim naději.”

Vyučování se koná v terapeutickém domě Wentorf
Vyučování se koná v terapeutickém domě Wentorf

V únoru jsem tedy začala dvakrát týdně dvě hodiny rukama, nohama a z části také anglicky vyučovat skupinku sedmi mužů z arabského kulturního okruhu (i když jsem pro němčinu jako cizí jazyk neměla speciální vzdělání). Kromě toho jsem začala organizovat činnost ostatních dobrovolných učitelů. Společně jsme se rozhodli pro jednotné učebnice a německý Červený kříž spolu s místním obecním úřadem souhlasili, že je zafinancují. Každý měsíc jsme se scházeli a vyměňovali si své zkušenosti. Tento tvořivý proces přinášel každému z nás jeho vlastní osobní výzvy.

Učebnu jsem před každým vyučováním energeticky připravila pomocí úvodních manter a modlitby k Širdi Sáí Bábovi 2). Pokaždé jsem měla pocit, že nás Bábá celým procesem vyučování jazyka doprovází. Velmi silně a zřetelně jsem cítila a cítím jeho vedení. Když jsem s ním ve spojení, cítím důvěru, že se bude pro všechny účastníky projektu všechno vyvíjet tím nejlepším způsobem. To znamená, že každý najde odpovídající žáky, učitele a učební skupinu, protože to se ukazuje jako velká výzva.

Učebna
Učebna

S překonáváním vnitřních i vnějších překážek se násobila i má osobní energie, kterou jsem do projektu vkládala. Některé věci se vyvíjely jakoby samy od sebe a překvapivě snadno: Byla nám zdarma nabídnuta učebna s možností kopírování, učební materiál a také jsme darem dostali psací potřeby pro uprchlíky…

Spolupráci s uprchlíky v přímém osobním kontaktu zažívám jako velmi obohacující: Jsou nekonečně vděční. Je to dávání a braní v proudu univerzální lásky. S narůstající důvěrou vznikla - podmíněna tlakem utrpení - otevřenost pro jógu a zájem o alternativní techniky léčení a pomoci.

Společně jsme zvládli - také s Bábovou pomocí - první akutní zdravotní stav. Když během vyučování kvůli ledvinové kolice zkolaboval mladý, 22letý Syřan, musela jsem volat lékařskou pohotovost a společně s jedním přítelem jej v sanitce doprovodit do nejbližší nemocnice (asi 20km).

Nejnověji jsem byla také požádána, abych na místní večerní univerzitě vedla kurz pomoci uprchlíkům pro účastníky ze všech spolkových zemí. Přede mnou je tedy nová výzva: Sblížit skupinu 20 účastníků z pěti různých zemí německé kultury a jazyka.

ÓM SÁÍ ŠRÍ SÁÍ DŽEJ DŽEJ SÁÍ

Mechthild Selina Müller
www.nord-licht.org

Vysvětlivky

Níže naleznete krátké vysvětlivky pojmů, které mohou být pro západní kulturu neznámé.

1) Séva Pojem séva může být obecně chápán jako nesobecká, nezištná služba. Séva hraje na duchovní cestě velmi zásadní roli. Když sloužíme, když pomáháme, aniž bychom očekávali, že za svou službu něco dostaneme, aniž bychom chtěli dosáhnout výměny, máme z toho velký duchovní prospěch. Na tomto místě můžeme zdůraznit tzv. gurusévu - nezištnou službu duchovnímu učiteli nebo jeho dílu. Pokud se nám opravdu podaří vykonávat sévu bez očekávání protislužby, může k nám přijít to nejdůležitější - zkušenost s duchovním vedením skrze mistra, hlubokou meditaci a hluboké spojení skrze srdce a nakonec i zkušenost s Boží energií.

2) Širdi Sáí Bábá: Světec ve Šrí Káléšvarově mistrovské linii [Více zde…]

Líbil se Vám tento článek?

Pak klikněte na tlačítko „Sledovat” a budete e-mailem dostávat upozornění na všechny nově publikované články na tomto blogu. Tlačítko „Sledovat” naleznete vpravo nahoře.

Jaké jsou Vaše zážitky?

Srdečně Vás zveme ke sdílení Vašich zážitků a zkušeností:

  • osobní zkušenosti se Šrí Káléšvarou
  • zážitky s energií Šrí Káléšvary po jeho samádhi
  • „nadpřirozené“ zážitky a zázraky
  • osobní rozvoj: rozpoznávání a zvládání svých bloků
  • zážitky z léčení
  • zážitky z meditací a vize
  • implementování technik v každodenním životě
  • zážitek daršanu
  • a další…

Doporučujeme sdílet jen zážitky, které máte vstřebané, zpracované a integrované.

Své články (text a případné fotografie) zasílejte na: info@kaleshwar.cz

Každý člověk by měl na Zemi vytvářet mír. Je třeba starat se o bolest druhých… Pokud má někdo problémy, je třeba mu pomoci. Musíme se o sebe vzájemně starat.

Šrí Káléšvara

Další články ZDE

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet