IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading atmasandhana

Zážitky a zkušenosti studentů

Tobias v Praze
Tobias v Praze

To co vidíš, jsi ty sám

Je možné dělat správná rozhodnutí, když jsme řízeni svou opičí myslí? Může se stát, že budeme stát před Božskou Matkou stejně jako stál Ravanasura (jeden z rakšasů 1) ) před Šivou. Ravanasura 2) meditoval stovky let, aby mohl spatřit Šivu 3). Prováděl nepředstavitelnou sádhanu (duchovní cvičení) a získal tak neuvěřitelnou sílu. Nakonec Šiva přišel a zeptal se ho: „Dobrá, co chceš?”

Tam kde je Šiva, je současně i Božská Matka. Kde je Božská Matka, je současně i Šiva. Ravanasura tedy spatřil Božskou Matku a do hry vstoupila jeho káma energie 4) - jeho touha a žádostivost. Měl stovky let, aby přemýšlel o tom, co opravdu chce, ale v rozhodující okamžik požádal Šivu, aby mu dal svou ženu. To byla pořádná iluze! Dobře, jeho smůla. Zpackal to. Byla to jeho lekce. Šiva je bhola šankara 5). Dává své dary a požehnání bezpodmínečně. Dal mu tedy svou ženu. I když to bylo naprosto šílené přání, Šiva řekl: „Jasně.”

Božská Matka na to samozřejmě reagovala: „Co to říkáš? Nemůžeš mě přece jen tak dát někomu jinému!” Šiva je však bhola šankara: „Ravanasura vykonal svou sádhanu, zaslouží si to. Dobře, tady je. Vezmi si Ji.” Šiva samozřejmě dobře věděl, že všechno se nakonec vrátí zase zpět - svět je kulatý.

Vyobrazení Mahákáli
Vyobrazení Mahákáli

Nejdřív však Ravanasura získal svou odměnu. Vracel se zpět do svého království a za ním jela na koni Božská Matka. Když však lidé v království Božskou Matku spatřili, nedokázali ustát Její energii. Božská Matka je také Mahákáli 6). Je to Mahákáli! Viděli Mahakáli. A na místě jim selhávalo srdce! Nakonec Ravanasurovi jeho mistr otevřel třetí oko a ukázal mu, jakou pošetilost právě provedl. Ravanasura pak samozřejmě Božské Matce dovolil, aby se vrátila k Šivovi. Vidíte, jakou karmu Ravanasura vytvořil? Zahubil tisíce lidí ve svém království. Stovky let se chystal požádat o překrásná požehnání, ale nakonec si kvůli své touze řekl o Šivovu manželku.

Mistr se stará o naše bloky

Mistrovou povinností je postarat se, aby v nás byly všechny takové bloky 7) omyty a abychom dokázali kontrolovat svou mysl a přání. S bloky je spojený určitý hlubší mechanismus. Vypadá to, jako bychom si je chtěli nechávat, protože když je ztratíme, něco v nás zemře. Tak o tom uvažuje naše ego a naše mysl. Do určité míry se může zdát (a obzvláště v Kalijuze 8) ), že všechna pravidla, která se učíme, jsou tu od toho, abychom si mohli své bloky nechávat a dobře je skrývat. „Když se nebudeš dotýkat mých bloků, nebudu se já dotýkat těch tvých.” Takové jsou naše společenské zásady. Vytváříme skvělé mechanismy, díky kterým si své bloky můžeme nechat navždy. A když se nečekaně projeví, vytvoříme jich pro jejich ochranu ještě víc.

Mistr se však musí postarat, aby bloky byly omyty. Když někoho zraníte, když někomu zlomíte srdce, je to příšerná karma. Protože se snažíme své bloky skrývat a držet je pěkně pod pokličkou, je důležitým mechanismem postarat se o to, aby se projevily a my se na ně museli podívat. Je třeba, abychom měli sílu, pevnou vůli a ochotu se na ně podívat. Neexistuje způsob, jak se tomu vyhnout. Mistr nám samozřejmě může část z toho odebrat, ale zároveň musíme tuto karmu omýt my sami. Je třeba tím projít a prožít si to. Pokud se opravdu chceme stát mistry, musíme si tím projít. Takže na jednu stranu bychom vlastně měli své bloky přivítat a říct si, že mít strach nebo jakýkoliv jiný blok je skvělá příležitost. Využijme toho, že je můžeme zažít! Užijme si šanci být sami k sobě upřímní! Mám strach. Tak fajn…

Strach ze strachu

S rozzuřenou kobrou není radno laškovat.
S rozzuřenou kobrou není radno laškovat.

Před mnoha lety bylo pro všechny – kromě mně – skvělým vtipem, když Svámi mluvil o tom, že mě zavře do Dvárakámaji 9), kde budu sám s hadem a s výjimkou malinkého kousku látky kolem beder budu úplně nahý. Říkal, že mi k pasu uváže několik myší, pak kobře popálí ocas a zavře dveře! Kromě toho plánoval dát dovnitř kameru, aby mě mohli všichni sledovat! Nevím, jak byste se v takové situaci cítili vy, ale ve mně to pokaždé vyvolalo strach.

Svámi se zeptal: „Uděláš to?“ A já na to (roztřeseným hlasem): „Samozřejmě.“ Chtěl jsem se zachovat jako správný student. Chápete? „Hm, samozřejmě.“ „Máš strach?“ zeptal se Svámi. „Hm, jsem v pořádku.“ Nakonec jsem se s kobrou v Dvárakámaji nikdy neocitl. Nebylo to třeba, protože kobra seděla přímo přede mnou. Tou kobrou byl strach. Svámi vytvořil strach. Byl to skvělý test, skvělý trénink. Dostal jsem šanci uvědomit si tento blok, uvědomit si svůj strach.

„Proč ho schovávám? Proč se za něj tak stydím? Proč se tak moc bojím strachu?” Obávat se strachu dává smysl. Ale stejně: „Proč se tak moc bojím svých bloků?”

Zrcadlo

Šrí Káléšvara a Tobias
Šrí Káléšvara a Tobias

Takže… Mistr se postará, aby se váš blok ocitl přímo před vámi. A ještě ho zvětší - kamkoliv se podíváte, vidíte svůj blok. I když se o to snažíte, nemůžete před ním utéct. Mistr je v tom okamžiku příroda a příroda je naším zrcadlem. Než se diamant stane diamantem, vypadá jako obyčejný kámen. Uvnitř se však skrývá diamant a před tím, než se skutečně stane diamantem, musí být obroušen. A to je prací mistra.

Jak už jsem zmínil, zdá se to být tvrdé a nepříjemné, ale je to požehnání. Když tím projdete, posílí vás to. Mistr se také zároveň stará o to, abyste měli sílu tím nakonec projít. Zkouší to znovu a znovu. Chci tím říct… přijel jsem sem (do Penukondy) před mnoha lety a možná si pamatujete, na kolika programech přišla řeč na tu věc s kobrou. A to nebyl jediný způsob jak, se mnou pracoval a pomáhal mi tak překonat můj strach.

V tom spočívá velikost mistra - bez ohledu na to, jak dlouho to trvá a kolik životů to zabere, je zde pro nás. Guruparampara 10) je zde, prochází tím vším s námi a stará se o to, abychom dosáhli svého cíle. Někdy se může zdát, že je na opačné straně hřiště a je proti nám, protože musí hrát roli Přírody. Musí se objevit ve formě strachu, protože je naším zrcadlem. Mistr je zrcadlo a to, co v něm vidíme, jsme my sami.

Ze satsangu s dlouholetými studenty u příležitosti gurupurnimového programu 2008 ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě (Indie).

Vysvětlivky

Níže naleznete krátké vysvětlivky pojmů, které mohou být pro západní kulturu neznámé. Duchovní mistři - a Šrí Káléšvara také - používali k přiblížení hlubších poselství od nepaměti různé příběhy a podobenství usnadňující jejich pochopení. Tobias zde odkazuje právě na jeden takový příběh. Indická mytologie představuje nevyčerpatelnou pokladnici různých postav, božstev, eposů, dramat a příběhů. Při doslovném překladu by se původní význam některých pojmů mohl snadno ztratit. Poznáme-li však příběhy skryté za jednotlivými slovy, vyjeví se nám hlubší vrstvy, další horizonty - vědomí, které je mimo veškerá slova.

1) Rakšasa: Rakšasové jsou bytosti, které jsou ovládány negativními kvalitami, ale přitom zároveň velmi intenzivně meditují a uctívají Šivu. Mnozí rakšasové, které známe z mýtů, byli velmi inteligentní králové s velkou moudrostí. Současně však byli otroky svých bloků, jako jsou například egoismus, hamižnost, žádostivost atd. Většinou Šivu požádali o nějaký naprosto nesmyslný druh síly, který nakonec zase ztratili. Mezi rakšasy známé z indické mytologie patří například Hirajanikašvar, Mahišásura nebo Ravanasura.

2) Ravanasúra: Rakšasa z eposu Ramajána.

3) Šiva: Nejvyšší, nekonečná, všepřesahující Realita. Ve Stvoření je součástí trojice Brahma, Višnu, Šiva. V rámci této trojice zastupuje ničivou sílu ve vesmíru.

4) Káma energie: Energie přání, žádostivosti, připoutanosti, touhy. Káma je jedním z nějvětších bloků, které nám brání v přijímání božské energie.

5) Bhola šankara: Forma Šivy, která dává bez podmínek. Jediné, co ho zajímá je čistá disciplína a intenzivní práce, kterou praktikující provedl, aby tak dosáhl jeho daršanu. Nestará se, zda příjemce dovede s jeho darem zacházet a nést za něj zodpovědnost. Prostě jen dává.

6) Mahákáli: Jedna z forem Božské Matky v aspektu ničitelky. Byla stvořena, aby zabila velmi silného rakšasu Mahišásuru. Díky svému divokému vzezření může být špatně chápána. Když však pochopíme alespoň malou část Její energie, je v tom velká hloubka. Jsou v ní sjednocena všechna tři božstva - Brahma, Višnu a Mahéšvara a také Lakšmi, Durga, Sarasvati, všichni mocní maháršiové a všichni božští andělé. To je energie Mahákáli.

7) Bloky: Naše negativní tendence jako například egoismus, žárlivost, pocit méněcennosti, sebeospravedlňování, nedůvěra, obviňování druhých nebo vztek.

8) Kalijuga: Současný věk, čtvrtý a poslední věk v rámci cyklu Stvoření. Jedná se o velmi materialisticky zaměřenou dobu, kdy si lidé myslí, že materiální svět představuje skutečnou realitu. Kalijuga je ze všech čtyř věků nejtemnější. Je věkem utrpení a velké negativity, kdy se lidé odvrátili od své dharmy a od hledání Boha. I když je během těchto 5000 let energie na Zemi ze 75 % negativní a jen z 25 % pozitivní, je v tomto věku nejsnadnější nalézt Boha. Kalijuga začala před 5000 lety, po Krišnově mahásamádhi. Pod vedením Širdi Sáí Báby se od roku 2000 mění v „pátý věk” tzv. Sáíjugu - 1000 let trvající zlatý věk osvícení.

9) Dvárakámaj (v tomto případě se jedná o Dvárakámaj v Penukondě): Širdi Sáí Bábá pojmenoval rozpadající se mešitu, ve které v Širdi žil, Dvárakámaj. Šrí Káléšvara vystavěl ve svém ášramu na svém silovém místě malý meditační chrám, který jako výraz úcty ke svému mistrovi pojmenoval rovněž Dvárakámaj. V Dvárakámaji se dnes nachází Šrí Káléšvarovo samádhi.

10) Guruparampara: Linie mistrů sahající až k Šivovi, který je nejvyšším mistrem. Prvním guruem, guruem všech guruů je Dattatréja. Dattatréja, který je sjednocením všech tří mužských aspektů Boží energie (Brahmy, Višnua a Šivy) v jedné formě, je výchozím bodem všech mistrovských linií.

Líbil se Vám tento článek?

Pak klikněte na tlačítko „Sledovat” a budete e-mailem dostávat upozornění na všechny nově publikované články na tomto blogu. Tlačítko „Sledovat” naleznete vpravo nahoře.

Jaké jsou Vaše zážitky?

Srdečně Vás zveme ke sdílení Vašich zážitků a zkušeností:

  • osobní zkušenosti se Šrí Káléšvarou
  • zážitky s energií Šrí Káléšvary po jeho samádhi
  • „nadpřirozené“ zážitky a zázraky
  • osobní rozvoj: rozpoznávání a zvládání svých bloků
  • zážitky z léčení
  • zážitky z meditací a vize
  • implementování technik v každodenním životě
  • zážitek daršanu
  • a další…

Doporučujeme sdílet jen zážitky, které máte vstřebané, zpracované a integrované.

Své články (text a případné fotografie) zasílejte na: info@kaleshwar.cz

Jakmile jste zažili Boží požehnání nebo požehnání mistra, můžete si je pomocí átma sandhána jógy uchovat už navždy. Okamžiky s mistrem, které vás opravdu chytly za srdce - vezměte je a opakovaně si je připomínejte. To stačí. Jsou jako semínko ve vašich rukách. Vytáhněte z něj šťávu. V tom semínku je veškerá chuť ovoce. Nese v sobě stín obrovského stromu. V tomto semínku je vše. Je třeba to z něj vytáhnout. A k tomu dojde jen skrze zážitek a jeho opakované připomínání.

Šrí Káléšvara

Další články ZDE

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet