IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Spojit se srdcem s otevřenou přírodou, s Kosmickým… Víte, co je míněno Kosmickým? Kosmické znamená jakoukoli energii, která ve vás vytváří nové Stvoření, otvírá vaše srdce a spojuje ho zcela s naší pravdou, z celého srdce.

Šrí Káléšvara

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet