IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Někteří lidé mohou mít v tom, jak určit, kdo je jejich duševním partnerem, zmatek. Váš duševní partner, váš pravý přítel může být váš mistr, váš obchodní partner, vaše pravá láska, vaše dobrá dcera, bratr. Může to být vaše matka, otec, dítě, učitel, přítelkyně, léčitel, lékař – na tom nesejde. Musí být oddaný a sdílet vaši lásku a zkušenosti. Můžete to cítit. Chápete, co říkám?

Kolik lidí má toto skutečně pravé skvělé přátelství, kdy můžete říct: ‚Mám v životě úžasného dobrého přítele. Děj se co děj. Ví o mně všechno.’ Podstatné je, že srdce vašeho duševního partnera musí být otevřené vám a vašim pocitům. Kdykoli na toho člověka pomyslíte, musí to ve vás vyvolat určitý pocit uvolnění. Musíte pocítit určité ulehčení. A když ten člověk pomyslí na vás, musí rovněž pocítit úlevu a uvolnění. To jsou příznaky.

Měli byste opravdu hluboce přemýšlet o tom, kdo se skutečně stará o vaši duši – na věky věků, až do konce, kdy svou energii rozpustíte v Kosmickém. Kdo je zde s vámi a pro vás a může s sebou navždy nést vaši energii - až dokud se nerozplynete v Kosmickém.

V tuto chvíli je pro vás trochu složitější pochopit rozdíl mezi duševním partnerem a pravým milostným partnerem nebo opravdovým přátelstvím. Nejde zde o pocity srdce člověka, který vás má opravdu rád a miluje vás. To se jako duševní partner nepočítá. Duševní partner pocity srdce přesahuje.”

Šrí Káléšvara

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet