IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Podívejte se na mě. Jaká je moje situace? Až jednoho dne půjdu, nic si s sebou nevezmu. Mé bezpečí nespočívá v jiných lidech. Mám deset bodyguardů. Nejsou mým bezpečím. Jste sami. Vy sami jste zárukou svého bezpečí. Nikdo druhý. Musíte chránit sami sebe. Musíte chránit svou duši. Musíte chránit své štěstí. Vy sami jste své bezpečí. Vaše děti nejsou vaše bezpečí. Váš manžel není vaše bezpečí. Vaše žena není vaše bezpečí. Vaši přátelé nejsou vaše bezpečí. Vaše jediné bezpečí je guruparampara. Nechte to na guruparampara. To je ono. Pokračujte ve své cestě.”

Šrí Káléšvara

ŠIVA ŠAKTI

Sjednoťte v sobě čisté vědomí a tvořivou prasílu!

21denní šivarátriová meditační praxe, energetické transmise, vědomosti, inspirace a satsang On-line kurz od 12. 2. do 4. 3. 2019

Mahá Šivarátri je jediným dnem v roce, kdy se Šiva probouzí ze své meditace a spojuje se s Šakti. Je to den, kdy své požehnání nechává velkoryse proudit ke všem, kteří se na něj obrací. Letošní Šivarátri oslavíme na Kumbhaméle - největším shromážděním sadhuů, jogínů, siddhů a světců - během Šivarátriové noci se skrze ‘Šiva Šakti’ sádhanu silně propojíme s celou skupinou v tomto kurzu.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou.

Více informací a přihlášení ZDE

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet