IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Samozřejmě, když si zvolíte bhakti kanál, je překrásná. Má opravdu velmi láskyplnou povahu. Otevře své lůno: ‚Pojď’.’ V šakti kanálech však chcete zažít její pravou povahu - život a smrt, odkud pocházíte a jak se nakonec spojíte s Šivou. To je jiný příběh.

Na obrázcích z indické tradice Ganéša sedí vždy na Šivově klíně. Jde a posadí se na Šivovu stranu, protože nemá rád iluze. Ona (Božská Matka) háže neuvěřitelné iluze dokonce i na Šivu.

Pocházíme z ní. To stačí. Vyjdeme z ní a pak jdeme k Otci. Držte se blízko něho, posaďte se a pak myslete na Božskou Matku. Přijde.”

Šrí Káléšvara

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet