IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Otázka: Svámi, můžeš nám říct, jak vyhrát lásku (Božské) Matky?
Svámi: Tohle nejde vysvětlit. To je odpověď. Další otázka.
Otázka: Jak pochopit její lásku?
Svámi: Proč se tak bojíte? Je neuvěřitelně milující. Je neuvěřitelně milující. Na 99,9999 %. Starostlivá, sdílející, milující. Pravá láska. Odevzdejte se. Respektujte ji. Ano. Ví, jak se o vás postarat. Další otázka.
Otázka: Můžeš vysvětlit, proč Matka vytváří na světě tsunami a všechny ty tragédie. Proč to dělá?
Svámi: Dává to jejímu Stvoření varování. Je to varování. Králové, císaři, filozofové, intelektuálové, stovky králů, císařů a filozofů (přišly a) odešly. Maharšiové (přišli a) odešli. Musíte vědět, jak plavat na vlnách Matčiných akcí. „Na vlnách” ve smyslu vln na oceánu. Přichází obrovská vlna, plavete uprostřed oceánu. Musíte tu vlnu následovat. Vyhrajete to.

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet