IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Život je velký. Otevřete své srdce. Tak moc, jak můžete následujte cestu. Pamatujte na modlitby - tak moc, jak zvládnete. Snažte se vidět všechny různé cesty k Bohu. Zůstaňte však na jedné z nich. Poté, co jste je viděli, vyberte si jednu a zůstaňte na ní. Když se chováte jako opice - skáčete na tuto větev, tamtu větev a tamtu větev… Nakonec nic nezískáte. Celý váš život, až do vašeho posledního dechu, do vašeho stáří… Znáte všechny znalosti, ale nikdy jste nic nepraktikovali. Prostě jste to ignorovali. ‚Možná bych mohl zkusit tuto tradici, možná tam získám víc síly? Možná, že víc síly získám v téhle tradici?’ Sami si tím vytváříte peklo. Plýtváte svým životem.”

Šrí Káléšvara

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet