IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Novinky

Pravda nikdy nezemře. Stůjte za pravdou.
Jsem mostem mezi východní moudrostí a západní myslí.

Šrí Káléšvara

Káléšvara džajanti - narozeniny duše přinášející světlo

Setkání se Šrí Káléšvarou transformovalo životy tisíců lidí. Šrí Káléšvara vždy viděl realitu a světlo každé duše a sám sebe zcela odevzdal do služby lidstvu.

Dnes, neomezený hranicemi svého fyzického těla, dokáže podporovat rozvoj duší těch, kdo mu otevřou svá srdce, ještě mnohem silněji. Jeho narozeniny jsou příležitostí vnitřně se s ním spojit a poděkovat mu za jeho přítomnost a bezpodmínečnou lásku, která jako z přetékajícího poháru proudí ke každému, kdo se na něj obrátí.

V den narozenin takto silně zářící duše proudí její požehnání obzvláště silně. A my tedy můžeme Šrí Káléšvaru požádat o vedení a podporu v našem duchovním procesu, získat ve vnitřním dialogu s ním jasnost pro naše další směřování nebo si prostě v tomto spojení užít ticho čistého vědomí.

Mysleme v tento den - 8. ledna - i na jeho rodiče a rodinu a pošleme jim své poděkování a lásku.

Doporučení pro meditaci na Šrí Káléšvarovy narozeniny

V tento den - 8. ledna - meditujte co nejvíce s následujícími mantrami (minimálně hodinu):

  • Osobní mantra + kšíram kšíram amruta kšíram áváham (Svámiho osobní mantra)

Pokud nemáte osobní mantru, meditujte pouze se Svámiho osobní mantrou nebo s mantrou, která následuje níže.

  • Óm nesrajm hesrajm rakšamám rakšamám

Svámiho slova o mantře ‘Nesrajm Hesrajm rakšamám rakšamám’:

Snažte se ji dělat. Nejsou to má slova. Tato slova byla před tisíci lety zapsána do knih z palmových listů a já jsem s těmito dvěma bídžakšarami spojen. Kdo se chce se mnou spojit, ať je odříkává kdykoli bude potřebovat pomoc. Neuvažujte o mém fyzickém těle. To, co za vámi přijde a bude vás chránit, je moje vědomí na úrovni duše, moje Brahmovo vědomí.

Šrí Káléšvara

Obecná doporučení pro meditaci

  • Před meditací si dopřejte sprchu nebo koupel ve vaně a oblečte si čisté, po praní nenošené oblečení (pokud možno světlé barvy).
  • Zapalte na svém oltáři svíčku a vonnou tyčinku. Můžete-li, věnujte Svámimu růži.
  • Meditaci zahajte úvodními mantrami nebo 41 opakováními guru mantry.
  • Meditujte s jednou nebo oběma výše uvedenými mantrami.
  • Meditaci zakončete závěrečnou mantrou.

Více o úvodních mantrách a závěrečné mantře

Úvodní mantry a závěrečná mantra

Úvodní mantry a závěrečná mantra [PDF ke stažení]
Úvodní mantry a závěrečná mantra [PDF ke stažení]

Tři ÚVODNÍ MANTRY jsou skvělým způsobem jak se připravit na meditaci, léčení nebo předávání duchovního učení. Šrí Káléšvarova doporučoval odříkávat je před každou meditací (každou z nich třikrát). Vytváříme si tím spojení s naší linii mistrů - s guruparampara.

Abyste si mohli mantry poslechnout, přihlaste se prosím na svůj uživatelský účet. Pokud žádný nemáte, můžete si jej založit ZDE.

GURU MANTRA

Guru mantra nás napojuje na našeho gurua i celou linii mistrů - tzv. guruparampara. Díky tomuto spojení přechází negativita, kterou při práci přijímáme, na mistra a guruparampara ji omývá.

GANÉŠOVA MANTRA

Ganéša - bůh se sloní hlavou - je tím, kdo odstraňuje překážky. Upřímná modlitba k němu otvírá kanály příznivé energie. Užitek z přivolání Mahá Ganéši popisuje Šrí Káléšvara pomocí metafory obrovského slona, který nám klestí cestu džunglí.

GÁJATRÍ MANTRA

Gájatrí je jedna z nejstarších manter. Vyrovná se čtyřem Védám. Pomáhá odstraňovat velké bloky negativní energie, čímž usnadňuje proces pročišťování a nabíjení duše.

ZÁVĚREČNÁ MANTRA

Překlad závěrečné mantry zní: „Óm, mír, mír, mír. Nechť jsou všechny bytosti ve všech světech šťastny. Mír, mír, mír.” Touto modlitbou sdílíme pozitivní vibrace naší meditace s vesmírem.

Átma sandhána jóga - Kanál k mistrovi

    Skutečný osvícený mistr vám pomáhá vytvořit si přímý, velmi konkrétní most k Božství, neboť jeho duše v sobě Božství již realizovala. Mistr vás vede k jednotě s Bohem -  už se nachází tam, kam vaše duše směřuje. Dokážete-li vidět Božství ve svém mistrovi, začínáte Božství spatřovat i ve všech lidech a ostatních bytostech - ve všem, co vás obklopuje, a také ve vás samotných. Jakmile ve svém životě rozvinete důvěru k osvícenému, bezpodmínečnou láskou milujícímu mistrovi a spojíte se s ním, bude jeho energie, síla jeho duše, proudit k vám a skrze vás dále. Znamená to, že jste ve své duši otevřeli kanál svého mistra. Toto se nazývá átma sandhána jóga. Jeho přítomnost ve vás vám pomáhá dělat v životě věci, které byste bez kapacity jeho duše konat nemohli…   Srdečně vás tímto zveme k tomu, abyste átma sandhána jógu praktikovali nejen na Svámiho narozeniny, ale tak často, jak můžete. Abyste v sobě rozvinuli tento kanál, posílili své spojení k linii mistrů a tím přispěli i k pozvednutí vědomí ve světě.

Átma sandhána jóga (video v anglickém jazyce)

Átma sandhána jóga - Příručka ze Šrí Káléšvarových slov

Átma sandhána jóga
Átma sandhána jóga

„Váš Svámi chce vysvětlit hluboký vnitřní mechanismus átma-paraátma jógy. Znamená to guruparampara. Átma znamená vaše duše a paraátma znamená božská duše. Jakmile vaše duše po určité době dospěje, začne zrát.

Když vaše duše dozraje, budete zažívat skutečnou satčitánandu. Toto stadium je to, o čem chci mluvit…“ 

Čtěte více v příručce

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet