IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Novinky

Jsem váš přítel,
jsem váš mistr,
jsem váš otec,
Jsem ten, kdo vám přeje úspěch.
Jsem strážce vaší duše -
navěky věků.
To je můj úkol.

Pravda nikdy nezemře.
Stůjte za pravdou.
Jsem mostem mezi východní moudrostí a západní myslí.

Šrí Káléšvara

Výročí Šrí Káléšvarova mahásamádhi

Výroční den Šrí Káléšvarova mahásamádhi je pro jeho studenty a praktikující šakti kanálů mimořádným dnem.

V roce 1998 začal Šrí Káléšvara se studenty ze Západu sdílet prastaré duchovní vědění z knih z palmových listů. Znalosti, které do té doby nebyly nikdy veřejně vyučovány, a které mudrci a proroci dávné Indie přijali přímo od Kosmu. Toto vědění obsahuje po staletí přísně střežené meditační techniky a procesy, popisující jak lze probudit své „zázračné” síly a dosáhnout nejvyšších stadií osvícení.

Šrí Káléšvara nás za svého života ujišťoval, že po odchodu do mahásamádhi, kdy už nebude omezen limity svého těla, bude jeho vědomí pro každého ještě snáze dosažitelnější a on bude své studenty velmi silně pozvedat a vést je těmito procesy.

Středa 15. března 2017 je tedy mimořádným dnem pro napojení se na Šrí Káléšvarovo vědomí a pro přijetí jeho požehnání.

Mahásamádhi 2017: Meditace s mantrou

V tento den meditujte co nejvíce s následujícími mantrami (minimálně hodinu):

  • Osobní mantra + kšíram kšíram amruta kšíram áváham (Svámiho osobní mantra)

(Pokud nemáte osobní mantru, meditujte pouze se Svámiho osobní mantrou nebo s mantrou, která následuje níže.)

  • Óm nesrajm hesrajm rakšamám rakšamám

Svámi k mantře Óm nesrajm hesrajm rakšamám rakšamám řekl:

Snažte se ji dělat. Nejsou to má slova. Tato slova byla před tisíci lety zapsána do knih z palmových listů a já jsem s těmito dvěma bídžakšarami spojen. Kdo se chce se mnou spojit, ať je odříkává kdykoli bude potřebovat pomoc. Neuvažujte o mém fyzickém těle. To, co za vámi přijde a bude vás chránit, je moje vědomí na úrovni duše, moje Brahmovo vědomí.

Šrí Káléšvara

Všeobecná doporučení pro meditaci

  • Před meditací si dopřejte sprchu nebo koupel ve vaně a oblečte si čisté, po praní nenošené oblečení (pokud možno světlé barvy).
  • Zapalte na svém oltáři svíčku a vonnou tyčinku. Můžete-li, věnujte Svámimu růži.
  • Meditaci zahajte úvodními mantrami nebo 41 opakováními guru mantry.
  • Meditujte s jednou nebo oběma výše uvedenými mantrami.
  • Meditaci zakončete závěrečnou mantrou.

Více o úvodních mantrách a závěrečné mantře

Úvodní mantry a závěrečná mantra

Úvodní mantry a závěrečná mantra [PDF ke stažení]
Úvodní mantry a závěrečná mantra [PDF ke stažení]

Tři ÚVODNÍ MANTRY jsou skvělým způsobem jak se připravit na meditaci, léčení nebo předávání duchovního učení. Šrí Káléšvarova doporučoval odříkávat je před každou meditací (každou z nich třikrát). Vytváříme si tím spojení s naší linii mistrů - s guruparampara.

Abyste si mohli mantry poslechnout, přihlaste se prosím na svůj uživatelský účet. Pokud žádný nemáte, můžete si jej založit ZDE.

GURU MANTRA

Guru mantra nás napojuje na našeho gurua i celou linii mistrů - tzv. guruparampara. Díky tomuto spojení přechází negativita, kterou při práci přijímáme, na mistra a guruparampara ji omývá.

GANÉŠOVA MANTRA

Ganéša - bůh se sloní hlavou - je tím, kdo odstraňuje překážky. Upřímná modlitba k němu otvírá kanály příznivé energie. Užitek z přivolání Mahá Ganéši popisuje Šrí Káléšvara pomocí metafory obrovského slona, který nám klestí cestu džunglí.

GÁJATRÍ MANTRA

Gájatrí je jedna z nejstarších manter. Vyrovná se čtyřem Védám. Pomáhá odstraňovat velké bloky negativní energie, čímž usnadňuje proces pročišťování a nabíjení duše.

ZÁVĚREČNÁ MANTRA

Překlad závěrečné mantry zní: „Óm, mír, mír, mír. Nechť jsou všechny bytosti ve všech světech šťastny. Mír, mír, mír.” Touto modlitbou sdílíme pozitivní vibrace naší meditace s vesmírem.

Svámi zpívá mantry

Nechte se okouzlit touto kompozicí meditativní hudby a Šrí Káléšvarova zpěvu mantrer, kterou před mnoha lety vytvořil jeden z jeho japonských studentů.

Napojení na gurusthánu v Penukondě

Šrí Káléšvarův ášram v Penukondě, Indie
Šrí Káléšvarův ášram v Penukondě, Indie

Guru, který žije na místě, kde je vaše gurusthána, je zodpovědný za to, aby se staral o všechnu vaši bolest, o vaše deprese a všechny vaše problémy. Ano, guru se bude starat. Gurusthánou Šrí Káléšvary je Penukonda. To je můj domov.

V budoucnosti budou přicházet miliony lidí a dotýkat se mého samádhi. Přijde celý svět. Moje duše vysaje veškerou negativitu z každého, kdo přijde a bude zde chvíli meditovat. Až opustím tělo, budu mít k tomu obrovskou kapacitu. To je mé požehnání lidem.

Šrí Káléšvara

Ze Šrí Káléšvarova samádhi proudí do světa jeho láska a energie jeho duše, která žehná každému, kdo se na něj obrátí - bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte. Během meditace se vnitřně spojte se Šrí Káléšvarovou gurusthánou a mahásamádhim, přijměte bezpodmínečnou lásku jeho duše a zažijte hluboký mír.

V Penukondě budou 15. 3. 2017 prováděny různé púdži (posvátné védské rituály).

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet