IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

NEGATIVITY UNPLUG

Odpojte negativitu od zdroje

Šivarátriový speciál

s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi, satsangy a sdílením znalostí
On-line retreat s Tatyannou od 26. 1. do 18. 2. 2023

V tomto kurzu prozkoumáte svůj život a identifikujete, kde dáváte příliš mnoho prostoru negativitě. Pomocí duchovních cvičení se naučíte získávat povědomí o těchto návycích. Smysluplné impulsy k akci vás podpoří v tom, že negativitu odpojíte od zdroje.

Čeká vás každodenní meditace s mantrou, která vás spojí s nejvyšší Šivovou silou, aktivuje ve vás léčivou energii a silně podpoří váš proces duševního rozvoje. Vrcholem naší společné meditace je Šivarátri, Šivova svatá noc. Během ní provedeme silný proces pro pročištění karem, který je určený jen pro tuto speciální noc.

Informace a přihlášení

Štěstí vám na dveře zaklepe jen jednou. Tehdy mu musíte otevřít. Neštěstí bude klepat, dokud mu neotevřete. Když tedy na dveře zaklepe štěstí, musíte otevřít dveře. Neštěstí nechte, ať si dál klepe.”

Šrí Káléšvara

ŠIVARÁTRI 2023 V BRNĚ

Ohňová púdža & Meditační retreat

Sobota 18. 2. 2023

Pro duchovně praktikující je Šivarátri jedním z nejdůležitějších svátků v roce. Je to noc, během které Šiva dává svá nekonečná požehnání. Všechny myšlenky, bhadžany, meditace a rituály, které k němu směřují, jsou v tuto noc několikanásobně silnější a účinnější, než jindy a my můžeme snáze dosáhnout naplnění hlubokých přání své duše.

Šrí Káléšvara dal na Šivarátri 2007 meditační proces pro rozpuštění negativních karem, který může být praktikován jen jediný den v roce: na Šivarátri. Tento meditační proces hluboce pročišťuje duši a velmi účině transformuje karmy, bloky a strachy. Mantry pocházejí z tisíce let starých rukopisů z palmových listů, které Šrí Káléšvara znovu zpřístupnil světu. Využijte toto tradiční léčivé duchovní vědění a silný energetický portál v podobě Šivarátri a osvoboďte se od zatěžující karmy!
Informace a přihlášení

Když na Šivarátri, v tento jeden den praktikujeme Šivovy kanály, platí zde jedno zlaté tvrzení: Všechny negativní karmy, které jsme vytvořili za mnoho životů, budou spáleny a omyty, budou dokonale pročištěny. Jakmile se Šiva probudí, vyslovujeme své modlitby a svá přání. Je to čas, kdy můžete opravdu dosáhnout a přijmout to co chcete.

Šrí Káléšvara

ZASEDNĚTE S NÁMI K OHNI

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Majáky světla pro mír

Ohňové púdži pocházejí z védských časů, tzn. z doby před více než 400 lety. Lidé tehdy dobře věděli o koloběhu věcí a jednotě veškerého bytí. Oheň vyživovaný a energetizovaný mantrami, modlitbami a obětinami se změní v posvátný oheň, který projasní veškeré iluze a posílí v nás to, co je pravdivé. Všichni účastníci mají společný záměr pro mír a léčení, což tento ohňový rituál činí obzvláště silným. Ohňové púdži se konají pravidelně každý úplněk a novoluní.

Ve své podstatě jsou ohňové púdži určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Informace a termíny púdží

Oheň má kapacitu přinést nejvyšší pozitivní energii, dát vám prosperitu a vyplnit přání. Energie, která je v něm obsažena, k vám přichází automaticky. Když pozorujete oheň, nasáváte očima jeho energii, která pak proudí do srdce, a tím i do vaší duše. Je to pro vás velmi prospěšné.

Šrí Káléšvara

Meditace a studium

Kurzy Soul University

Úvodní kurzy

Základní sádhana a studium

Vědomý životní styl

Káléšvarovo Vástu

VZPOMÍNKA NA ŠRÍ KÁLÉŠVARU

FOTOGRAFIE Z JEHO ŽIVOTA

IN MEMORIAM
Tato slideshow obsahuje fotografie ze života Šrí Káléšvary

MODERNÍ SVĚTEC Toto video poskytuje základní představu o Šrí Káléšvarově misi. Ukazuje záběry z počátečních let jeho působení.

IN MEMORIAM

„Kdekoli jste, kamkoli jdete – budu s vámi. Důvěřujte mi, jsem váš stín. Vím jak se o vás postarat a jak vás ochránit. Vždy vás budu chránit.“ — Šrí Káléšvara

MODERNÍ SVĚTEC

Tento dokument představuje záběry z raných let Šrí Káléšvary, jeho práci se studenty a záběry z jeho ášramu v Penukondě.

Blogy

SÁDHANA A INSPIRACE

KALÉŠVAROVY CITÁTY

LÁSKA V AKCI

ZKUŠENOSTI