IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

GURUPURNIMA 2020

DATTATRÉJA: Síla zázraků

Staňte se tvůrcem své nové reality

Gurupurnimový program s 21denní sádhanou,
energetickými transmisemi a satsangy
On-line kurz s Tatyannou od 14. 6. do 5. 7.2020

Zažíváme historický čas kolektivního probuzení. To co ve vnějším světě vypadá jako krize, přináší šanci nově promyslet způsob našeho žití na této planetě. Víme, že my sami se musíme stát změnou, kterou chceme vidět ve světě. Kde však vezmeme sílu pro svou vlastní obnovu, pro vytvoření své nové reality a pro vyzařování svého světla do světa – tak, aby se díky němu mohlo transformovat i Stvoření kolem vás? Potřebujeme zázračnou energii. A potřebujeme jeden druhého. Společně vybudujeme silné pole pro přitažení vysoké energie, která pak bude skrze nás působit.

Každá duše má svou nejvlastnější dharmu, kterou má naplnit. Vaši dharmu (vaši úlohu) nemůže naplnit nikdo jiný než vy. Jste jedinečná duše přiševší se svou jedinečnou úlohou. V každém z vás pracují kvality Dattatréji, které vám ji mohou pomoci rozpoznat. Meditace s mantrou, kterou budeme společně praktikovat, vaší duši umožní vzpomenout si na svůj původ a na svůj úkol. Síla zázračné energie vám pomůže naplnit vaší dharmu.

Informace a přihlášení

TÉDŽAM – nádherný, sandhána – napojit se. Vaše duše se napojuje na Brahmu (tvořitele), Višnua (udržovatele) a Šivu (ničitele) a vy prosíte o ochranu pro všechna přání ve vašem životě.

Ať už se soustředíte na kterýkoli bod, nasáváte do sebe energii těchto tří charakterů, vaše duše se zvedá na jejich úroveň a zachycuje se tam.”

Šrí Káléšvara

OCHRANA DUŠE

Bezplatná meditace pro pozitivní energii a ochranné kruhy

Každý den ve 20:30

Současné dění nám jasně ukazuje, jak moc je náš vnější svět křehký. Možná to v nás vytváří pocit nejistoty, bezmoci a strachu. Společnost a světský život jsou vystaveny zkoušce a hodně lidí si klade otázku, zda bychom neměli naše společné bytí znovu od základu promyslet.

Nástroje pradávných ršiů jsou tak mnohem důležitější než kdy jindy. Umí nám dát sílu, důvěru a odvahu. Pomocí těchto kanálů se můžeme dostat zpět do svého středu a získat jasnost. A tím do svého života pozvat klid a vyrovnanost, díky kterým dokážeme tuto krizi zvládnout a vzít ji jako příležitost k pozitivní změně našeho života — osobního i společenského.

Srdečně Vás zveme ke každodenní společné meditaci. Po bezplatném přihlášení získáte přístup k blogu se všemi potřebnými informacemi.

Informace a přihlášení

I když jste obklopeni bláznivými energiemi, buďte jako lotosový list. Znáte vlastnosti lotosového listu? I když je ve vodě, zůstává jí nedotčen.

Nenasákne jí, nikdy ji do sebe nenasaje. Třpytí se, ať se děje cokoli.

Nejsme připoutáni ke světu, ale žijeme v něm. Buďte jako lotosový list — tiše seďte a přitahujte nejvyšší mír. Všichni v sobě musí rozvinout takový kanál míru. Je vysoce důležité přitahovat do sebe nejvyšší božskou energii.”

Šrí Káléšvara

ZASEDNĚTE S NÁMI K OHNI

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Majáky světla pro mír

Ohňové púdži pocházejí z védských časů, tzn. z doby před více než 400 lety. Lidé tehdy dobře věděli o koloběhu věcí a jednotě veškerého bytí. Oheň vyživovaný a energetizovaný mantrami, modlitbami a obětinami se změní v posvátný oheň, který projasní veškeré iluze a posílí v nás to, co je pravdivé. Všichni účastníci mají společný záměr pro mír a léčení, což tento ohňový rituál činí obzvláště silným. Ohňové púdži se konají pravidelně každý úplněk a novoluní.

Ve své podstatě jsou ohňové púdži určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Informace a termíny púdží

Oheň má kapacitu přinést nejvyšší pozitivní energii, dát vám prosperitu a vyplnit přání. Energie, která je v něm obsažena, k vám přichází automaticky. Když pozorujete oheň, nasáváte očima jeho energii, která pak proudí do srdce, a tím i do vaší duše. Je to pro vás velmi prospěšné.

Šrí Káléšvara

Meditace a studium

Kurzy Soul University

Úvodní kurzy

Základní sádhana a studium

Káléšvarovo Vástu

VZPOMÍNKA NA ŠRÍ KÁLÉŠVARU

FOTOGRAFIE Z JEHO ŽIVOTA

IN MEMORIAM
Tato slideshow obsahuje fotografie ze života Šrí Káléšvary

MODERNÍ SVĚTEC Toto video poskytuje základní představu o Šrí Káléšvarově misi. Ukazuje záběry z počátečních let jeho působení.

IN MEMORIAM

„Kdekoli jste, kamkoli jdete – budu s vámi. Důvěřujte mi, jsem váš stín. Vím jak se o vás postarat a jak vás ochránit. Vždy vás budu chránit.“ — Šrí Káléšvara

MODERNÍ SVĚTEC

Tento dokument představuje záběry z raných let Šrí Káléšvary, jeho práci se studenty a záběry z jeho ášramu v Penukondě.

Blogy

SÁDHANA A INSPIRACE

KALÉŠVAROVY CITÁTY

LÁSKA V AKCI

ZKUŠENOSTI