IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

SOUL PEACE

Návrat k vnitřnímu světlu

Vánoční on-line retreat s Tatyannou

s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi a satsangy, od 3. do 24. 12. 2021

V rámci tohoto vánočního retreatu zvýšíme sílu své duše pomocí meditační praxe, kterou prováděl už Ježíš Kristus. Tato speciální meditace s mantrou přináší mír, klid a ticho. Osvobozuje duši od všech vyrušení - aby mohla svobodně a silně zářit. V rámci tohoto kurzu budete praktikovat sádhanu (duchovní praxi), kterou praktikoval už Ježíš Kristus a dosáhl v ní mistrovství. Meditace s mantrou vás povede do ticha a míru a bude vaši duši osvobozovat od vyrušení.

Informace a přihlášení

Když máte v duši ohromnou energii, pak máte úžasnou sílu vůle. (Už) žádný strach, žádné zmatení, žádné pochybnosti – duševní mír.

Šrí Káléšvara

NAVARÁTRIOVÉ HÓMY

Požehnání Božské Matky pro váš život

Každodenní ohňové púdži od 7. do 15. října

Ve čtvrtek 7. října začíná navarátri, svátek Božské Matky – 9 nocí, během kterých jsou oslavovány různé aspekty božského ženství. A které nakonec vyvrcholí 15. října na vidžájadašami.

V našem dhúní v Zahradě U Řeky v Brně proběhne každý den silná ohňová púdža pro přitažení lásky a síly Božské Matky - pro naplnění přání našich srdcí a pro mír a léčení planety. Když se s vděčností obrátíme na Božskou Matku, můžeme zažít její nejvyšší požehnání pro nejrůznější oblasti a potřeby našeho života. V tomto náročném čase zároveň požádáme o mír a o to, aby se mezi lidmi mohla rozvinout pravda a nejvyšší vědomí jednoty.

Využijte tento mimořádný čas k hlubokému spojení s Božskou Matkou a tvořivou silou ve svém nitru.

Informace a přihlášení

Matka je čistý nektar.

Mým nejhlubším přáním je přivést všechny k Matce.

V ohni je ukryta spalující povaha šakti.

Šakti je Božská Matka.

Šrí Káléšvara

OCHRANA DUŠE

Bezplatná meditace pro pozitivní energii a ochranné kruhy

Každý den ve 20:30

Současné dění nám jasně ukazuje, jak moc je náš vnější svět křehký. Možná to v nás vytváří pocit nejistoty, bezmoci a strachu. Společnost a světský život jsou vystaveny zkoušce a hodně lidí si klade otázku, zda bychom neměli naše společné bytí znovu od základu promyslet.

Nástroje pradávných ršiů jsou tak mnohem důležitější než kdy jindy. Umí nám dát sílu, důvěru a odvahu. Pomocí těchto kanálů se můžeme dostat zpět do svého středu a získat jasnost. A tím do svého života pozvat klid a vyrovnanost, díky kterým dokážeme tuto krizi zvládnout a vzít ji jako příležitost k pozitivní změně našeho života — osobního i společenského.

Srdečně Vás zveme ke každodenní společné meditaci. Po bezplatném přihlášení získáte přístup k blogu se všemi potřebnými informacemi.

Informace a přihlášení

I když jste obklopeni bláznivými energiemi, buďte jako lotosový list. Znáte vlastnosti lotosového listu? I když je ve vodě, zůstává jí nedotčen.

Nenasákne jí, nikdy ji do sebe nenasaje. Třpytí se, ať se děje cokoli.

Nejsme připoutáni ke světu, ale žijeme v něm. Buďte jako lotosový list — tiše seďte a přitahujte nejvyšší mír. Všichni v sobě musí rozvinout takový kanál míru. Je vysoce důležité přitahovat do sebe nejvyšší božskou energii.”

Šrí Káléšvara

ZASEDNĚTE S NÁMI K OHNI

Ohňové púdži pro mír a léčení planety

Majáky světla pro mír

Ohňové púdži pocházejí z védských časů, tzn. z doby před více než 400 lety. Lidé tehdy dobře věděli o koloběhu věcí a jednotě veškerého bytí. Oheň vyživovaný a energetizovaný mantrami, modlitbami a obětinami se změní v posvátný oheň, který projasní veškeré iluze a posílí v nás to, co je pravdivé. Všichni účastníci mají společný záměr pro mír a léčení, což tento ohňový rituál činí obzvláště silným. Ohňové púdži se konají pravidelně každý úplněk a novoluní.

Ve své podstatě jsou ohňové púdži určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Informace a termíny púdží

Oheň má kapacitu přinést nejvyšší pozitivní energii, dát vám prosperitu a vyplnit přání. Energie, která je v něm obsažena, k vám přichází automaticky. Když pozorujete oheň, nasáváte očima jeho energii, která pak proudí do srdce, a tím i do vaší duše. Je to pro vás velmi prospěšné.

Šrí Káléšvara

Meditace a studium

Kurzy Soul University

Úvodní kurzy

Základní sádhana a studium

Vědomý životní styl

Káléšvarovo Vástu

VZPOMÍNKA NA ŠRÍ KÁLÉŠVARU

FOTOGRAFIE Z JEHO ŽIVOTA

IN MEMORIAM
Tato slideshow obsahuje fotografie ze života Šrí Káléšvary

MODERNÍ SVĚTEC Toto video poskytuje základní představu o Šrí Káléšvarově misi. Ukazuje záběry z počátečních let jeho působení.

IN MEMORIAM

„Kdekoli jste, kamkoli jdete – budu s vámi. Důvěřujte mi, jsem váš stín. Vím jak se o vás postarat a jak vás ochránit. Vždy vás budu chránit.“ — Šrí Káléšvara

MODERNÍ SVĚTEC

Tento dokument představuje záběry z raných let Šrí Káléšvary, jeho práci se studenty a záběry z jeho ášramu v Penukondě.

Blogy

SÁDHANA A INSPIRACE

KALÉŠVAROVY CITÁTY

LÁSKA V AKCI

ZKUŠENOSTI