IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading gp18 cz

Božská duše: Budťe tím, kdo skutečně jste

St, čvn 27 — So, říj 06, 2018

Božská duše

– Budťe tím, kdo skutečně jste

Od úplňku do úplňku – 30denní intenzivní kurz před gurupurnimou
zahrnující iniciaci do 101 denního meditačního procesu,
energetické transmise, znalosti, inspirativní příspěvky, satsangy

On-line kurz od 27. 6. do 27. 7. 2018 (konec sádhany 6. 10. 2018)

Být mistrem znamená: Buďte volní, šťastní, znejte pravdu – sdílejte ji. To znamená sáhnout po pravé podstatě. Osvícení znamená, znát sebe sama, skutečnost své duše. Znamená to znát svou kapacitu, svou vnitřní skutečnost. Rozpoznat schopnosti, které ve vás leží a pak tyto schopnosti vytáhnout a ukázat se s nimi.

Šrí Káléšvara

Krása ve vás

Zdraví, finance, vztahy – všechna tato témata jsou součástí lidského bytí a vyžadují si pozornost. Zároveň však Šrí Káléšvara znovu a znovu opakoval, že jediný skutečný problém je, že lidé nerozpoznávají, kdo skutečně jsou - jen málo lidí si uvědomuje svou duchovní identitu.

Proto se na planetu inkarnují Božské duše - aby podpořily ty, kteří jsou připraveni a otevřeni pro vyšší duchovní cestu, v jejich seberealizaci. Využijte úplňkový cyklus před gurupurnimou k silnému posunu na své duchovní cestě.

Každý by měl poznat pravdu, postarat se o sebe a uvědomit si svou vlastní pravou krásu.

Šrí Káléšvara

Na úplněk před gurupurnimou začíná 101denní meditační proces, který k vám přitahuje požehnání božské duše a pomáhá vám stát se tím, kdo skutečně jste. První skupina s tímto procesem začala již o letnicích. Využijte tuto mimořádnou šanci a připojte se k již existujícímu silnému energetickému poli. Čas před gurupurnimou využijeme ke vzájemné inspiraci a k vybudování silné energie pro všechny.

Čekají vás znalostní audio příspěvky a živé telesatsangy pro prohloubení tématu a pro vzájemné sdílení.

O kurzu

Sádhana zahrnuje každodenní meditační praxi se silnou mantrou z tisíce let starých rukopisů z palmových listů - na 101 dní. V čase před gurupurnimou bude sádhana obohacena o drobné rituály, inspirativní příspěvky a kontemplační cvičení. Po uplynutí 101 dní proběhne závěrečný živý telesatsang.

 • Každodenní meditace a další duchovní cvičení
 • 2 živé telesatsangy prostřednictvím telekonference
 • Celkem 4 dálkové energetické transmise od ohňových púdží pro každého účastníka – na gurupurnimu a o všech úplňcích do konce 101denní sádhany 6. 10. 2018
 • Gurupurnimový meditační proces na hlavní den gurupurnimy (27. 7. 2018)
 • Inspirace a znalosti prostřednictvím audio příspěvků se Šrí Káléšvarovými slovy
 • Speciální meditační proces na novoluní před gurupurnimou (13. 7. 2018)
 • Gurupurnimový speciál: Učení o silovém místě – zajímavé obzvláště pro ty, kteří se chystají silové místo založit nebo ho již mají
 • Hóma rakša a rakša bandhana (ochranný provázek) od gurupurnimové ohňové púdži poštou pro každého účastníka
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu

Síla sádhany

Díky této sádhaně…

 • zvete božskou duši, aby vám požehnala na vaší duchovní cestě
 • zažijete jóga nidru – nebeský spánek
 • pozvedáte vibrace své duše a činíte svou duši šťastnou
 • prohlubujete svůj vztah k Božství a ke svému pravému Já
 • vytváříte nejvyšší ochranné kruhy před jakoukoli negativitou
 • transformujete strachy a bloky
 • posilujete sílu své vůle

Skrze naši sádhanu vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Jogín se nespoléhá jen na své pocity nebo víru. Drží se řady osvědčených duchovních cvičení, která vytvořili již ršiové indického starověku.

Paramahamsa Jógánanda

Přidáte se k nám?

Pro koho je tento kurz zajímavý?

Tento kurz je pro všechny, kteří…

 • touží prohloubit svůj vztah k Božské duši, která oslovuje jejich srdce
 • mají opravdový zájem o svůj duchovní rozvoj
 • si přejí rozšířit své vědomí
 • v sobě chtějí otevřít další kanál z šakti kanálů podle Šrí Káléšvary
 • své duchovní schopnosti chtějí používat pro dobro druhých lidí
 • se chtějí po duchovní stránce připravit a naladit na gurupurnimu - ať už ji budou trávit kdekoli

Kurz je vhodný pro všechny – bez ohledu na kulturní, duchovní nebo náboženské zázemí.

Aniž byste si toho byli vědomí, můžete v sobě probudit určité nadpřirozené schopnosti. To je hluboký význam za vší tou džapou. To je důvod proč ršiové, jogíni a maharšiové léta seděli pod stromem a meditovali. Vy však nemusíte trávit roky tím, že budete hledat správné formule. Řada světců už objevila zcela specifické formule, které nám zanechali. K našemu štěstí. Tyto kanály stále existují a příroda drží tyto dveře pro nás otevřené.

Šrí Káléšvara

Bližší vysvětlení některých pojmů…

Více o meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi.

Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Více o ohňové púdži

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdži.

Co je hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou předány po púdži.

Vedení kurzu

Tatyanna

Tatyannu pojilo se Šrí Káléšvarou blízké, důvěrné přátelství. Jako jeho studentka žila a studovala více než 12 let v jeho ášramu v Indii. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměr 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Více čtěte zde……

Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008
Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008

Od svého prvního setkání se Šrí Káléšvarou v roce 1999 prožila Tatyanna většinu času v Indii, v ášramu svého učitele. Doprovázela jej a asistovala mu na mnoha jeho přednáškových turné po celém světě a byla jím intenzivně připravována na svou vlastní dharmu. Po mnoho let úspěšně vedla početné skupiny studentů – především žen – a dle pokynů svého mistra je provázela vysoce energetickými meditačními procesy, během kterých bylo možné získávat božské zkušenosti.

Tatyanna rovněž ze Šrí Káléšvarova pověření učila a přednášela na velkých programech v Indii a Evropě - často zde zastupovala přímo jeho samotného. Zkušenosti, které na této cestě získala, ji dnes inspirují k tomu, aby duchovním procesem vedla a provázela i další duchovně praktikující.

S velkou jasností, čistým srdcem, autenticitou, humorem a srdečnou a spojující povahou inspiruje dnes studenty k tomu, aby s čistou oddaností, odhodláním a láskou k Božství kráčeli po cestě sebepoznání, probuzení a seberealizace. Vyučuje v anglickém a německém jazyce a minimálně jedenkrát do roka přednáší živě v České republice.

Šrí Káléšvara o Tatyanně:

Více o Šrí Káléšvarovi
Více o Šrí Káléšvarovi

„Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Šrí Káléšvara Tatyannu společně s Tobiasem pověřil úkolem vytvořit pro jeho duchovní dílo v Evropě a pro realizaci dobročinných projektů jeho studentů jednotnou, ochrannou střechu. Za tímto účelem založil organizaci Kaleshwar e.V., v jejímž čele Tatyanna a Tobias stojí.

Tým kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více o českém týmu čtěte zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již více než šest let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních online kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Olga

Olga poznala Šrí Káléšvaru poprvé v roce 2007 prostřednictvím jeho učení a o dva roky později se s ním setkala osobně během Šivarátri 2009 v Penukondě. Procesy, které Svámi se svými studenty sdílel, intenzivně a s velkým odhodláním a nadšením nabíjela a praktikovala, a díky tomu postupně transformovala svůj život. V roce 2013 se stala Šrí Káléšvarovou certifikovanou učitelkou. Stále pokračuje v aktivní práci s těmito technikami, které se pro ni staly součástí každodenního života. Jejím přáním je předávat tyto znalosti a meditační techniky dalším lidem.

Olga miluje oheň a ohňové púdži, kterých se pravidelně účastní a stará se zde o budování společné energie i živení ohně. Patří mezi zakládající členy brněnské studijní skupiny pro Vástu, které ji velmi oslovuje - studuje ho a praktikuje v osobním životě a připravuje se na to, aby s Vástu mohla jednou pomáhat i druhým.

Vedle práce na těchto on-line programech poskytuje osobní konzultace a pomáhá lidem v procesu jejich osobního růstu. Je velkou, nepostradatelnou oporou pro rozvoj práce Kaleshwar e.V. v České republice i pro její domovskou brněnskou skupinu.

Barbara

Barbara se s učením Šrí Káléšvary seznámila v roce 2007. Se Svámim se poprvé viděla v roce 2008 v rakouském městě Weiz. Tam ji tento mladý indický světec pozval osobně do Indie, kam se ještě téhož roku vypravila. Barbara se pod vedením Šrí Káléšvary zúčastnila množství programů, které pořádal v ášramu v Penukondě či jinde v Evropě.

Díky Svámiho neuvěřitelnému přístupu začala své znalosti velmi brzy předávat. Se Svámiho požehnáním se stala certifikovanou lektorkou, rozvinula jeho božské dary a začala pomáhat lidem ve formě energetických přenosů, osobních konzultací, vedených meditací či ohňových púdží. V současné době má již desítky studentů, kterým zprostředkovává vědomosti z palmových listů, vytváří pro ně energetickou a praktickou podporu na jejich cestě a ukazuje jim, jak vše, co nás v životě obklopuje, je božské. Je živoucím důkazem toho, že zázraky existují a na naší duchovní cestě je možné úplně vše.

Čas od času se společně se svými studenty zapojuje do větších programů. Barbara právě v těchto silných společných programech vidí úžasnou možnost pro zvýšení vědomí lidstva a rozšíření lásky a míru na naší planetě.

Jiřina

Jiřina patří mezi Šrí Káléšvarovy první studenty v České republice. S jeho učením se seznámila v roce 2007. O rok později poznala Svámiho osobně na programu v Rakousku, kde ho nadchla svou znalostí telugu abecedy. Ještě dlouho po tom jsme Svámiho slyšeli všem ostatním o Češích říkat: „Jak krásně umí číst telugu. Jak krásně!” Na gurupurnimu 2008 byla součástí první skupiny českých studentů, kteří se společně vypravili do Indie a během své cesty navštívili i řadu významných silových míst. Od té doby až do roku 2011 byla v ášramu v Penukondě na gurupurnimu každý rok a své cestování završila účastí na gurupurnimovém programu v Širdi v roce 2012. Mezitím nevynechala žádnou možnost hlouběji poznávat znalosti z knih z palmových listů, praktikovala svou sádhanu a navštěvovala akce a semináře v České republice, kde vyučovala i řada zahraničních lektorů z penukondské Univerzity duše.

V současné době je koordinátorkou týmů v projektu Bábovy prostřené tabule v Brně. Je součástí Káléšvarovy skupiny Brno, kterou obohacuje o svůj neuvěřitelný „drive”, nevyčerpatelnou energii, nadšení a zralý a jasný pohled na věc. Je živoucím důkazem toho, že člověk může být mladý v každém věku.

Radka

S učením Svámiho Káléšvary se Radka poprvé setkala v roce 2008 prostřednictvím semináře o Pěti elementech. Brzy na to se vydala přímo do Indie, do Šrí Káléšvarova ašrámu v Penukondě a v následujících letech se zde pod jeho vedením zúčastnila mnoha programů.

Dále prohlubovala a praktikovala meditaci s mantrami a vše hned aplikovala do svého života. I když v minulosti poznala řadu alternativních metod, zásadní změnu jí přinesla právě práce s energií manter a janter a používání dalších Šrí Káléšvarou předávaných „nástrojů”. Díky nim získala nadhled, který ji umožnil vidět širší souvislosti a zažít pocit úlevy a osvobození.

I nadále se věnuje každodenní meditační praxi, prohlubuje své znalosti Šrí Káléšvarova učení a vytrvale na sobě pracuje. Je spoluzakladatelkou charitativního projektu Bábova prostřená tabule, do kterého se stále aktivně a pravidelně zapojuje.

Její hlavní náplní je práce se Sáí šakti technikami – zejména práce s dětmi, těhotnými ženami a všemi, kdo touží po stejném pocitu osvobození, který tyto procesy přinesly jí. Radka je certifikovanou učitelkou ve Šrí Káléšvarově tradici. Podílí se na vzniku a rozvoji Šrí Káléšvarova centra Brno a zpřístupňuje ho veřejnosti. Její mateřský přístup a pečující energie vytváří nepostradatelné zázemí pro činnost celé skupiny i nově vzniklého centra.

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 27. června – 27. července 2018
Délka sádhany: do 6. 10. 2018

 • Středa, 27. 6.: Úplněk a zahájení sádhany, dálková energetická transmise
 • Neděle, 1. 7.: Živý satsang s Hanou - Inspirace pro proces
 • Středa, 18.7.: Živý telesatsang s Hanou - Hlouběji do znalostí a procesu
 • Neděle, 22. 7.: Živý satsang Vaše osobní silové místo v Penukondě - inspirace pro všechny, kteří již silové místo mají nebo se chystají založit ho
 • Pátek 27. 7. Hlavní den gurupurnimy, speciální meditace a dálková energetická transmise
 • Neděle, 26. 8.: Dálková energetická transmise od úplňkové ohňové púdži v Einhausenu
 • Úterý, 25. 9.: Dálková energetická transmise od novolunní ohňové púdži v Einhausenu
 • Sobota, 6. 10.: Konec sádhany
 • Středa, 10. 10.: Závěrečný satsang s Hanou

A mnoho dalších inspirativních příspěvků během kurzu.

Ohlasy účastníků

„Vaše kurzy a fungování iniciací jsou jednoduše nepopsatelné! Cítím se opravdu pozvednuta a to je přesně to, co jsem teď hledala. Ráda bych blíže poznala tajemství Šrí čakry a dozvěděla se, jak ji krásným způsobem používat.” M.R., Německo (on-line kurz Navarátri 2017)

„Děkuji za podporu, kterou poskytujete. Je dobře, že existují takovéto znalosti, které nabízíte. Děkuji za to - konečně nějaké zábradlí, kterého se člověk může na své cestě držet. Je to pro mne velká pomoc.” M.R., Německo (on-line kurz Kapacita duše)

Další ohlasy…

„Ze srdce děkuji za tyto úžasné a dokonale vedené kurzy. Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit, i když jsem se přihlásila až na poslední chvíli. Velmi mi chyběla duchovnost a Svámi a jeho energie.” M.M., Německo (on-line kurz Óm šánti Ma)

„Děkuji, je úžasné prožívat meditací velmi specifické zkušenosti, které jsou v začátku každého procesu tak překvapující. Co však je vždy pro mě velkým překvapením, je to, že to co zažívám není můj výmysl, ale účel mistra, jak nás v dané oblasti pročistit a pozvednout. Má to velký přesah, který směřuje k duši. A to je pro mne vždy velkým překvapením, které s vděčností přijímám. Ze srdce Vám, kteří jste pracovali na tom, jak nám to podat, děkuji. Povedlo se to, jsem hluboce pohnuta a dojatá.” M.CH., Česká republika (Mistrovský kurz: Cesta lásky a síly)

„Ze srdce Vám děkuji za vaše bytí a působení. Byla jsem při tom poprvé a bylo to nepopsatelné! V hloubi sebe jsem si rozpomněla na svůj vnitřní mír a ticho.” K.S., Německo (on-line kurz Antara džjóti namó)

„Ze srdce všem děkuji za tento úžasný a velmi vydařený velikonoční retreat: Silné a hluboké Svámiho texty přednášené s tak velkou oddaností, jednota se všemi a se vším, která se odrážela na fotografiích, a kterou jsem mohla v těchto dnech cítít… Jako bych tam byla s vámi! Jemná a přitom silná energie Ježíše a Božské Matky… ÓM ŠÁNTI” M.M., Deutschland (Velikonoční on-line retreat 2017)

„Během energetické transmise jsem vnímala, jak ke mně přichází ‘zlatě jiskřící energetický déšť’. Naprosto ohromující! Každá naše skupinová meditace s mantrami je neskutečně silná. Nechť jsou všechny vaše činy požehnané. Děkuji, že zde naplňujete Svámiho odkaz. S láskou a vděčností.” E.F., Německo (on-line kurz Antara džjóti namó)

„Vyživující texty jsou požehnání. Meditovat společně je o tolik silnější. Obzvláště intenzivní byla i energie púdži a váš dárek v podobě vibhúti mi udělal opravdu velkou radost. Ze srdce děkuji za to, že jsem mohla během púdži přijmout tolik osvobozující energie. Přeji vám mnoho lásky a hodně zdaru - VELKÝ DÍK.” B.R., Švýcarsko (on-line kurz Antara džjóti namó)

„Milý týme, děkuji za báječný doprovod tímto procesem. Bylo to a je obrovské! Daří se mi skvěle a dějí se neuvěřitelné věci. Džej Ma a namasté!” J.S., Německo (on-line kurz Šrí čakra)

„Ještě jednou velký dík za celý on-line seminář - byl opravdu skvělý a velmi hluboký! Mám pocit, že je ve mně stále ještě přítomný.” S.H., Anglie (on-line kurz Šrí čakra)

„Milá Tatyanno, děkuji za jasnost tvých slov během telesatsangu. Velmi mi pomohlo, jak jednoduše jsi dokázala vysvětlit ty nejdůležitější souvislosti. Tento ‘osobní’ kontakt během telesatsangu mne velmi posílil a dotkl se mého srdce. Jsem ráda, že mohou být i na dálku při tom! Ze srdce děkuji.” B.S., Rakousko (on-line kurz Šrí čakra)

„Milý týme, ze srdce děkuji za tuto úžasnou možnost zažít Božskou Matku jinak, než dosud. Obzvláště hluboce se mne dotkl Svámiho text: ‘Uvnitř čeká úžasná královna… Jak moc jste skutečně připraveni zasvětit svůj život získání královny?’ Každou noc usínám s tímto textem a s touto otázkou. Děkuji za všechno, co pro nás děláte.” A.E., Německo (on-line kurz Šrí čakra)

„Po čase plném výzev, bloků, překážek a negativních útoků, mi tato meditace dělá velmi dobře. Rozvíjí ve mně pocit klidu, rovnováhy, vyrovnanosti, radosti a osvobození. Užívám si vaši schopnost jasného vysvětlení souvislostí, spojení s pěti elementy a perfektní vedení k nejvyššímu vědomí. Skrze vás mluví mistr, srdečně děkuji za vaši inspiraci..” E.B., Německo (on-line kurz Óm šánti Ma)

„Z celého srdce děkuji, že jste to všechno tak krásně zpracovali a připravili. Všechno je perfektně srozumitelné a já jsem ráda, že jsem při tom. Od samotného počátku vnímám velmi, velmi hluboký mír! Děkuji Vám všem! I.M., Německo (on-line kurz Óm šánti Ma)

„Ze srdce děkuji za tento úžasný kurz, za inspirativní materiály a telesatsangy, za silnou a vyživující energii, kterou jste vy, tým, i každý jeden z nás vytvořili a darovali, a která mne s láskou provázela a provází. A teď a tady… jednoduše žasnu, znovu a znovu, nad jemnou a přece tak mocně působící energií mantry. Mír, tiché štěstí, jednoduché bytí, pocit jednoty, pocit vedení a pokora. Srdečné díky! Díky Svámi, týme, vy všichni! Mnoho lásky a úspěchu všem!” M.B., Německo (on-line kurz Óm šánti Ma)

„Zdravím všechny ze séva týmu. Všechny Vás objímám a děkuji Vám. Děkuji za krásný čas s Vámi. Nemám slov, kterými by šlo popsat, co každý den nově zažívám. Když na vás myslím, hluboce mne to dojímá. Proto se během telesatsangů nemohu přihlásit o slovo. Prostě by mi selhal hlas. Se sádhanou pokračuji dál a cítím spojení s velmi láskyplnou energií. Od posledního novoluní do úplňku energie znatelně rostla i u mně - bylo to prostě úžasné.” I.M., Německo (on-line kurz Óm šánti Ma)

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
– Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 2 970 Kč (sponzorský příspěvek)

(Dakšína zahrnuje 3 živé telesatsangy, 4 dálkové energetické transmise, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu.)

Splátky a slevy

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Přihlášení

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte data pro energetické transmise (datum narození atd…), zvolte některou z cen a poté klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Pokud se Vám tato nabídka líbí, potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci. Děkujeme!

Přihlášení na účet Vytvořit účet