IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Dharma Shop - Hanumanova čalisa od Mangaly (CD)

Po, srp 22, 2016 — Pá, pro 31, 2021

Hanumanova čalisa od Mangaly

Skladba inspirovaná Šrí Káléšvarou

Hanuman je symbolem oddanosti. Hanuman je symbolem čistého odevzdání. Hanuman je symbolem čisté šakti (síly). Hanuman je symbolem čistoty, čistého božství. Kdo uctívá Hanumana, přijímá silnou ochranu. Hanuman je nejvyšší, nejsilnější, nejmocnější. Když je s vámi, jste téměř volní.

Šrí Káléšvara

Hanumanova čalisa

Opičí bůh Hanuman hraje v indické mytologii důležitou roli. Jeho příběh je vyprávěn v Ramajáně - v jednom z nejdůležitějších a nejstarších děl světové literatury. Ramajána pojednává o pohnutém příběhu boha Višnua v jeho inkarnaci, kdy se zrodil jako královský syn Ráma. Jde v něm o všechna velká témata spojená s bytím na tomto světě: o boj mezi pravdou a lží, spravedlností a nespravedlností, žádostivostí a dobrotou, mezi vyšším a nižším světem, mezi lidmi, démony a bohy. Ze všeho nejvíce však ilustruje téma ze všech největší - lásku. Ráma a jeho žena prožívají mnoho aspektů, které jsou s ní spojeny - žárlivost, vroucí city, ohrožení, bolest z rozchodu, dobrodružství, radost a pocit naplnění. Zároveň je zde láska mezi Hanumanem a jeho mistrem Rámou. Hanuman a Ráma byli jeden druhému duševními partnery hluboce spojenými skrze pouto bezpodmínečné lásky…

PDF ke stažení. Přesná česká transliterace bude doplněna
PDF ke stažení. Přesná česká transliterace bude doplněna

Hanumanova čalisa je chvalozpěv, který k Hanumanově poctě napsal básník, filozof, reformátor a oddaný boha Rámy Tulsidas (1532-1623). Slovo „čalis“ znamená „čtyřicet”. Jedná se o chvalozpěv o čtyřiceti strofách, přičemž každá z nich je básnickým klenotem a dokonalým výrazem hluboké oddanosti a lásky.

Dárek pro hudebníky

Akordy pro kytarový doprovod “Hanumanovy čalisy od Mangaly” jako PDF ke stažení zdarma.

Jen k soukromému použití, ne ke komerčním účelům.

Mangala: Marina Försch & Tanja Gebbia

Tanja Gebbia a Marina Försch hrají pod jménem Mangala hudbu pro duši - zejména nové melodie různých stotram a další kusy indické klasické hudby. Duchovní hudbu vnímají především jako součást sádhany. Prostřednictvím prvního zveřejnění jejich nahrávky Hanumanovy čalisy a skrze pozvání k tomu zpívat ji - sami spolu s nahrávkou nebo v rámci skupiny - jako součást své duchovní praxe, by Tanja a Marina rády ostatní inspirovaly k meditativnímu kontaktu s jejími tóny a slovy.

Tanja a Marina byly na své hudební cestě inspirovány Sankirtanačarjou Gustavem Vignéšvarou, který je povzbuzoval a přivedl tak skupinu Mangala k životu.

Pokud byste Tanju a Marinu rádi pozvali na společný večer se zpěvem Hanumanovy čalisy, napište nám na info@kaleshwar.cz.

O umělkyních

Marina Försch

Marina miluje indickou mytologii a s velkou oddaností praktikuje šakti kanály. Její svěží energie inspiruje a její nasazení vyvolává obdiv. Obzvláště siné spojení cítí k duchovní hudbě jako jsou například Káléšvarovy bhadžany, různá stotram a kirtany - modlitby, jejichž oddaností naplněný zpěv přivolává a uctívá Božství. Hudba, kterou Marina hraje, je pro ni především o jejím vztahu k Božství, který zde nachází srdce otevírající vyjádření.

Její duchovní cesta:
Marina své první setkání se Šrí Káléšvarou, Širdi Sáí Bábou a prastarými knihami z palmových listů zažila v roce 2011 - aniž by však přitom poznala Šrí Káléšvaru osobně. Po počáteční skepsi „jak by to všechno mohlo jít bez mistra ve fyzickém těle” začala v roce 2013 s prvními meditačními procesy. Velmi rychle na „vlastní kůži” zažila, že Svámi je zde stejně jako před tím a dělá svou práci i pro ni jakožto „novou” studentku. Začal jí intenzivní čas plný změn, doprovázených vzlety a pády, plný neuvěřitelných požehnání, uzdravujících zkušeností a srdce otvírajících setkání. Jejím velkým přáním je být ve službě znalostem z palmových listů, praktikovat je, do hloubky je studovat a stále znovu a znovu je novým způsobem zažívat. Marina žije v Hüfingen a pracuje jako učitelka.

Co jsou Káléšvarovy bhadžany, stotram a kirtany?

(1) Káléšvarovy bhadžany: Slovo bhadžan (Sanskrt: भजन bhadžana n.) znamená doslova “uctívání skrze hudbu a zpěv” - písně, zpěv a chválu nejrůznějších aspektů Boha. Jeden nebo více předzpěváků zazpívá vždy jeden řádek bhadžanu a všichni přítomní ho poté zopakují. Šrí Káléšvara vyučoval styl bhadžanů, který pojmenoval „Shiva Sai Mandir Music” - hudba, která pochází ze Šiva Sáí Mandiru v Penukondě v Indii. Šrí Káléšvara říkal: *„Tento styl je jemný, melodický a tak snadný, že se na něj každý hned naladí. Každý je toho schopen. Každý to dokáže. Když jste naladění na takto jemnou hudbu, vaše myšlenky, vaše jednání, váš pohyb, váš životní styl - všechno - se stane jemným.”

(2) Stotram: Texty stotram se skládají z rýmů, aliterací, metrů a refrénů. Většinou uctívají a oslavují určitou formu Božství a jsou zpívána v mnoha indických chrámech. Existují i stotram, která oslavují i světce a učitele jako například Širdi Sáí Bábu a Adišankaračárju. Často jsou komponována tak, že je Božství přivoláváno skrze různý počet jeho jmen (např. 108), která popisují jeho nespočetné vlastnosti.

(3) Kirtany: Kirtany jsou, co se týče textu, kratší než bhadžany. Často se skládají pouze z jména božstva. Lze je zpívat jakkoli dlouho, čímž vzniká vrstva zvuku, která nás přivádí k meditaci.

Tanja Gebbia

Tanja miluje Svámiho a Tanja miluje hudbu. Káléšvarovy bhadžany a další duchovní hudba a léčivé melodie hrají v jejím životě velkou roli.

Zajímá ji především to, jakým způsobem může zpěv posvátných textů hrát roli sádhany. Povzbuzena Sankirtančárjou Gustavem Vignéšvarou se pustila do dobrodružství komponování, aniž by znala noty nebo už před tím něco skládala.

Její duchovní cesta: Tanju jednou v jednom časopise natolik zaujal malinký obrázek Širdi Sáí Báby, že si ho vystřihla a schovala. O několik let později přišel do obchodu, ve kterém tehdy pracovala, nějaký jogín a začal s ní mluvit. „Náhodou” zjistila, že i on u sebe nosí stejný Bábův obrázek jako ona. Od něj se tehdy dozvěděla s kým má vlastně tu čest. Třetí setkání s Bábovým portrétem proběhlo na víkendovém semináři ve Schweibenalp ve Švýcarsku, na kterém se opět ocitla „spíše jen náhodou.” Od prvního okamžiku věděla, že ve Svámim nalezla svého mistra. Brzy na to vyrazila do Indie a začala praktikovat šakti kanály. Tanja je vedoucí denního zařízení pro děti a žije ve švýcarské Basileji.

Kdo je Širdi Sáí Bába? Více ZDE

CD Hanumanova čalisa

  • 225Kč (včetně poštovného a balného)

Na co budou peníze použity?

Veškerý výnos z prodeje CD je určen na podporu naší společné dharmy v Evropě: Zpracování cenného učení z knih z palmových listů a Šrí Káléšvarova učení, vytvoření rámce, ve kterém mohou praktikující a studenti učinit zkušenosti, zpřístupnění podstaty a čistoty této energie, co nejvíce lidem a podpora dobročinný projektů. Některé z našich projektů jsou popsány ZDE.

CD lze pořídit výhradně v tomto obchodě. Ze srdce Marině a Tanje za tento krásný a velkorysý příspěvek děkujeme!

Objedávka CD

  • Pro sebe: Objednané CD bude doručeno na vaši adresu. (Pokud jste během objednávky přihlášeni na svém uživatelském účtě, přesvědčte se, že na něm máte nahranou svou aktuální adresu.) Pokud chcete objednat více než jedno CD, celý postup zopakujte.

Na závěr zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující vaši objednávku. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE OBJEDNÁVKA NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě ji proveďte znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Děkujeme za vaši objednávku!

Informace o lístku

Kontaktní informace

Zrušit