IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Kartika heading cz

Ohňová púdža

Pá, lis 23, 2018

Kartika purnima: Ohňová púdža

Účast na místě nebo dálková transmise

Ticho je zbraň. Ježíš Kristus - jeho největší zbraní je láska a neuvěřitelně hluboké ticho. Buddhova zbraň je ticho.

Když rozvinete ticho, když v sobě máte zbraň ticha, můžete zničit jakékoliv násilí. Násilí není nic, než bloky, které v nás byly vytvořeny.

Když však v sobě máte vědomí ticha, když si držíte takto tichou povahu, můžete v okamžiku frustrace, kdy byste chtěli vytvořit násilí, použít sílu ticha, které je ve vaší duši a vašem vědomí uloženo, a úspěšně uklidnit své bláznivé myšlenky.

Šrí Káléšvara

Vytvořte v sobě radost a úspěch skrze bezpodmínečné ticho!

Šrí Káléšvarovo poselství

Mé milé božské duše,

tento úplněk se nazývá Kartika purnami (nebo purnima, úplněk). To znamená čistě Šiva purnami. Každý rok v tomto měsíci (v listopadu) je úplněk velmi cenný.

Dnešní téma je: Zůstaňte pevně spojení s vědomím štěstí. Jak v sobě můžete vytvořit štěstí? A jak můžete ve svém osobním životě, v duchovním životě, ve vztazích, ve všech oblastech vytvořit úspěch -  tak (aby) nikde neexistoval neúspěch, abyste vytvářeli čisté vítězství…

Pokračování textu zde

Vaše žena nebo manžel, přátelé, vztahy, byznys, peníze, domy, auta… Všechny tyto věci jsou naprostá mája. Včetně vaší fyzické krásy a zdraví. To všechno je mája. Tato stránka přírody vám dává všelijaká zranění i všechny druhy výhod i nevýhod. O čem s vámi dnes hovořím?

Předejte svá břemena guru parampara. Nedržte si je! Ať se děje cokoli, dovolte, ať se to stane. Dělejte svůj proces bez hádavé opičí mysli! Zažíváte neúspěch - pochází to od něj. Cítíte se nemocní – pochází to od něj. Získali jste peníze, jméno a slávu – pochází to od něj. Všechno je akce. Ať už děláte cokoli, je zde jiskra, která hraje díky jeho kosmické energii.

Když rozvinete ticho, když v sobě máte zbraň ticha, můžete zabít jakékoliv násilí. Násilí není nic než bloky, které v nás byly vytvořeny. Každá duše v sobě má i povahu divokého zvířete. Když však v sobě máte vědomí ticha, když si držíte takto tichou povahu, můžete v okamžiku frustrace, kdy byste chtěli vytvořit násilí, použít sílu ticha, které je ve vaší duši a vašem vědomí uloženo, a úspěšně uklidnit své bláznivé myšlenky.

Milí přátelé, mé milé božské duše, ticho je zbraň. Ježíš Kristus - jeho největší zbraní je láska a neuvěřitelně hluboké ticho. Buddhova zbraň je ticho. Vytvořil (v sobě) ticho. Ticho není vtip. Nikdy, nikdy nevěřím kála čakře, času. Nevěřím hodinám. Mahámája je čas. Hromady, tucty, stovky duchovních světců zažily kvůli kála čakře úspěch a také neúspěch. Kála čakra - dnešek je váš. Vypadá to tak a máte pocit, že je váš. Zítřek však neznáte. Vždy když přijde příležitost, je třeba ji využít. Je třeba ji vyhrát. Je třeba vyhrát to vítězství a ustát ho.

Vytvořit ve vás ticho je moje práce. Vytvořit vítězství je také součástí mé práce. Vaše práce je mít v sobě odhodlání a odevzdaní. Vaše práce je se mnou spolupracovat. Pak na 100 % dosáhneme vítězství. Jakmile budete znát nadpřirozené kosmické kanály, bude to přinejmenším mnohem menší úkol.

Dnes je to ještě malé semínko a malý strom. Jednoho dne však můžete změnit systém a situaci na planetě, všechny ty bláznivé charaktery, aby už nebyly žádné války. Můžete vytvořit mír a harmonii. Dokážete vytvořit satju, dharmu, šánti, prému. To je konečné, nejvyšší vítězství, které musíte na planetě vytvořit.

Tak tedy mé milé božské duše, slibte mi v tento úplňkový den:

 • Žádný egoismus. Bod jedna. „Já“ jsem udělal to a to – žádné „Já”. I když jste hrdina, bez Boží milosti byste byl nula. Hrdinu z vás dělá Božství. Měli byste být za všechno vděční. „Já, já, já” – Je třeba zničit ego.
 • Bod dvě: (Žádná) pochybovačná povaha.
 • Bod tři: Odpouštějící povaha. Odpouštějte. „To je v pořádku.“ Odpouštějte.
 • Bod čtyři: Trpělivost. Nespěchejte.
  Bod pět: Milující povaha.

Začínejte den pozitivně. Končete ho s pozitivními myšlenkami. Usínejte s pozitivními myšlenkami. Buďte pozitivní a pozitivní a pozitivní. Pak se život promění v pozitivní. Nezabývejte se zbytečnými negativními myšlenkami. Nehypnotizujte svou mysl, ani svou duši, ani své srdce. Po světě chodí mnoho zhypnotizovaných lidí. Mysl je velmi jednoduchá - malý systém v mozku, který může být velmi snadno zhypnotizován. Nehypnotizujte sami sebe negativními myšlenkami. Buďte pozitivní, pozitivní, pozitivní. Váš život se stane pozitivním. Buďte silní.

Z celého srdce všem žehnám. Bůh žehnej všem. Guruparampara je s vámi. Přenechte svá břemena mně, Bábovi a Všemohoucí Matce. Postaráme se. Dělejte svou povinnost, mé drahé božské duše. Děkuji vám. Hodně štěstí! 

Přeji Vám hezký den. Miluji Vás, přátelé. Těším se, až vás někde na této planetě potkám.
Na shledanou!

Kartika purnima, Listopad 2009
První Šrí Káléšvarova celosvětová telekonference

Ohňová púdža na Kartika purnimu

Využijte sílu Kartika purnimy - Šivova úplňku a zasedněte s námi k ohni!

Ohňové púdži jsou jedním z nejsilnějších nástrojů pro vyslání vašich přání a záměrů do Stvoření. Během nich můžete vybít všechnu svou bolest a předat svá břemena Božství v ohni, aby je pročistilo, transformovalo a na jejich místě vytvořilo skutečné štěstí, vycházející z ticha vnitřního vědomí. V pátek 23. 11. 2018 společně zapálíme posvátný oheň, přivoláme do svých životů Šivovo požehnání a naplníme své duše zásobou bezpodmínečného ticha a míru.

Přidejte se k nám!

Formy účasti: Přímo na místě nebo dálková transmise

Púdži se můžete zúčastnit přímo na místě v Otevřené zahradě Brno nebo požehnání ticha přijmout skrze dálkovou transmisi.

Bližší informace k oběma formám obdržíte po registraci.

Účast zahrnuje:

 • Během Kartika púdži bude speciálně za vás a vaše přání púdžárí týmem rozbit kokosový ořech (na místě i na dálku).
 • Budete-li se účastnit přímo na místě, můžete si přinést i kokos navíc, který rozbijete sami.
 • Obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu pro další podporu vašeho procesu. V případě dálkové transmise vám obojí zašleme poštou.
Šrí Káléšvara vyučuje o ohňových púdžách

Často kladené otázky

Co je to ohňová púdža?

Ohňové púdži pocházejí z védských časů. Lidé v Indii tímto způsobem využívají sílu ohně už více než 4000 let. Elementy a různé přírodní síly - například obloha, země, oheň, voda, světlo, vítr, slunce, měsíc nebo ranní červánky - jsou zde uctívány jako božstva. Plamen je pak symbolem Božího světla.

Během ohňové púdži jsou odříkávány speciální mantry, skrze které je uctíván oheň neboli Bůh a Božská Matka, kteří se v něm nacházejí. Tímto je oslavujeme a přitahujeme do svých životů jejich pomoc.

Páteří této prastaré tradice jsou oddanost a oběť. Vše, co ohni dáme, přinese Agni (bůh ohně) jako posel ostatním bohům a oběť se tak mění v něco pozitivního.

V Indii předávají kněží potíže a problémy lidí ohni, aby v něm byly spáleny a transformovány v něco nového.

Ve své podstatě je ohňová púdža určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou předány po púdži.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou předány po púdži.

Dakšína

Účast na místě

 • 360 Kč snížená dakšína (studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti, prvoúčastníci)
 • 630 Kč základní dakšína
 • 1 800 Kč sponzorský příspěvek

Dakšína zahrnuje fyzickou účast na púdži, rozbití kokosového ořechu vaším jménem a předání rakša bandhany a hóma rakši.

Účast na dálku

 • 450 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 720 Kč (základní dakšína)
 • 1 800 Kč (sponzorský příspěvek)

Dakšína zahrnuje individuální energetickou transmisi, rozbití kokosového ořechu vaším jménem, zaslání rakša bandhany a hóma rakši.

Splátky a slevy

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

Více o dakšíně

O dakšíně a jejím využití

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Bližší informace pro účast na místě

Datum a čas: Pátek 23. 11. 2018, od 20:00
Místo: Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 602 00
Přihlášení: Pro přihlášení prosím použijte formulář na konci stránky. Učiňte tak i tehdy, pokud se púdži budete účastnit přímo na místě. Pomůže nám to při organizaci. Děkujeme!

PŘIHLÁŠENÍ

Registraci je třeba provést nejpozději do pátku 23. 11. 2018 dopoledne.

Při registraci následujte tyto kroky:

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • Vaše místo na kurzu Vám bude rezervováno poté, co obdržíme kurzovné nebo jeho první splátku.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Sdílení je pomoc

Využítím nabídky Kartika púdži děláte něco dobrého pro sebe. A také tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. A současně tím podporujete naše lokální centra a dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Potěší nás, budete-li tuto nabídku sdílet se svými přáteli, rodinou a známými! Srdečně děkujeme!

Přihlášení na účet Vytvořit účet