IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Navaratri19 heading cz

Navarátri 2019: VIŠVA ŠAKTI -- Vědomá a tvořivá síla v každém z nás

Út, zář 17 — Út, říj 08, 2019

VIŠVA ŠAKTI – Vědomá a tvořivá síla v každém z nás

Navarátri 2019: 21denní sádhana, energetické transmise a satsangy
On-line kurz od 17. 9. do 8. 10. 2019

Má, zažiju někdy ten den,

kdy řeknu „Milá Matko” a z očí my začnou téct slzy?

Lotos moudrosti rozkvete a temnota ustoupí.

Lotos srdce rozkvete a temnota ustoupí.

Ach Matko, bude ustupovat, ustupovat a ustupovat.

Tisíce Véd říká, že Božská Matka je všude.

Šrí Ramprasad říká, že Božská Matka je všude.

Slepé oči, spatřete Má, která se ukrývá ve všem!

Báseň Ramprasada Sena

Projděte s námi časem Navarátri

a objevte v sobě moudrost a tvořivou energii Božské Matky

 • 21denní sádhana s mimořádně silným meditačním procesem – pro začátečníky i pokročilé studenty šakti kanálů
 • 2 x ŽIVÝ telsatsang: Hluboký průzkum Šrí Káléšvarova učení o Božské Matce a naší cestě k ní
 • Energetické procesy se Šrí čakrou v chrámu Božské Matky v Einhausenu jako požehnání pro všechny účastníky
 • 10 Navarátriových ohňových púží s individuálními dálkovými transmisemi energie pro každého účastníka – na závěr obdržíte vysoce energetizovaný popel z těchto púdží
 • Ohňová púdža u příležitosti Vidžájadasami s individuální dálkovou transmisí energie – vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a následně obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochranná pasta)
 • Napojení na silné energetické pole celé meditační skupiny
 • Audio čtení se Šrí Káléšvarovými slovy a další inspirativní příspěvky…

Přidáte se?

Přímo k registraci

VIŠVA ŠAKTI

Probuďte svou vnitřní moudrost a tvořivost a přetvořte svůj svět

Matka přichází jako mocná Mahákáli, jako Kanaka Durga, Sarasvati nebo Lakšmi či Durga – nesejde na tom, v jaké formě se manifestuje – až dosud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše, maharšie a saptaršie a skrze ně předávala neuvěřitelné informace. Knihy z palmových listů byly samozřejmě napsány s její pomocí.

Šrí Káléšvara

Naše doba je věkem informací – během pár vteřin můžete získat informace o všech tématech, která vás zajímají. Zároveň se zdá, že jsme schopní přijímat a zpracovávat čím dál větší množství dat. Vytváříme si názory a věříme, že víme.

Co je však skutečné, pravé vědění? Šrí Káléšvara říkal, že to nejdůležitější, co potřebujete znát je pravda o tom, kdo jste a proč jste přišli na Zemi. Pravé vědění je vědění vaší duše. Je to vědění, které umožňuje konečné osvobození z cyklu života a smrti.

Toto vědění se ukrývá v každém z nás. Jak ho objevit? Abyste poznali sebe sama, jděte ke zdroji, k ženské prasíle, ze které jste přišli.

Šrí Káléšvara vyučoval duchovní meditační procesy – posvátné formule a jantry – z prastarých autentických rukopisů z palmových listů, které vás mohou silně podpořit v procesu poznání a sebeuvědomění. Jedná se o informace, které zapsali ršiové - mudrci a světci dávnověku. Toto vědění získali během meditací přímo od Božské Matky.

Nejrychlejší cesta, jak může žena dosáhnout sebepoznání a rozvinout svou sílu a skutečnou krásu, je vytvořit si osobní vztah s Božskou Matkou. Úcta k ženství a budování vztahu k Božské Matce je velmi moudrou cestou k duchovnímu růstu i pro muže.

Během Navarátri se miliony lidí po celém světě každoročně spojují s Božskou Matkou – VIŠVA ŠAKTI. Uctívají ji ve všech jejích aspektech a vytvářejí pole vědomí, díky kterému lze zažít její Realitu.

Vidžájadasami

101. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi

Energetickým vrcholem kurzu je Vidžájadasami 8. října 2019. V tento den oslavíme 101. výročí Širdi Sáí Bábova mahásamádhi a jeho splynutí s univerzální Šakti.

Tatyanna patří mezi první Šrí Káléšvarovy studenty, kteří zažili daršan Božské Matky. Přání, které během něj vyslovila, bylo sdílet živoucí Realitu Božské Matky se všemi, kteří po ní touží.

Buďte při tom, když bude Tatyanna - zkušená učitelka prastarých znalostí - sdílet své zkušenosti a vědění. Pod jejím vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna vás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah s vámi bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu vedený Hanou.

O kurzu

V rámci kurzu budeme meditovat se dvěma speciálními mantrami, které probouzí vaši vnitřní moudrost a prohlubují vztah s Božskou Matkou. Čeká nás…

 • Sádhana s mimořádně silným šakti procesem z prastarých palmových listů
 • Audio čtení Šrí Káléšvarových slov
 • 2 ŽIVÉ telesatsangy: Do hloubky jdoucí Šrí Káléšvarovo učení o Božské Matce a naší cestě k ní
 • Energetické procesy se Šrí čakrou v chrámu Božské Matky v Einhausenu jako požehnání pro všechny účastníky
 • 11 individuálních dálkových transmisí od púdží během Navarátri a Vidžájadasami, které proběhnou v chrámu Božské Matky v Einhausenu
 • Speciální meditační proces pro silné využití energie Vidžájadasami - energetického vrcholu Navarátri
 • Kokosový ořech, který za vás bude rozbit během ohňové púdži na Vidžájadasami
 • Hóma rakša (ochranná pasta) a rakša bandhana (ochranný provázek) od ohňové púdži na Vidžájadasami pro každého účastníka
 • Vysoce energetizovaný popel od navarátriových púdží pro každého účastníka
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.

Témata satsangů

Každá duše v sobě nese neuvěřitelnou moudrost a tvořivost. Každý z nás přichází na tuto planetu se svým vlastním jedinečným úkolem. Díky vztahu s Božskou Matkou můžete tento úkol objevit a probudit v sobě mimořádné schopnosti.

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Posvátné vědomosti pochází od Božské Matky
 • Kdo je Božská Matka?
 • Sarasvati – moudrost, poezie a čistota
 • Najděte svůj vlastní přístup k energii Božské Matky
 • Buďte originál – ticho jakožto zdroj tvořivého myšlení
 • Vědění duše – jak odlišit moudrost duše od myšlenek a přání ega a srdce
 • Brahmovo vědomí – příznivé podmínky pro napojení se na svou vnitřní moudrost

Tatyanna nám představí ucelený obraz cesty k Božské Matce a na základě svých vlastních zkušeností s daršanem Božské Matky bude sdílet vědění, které vás podpoří ve vašem individuálním procesu.

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Tato sádhana probouzí vnitřní moudrost a vytváří krásné myšlenky.
 • Prohlubuje vnímání Božského ženství.
 • Rozvíjí schopnost napojit se na moudrost vlastní duše.
 • Přináší přímé zkušenosti s energií Božské Matky.
 • Učí vás udržovat zaměření na skutečná přání vaší duše.
 • Posiluje vaši schopnost milovat a pomáhat.
 • Zjemňuje vaši schopnost vnímat krásu života.

Budování energie ve skupině: Skrze naši každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Program je…

 • …otevřený všem.
 • …pro ty, kteří chtějí zakotvit ve svém pravém já a zažít hluboký vnitřní mír.
 • …pro ty, kteří touží po hlubokém pochopení zdroje Stvoření a chtějí přijmout vědomosti o Božském ženství.
 • …pro ty, kteří si přejí realizovat své skutečné já.
 • …pro léčitele, kteří chtějí pochopit fungování energie a posílit a zintenzivnit svou vlastní léčitelskou práci.
 • …vysoce hodnotný pro všechny, kteří touží po živém vztahu s Božskou Matkou.
 • …pro duchovně praktikující, kteří již rozvinuli kanál k Božské Matce, hledají hlubší pochopení svých zkušeností a rádi by udělali další krok pro prohloubení svého vztahu k ní.
 • …pro každého, kdo chce přispět svým dílem ke změně vědomí na planetě a být světlem pro svět.

Vedení kurzu

Tatyanna

Tatyannu pojilo se Šrí Káléšvarou blízké, důvěrné přátelství. Jako jeho studentka žila a studovala více než 12 let v jeho ášramu v Indii. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Více čtěte zde……

Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008
Šrí Káléšvara a Tatyanna v Londýně, 2008

Od svého prvního setkání se Šrí Káléšvarou v roce 1999 prožila Tatyanna většinu času v Indii, v ášramu svého učitele. Doprovázela jej a asistovala mu na mnoha jeho přednáškových turné po celém světě a byla jím intenzivně připravována na svou vlastní dharmu. Po mnoho let úspěšně vedla početné skupiny studentů – především žen – a dle pokynů svého mistra je provázela vysoce energetickými meditačními procesy, během kterých bylo možné získávat božské zkušenosti.

Tatyanna rovněž ze Šrí Káléšvarova pověření učila a přednášela na velkých programech v Indii a Evropě - často zde zastupovala přímo jeho samotného. Zkušenosti, které na této cestě získala, ji dnes inspirují k tomu, aby duchovním procesem vedla a provázela i další duchovně praktikující.

S velkou jasností, čistým srdcem, autenticitou, humorem a srdečnou a spojující povahou inspiruje dnes studenty k tomu, aby s čistou oddaností, odhodláním a láskou k Božství kráčeli po cestě sebepoznání, probuzení a seberealizace. Vyučuje v anglickém a německém jazyce a minimálně jedenkrát do roka přednáší živě v České republice.

Šrí Káléšvara o Tatyanně:

Více o Šrí Káléšvarovi
Více o Šrí Káléšvarovi

„Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Šrí Káléšvara Tatyannu společně s Tobiasem pověřil úkolem vytvořit pro jeho duchovní dílo v Evropě a pro realizaci dobročinných projektů jeho studentů jednotnou, ochrannou střechu. Za tímto účelem založil organizaci Kaleshwar e.V., v jejímž čele Tatyanna a Tobias stojí.

Tým kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více o českém týmu čtěte zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již více než šest let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních online kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Olga

Olga poznala Šrí Káléšvaru poprvé v roce 2007 prostřednictvím jeho učení a o dva roky později se s ním setkala osobně během Šivarátri 2009 v Penukondě. Procesy, které Svámi se svými studenty sdílel, intenzivně a s velkým odhodláním a nadšením nabíjela a praktikovala, a díky tomu postupně transformovala svůj život. V roce 2013 se stala Šrí Káléšvarovou certifikovanou učitelkou. Stále pokračuje v aktivní práci s těmito technikami, které se pro ni staly součástí každodenního života. Jejím přáním je předávat tyto znalosti a meditační techniky dalším lidem.

Olga miluje oheň a ohňové púdži, kterých se pravidelně účastní a stará se zde o budování společné energie i živení ohně. Patří mezi zakládající členy brněnské studijní skupiny pro Vástu, které ji velmi oslovuje - studuje ho a praktikuje v osobním životě a připravuje se na to, aby s Vástu mohla jednou pomáhat i druhým.

Vedle práce na těchto on-line programech poskytuje osobní konzultace a pomáhá lidem v procesu jejich osobního růstu. Je velkou, nepostradatelnou oporou pro rozvoj práce Kaleshwar e.V. v České republice i pro její domovskou brněnskou skupinu.

Jiřina

Jiřina patří mezi Šrí Káléšvarovy první studenty v České republice. S jeho učením se seznámila v roce 2007. O rok později poznala Svámiho osobně na programu v Rakousku, kde ho nadchla svou znalostí telugu abecedy. Ještě dlouho po tom jsme Svámiho slyšeli všem ostatním o Češích říkat: „Jak krásně umí číst telugu. Jak krásně!” Na gurupurnimu 2008 byla součástí první skupiny českých studentů, kteří se společně vypravili do Indie a během své cesty navštívili i řadu významných silových míst. Od té doby až do roku 2011 byla v ášramu v Penukondě na gurupurnimu každý rok a své cestování završila účastí na gurupurnimovém programu v Širdi v roce 2012. Mezitím nevynechala žádnou možnost hlouběji poznávat znalosti z knih z palmových listů, praktikovala svou sádhanu a navštěvovala akce a semináře v České republice, kde vyučovala i řada zahraničních lektorů z penukondské Univerzity duše.

V současné době je koordinátorkou týmů v projektu Bábovy prostřené tabule v Brně. Je součástí Káléšvarovy skupiny Brno, kterou obohacuje o svůj neuvěřitelný „drive”, nevyčerpatelnou energii, nadšení a zralý a jasný pohled na věc. Je živoucím důkazem toho, že člověk může být mladý v každém věku.

Radka

S učením Svámiho Káléšvary se Radka poprvé setkala v roce 2008 prostřednictvím semináře o Pěti elementech. Brzy na to se vydala přímo do Indie, do Šrí Káléšvarova ašrámu v Penukondě a v následujících letech se zde pod jeho vedením zúčastnila mnoha programů.

Dále prohlubovala a praktikovala meditaci s mantrami a vše hned aplikovala do svého života. I když v minulosti poznala řadu alternativních metod, zásadní změnu jí přinesla právě práce s energií manter a janter a používání dalších Šrí Káléšvarou předávaných „nástrojů”. Díky nim získala nadhled, který jí umožnil vidět širší souvislosti a zažít pocit úlevy a osvobození.

I nadále se věnuje každodenní meditační praxi, prohlubuje své znalosti Šrí Káléšvarova učení a vytrvale na sobě pracuje. Je spoluzakladatelkou charitativního projektu Bábova prostřená tabule, do kterého se stále aktivně a pravidelně zapojuje.

Její hlavní náplní je práce se Sáí šakti technikami – zejména práce s dětmi, těhotnými ženami a všemi, kdo touží po stejném pocitu osvobození, který tyto procesy přinesly jí. Radka je certifikovanou učitelkou ve Šrí Káléšvarově tradici. Podílí se na vzniku a rozvoji Šrí Káléšvarova centra Brno a zpřístupňuje ho veřejnosti. Její mateřský přístup a pečující energie vytváří nepostradatelné zázemí pro činnost celé skupiny i nově vzniklého centra.

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 17. září – 8. října 2019

 • Úterý 17. 9.: ŽIVÝ telesatsang s úvodem do sádhany & Zahájení 21denní sádhany
 • Neděle 29. 9.: ŽIVÝ Telesatsang pro naladění na Navarátri
 • Neděle 29. 9. – pondělí 7. 10.: Každodenní dálkové energetické transmise od navarátriových ohňových púdží v Einhausenu
 • Úterý 8. 10.: Meditace na Vidžájadasami a dálková energetická transmise od ohňové púdži

A mnoho dalších inspirativních příspěvků…

Odpovědi na často kladené otázky a slovník pojmů

Naše Božská Matka

Naše Božská Matka

Všechny dávné kultury uctívaly svatou Velkou Matku, z jejíhož lůna vzešlo celé Stvoření. Tato Matka je božským ženstvím a vyživujícím prazákladem veškerého bytí ve všech světech. My všichni, naše děti i naši předci, pocházíme z této Velké Matky. Božská Matka je tajemstvím, ze kterého jsme se zrodili, a do kterého se jednoho dne zase vrátíme. Poskytneme-li své ženské stránce více prostoru, dostanou se do centra veškerého našeho jednání kvality jako pravá láska, intuice, jemnost, vzájemnost, schopnost naslouchat, soucit, komunikace, schopnost následovat rytmus jednotlivých cyklů ve Stvoření, mateřská starostlivost a schopnost vnímat druhé. I když jsou tyto kvality spojovány především s ženským aspektem, jsou přítomné v ženách i mužích.

Zaměříme-li svou pozornost na Božskou Matku, vznikne posvátný prostor, ve kterém bude čím dál tím více lidí schopno rozpoznat kým skutečně jsou. Jde o to znovu vyrovnat mužský a ženský princip v každém z nás - v mužích i ženách. Pak se svět může skutečně změnit.

Více o Božské Matce ZDE

Více o Navarátri

V neděli 29. září začíná Navarátri, svátek Božské Matky - devět nocí, během kterých jsou uctívány různé ženské aspekty Božství.

Navarátri je časem, kdy se můžeme z celého roku nejsilněji spojit s Božskou Matkou. Pokud se během těchto dní s láskou a vědomím obrátíme přímo k ní, můžeme zažít nejvyšší požehnání. Ponořme se tedy společně do její energie a požádejme ji v tomto, v mnoha ohledech náročném čase, o mír a o to, aby v nás rozvinula pravdu a nejvyšší vědomí jednoty.

Bližší informace o Navarátri

Pojem Navarátri znamená doslova devět nocí (Nava = devět, Rátri = noc). Během této doby jsou uctívány a oslavovány různé ženské aspekty Božství. Devět dní Navarátri je z hlediska energie rozděleno do tří různých úseků, z nichž každý trvá tři dny. Během prvních tří dnů Božská Matka ve formě Durgy nejprve zničí negativitu - naše špatné návyky, negativní myšlenky a pocity. Poté nám jakožto Lakšmi požehná hojností a zasadí do nás semínka božských kvalit, které podpoří náš duchovní rozvoj. A nakonec přijde ve formě Sarasvati a požehná nám skutečným věděním a poznáním. Den po Navarátri je pak oslavován velký svátek zvaný Vidžájadasami nebo též Dasara, který je oslavou vítězství vědění nad nevědomostí a pravdy nad ignorancí.

Božská Matka se objevuje v různých podobách, nosí různé tváře a projevuje pokaždé jinou povahu a energii, kterou nám žehná a pozvedá nás. Ve své celistvosti je naprosto nepopsatelná: je zkrátka Velkou Matkou.

Více o Durze

DURGA

První tři noci jsou věnovány Durze - ničivému aspektu božského ženství. Durga bývá znázorňována s osmi rukama, přičemž v každé z nich nese jinou zbraň. Tyto zbraně jsou symbolem Její schopnosti zničit jakoukoli negativní sílu.

„V přírodě existuje osm siddhických sil. Těchto osm sil náleží Durze. Co znamená siddhis? Asta siddhis nejsou nic jiného, než Její léčivé schopnosti - osm zbraní, které dokáží zničit negativitu veškerého špatného jednání v tomto světě. Siddhi ve zkratce znamená: Nektar Božské Matky. Jakmile začneme uvažovat o nektaru Božské Matky, je třeba nejprve pochopit Její povahu. Ona je příroda. To, že je příroda, znamená, že je tvořitelka i ničitelka. Pocházíte z ní. Existuje zákon, že každý člověk, každá duše, která praktikuje její siddhické jógy, od ní musí získat schopnosti. Naší skutečnou matkou je Božská Matka.”- Šrí Káléšvara

Více o Lakšmi

LAKŠMI

Lakšmi je Bohyní hojnosti. Její energie je jako energie matky, která své dítě zaopatřuje vším, co je třeba. Lakšmi sedí v lotosovém květu, v symbolu Šrí čakry - v posvátném obraze Stvoření. Sedí takříkajíc v jejím středu a může odtud dát cokoli. Může vytvořit vše, co potřebujeme. Dokáže plnit všechna přání - materiální i duchovní. Neustále dává, protože bezpodmínečně miluje - stejně jako matka, která miluje své dítě.

„Lakšmi, Božská Matka, sedí v lotosovém květu. V lotosovém květu je ukryta celá Šrí čakra. Tento lotosový květ není žádný vtip. Včelí královny určitého druhu včel bojují, dokud nevyjde ven nektar, aby s ním mohly tvořit. Musíte být králi, císaři a královnami - úspěšnými bytostmi na planetě. Zcela určitě toho dosáhnete. To, co víte, je kapka. To, co nevíte, je oceán. Včela vytváří nektar, med. Jak jej vytahuje z květů a ve svém úlu vytváří úžasný med? Ano, i vy to můžete dělat.” - Šrí Káléšvara

Více o Sarasvati

SARASVATI

Sarasvati ztělesňuje všechno učení, moudrost, umění, hudbu a poezii.

Je tou, která do našeho života dokáže přinést osvícení a úspěch. Je konečnou moudrostí a strážkyní skutečného vědění. Je zdrojem vědění, které vede k mókše - osvobození od cyklu života a smrti.

Knihy z palmových listů obsahující posvátné formule, které dokáží praktikující velmi silně pozvednout a posunout v jejich duchovním vývoji, byly sepsány indickými světci a mudrci před mnoha tisíci lety. Ti toto učení přijali mimo jiné i přímo od Božské Matky. I v životopisech známých světců jako byli například Rámakrišna Paramahamsa, Ježíš Kristus, Paramahamsa Jógánanda nebo Adi Šankaračarja nalezneme vyprávění o hlubokém spojení mezi jejich duší a Božskou Matkou.

„Matka přichází jako mocná Mahákáli, jako Kanaka Durga nebo Sarasvati nebo jako Lakšmi či Durga. Nezáleží na tom, v jaké formě se vám manifestuje. Doposud na planetě vytvářela neuvěřitelné duše, maharšie, saptaršie a skrze ně předávala úžasné informace. Samozřejmě, že knihy z palmových listů napsali s její pomocí.” - Šrí Káléšvara

Skutečné vědění nemůže být přednášeno, vyučováno nebo kázáno. Žádný systém víry, žádné dogma, žádné náboženství, nedokáže nahradit vlastní cestu za duchovním poznáním, vlastní duchovní praxi, která vede ke skutečnému vědění. Toto vědění je hlubokým osobním vnitřním prožitkem jednotlivce - milostným vztahem mezi ním a Božstvím.

„Z těchto tří je Sarasvati tou nejsilnější. Jakmile máte vědění ve svém životě, nikdo vám ho nemůže vzít. Sílu - Durgu - můžete ztratit. Blahobyt - Lakšmi - můžete ztratit. Ale vědění - Sarasvati - ztratit nemůžete.” - Šrí Káléšvara

Duchovní praxe vás pročišťuje a otevírá pro skutečné vědění, pro zážitek Reality, kterou není možno vyjádřit slovy. Pro skutečné vědění o Stvoření, o vás samotných. O tom odkud pocházíte, kam jdete a jaký je smysl vašeho života. Nástrojem této duchovní praxe jsou mantry a jantry z knih z palmových listů. Skrze duchovní cvičení poznáváte sami sebe a přetváříte svůj vlastní energetický systém. Stáváte se ztělesněním tohoto vědění a požehnáním pro ostatní.

„Stoprocentně nesouhlasím se všemi mistry a lidmi, kteří v tomto vesmíru říkají: ‘Prostě jen otevřete srdce, přijímejte lásku a můžete dělat všechno, co chcete.’ To je falešné učení. Abyste v sobě mohli realizovat určité schopnosti, musíte se pročistit, musíte nasát energii. Pak jste to dokázali. V tomto vesmíru neexistuje způsob, jak bez meditace dosáhnout silných energetických kanálů.” - Šrí Káléšvara

Co je Vidžájadasami

Vidžájadasami

Když se tento 9denní cyklus uzavře, nastane v úterý 8. 10. 2019 Vidžájadasami nebo též Dasara - vrcholný okamžik celého svátku. V tento den je oslavováno vítězství moudrosti nad nevědomostí, vítězství pravdy nad ignorancí. Tento den je také energetickým výročím Širdi Sáí Bábova odchodu do samádhi. Je to tedy zároveň den, kdy je obzvláště dobré silně myslet na Bábu a spojovat se s ním.

Více o Vidžájadasami…

Více o meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdžích.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou zaslány po púdžích.

Ohlasy účastníků

„Mnohokrát ze srdce děkuji! Zažila jsem neuvěřitelně mnoho změn a přitom jsem si dokázala zachovat jasnost a setrvat v lásce. Na jednu stranu to bylo opravdu těžké, ale díky tomu jdu dál s pocitem osvobození. Toužím po prohloubení této zkušenosti a být stále svobodnější a svobodnější. Neuvěřitelné! Děkuji za vaši podporu. Cítila jsem nesena a chráněna (energií skupiny). Pokud bych vším procházela sama, nebylo by to možné. Posílám spoustu lásky!” C.Z., Belgie (Navarátriový on-line kurz 2018)

„Děkuji za úžasně připravený program. Energie Božské Matky a poslední den i Bábova energie byly velmi silně vnímatelné! Cítím se velmi bohatě obdarovaný.” A.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2018)

„Chtěla bych vám poděkovat za úžasný čas, vaše provázení skrze procesy, za hluboké znalosti a srdce osvěžující moudrosti. Pro mě jsou to pokaždé jedinečné, krásné okamžiky. Po propojení se skupinových sankalpam a skupinou jsem zažila nárůst energie a hluboký klid a ticho, které se rozšířilo v celém mém srdci. Provází mě mými neklidnými všedními dny a já se tak cítím podporovaná a chráněná. Srdečně děkuji za vaši úžasnou práci a posílám láskyplné pozdravy.” M.F., Německo (Navarátriový on-line kurz 2018)

Další ohlasy zde…

„Milý týme, děkuji za báječný doprovod tímto procesem. Bylo to a je obrovské! Daří se mi skvěle a dějí se neuvěřitelné věci. Zítra napíšu víc. Džej Ma a namasté!” J.S., Německo (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Ještě jednou velký dík za celý on-line seminář - byl opravdu skvělý a velmi hluboký! Mám pocit, že je ve mně stále ještě přítomný.” S.H., Anglie (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Namasté, ráda bych poděkovala za úžasnou podporu během Navarátri. Byla to pro mě velmi krásná zkušenost.” M.K.-M., Německo (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Z celého srdce DĚKUJI ZA silný svátek Božské Matky. Velmi jsem si společnou sádhanu užila. DĚKUJI.” S.M., Rakousko (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Milý týme, ze srdce děkuji za tuto úžasnou možnost zažít Božskou Matku jinak, než dosud. Obzvláště hluboce se mne dotkl Svámiho text: ‘Uvnitř čeká úžasná královna… Jak moc jste skutečně připraveni zasvětit svůj život získání královny?’ Každou noc usínám s tímto textem a s touto otázkou. Děkuji za všechno, co pro nás děláte.” A.E., Německo (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Milá Tatyanno, děkuji za jasnost tvých slov během telesatsangu. Velmi mi pomohlo, jak jednoduše jsi dokázala vysvětlit ty nejdůležitější souvislosti. Tento ‘osobní’ kontakt během telesatsangu mne velmi posílil a dotkl se mého srdce. Jsem ráda, že mohou být i na dálku při tom! Ze srdce děkuji.” B.S., Rakousko (On-line kurz, Navarátri 2016)

„Děkuji za podporu, kterou poskytujete. Je dobře, že existují takovéto znalosti, které nabízíte. Děkuji za to - konečně nějaké zábradlí, kterého se člověk může na své cestě držet. Je to pro mne velká pomoc.” M.M., Německo

„Ze srdce Vám děkuji za vaše bytí a působení. Byla jsem při tom poprvé a bylo to nepopsatelné! V hloubi sebe jsem si rozpomněla na svůj vnitřní mír a ticho.” K.S., Německo

„Během energetické transmise jsem vnímala, jak ke mně přichází ‘zlatě jiskřící energetický déšť’. Naprosto ohromující! Každá naše skupinová meditace s mantrami je neskutečně silná. Nechť jsou všechny vaše činy požehnané. Děkuji, že zde naplňujete Svámiho odkaz. S láskou a vděčností.” E.F., Německo

„Děkuji, je úžasné prožívat meditací velmi specifické zkušenosti, které jsou v začátku každého procesu tak překvapující. Co však je vždy pro mě velkým překvapením, je to, že to co zažívám není můj výmysl, ale účel mistra, jak nás v dané oblasti pročistit a pozvednout. Má to velký přesah, který směřuje k duši. A to je pro mne vždy velkým překvapením, které s vděčností přijímám. Ze srdce Vám, kteří jste pracovali na tom, jak nám to podat, děkuji. Povedlo se to, jsem hluboce pohnuta a dojatá.” M.CH., Česká republika

„Vyživující texty jsou požehnání. Meditovat společně je o tolik silnější. Obzvláště intenzivní byla i energie púdži a váš dárek v podobě vibhúti mi udělal opravdu velkou radost. Ze srdce děkuji za to, že jsem mohla během púdži přijmout tolik osvobozující energie. Přeji vám mnoho lásky a hodně zdaru - VELKÝ DÍK.” B.R., Švýcarsko

„Díky za tento Mistrovský kurz. Byl skvělý. Vřelé díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na jeho tvorbě a konání podíleli. Úžasné. Klobouk dolů.” J.P., Česká republika

„Milý týme, děkuji za všechny tyto pečlivě shromážděné poklady.” G.B., Německo

„Po čase plném výzev, bloků, překážek a negativních útoků, mi tato meditace dělá velmi dobře. Rozvíjí ve mně pocit klidu, rovnováhy, vyrovnanosti, radosti a osvobození. Užívám si vaši schopnost jasného vysvětlení souvislostí, spojení s pěti elementy a perfektní vedení k nejvyššímu vědomí. Skrze vás mluví mistr, srdečně děkuji za vaši inspiraci.” E.B., Německo

„Ze srdce děkuji za tento úžasný kurz, za inspirativní materiály a telesatsangy, za silnou a vyživující energii, kterou jste vy, tým, i každý jeden z nás vytvořili a darovali, a která mne s láskou provázela a provází. A teď a tady… jednoduše žasnu, znovu a znovu, nad jemnou a přece tak mocně působící energií mantry. Mír, tiché štěstí, jednoduché bytí, pocit jednoty, pocit vedení a pokora. Srdečné díky! Díky Svámi, týme, vy všichni! Mnoho lásky a úspěchu všem!” M.B., Německo

„Je to opět velmi krásný a hluboký proces. Děje se toho tolik, že to nedokážu správně formulovat. Ale stručně: mám jasnost, a díky tomu dosahuji stále větší vyrovnanosti.” C.Z., Německo

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 2 970 Kč (sponzorský příspěvek)

(dakšína zahrnuje 2 živé telesatsangy, 11 individuálních dálkových transmisí od navarátriových ohňových púdží, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu)

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Přihlášení

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte data pro energetické transmise (datum narození atd…), zvolte některou z cen a poté klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Sdílení je pomoc

Účastí na tomto on-line kurzu děláte něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporujete tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se Vám tento program líbí, pošlete prosím informaci o něm dál.

Přihlášení na účet Vytvořit účet