IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading navaratri16 4

Šrí čakra - Domov Božské Matky

So, bře 17 — Ne, bře 18, 2018

Posvátná geometrie podle Šrí Káléšvary - Jantra Šrí čakry

Požehnání a ochrana Božské Matky

Úvod a iniciace do jantry Šrí čakry podle Šrí Káléšvary
17. - 18. 3. 2018, Brno

„Když rozumíte energii Šrí čakry, když rozumíte energii manter, když tyto vibrace opravdu upevníte do své duše, máte kolem ní absolutně neprůstřelnou ochranu.”

– Šrí Káléšvara

Božská Matka je matkou a stvořitelkou všech duší ve vesmíru. Pomocí její energie můžete vytvořit všechno, co v životě opravdu potřebujete - materiální i duchovní věci. Šrí čakra a její jantra představují přímou cestu k jejímu lůnu - k místu zrození celého Stvoření. Odsud můžete uzdravit a nově uspořádat svůj život. Odsud můžete přijmout nadpřirozené léčivé síly a nejvyšší ochranu.

Přitahujete-li k sobě skrze správné kanály - například jantry - kosmickou energii, síla vaší duše roste a vy zažíváte, že se vaše duše stává magnetem Boží energie. Přístup k energii Šrí čakry dává vaší duši nejvyšší ochranu a vy můžete začít rozpoznávat velikost, která je ve vás ukryta a používat ji pro transformaci a vnitřní růst.

Šrí Káléšvara říká: „Jantra Šrí čakry je jedna z nejdůležitějších janter. Má nejvyšší magnetickou povahu. Šrí čakra je pro vyplnění všech přání ve vesmíru - nejvyšších duchovních i nejvyšších materiálních přání. Popisuje a dává energii formu. Poskytuje úlevu a nejvyšší požehnání ve vesmíru, neboť na tomto místě (ve Šrí čakře) žije Šakti (Božská Matka).”

Naučte se, jak vytvořit silový předmět v podobě Šrí čakry!

Výuka janry Šrí čakry na Univerzitě duše v Penukondě, Indie
Výuka janry Šrí čakry na Univerzitě duše v Penukondě, Indie

Skrze jantru Šrí čakry vytváříte silový předmět, který do vašeho života přináší velké požehnání. Neustále přitahuje nejčistější kosmickou energii a podporuje vás v manifestaci všeho, po čem vaše duše touží. Jantra neustále pročišťuje své okolí a vysoce pozitivním způsobem ovlivňuje místo, kde je instalována. Vyzařuje léčivé vibrace a vytváří ochranné kruhy.

V tomto kurzu se naučíte vytepat jantru Šrí čakry na kovovou folii a aktivovat ji jako silový předmět. A dozvíte se, jak ho používat pro sebe i pro druhé.

Jantra Šrí čakry - posvátného lůna Božské Matky, - která bude během kurzu představena, byla v této podobě světu poprvé zpřístupněna díky indickému mistru Šrí Káléšvarovi.

Komu je tento program určený?

Kurz je pro každého, kdo si přeje…

 • vytvořit a aktivovat silový předmět, který vám bude do života přinášet nejvyšší ochranu a požehnání
 • aktivovat nebo posílit své spojení s Božskou Matkou
 • pozvat mír a radost do svého života, vztahů a rodiny
 • přijmout energetickou podporu a nechat do svého života proudit pozitivní sílu
 • naplnění svých materiálních a duchovních přání
 • zažít bezprostřední energetickou zkušenost s představovaným věděním

Program a obsah kurzu:

Kurz je načasován do energie novoluní a rozdělen do dvou dní - tak, aby měl každý účastník možnost vytvořit a aktivovat silový předmět v podobě Šrí čakry - pro sebe nebo pro někoho druhého a získat k němu potřebné doprovodné znalosti.

Sobota 17. 3. 2018: 09:00 až 18:00

 • Úvod do posvátné geometrie
 • Božská Matka a její (S)tvoření
 • Jantra Šrí čakry - historie, význam a používání
 • Iniciace do jantry Šrí čakry
 • Kreslení jantry Šrí čakry na papír
 • Iniciace do můla mantry Šrí čakry
 • Úvod do tepání jantry na kovovu folii
 • Vytvoření vlastní jantry Šrí čakry na měděném plechu
 • Základní informace o instalaci jantry Šrí čakry v prostoru
 • Léčivé techniky s jantrou Šrí čakry
 • Meditace a šaktipat - podporující energetický přenos

Neděle 18. 3. 2018: 10:00 až 12:30

 • Spojení s energií Božské Matky skrze ohňovou púdžu
 • Nabití jantry během speciální ohňové púdži

Bližší vysvětlení některých pojmů…

Posvátná geometrie

Světci v Indii již tisíce let používají jantry, pomocí kterých do svých duší přitahují nejvyšší energii, silným způsobem energetizují své okolí a budují nejvyšší ochranné kruhy.

 • Jantry popisují vnitřní strukturu různých vibrací.
 • Kombinace jantry (formy) a zvuku (mantry) vytváří novou energii.
 • Jantry nesou nejvyšší božské vibrace a silně působí na všechny čakry v těle.
 • Posvátné jantry - jsou-li správně používány - podporují duchovní proces.
 • Jsou-li aktivovány, přitahují neustále nejčistější kosmickou energii a podporují duši v jejím sebepoznávacím procesu.
 • Neustále vyzařují léčivé vibrace, které pozvedávají vědomí a ochraňují duši.
 • Stejně tak nepřetržitě pročišťují vibrace prostoru, ve kterém se nacházejí.
 • Jantry, které v našich kurzech představujeme, byly vyučovány indickým duchovním mistrem Šrí Káléšvarou.

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Vedení programu

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů…

Více čtěte zde……

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již sedmým rokem probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. A od roku 2013 vede český tým meditačních online kurzů Kaleshwar e.V.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Místo konání

Šrí Káléšvarovo centrum Brno
Ludmily Konečné 8
639 00 Brno
https://kaleshwar.cz/cs/centra

a

Otevřená zahrada
Údolní 33
602 00 Brno
www.otevrenazahrada.cz

Dakšína

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé…)
 • 1 890 Kč (základní dakšína)
 • 2 970 Kč (sponzorský příspěvek)

Dakšína zahrnuje učební materiály, kovovou folii na tepání jantry, ohňovou púdžu pro aktivaci jantry, náklady na pronájem prostorů, dekorace a náklady spojené s uspořádáním programu.

Možné způsoby platby, slevy a podmínky stornování

Možné způsoby platby

Po úspěšné registraci do programu obdržíte e-mail s informacemi o možných způsobech platby.

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

Podmínky stornování účasti

 • Storno je třeba provést výhradně písemně e-mailem na info@kaleshwar.cz. V zájmu jeho včasného provedení probíhá stornovací proces přes Kaleshwar e.V.
 • Při stornování účasti do čtvrtka 1. března (včetně) je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu.
 • Při stornování účasti v den zahájení kurzu propadá celé kurzovné.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Pokud jste po registraci neobdrželi e-mail potvrzující úspěšnost vašeho přihlášení nebo máte k přihlášení jakékoli otázky, ozvěte se prosím na info@kaleshwar.cz.

Bližší informace o dakšíně

O dakšíně a jejím využití

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Přihlášení

 • Pro přihlášení do programu, vyplňte níže uvedený formulář s osobními údaji, zvolte si výši kurzovného a klikněte na tlačítko Registrovat. (Máte-li na těchto stránkách uživatelský účet a jste na něm právě přihlášení, formulář se vám nezobrazí. Můžete si tedy rovnou zvolit dakšínu a kliknout na „Registrovat“.)
 • Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Těšíme se na Vás!

Informace o lístku

Kontaktní informace

Zrušit