IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Sudarshana heading

Ochrana pro duši: Sudaršana hóma v Brně - na místě i dálková transmise

Ne, zář 09, 2018

Sudaršana jagjam znamená, že se můžete nabít neuvěřitelně silnou, vysoce pozitivní energií. Nikdo ve vesmíru pak na vás nemůže hodit negativní energii. Není možné, aby se k vám přiblížila negativní energie. Dělávám ji i sám pro sebe.

Šrí Káléšvara

Speciální sudaršana ohňová púdža je vhodným požehnáním pro každého z nás, neboť ochranné kruhy jsou základem pro šťastný a pokojný život! Obzvláště v dnešních dnech, kdy se ve světě odehrává mnoho konfliktů a kdy na povrch vystupují skryté strachy a bloky, je péče o naše vlastní ochranné kruhy velice důležitá - i proto, abychom byli skutečně silní a stabilní a mohli zde tak být i pro druhé. Skrze ohňovou púdžu zároveň do stvoření vyšleme své modlitby za mír ve světě. Sudaršana hóma je jedním z nejsilnějších energetických „nástrojů”, které Šrí Káléšvara svým studentům předal. Tento typ púdži pro sebe několikrát do roka využíval i on sám, aby svou dharmu chránil před iluzemi.

Sudaršana púdža 9. 9. 2018

s púdžárí-týmem Káléšvarova centra Brno

Sudaršana púdža proběhne v neděli 9. září od 10:30 v Otevřené zahradě Brno.

Púdži se můžete zúčastnit přímo na místě nebo její požehnání obdržet prostřednictvím dálkové energetické transmise. Za každého účastníka bude týmem rozbit kokosový ořech. V případě dálkové transmise obdržíte předem informace o tom, jak se na púdžu napojit, abyste tak mohli optimálním způsobem přijmout energii.

Sudaršana hóma

 • vytváří pro duši vysokou pozitivní energii
 • posiluje naše ochranné kruhy, díky kterým se nás negativní energie nemůže dotknout
 • rozpouští karmu (například karmické vazby v podobě nepřátelství, závislostí a připoutaností)
 • osvobozuje od přivtělených energií a negativních vlivů, které účinně vybíjí a spaluje
 • ochraňuje náš životní prostor - byt, dům
 • vytváří ochranné kruhy pro naši dharmu, plány a nové projekty
 • chrání před iluzemi (například před nemocemi, nehodami, negativními myšlenkami a názory)

Během ohňové púdži bude za každého účastníka a jeho přání rozbit kokosový ořech a dálkoví účastníci obdrží energetickou transmisi.

Následně jako podporu vašeho dalšího osobního procesu obdržíte rakša bandhanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (speciální pastu pro ukotvení energie púdži ve vaší duši) a instrukce jak obojí využívat (dálkoví účastníci obdrží obojí poštou).

O ohňových púdžách

Ohňové púdži pocházejí z védských časů. Lidé v Indii tímto způsobem využívají sílu ohně už více než 4000 let. Elementy a různé přírodní síly - například obloha, země, oheň, voda, světlo, vítr, slunce, měsíc nebo ranní červánky - jsou zde uctívány jako božstva. Plamen je pak symbolem Božího světla.

Během ohňové púdži jsou odříkávány speciální mantry, skrze které je uctíván oheň neboli Bůh a Božská Matka, kteří se v něm nacházejí. Tímto je oslavujeme a přitahujeme do svých životů jejich pomoc.

Páteří této prastaré tradice jsou oddanost a oběť. Vše, co ohni dáme, přinese Agni (bůh ohně) jako posel ostatním bohům a oběť se tak mění v něco pozitivního.

V Indii předávají kněží potíže a problémy lidí ohni, aby v něm byly spáleny a transformovány v něco nového.

Ve své podstatě je ohňová púdža určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdži.

Ohlasy účastníků

„Děkuji Vám - energie byla velmi silná a spustila ve mě určité léčivé reakce a poté jsme byla jako osvobozená. Je skvělé, že děláte tolik ohňů. Oheň přináší takový mír… Posílám Vám mnoho lásky! Namasté!” A.V., Německo

„Ze srdce děkuji za možnost dálkové účasti na ohňové púdži. V mém okolí se momentálně žádné ohňové púdži nekonají a proto se účastním každé sudaršana hómy. Cítím sílu a ochranu pro svůj proces i svůj život. Tato zkušenost posiluje mou důvěru v tuto cestu i učení, za což jsem velmi vděčná.” B.S., Německo

„Kdy bude zase sudaršana hóma? Posledně mi hodně pomohla. Jsem velmi vděčná… dala mi odvahu vytrvat, ať už přijde cokoli!” S.S., Švýcarsko

„Energii jsem velmi dobře cítila a moc jsem si ji užila”. C.Z., Belgie

„Srdečné díky za úžasnou ohňovou púdžu. Chci vám dát vědět, že dnes jsem se probudila do síly a pokoje a plná naděje, což se mi už dlouho předtím nestalo… Z celého srdce vám děkuji a posílám láskyplné pozdravy z Innsbrucku.” J.R., Rakousko

Další ohlasy…

„Púdža mi udělala moc dobře. „Něco na mě lezlo” ale dnes je mi mnohem lépe. Cítím se více napojený a nabitý energií. Děkuji.” L.L., Německo

„Chci vám poděkovat za spoustu odpovědí. Jsem také velmi vděčná za online akce, protože díky nim se mohu zapojit i já. Především kurz o Šivovi mě velmi oslovil!” S.H., Norsko

„Před chvílí mi přišel Zpravodaj ke dni gura a spontánně jsem se přihlásila na Sudaršana hómu. Děkuji, že opět nabízíte dálkovou transmisi. Posledně jsme opravdu něco pozorovala. Je třeba vědět, že co se těchto věcí týče, nejsem zrovna moc citlivá (nebo si to alespoň neustále namlouvám). Když jsem si však uvázala rakša bandanu a použila popel, něco to se mnou opravdu udělalo! Zklidnila jsem se a začala se cítit mnohem více chráněná před bláznivými dramaty své mysli - především v tom okamžiku. Dělá mi to moc dobře!” B.S., Německo

„Chci vám velmi, velmi hluboce poděkovat, neboť od loňského roku se díky vaší energii a ochrannému provázku cítím velmi silně chráněná. Zažívala jsem mnoho otřesů, ale přesto se cítím velmi dobře chráněná a zakotvená v tom, že všechno bude dobré. Děkuji, děkuji.” I.M., Německo

„Díky za vaši lásku! Mám dojem, že nám všem tato púdža a dálková transmise velmi pomohly. Osobně se cítím mnohem uvolněnější a svobodnější a mám více jasnosti. Tendence identifikovat se s myšlenkami a problémy jakoby ustoupila. Děkuji.” B.S. Rakousko

Dakšína

Na místě:

 • 360 Kč snížená dakšína (studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti, prvoúčastníci)
 • 630 Kč základní dakšína
 • 1 800 Kč sponzorský příspěvek

Dakšína zahrnuje fyzickou účast na púdži, rozbití kokosového ořechu vaším jménem a předání rakša bandhany a hóma rakši.

Na dálku:

 • 450 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 720 Kč (základní dakšína)
 • 1 800 Kč (sponzorský příspěvek)

Dakšína zahrnuje individuální energetickou transmisi, rozbití kokosového ořechu vaším jménem, zaslání rakša bandhany a hóma rakši.

Způsoby platby a podmínky stornování

Způsoby platby

 • Po úspěšné registraci obdržíte e-mailem informaci o možných způsobech úhrady dakšíny. Registrace se stává závaznou v okamžiku uhrazení dakšíny nebo její první splátky.

 • V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Podmínky stornování

 • Storno je třeba provést výhradně písemně e-mailem na info@kaleshwar.cz. V zájmu jeho včasného provedení probíhá stornovací proces přes Kaleshwar e.V.
 • Při stornování účasti od 4 týdnů před začátkem akce je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny.
 • Při stornování účasti od 2 týdnů před začátkem akce je účtován storno poplatek ve výši 75 % ceny.
 • Při stornování účasti méně než 2 týdny před začátkem akce propadá celá částka.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Splátky a slevy

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Sudaršana dálková transmise pro rodinu a přátele?

Pro dálkovou energetickou transmisi by se měla osoba, která ji přijímá, rozhodnout sama a také se sama registrovat. Neregistrujte tedy prosím pro tuto nabídku druhé bez jejich vědomí a souhlasu.

Pošlete to dál

Pokud se Vám tato nabídka líbí, potěší nás, když budete informaci o ní sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci. Děkujeme!

Přihlášení

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte data pro energetické transmise (datum narození atd…), zvolte některou z cen a poté klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.
 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi Vám s registrací pomůžeme.

Přihlášení na účet Vytvořit účet