IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

INDIA YATRA - Silová cesta s Tatyannou - Zima 2023

So, lis 18 — Ne, pro 03, 2023

Na celém světě je Indie centrálním bodem pro duchovnost. Můžete se podívat na indickou kulturu, tradici, na hloubku informací, kterou už téměř 7000 let nesou. Tyto informace na Zemi stále ještě existují. V ostatních zemích světa (však) tento typ informací není.

Když se nacházíte na takovém místě (na nějakém silovém místě v Indii), dokonce i tehdy, když jste na něj vstoupili naprosto neúmyslně a prostě se tam jen procházíte, jste obklopeni energií. Jakákoli negativita, kterou v sobě máte, se pročistí. Stane se to ať už vibrace tohoto místa vnímáte nebo ne.

Šrí Káléšvara

INDIA YATRA – Zážitek duchovní síly

Silová cesta s Tatyannou & týmem

18. 11. až 3. 12. 2023 nebo až 10. 12. 2023 (doplňkový týden v Hampi)

Přidejte se k nám a využijte jedinečnou příležitost cestovat s Tatyannou na vysoce energetická místa v Indii!

Tatyanna - zkušená učitelka prastarého duchovního učení, které Šrí Káléšvara se světem sdílel - Vás zve k návštěvě významných silových míst Indie. Její zkušenosti a jasné vedení poskytne putujícím jedinečný prostor pro duchovní růst.

Cílem této cesty je zažít duchovní sílu, přijmout ji do své duše a nechat ji, aby vás vedla. Indie, jakožto Matka duchovnosti, již od dávných dob inspirovala a inspiruje k pátrání po odpovědích na zásadní životní otázky, ke zkoumání Stvoření a k cestě za zážitkem čistého vědomí.

Během tisíciletí darovala světu nespočet duchovních mistrů a světců, jejichž vibrace můžeme na mnoha místech vnímat ještě dnes - země, po které kráčeli, vyzařuje vysokou léčivou energii.

Silová místa - silové předměty - samádhi

Během společného putování bude Tatyanna sdílet prastaré vědění a příběhy, které o energii navštívených míst a jejich silových předmětech vyprávěl Šrí Káléšvara. Zároveň se budeme zabývat vástu - védskou vědou o architektuře - a jeho uplatnění na daných silových místech. To vše nám pomůže do hloubky prozkoumat mimořádné vyzařování těchto míst a použít ho pro náš duchovní proces.

Duchovní program

Kartika purnima

– Šivův úplněk: Vědomí ticha

V pondělí 27. 11. 2023 je kartika purnima – energetický vrchol naší cesty

Obzvláště kartika purnima je jako guru purnima – dva Šivovy nejoblíbenější úplňky. Každý rok v tomto měsíci (v říjnu nebo listopadu) je úplněk velmi cenný – je to čistě Šivův úplněk. Jak můžete tyto vibrace využít k tomu, abyste v sobě vytvořili štěstí, abyste byli pevně ukotvení ve vědomí blaženosti? Jak v sobě můžete vytvořit radost? A jak můžete ve svém osobním životě, v duchovním životě, ve vztazích, ve všech oblastech vytvořit úspěch -  tak (aby) nikde neexistoval neúspěch, abyste vytvářeli čisté vítězství?

Když rozvinete vědomí ticha, když v sobě máte zbraň ticha, můžete zničit jakékoliv násilí. Násilí není nic jiného než vaše bloky, vaše bláznivé myšlenky. Ticho je zbraň. Ticho není vtip. Vyhrát takové ticho je skutečná výzva.

Šrí Káléšvara

Naše cesta bude především vnitřní cestou a začne již předtím, než nasedneme do letadla:

 • Několik týdnů před odletem se sejdeme prostřednictvím telesatsangu a začneme se společnou sádhanou – s energetickou přípravou na to, abychom vysokou energii navštívených silových míst dokázali zažít skutečně do hloubky.
 • Během našeho putování nás čekají skupinové meditace i speciální energetické procesy. V duchovním procesu povede skupinu Tatyanna, která všechna tato místa již mnohokrát navštívila společně se svým mistrem Šrí Káléšvarou.
 • V Indii od Tatyanny přijmete silnou iniciaci do procesu s mantrou.
 • Neodmyslitelnou součástí naší cesty budou i každodenní bhadžany, satsangy s Tatyannou a meditace na speciálních silových místech.
 • Tatyanna bude přednášet v němčině. Účastníkům z ČR bude tlumočit Hana - zkušená Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu.

Naše trasa

Širdi – Násik – Trjambakéšvar – Penukonda – Tirupati – Kalahasti – Hampi (volitelné)

Vydejte se s námi na cestu a užijte si koupel v energii těchto posvátných silových míst!

 • 18.11. Let a přílet do Mumbaie – cesta do Širdi
 • 18.–22.11. Pobyt v Širdi (árati a daršan Širdi Sáí Báby, návštěva a noční meditace v Dvárakamáji, Bábova gurusthána, Čavadi, zahrada Lendi atd.)
 • 20.11. Jednodenní výlet do Násiku & Trjambakéšvaru (Daršan trjambakéšvarského džjotir lingamu, koupel ve svaté řece Gódávarí v Násiku)
 • 22.11.–3.12. Pobyt ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě (meditace, iniciace do silného meditačního procesu s mantrou na Kartika purnimu, sádhana v chrámech a na samádhích v okolí, volitelné: Iniciace a založení silového místa, viz popis v textu “Penukonda”)
 • 29.–30.11. 2denní cesta do Tirupati & Kalahasti (návštěva Venkatéšvarova chrámu v Tirupati a Šivova chrámu v Kalahasti, domova jednoho z lingamů pěti elementů, Váju/vzduch)
 • VOLITELNÝ DOPLŇKOVÝ TÝDEN: 3.–9.12. Pobyt v Hampi (meditace u řeky Tungabhadra, návštěva Virupakšova chrámu a dalších prastarých chrámových prostorů z časů Vidžájanagarského království, meditace za východu slunce na hoře Maljavanta)

Širdi: Gurusthána Širdi Sáí Báby – Šrí Káléšvarova mistra

Širdi Sáí Bába přišel do Širdi na pokyn svého mistra Venkuši. Nejprve prožil mnoho let mimo vesnici jako žebrák. Poté co provedl mnoho léčení a zázraků, vesničané poznali jeho duchovní velikost a přijali ho mezi sebe a mnoho lidí ho začalo uctívat již za jeho života. Celých 68 let svého života prožil v Širdi a sloužil všem, kteří k němu přišli. Celosvětové známosti dosáhl až po svém odchodu do mahásamádhi v roce 1918. Dnes do Širdi směřují poutníci z celého světa – s cílem dotknout se jeho samádhi a přijmout jeho požehnání.

Širdi Bábá nesjednocoval jen muslimy a hinduisty, ale všechna náboženství. Nepatřil k žádnému z nich, ale ztělesňoval podstatu spojující všechna náboženství a všechny směry víry: lásku. Každý den procházel jako žebrák ulicemi Širdi – ne však proto, aby skutečně žebral, ale proto, aby omýval karmy lidí, kteří do jeho žebrací misky vložili jídlo nebo peníze. Jídlo rozdal hladovým a miliony rupií chudým, kteří ho žádali o pomoc.

Bábův slib. „Když se na mě podíváte, podívám se já na vás. Když mi předáte svá břemena, ponesu je. Když u mně hledáte radu a pomoc, okamžitě k vám přijdou. Svým oddaným budu pomáhat i poté, co opustím své tělo.”

Bábá je muž zázraků. Demonstroval mnoho zázraků a uzdravil nespočet lidí – i dnes se tato energie ukazuje všem, kteří se Bábovi otevřou a obrátí se na něj. Sami uvidíte…

Širdi bylo mé speciální přání. Chtěla jsem za Bábou. Přitahoval mě jako magnet. Když jsme přijeli do Širdi, byla jsem naprosto ohromená. Takových lidí! Nejvíc na mě zapůsobil samotný chrám. Postupovali jsme po maličkých krůčcích a já jsem se mohla dívat na něj, na jeho murti. Bylo to, jakoby se na mě díval, jakoby se mnou komunikoval. Mohli jsme se dotknout jeho samádhi. Na krátký, ale vědomý okamžik. To bylo něco, na co jsem už dlouho čekala. Byla jsem tak šťastná. Věřím, že všichni byli velmi šťastní. V noci jsme pak meditovali v jeho Dvárakámaji. Celou dobu jsem měla pocit, že je velmi blízko. Byla tam velmi speciální energie!

Sdílení Bettiny Jakob

Násik

Násik je jedním ze čtyř měst, na kterém se každých dvanáct let slaví kumbhaméla „svátek džbánu.“ Kumbhaméla má svůj původ v legendě o „stloukání oceánu”. Dévové (bohové) a ásurové (démoni) na počátku času stloukali oceán pomocí hada Vasukiho, kterého použili jako lano, a pomocí božské hory Meru, aby z něj získali nektar nesmrtelnosti (amruta). Dhanvantari ji z oceánu mléka přinesl v kulatém džbánu. Během potyčky, která mezi bohy a démony vypukla, spadly čtyři kapky amruty z džbánu na Zemi - do Prajágrádže, Haridvaru, Udžainu a Násiku. V Násiku provedeme posvátnou koupel v řece Gódávarí, která je uctívána jako Dakšina Ganga (Ganga jihu).

Trjambakéšvar

U pramene řeky Gódávarí vznikl trjambakéšvárský Šivův chrám, ve kterém se nachází jeden z dvanácti džjótir lingamů. Džjótir lingamy reprezentují světelnou, nekonečnou podstatu pána Šivy. Na nejvyšší úrovni je Šiva považován za nestvořeného, neohraničitelného, transcendentního, nezměnitelného absolutního Brahmana a prapůvodní Átman (duše, já) vesmíru.

Neplavte v poušti. Samozřejmě, že tam někde bude oáza. Plavte raději v oceánu! Máte dobré ochranné kruhy. On (Šiva) ví, jak plavat. Neustále má na hlavě Gangu. Postará se. Podívejte se na Kalahasti, Srí Sailam, Benáres (Váránasí), Trjambakéšvar, na všechny tyto Šivovy chrámy. Obrovské chrámy - malé Šivalingamy. Postará se.

Šrí Káléšvara

Penukonda

Penukondu a jejích 365 chrámů vybudoval v 16. století král Krišnadévarája. Tato posvátná pevnost zaujímala ve Vidžájanagarském království dlouhou dobu specilální postavení. I tak toto místo postupem času čím dál víc upadalo v zapomnění. Neviditelná práce světců ho však nikdy neopustila.

Šrí Káléšvara Penukondu, jakožto silové místo, znovu oživil. Vytvořil místo s téměř dokonalým vástu, v jehož zdech naleznete krásnou růžovou zahradu a vodní fontánu. Ášram chrání Širdi Sáí Bábova murti, která žehná všem, kteří k ní přijdou – stejně jako v Širdi. Bábá - Šrí Káléšvarův mistr - je součástí linie světců a mistrů, která je s Penukondou spojena už po staletí. V roce 2011 se naplnil Šrí Káléšvarův dlouholetý sen – do Dvárakámaji (nejposvátnějšího jádra tohoto místa) byla instalována socha Mahišásura Mardini (forma Božské Matky). V Dvárakámaji se dnes nachází i Šrí Káléšvarovo mahásamádhi.

V Penukondě bylo všechno úplně jinak. Spousta ticha, návrat domů. Tak samozřejmý! Sedět před Svámiho samádhim je prostě krásné a pohled na Matku v člověku zanechá hluboký dojem. Večer jsme zpívali bhadžany u Svámiho ohniště a pak si užívali hluboký mír v srdci. Moc jsem si tento chráněný rámec užila. A Tatyanniny přednášky mi poskytly informace, které mi pomohly ponořit se ještě hlouběji.

Sdílení Bettiny Jakob

Osobní silové místo (Power Spot) v Penukondě

Během našeho pobytu budete mít možnost založit si v Penukondě osobní silové místo (Power Spot). Je to velmi vzácná příležitost. Mít osobní silové místo v Penukondě je požehnání pro každého praktikujícího šakti-kanálů, obzvláště je-li činný jako léčitel.

Některé přínosy Silového místa:

 • Je nemožné, aby vaši duši ovlivnila nějaké negativní energie.
 • Můžete znásobit energii své duše.
 • Vaše silové místo je zodpovědné za to, aby se postaralo o všechny vaše bloky.
 • Silové místo vás podporuje, když žijete ve špatném vástu.
 • Baterie vaší duše je automaticky nabíjena.
 • Můžete se automaticky vybíjet.
 • Můžete praktikovat jakýkoli proces z šakti-kanálů (demonstrovat určité siddhis nebo jógy je možné jen se silovým místem).
 • a další.

Máte-li otázky k osobnímu silovému místu, obraťte se na svou učitelku nebo nám napište na info@kaleshwar.cz.

Powerspot (osobní silové místo) je „místo vaší duše”. Neustále vibruje a dodává vám energii.

Šrí Káléšvara

Tirupati

Venkatéšvarův chrám v Tirupati je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších chrámů v Indii. Je zde uctíván Venkatéšvara nebo též Báladží – zkamenělá inkarnace Višnua. Chrám se vyznačuje skvělým vástu. Šrí Káléšvara tento chrám navštěvoval několikrát do roka a také tam opakovaně posílal své studenty pro daršan Venkatéšvary, aby během něj požádali o požehnání pro vysoké energetické procesy. Požehnání Báladžího je mimořádně příznivé - konkrétně co se týče prosperity. Šrí Káléšvara to spojoval s energií Šrí čakry, která zde velmi silně proudí.

Ádi Šankaračárja ukotvil v mnoha různých chrámech v Indii Šrí čakru – včetně u pána Báladžího (v Tirupati), ve Srí Sailamu a v Kalahasti. Zakopal ji před sochou Božské Matky. Ale v Tirupati, u pána Báladžího ukotvil v perfektním pořadí nějaké další bídžakšary (semenné slabiky, energetické formule). Nasává tam (z kosmu) velmi vysokou energii. (Chrám) má i dobré vástu, ale síla Srí čakry je opravdu úžasná.

Šrí Káléšvara

Kalahasti

V Šivově chrámu v Kalahasti se nachází jeden z tzv. pančabhuta-sthalams, Šivalingamů, které reprezentují elementy a které jsou instalovány na různých místech v jižní Indii. Šivalingam v Kalahasti je Váju-lingam – reprezentuje vzduch. Ve stejném chrámu je uctívána i Božská Matka ve formě „živoucí sochy”. Zúčastníme se zde abhišéku a pro naši skupinu bude provedena ohňová púdža.

Vezměte si sochu Božské Matky v Kalahasti. Kolik z vás v soše vidělo přirozené oči? Ano, je to možné. Určité sochy krvácí. Někdy pláčou. Vážím si vědců. Ale v určitých věcech by měli studovat i duchovnost, jinak to pro ně zůstane velkým otazníkem. Já nemám čas, abych se do hloubky zabýval vědou a obojí propojil.

Šrí Káléšvara

Hampi

Hampi bylo dříve hlavním městem Vidžájanagarského království a dnes náleží ke kulturnímu světovému dědictví UNESCO. Šrí Káléšvara bral své studenty pravidelně do Hampi a dával zde silné iniciace prostřednictvím Badhava lingamu – obrovského, silného lingamu s mimořádnou energií a krásou. Někdy své studenty do Hampi posílal i proto, aby zde v překrásné přírodě strávili vysokou energii, kterou přijali během meditačních procesů v Penukondě. Díky vodě v řece Tunghabadhra je okolí Hampi mimořádně úrodné a disponuje bohatou vegetací. Všechny barvy se zde zdají být mnohem jasnější. Když stojíte na hoře a díváte se do údolí, leží před vámi ráj. Meditovali zde Ráma, Hanuman i Ježíš Kristus.

A pak Hampi. Opět něco docela jiného. Bylo to jako ve filmu, v hollywoodském filmu, téměř nerealistické. Hampi má velmi speciální kulisy. Všechny ty obrovské skály, prastaré chrámy… Dokonce jsme podnikli malý výlet v loďce, která připomíná ořechovou skořápku. Cítila jsem se velmi svobodná a bezstarostná. Indie má tak velkou šíři a tolik prostoru! Nemohla jsem to do sebe ani všechno pojmout. Celá cesta byla mimořádný zážitek a jsem ráda, že jsem si jí nenechala ujít. V opačném případě by mi v životě něco chybělo. Nevěděla bych, že existuje tak úžasná země, která nese takovou energii a poskytuje neuvěřitelné zážitky.

Sdílení Bettiny Jakob

Začali jste být zvědaví?

V případě otázek se nám prosím ozvěte na info@kaleshwar.cz. Rádi najdeme termín pro nezávazný telefonický rozhovor.

Sdílení z poslední silové cesty s Tatyannou do Širdi-Penukondy-Hampi

Fotografie ze silové cesty 2019 naleznete ZDE

Do Širdi, Penukondy a Hampi jste cestovali i v zimě 2017. Sdílení z této cesty si můžete užít ve formě videa.

Kdo je Tatyanna?

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Ceny

16denní jatra (silová cesta) s Tatyannou „Širdi – Násik – Trjambakéšvár – Penukonda – Tirupati – Kalahasti”

od 18. 11. do 3. 12. 2023

Letenky a hotely si rezervujete sami na vlastní náklady. Při přihlášení dostanete odkaz s tipy na příznivé ceny letenek a hotelů včetně anglických textů rezervačních e-mailů. Pro získání lepších cen letů a hotelových pokojů doporučujeme co nejdřívější rezervaci.

Počítejte prosím s následujícími náklady:

 • Mezikontinentální let: Náklady na let se odvíjí od vašeho výběru. Momentálně lze koupit letenky již cca od 20 000 Kč. Letenku hradíte přímo při její rezervaci.
 • Vnitrostátní let Širdi – Bangalore: Vnitrostátní let stojí cca 3 500 Kč. Letenku hradíte přímo při její rezervaci.
 • Transfery: Náklady na transfery po Indii (z letiště do Širdi, do Penukondu, výlet do Násiku & Trjambakéšvaru) budou cca 3800 Kč. Platba na místě přímo poskytovateli služeb.
 • Hotel v Širdi – 3 noci: Pokoj (včetně polopenze) v Širdi stojí cca 1800 Kč/den (jednolůžkový pokoj) nebo 2400 Kč/den (dvoulůžkový). Přímá rezervace a platba na hotelu. Stránky hotelu: Sun ‘n Sands Hotel, Širdi
 • Šrí Káléšvarův ášram v Penukondě – 11 nocí: Na ubytování a plnou penzi v ášramu (3 vegetariánská jídla denně) si vyhraďte 500 Kč/den, Platba v hotovosti v ášramu.
 • Hotel Tirupati/Kalahasti – 1 noc: Pokoj (včetně polopenze) v Tirupati stojí cca. 1 700 Kč/den (jednolůžkový pokoj) nebo 1800 kč/den (dvoulůžkový pokoj). Přímá rezervace a platba na hotelu. Stránky hotelu: Fortune Select Grand Ridge, Tirupati
 • Návštěva chrámu v Tirupati/Kalahasti: Výlet do Kalahasti und Tirupati včetně jízdy autobusem, daršanu (VIP-vstupenka), speciálního abhišéku a ohňové púdži v Kalahasti stojí (kromě výše zmíněných nákladů na hotel) cca 2 500 Kč; platba lokálnímu průvodci na místě.
 • Kurzovné, duchovní doprovod a překlad do češtiny: 21 600 Kč pro Kaleshwara Yoga

Doplňkový týden (7 dní) v Hampi

od 03. 12. do 10. 12. 2023 (nelze rezervovat samostatně)

 • Transfery: Náklady na transfery (taxi/bus) do Hampi, na místě a do Bangalore/letiště činí cca 3800-5000 Kč/osoba. Platba přímo na místě.
 • Hotel, Hampi – 6 nocí: Pokoj (včetně polopenze) v Hampi stojí cca 1200 Kč/den (jednolůžkový pokoj) nebo 1400 Kč/den (dvoulůžkový). Přímá rezervace a platba na hotelu. Stránky hotelu: Hotel Malligi, Hospet
 • Kurzovné, duchovní doprovod a překlad do češtiny: 28 080Kč (za celou silovou cestu - základ + doplňkový týden) pro Kaleshwara Yoga

Dále si prosím připravte cca 1 800 - 2 500 Kč na týden jako kapesné na svačinky, vstupné do chrámů, dakšíny v chrámech atd.

Důležité upozornění pro účastníky z ČR:

Komunikačním jazykem na této cestě je němčina, ve které bude Tatyanna i přednášet. Účastníkům z ČR bude tlumočit Hana - překladatelka a zkušená Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu. Aby bylo možné překladatelku zajistit, je nutné naplnit minimální počet 4 účastníků z ČR.

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se co nejdříve, abyste si zajistili místo a zarezervovali si let a hotelový pokoj (všechny potřebné informace vám zašleme ihned po registraci). Budeme tak moci cestovat všichni společně a být ubytováni v jednom hotelu!

Rezervační služba

Samostatnými rezervacemi ušetříte peníze, které byste za tyto služby platili cestovní agentuře. S hotely jsme vyjednali skupinové ceny. Uvedené ceny jsou konzervativní orientační ceny, které lze snížit - dle velikosti skupiny. Jsme s hotely v kontaktu a jakmile se bude dát předpokládat, že skupina bude větší, než se očekávalo, budeme znovu vyjdednávat. Kaleshwar e.V. nepůsobí jako cestovní agentura a nemá ze zprostředkování hotelů žádnou finanční výhodu.

Vezměte prosím na vědomí, že kromě informací a podkladů, které obdržíte po registraci, neposkytujeme další podporu při rezervaci letenek, pokojů, vyplnění formulářů pro Penukondu ani při vyřizování víza. Je-li to třeba, snažte se prosím vyhledat podporu v okruhu svých známých či přátel.

V mimořádných případech, kdy neexistuje jiná možnost, Vám rádi pomůžeme na základě žádosti na info@kaleshwar.cz. Děkujeme za pochopení.

Důležité cestovní informace

VÍZUM K cestě do Indie je zapotřebí elektronické vízum, které si můžete vyřídit ZDE. Jde o oficiální link indické vlády. Vízum stojí cca 50,- USD. On-line formulář je v anglickém jazyce. Indická vláda varuje před neautorizovanými webovými stránkami, které účtují vysoké poplatky. V žádném případě na podobných stránkách nezadávejte svá osobní data. Při žádosti o vízum věnujte prosím zvýšenou pozornost správnosti údajů, které tam zadáváte. Zejména informace z pasu musí být uvedeny přesně tak, jak jsou v pasu uvedeny.

OSOBNÍ PŘEDPOKLADY Účast na této silové cestě nevyžaduje žádné speciální osobní předpoklady. Každý je vítán. Účast je na vlastní nebezpečí a odpovědnost a je dobrovolná. Nejste-li fyzicky či psychicky plně odolní, pokud máte nějaká zdravotní omezení nebo užíváte léky, ujasněte si předem se svým lékařem či terapeutem, zda je vaše účast na této pouti smysluplná.

Pomůže, když si s sebou vezmete dobrou porci flexibility a trpělivosti. Máme sice nejlepší možný plán, ale Indie dokáže zcela postavit na hlavu i velmi dobře promyšlené plány… a většinou se pak stane ještě něco krásnějšího, než by byl člověk schopen naplánovat.

ZODPOVĚDNOST Je pro nás velmi důležité, abyste si během cesty plně uvědomovali svou zodpovědnost za sebe a své chování. Za případné škody ručíte sami, pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Cenné předměty nechte prosím doma - za případné ztráty neručíme.

Chceme vám umožnit, abyste mohli jet s námi

Možnosti financování

Pokud pro vás kvůli vaší osobní situaci není možné dát celou dakšínu najednou, nabízíme platbu ve splátkách. Máte-li jakékoli další otázky, kontaktujte nás prosím na info@kaleshwar.cz. Najdeme společné řešení.

Informace k dakšíně za duchovní doprovod a program

Dakšína za duchovní program a doprovod bude v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním 100% využita pro prospěšné účely: Pro uchování učení z palmových listů i Šrí Káléšvarových slov v jejich původní podstatě a čistotě a jejich zpřístupňování co nejširšímu okruhu zájemců a pro podporu dobročinných projektů a lokálních center, jakožto silových míst, kde může tato energie žít a dále se rozvíjet.

Upozornění k rezervaci a storno poplatkům

Všechny lety, hotely a vnitrostátní transfery si rezervujete sami. Platí zde vždy storno podmínky daného poskytovatele.

Pro lety platí podmínky zvolené letecké společnosti.

Stornování účasti:

Pro dakšínu ve prospěch Kaleshwar e.V. (duchovní doprovod, program a překlad do českého jazyka) platí následující storno-podmínky:

 • Do 90 dní před začátkem cesty propadá 35 % kurzovného.
 • Od 61. do 31. dne před začátkem cesty propadá 50 % kurzovného.
 • Od 30. dne do 7 dní před začátkem cesty propadá 85 % kurzovného.
 • Od 6 dní před začátkem cesty propadá 95 % kurzovného.

Rezervace

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte požadované údaje a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující vaši registraci. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Poznámka: Pod jedním uživatelským účtem je možné registrovat pouze jednu osobu, a proto je třeba, aby měl každý účastník svůj vlastní účet. V případě jakýchkoliv problémů při zřizování účtu nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz. Rádi vám s registrací pomůžeme.

Registrací se vaše rezervace stává závaznou!
Doporučujeme vám co nejdřívější rezervaci letenek a hotelů a uzavření pojištění storno poplatků.

Děkujeme! Těšíme se na naši společnou cestu!

Všechny informace bez záruky.

Přihlášení na účet Vytvořit účet