IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Učitelé ve Šrí Káléšvarově tradici

Hana

„Používání manter a technik, které Šrí Káléšvara sdílel, je pro mě jedním velkým, krásným dobrodružstvím, dynamickým procesem sebepoznání, který mi pomohl objevit krásu a skutečné potřeby mé vlastní duše a dal mi sílu je následovat. Učení, které je s ním spojené mě nepřestává překvapovat svou moudrostí a hlubokou propojeností s životem. Jsem neskonale vděčná, že jsem ho mohla ve svém životě poznat, a že ho dnes mohou sdílet s ostatními.”

Více o Haně…

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008 prostřednictvím kurzu o Procesu pěti elementů. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - žila většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již více než šest let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým meditačních on-line kurzů Kaleshwar e.V.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně nyní naplňuje jejich sdílený sen: Vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie. Prostor, kam si lidé mohou přijít pro citlivý a kvalifikovaný doprovod procesy, které nám pomáhají nacházet hluboké vnitřní ticho a naplnění a stávat se den za dnem šťastnějšími a autentičtějšími lidskými bytostmi.

Duchovní vzdělání

Hana za života svého mistra Šrí Káléšvary praktikovala pod jeho přímým vedením. Vzdělávala se na Soul University (Univerzitě duše) v Penukondě v Indii a byla Šrí Káléšvarou autorizována k praktikování Saí Šakti terapie a vedení úvodních přednášek, satsangů a meditací. Kromě toho ji autorizoval i k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů a k provázení praktikujících těmito procesy.

Kontaktní údaje a dosažitelnost

Hana Pavézková
Kaleshwara Yoga Centrum Brno
Email: hana.pavezkova@hotmail.cz

Kurzy a programy s Hanou

Informace o kurzu již brzy!
Informace o kurzu již brzy!