IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Heading guruday

Šťastný Den gurua - výroky Šrí Káléšvary

Tak tedy, mým posláním je vytvořit - tak moc jak mohu - úspěšnou cestu, úspěšné studenty jako úspěšné léčitele na planetě a dosáhnout toho, že se znalosti a kanály vrátí zpět se silnými výsledky. Když praktikujeme a jsme trpěliví, všechno je možné. A dosáhnout osvícení opravdu není žádný velký problém.”

Šrí Káléšvara

Komentáře

Přidat komentář

Prosím, přihlaste se ke svému účtu, abyste mohl psát komentář. Pokud nemáte uživatelský účet, můžete si jej vytvořit.

Přihlášení Vytvořit účet